Sunteți pe pagina 1din 1

8.

Ipoteze teoretice privind bisexualitatea in isterie

Tema bisexualităţii din fantasmele isterice a condus la mai


multe ipoteze teoretice, printre care vom sublinia trei: conform
uneia, bisexualitatea ar reflecta identificarea primară cu mama
falică, însoţită de rivalitate cu tatăl pentru iubirea maternă. Dar
atunci cum să înţelegem seducţia incestuoasă printr-un substitut
patern? se întreabă L. Guttières-Green şi propune o a doua ipoteză:
seducţia asupra tatălui are drept scop „însuşirea” atributelor sale
virile care ar putea-o împlini pe mamă. Această idee ar explica
fixaţiile homosexuale care se ascund în simptomatologia isterică.
În sfârşit, după Ute Rupprecht-Schampera (1997), persoana isterică
ar căuta un refugiu în tată, ca într-un al treilea element al
triangulării necesare – prin identificare cu mama, ea ar încerca să-l
seducă şi să-l interpună, în acelaşi timp, între ea şi mamă.
André Green propune luarea în considerare a două momente de
pierdere în istoria subiectului isteric. Primul constă în pierderea
„sânului”, al cărui doliu pare să nu mai ia sfârşit. Cel de al doilea
apare la pubertate, odată cu puseul sexual genital. Dacă în alte
cazuri schimbările pubertare sunt trăite ca o îmbogăţire, aici
transformarea semnifică pierderea corpului prepuber iubit de către
mamă.