Sunteți pe pagina 1din 8

ACTIV

41,414.11 42,058.79 43,784.14


TOTAL

DATORI
I 14,707.92 13,637.76 12,416.04
TOTALE

26,706.19 28,421.03 31,368.10


Structura activului este următoarea :
Indicator 2016 2017
ACTIV Lei % Lei
A. ACTIVE 35129.19 33726.69
IMOBILIZATE , din 84.82%
care:
I. IMOBILIZĂRI
2535.87 6.12% 2611.13
NECORPORALE
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 28325.55 68.40% 27143.5
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE 43.69 0.11% 49.62
B. ACTIVE 6012
CIRCULANTE, din 14.52% 8326.67
care:
I.STOCURI 1950.01 4.71% 2082.8
II.CREANŢE 1540.04 3.72% 1513.03
III.DISPONIBILITATI 1996 4.82% 3979.05
TOTAL ACTIV 41,414.11 100.00% 42,058.79

41,414.11 42,058.79 43,784.14

Structura capitalurilor proprii si datoriilor este următoarea:

Indicator 2015 2016


Capitaluri proprii si datorii lei Lei
A.CAPITALURI PROPRII, din care: 117,541,832 124,786,341
1. Capital subscris 51,020,506 68,698,617
2.Prime de capital 8,919,032 2,021,064
3. Rezerve 60,358,170 22,720,701
4.Actiuni proprii -1,023,973 -113,274
3. Rezultat reportat -9,834,257 24,168,485
4. Rezultatul exercițiului 8,102,354 7,290,748
B. DATORII TOTALE, din care: 167,830,845 77,508,638
I. DATORII PE TERMEN LUNG, din
5,880,994 10,710,228
care:
Credite pe termen lung 1,756,037 4,912,319
II. DATORII CURENTE, din care: 153,770,639 66,798,411
1. Obligatii curente 139,337,369 64,314,094
2. Credite de trezorerie 14,433,270 2,484,317
TOTAL capitaluri proprii si datorii 273,068,508 202,294,980
Nr. Crt. Indicator
Rata
lichidității
1 generale
Rata
lichidității
2 rapide
Rata
lichidității
3 imediate
Rata
solvabilității
4 patrimoniale
2017 2018 2016 2017 2018
% Lei % lich curenta 1.340379 1.623576 1.8559245623

80.19% 33,548.66 76.62%

6.21% 3058.95 6.99%


64.54% 26749.09 61.09%
0.12% 58.29 0.13%

19.80% 10106.53 23.08%

4.95% 2151.54 4.91%


3.60% 1674.23 3.82%
9.46% 5609.43 12.81%
100.00% 43,784.14 100.00%

Rata
solvabilit
5 2.815769327
ății
generale
2017
Lei
133,709,689
68,698,617
2,021,064
25,230,165
-113,274
31,549,912
6,093,430
97,331,593

9,148,396

2,520,312
88,183,197
64,314,094
85,662,896
202,294,980
2016 2017 2018

1.34 1.62 1.86

0.91 1.22 1.46

0.45 0.78 0.08

0.88 0.96 1.03


3.0839954655 3.5264174407
Indicator 2016 % 2017 % 2018 %
Capitaluri proprii
si datorii Lei Lei Lei
A.CAPITALURI
PROPRII, din
care: 26,706.19 64.49% 28,421.03 67.57% 31,368.10 71.64%
1. Capital
subscris 5,664.41 13.68% 5,664.41 13.47% 5,664.41 12.94%
3. Rezerve 21,104.94 50.96% 22,815.26 54.25% 25,703.21 58.70%
3. Rezultat
reportat 20,059.80 48.44% 21,116.26 50.21% 22,765.94 52.00%
4. Rezultatul
exercițiului 1,037.65 2.51% 2,489.31 5.92% 4,077.79 9.31%
B. DATORII
TOTALE, din
care: 14,707.92 35.51% 13,637.76 32.43% 12,416.04 28.36%

I. DATORII PE
TERMEN
LUNG, din care: 10,086.80 24.36% 8,509.16 20.23% 6,867.43 15.68%
Credite pe
termen lung 409.62 0.99% 328.62 0.78% 267.43 0.61%
II. DATORII
CURENTE 4,485.30 10.83% 5,128.60 12.19% 5,445.55 12.44%
TOTAL
capitaluri proprii
si datorii 41,414 100.00% 42,059 100.00% 43,784 100.00%

Capital permanent 36,792.99 0.89 36,930.19 0.88 38,235.53 0.87

Nr. Crt. Indicator U.M. 2016 2017 2018


Capital
1 lei 36,793 36,930 38,236
permanent
Active
2 lei 35,129 33,727 33,549
imobilizate
Fond de
3 lei 1,664 3,204 4,687
rulment
4 Stocuri lei 1,950 2,083 2151.54
5 Creante lei 1,540 1,513 1674.23
6 Datorii curente lei 4,485.30 5,128.60 5,445.55
Necesar de
7 fond de lei -995 -1,533 -1,620
rulment
Trezoreria
8 lei 2,659 4,736 6,307
neta

S-ar putea să vă placă și