Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Grilă de evaluare a activităţii profesorilor de Religie

ACTIVITĂŢILE
CRITERIUL
EVALUATE PUNCTAJ ACORDAT PE DOMENII
Numele profesorului evaluat

Participare la activităţile
comune ale şcolii
(15 puncte)

Participare la cercuri
metodice, cursuri de
I. perfecţionare, grade
Activitatea didactice
didactică (15 puncte)
(45 de puncte)
Articole publicate în
reviste şcolare sau de
specialitate, publicaţii
proprii sau colaborări
(15 puncte)

II. Întâlnirea anuală,


Participarea la olimpiade sau rezultate la
activităţile concursuri specifice sau
oficiale ale altele activităţi oficiale
diecezei (simpozion, zile de
(20 de puncte) reculegere etc.)

III.
Participarea la
Participarea pasivă sau
întâlnirile sau
activă la întâlniri, zile de
proiectele
reculegere, acţiuni
comune cu
comune, proiecte comune
colegii din zonă
(20 de puncte)

IV.
Colaborarea cu parohia
Activitatea în
proprie sau cea unde este
propria parohie
postul: ansamblu coral,
sau în parohia
revistă/site parohial,
unde este postul
programe educative,
de religie
culturale şi catehetice etc.
(15 puncte)

Punctaj final total

CALIFICATIV

* Pentru realizarea unui punctaj de până la 60.99 puncte, calificativul Nesatisfăcător, pentru
realizarea unui punctaj în intervalul: 61-70.99, calificativul Satisfăcător, pentru intervalul 71-84.55
puncte, calificativul Bine, pentru 85-100 de puncte – calificativul Foarte Bine.