Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea școlară: Școala Gimnazială nr.

38 „Dimitrie Cantemir“ Constanța


Aria curriculara: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba modernă 1 (Limba engleză) Vizat șef catedră Vizat director,
Profesor: Vlăduceanu Andreea Prof. Petronela Toader Prof. dr. Iris Sarchizian
Clasa: a IV-a (L1) 2h/săpt= 68 h + 1s vacanță
Manual: Fairyland 4, Uniscan, Express Publishing
Conform OM 3418/19.03.2013
Nr................/.......................................

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE CLASA a IV-a (A&B)


AN ȘCOLAR 2019-2020

Starter unit
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
Vocabulary: revision, 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
numbers (1-100) simple articulate clar și rar în contexte sistematică
Structures: revision cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla Audio CD
2.1. Cererea și oferirea de informații Test inițial
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exercitii de raspuns la comenzi Activitate
hobby-uri, obiceiuri, individuală,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exercitii de pronuntie, intonatie frontală
simple care conțin informații uzuale,
3.3. Identificarea datelor cerute pe un - exercitii de repetare dupa model
formular simplu (nume, prenume, data
nașterii, adresa) - dialoguri, conversații

Unit 1
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
1a Hello 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
1b The Mirror simple articulate clar și rar în contexte sistematică
1c Super Gran cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla

1
Vocabulary: countries, 2.1. Cererea și oferirea de informații - exercitii de pronuntie, intonatie Audio CD Tema pentru
appearance, character, referitoare la casă, familie, adresă, persoane, acasă
family members, abilities hobby-uri, obiceiuri, - exercitii de repetare dupa model Activitate
Structures: the verb ‘to be’, 3.1. Identificarea unor detalii din texte individuală,
the verb ‘have got’, simple care conțin informații uzuale, - activitati/dialoguri simple in perechi frontală
possessive adjectives, the 3.3. Identificarea datelor cerute pe un În perechi
verb ‘can’ formular simplu (nume, prenume, data - joc de rol
Writing: write a short text nașterii, adresa)
about your family - descrieri simple cu support vizual

- exerciții de completare de spații libere cu cuvinte date

- exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

Unit 2
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
2a Chores 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
2b Waterland simple articulate clar și rar în contexte sistematică
2c A wonderful time cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla
Vocabulary: household 1.3.Manifestarea interesului pentru Audio CD Tema pentru
activities, sports, actions înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exercitii de pronuntie, intonatie acasă
Structures: Present mesaje orale simple, articulate clar și rar Activitate
continuous, Prepositions of (filme, cântece pentru copii), - exercitii de repetare dupa model individuală,
movement 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul frontală
Writing: describe an image unei interacțiuni, - activitati/dialoguri simple in perechi În perechi
Reading: Troll Tales 1 2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - joc de rol
simple care conțin informații uzuale
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii - descrieri simple cu support vizual
personale (nume, prenume, adresă, vârstă,
pasiuni), - exerciții de completare de spații libere cu cuvinte date

- exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

2
Unit 3
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
3a In town 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
3b A new scarf simple articulate clar și rar în contexte sistematică
3c The Green cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla Dicționar
Vocabulary: buildings, 1.2.Urmărirea unor instrucțiuni simple de monolingv Tema pentru
directions, clothes, prices, orientare, în vederea atingerii unui obiectiv, - exercitii de pronuntie, intonatie acasă
the Green Cross Code 1.3. Manifestarea interesului pentru Activitate
Structures: prepositions of înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exercitii de repetare dupa model individuală,
place, plurals, imperative mesaje orale simple, articulate clar și rar frontală
Writing: write about your (filme, cântece pentru copii), - activitati/dialoguri simple in perechi În perechi
neighborhood 2.1. Cererea și oferirea de informații
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - joc de rol
hobby-uri, obiceiuri,
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței, - descrieri simple cu support visual
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale - exerciții de folosire a dicționarului

- exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

- exercitii de completare a verbelor lipsă dintr-un text

Unit 4
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
4a A space trip 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
4b XL in concert! simple articulate clar și rar în contexte sistematică
4c A happy person cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: jobs, daily 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
routine, free - time înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exercitii de pronuntie, intonatie Activitate acasă
activities, school subjects mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Structures: Present simple (filme, cântece pentru copii), - exercitii de repetare dupa model frontală Test cu itemi
Adverbs of frequency 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi obiectivi și semi-
Prepositions of time referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - activitati/dialoguri simple in perechi În grup obiectivi
Writing: write about your hobby-uri, obiceiuri,

3
favourite subject 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - joc de rol
Reading: Troll Tales 2 unei interacțiuni,
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței, - descrieri simple cu support visual
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

- exerciții de ordonare a cuvintelor într-o propoziție

- competiții pe echipe

Unit 5
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
5a The Country Code 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
5b Yes, doctor! simple articulate clar și rar în contexte sistematică
5c Stay healthy! cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: country code, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
rules, illnesses, advice înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exercitii de pronuntie, intonatie Activitate acasă
Structures: Must/mustn’t/ mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Should/shouldn’t (filme, cântece pentru copii), - exercitii de repetare dupa model frontală
Object pronouns 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
Writing: write some advice referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - activitati/dialoguri simple in perechi În grup
for a friend that has a hobby-uri, obiceiuri,
problem 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - joc de rol
unei interacțiuni,
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței, - descrieri simple cu support vizual
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

- oferirea de sfaturi pentru un prieten care are o problemă

4
Season’s Greetings!
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
Vocabulary: winter and 2.1. Cererea și oferirea de informații - exerciţii de răspuns la întrebări Pupil’s Book Observare
Christmas vocabulary referitoare la casă, familie, adresă, persoane, sistematică
Writing: write a letter to hobby-uri, obiceiuri, - alcătuire de enunţuri cu elementele de vocabular şi Poster
Santa Claus 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul structurile noi; Audio CD Feedback
unei interacțiuni, Activitate
- dialoguri, conversaţii; individuală,
frontală
În grup

Unit 6
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
6a Yumville 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
6b Meal time simple articulate clar și rar în contexte sistematică
6c On the shelves cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: food, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
containers înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - exerciții de completare a cuvintelor lipsă dintr-un text Activitate acasă
Structures: Much/many/a lot mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
of, some/any (filme, cântece pentru copii), - activitati/dialoguri simple in perechi frontală
Writing: write a recipe for a 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
dish you like referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - joc de rol În grup
Reading: Troll Tales 3 hobby-uri, obiceiuri,
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - descrieri simple cu support vizual
unei interacțiuni,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii
simple care conțin informații uzuale
- exerciții de sintaxă

5
Unit 7
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
7a Animal elections 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
7b The new president simple articulate clar și rar în contexte sistematică
7c Animal homes cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: animals, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
habitats înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
Structures: comparisons mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Writing: describe a scary (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală
animal 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup
hobby-uri, obiceiuri,
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - raspunsuri la întrebari de control;
unei interacțiuni,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exerciții de tip adevărat – fals
simple care conțin informații uzuale
- dialoguri în perechi

- exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii

Unit 8
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
8a A little green man 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
8b Who was it? simple articulate clar și rar în contexte sistematică
8c Just the other day cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: feelings, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
adjectives înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
Structures: was/were mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Writing: write about the (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală
best day you had 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
Reading: Troll Tales 4 referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup
hobby-uri, obiceiuri,
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței, - raspunsuri la întrebari de control;
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale - exerciții de tip adevărat – fals

6
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume, adresă, vârstă, - dialoguri în perechi
pasiuni),

Unit 9
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
9a Knights and castles 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
9b It kicked me! simple articulate clar și rar în contexte sistematică
9c A knight for a day! cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: knights, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
castles, kings, queens înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
Structures: Present Simple, mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Present Continuous (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală Test itemi
Writing: write a funny story 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi obiectivi și semi-
Review referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup obiectivi
hobby-uri, obiceiuri,
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței, - raspunsuri la întrebari de control;
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații uzuale - exerciții de tip adevărat – fals

Unit 10
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
10a Willow’s story 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
10b I love this tree! simple articulate clar și rar în contexte sistematică
10c A better place cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: jobs, famous 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
people înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
Structures: Present Simple, mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Writing: write about a (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală
person you admire 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
Reading: Troll Tales 5 referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup
Project: Famous People in hobby-uri, obiceiuri,
Britain 2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - raspunsuri la întrebari de control;

7
unei interacțiuni,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exerciții de tip adevărat – fals
simple care conțin informații uzuale

Unit 11
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
11a The fairy garden 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
11b Helping Erlina simple articulate clar și rar în contexte sistematică
11c The wishing Well cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: Fairy animals, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
Months, Ordinals înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
Structures: Question Words, mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Will, Future tense (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală
Writing: write a dialogue 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
between 2 talking animals referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup
hobby-uri, obiceiuri,
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - raspunsuri la întrebari de control;
unei interacțiuni,
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exerciții de tip adevărat – fals
simple care conțin informații uzuale

Unit 12
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
12a We’re going to fly 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje - exercitii de raspuns la intrebari simple Pupil’s Book Observare
12b Port Fairy simple articulate clar și rar în contexte sistematică
12c Fly away! cunoscute/ previzibile, - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla CD
Vocabulary: Holidays, 1.3. Manifestarea interesului pentru Tema pentru
things to take on holiday, înțelegerea de detalii dintr-o varietate de - descrieri simple cu support vizual Activitate acasă
holiday activities mesaje orale simple, articulate clar și rar individuală,
Structures: “Be going to” (filme, cântece pentru copii), - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii frontală
Writing: write about your 2.1. Cererea și oferirea de informații În perechi
holiday plans referitoare la casă, familie, adresă, persoane, - exerciții de corelare; În grup
Reading: Troll Tales 6 hobby-uri, obiceiuri,
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul - raspunsuri la întrebari de control;
unei interacțiuni,

8
3.1. Identificarea unor detalii din texte - exerciții de tip adevărat – fals
simple care conțin informații uzuale
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii
personale (nume, prenume, adresă, vârstă,
pasiuni),

Revision
Detalieri ale Competențe specifice vizate Activități de învățare Resurse Evaluare
conţinuturilor unităţii
de învăţare
Jobs, famous people 3.1. Identificarea unor detalii din texte - exercitii de raspuns la intrebari cu alegere multipla Pupil’s Book Observare
Animals, habitats simple care conțin informații uzuale sistematică
Months, Ordinals 3.2. Identificarea unor elemente importante de - descrieri simple cu support vizual CD
Question Words reperare a unui eveniment pe un afiș (inclusiv Tema pentru
Will afiș digital) sau pe un alt support, - exerciţii de combinare a cuvintelor în propoziţii Activitate acasă
Future tense 3.3. Identificarea datelor cerute pe un formular individuală,
simplu (nume, prenume, data nașterii, adresa),
Present simple - exerciții de corelare; frontală Test cu itemi
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii
Present continuous În perechi obiectivi, semi-
personale (nume, prenume, adresă, vârstă,
Must/mustn’t/ - raspunsuri la întrebari de control; În grup obiectivi și
pasiuni),
Should/shouldn’t subiectivi
Prepositions of place - exerciții de tip adevărat – fals

S-ar putea să vă placă și