Sunteți pe pagina 1din 3

 Gradele de invaliditate :

 Invaliditatea de gradul 1 – pierderea totală a capacității de muncă , a capacității de


autoservire ce necesită asistent personal permanent .
 Invaliditatea de gradul 2 – pierderea totală a capacității de muncă dar capacitatea de
autoservire conservată .
 Invaliditatea de gradul 3 – pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă , se
poate lucra cu program redus în locuri de muncă adecvate .
 Locul de muncă este spațiul în care se desfășoară activitatea profesională .

 Infirmitatea – reprezintă orice pierdere sau anormalitate a unei structuri sau a unei funcții
fiziologice , psihologice , anatomice .

 Infirmitatea poate fi :

 Temporară

 Parțială

 Infirmitatea – este o noțiune largă cuprinzând atât o pierdere anatomică ( a unui țesut , a
unui organ , a unui segment , sau a unui membru ) , cât și o disfuncționalitate a unui
organ sau sistem cu sau fără pierdere de structură .

 Exemplu :

 Pierderea unui deget sau a unui ochi

 Scăderea forței musculare a unui grup muscular

 Lipsa de coordonare a mișcăriilor unui segment


 Scăderea auzului

 Respirație dispneică

 Incapacitatea – reprezintă reducerea sau pierderea aptitudinii de a executa o activitate


considerate normală sau obișnuită pentru un individ .

 Incapacitatea – este consencința unei infirmități pe care o reflectă în termeni de


performanță funcțională și activitate curentă .

 Incapacitatea poate fi :

 Reversibilă – ireversibilă

 Progresivă – regresivă

 Tipuri de incapacitate :

 De locomoție

 De dexteritate

 De comunicare

 Importamt :

 Orice incapacitate are la bază o infirmitate

 Nu orice infirmirmitate determină neapărat o incapacitate


 Handicapul – reprezintă dificultatea unui individ de a realiza relații normale cu mediul
de viață în concordanță cu vărsta , sexul ,condițiile sociale , economice și culturale

 Handicapul – este determinat de o incapacitate , dar se manifestă numai atunci când


această stare de incapacitate intră în conflict cu mediul social educațional sau de muncă .

 Tipuri de handicap :

 De orientare în mediu

 De mobilitate

 Educațional sau de instruire

 Ocupațional cu sau fără consencințe economice

 De integrare socială sau familială

 Important :

 Nu orice infirmitate cu incapacitate determină handicap

 Nu trebuie confundată noțiunea de handicap cu cea de invaliditate

 Invalidul – este o persoană care și – a pierdut partial sau total capacitatea de muncă pe o
perioadă de timp din cauză de boală sau accident cu reducerea consecutivă a veniturilor
realizate prin muncă .

S-ar putea să vă placă și