Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA STATUTULUI OREI DE DIRIGENŢIE ÎN ŞCOALĂ

1. Sunteţi profesorul-diriginte al unei clase de elevi?

a) Da b) Nu

2. Care a fost motivul pentru care aţi acceptat ora de dirigenţie:

a) mi-a fost impusă

b) sporul la salariu

c) plăcerea de a fi mai mult timp alături de elevi

d) dorinţa de a fi conducătorul unui grup de elevi

3. Care este deviza dumneavoastră în reuşita orei de dirigenţie?

.................................................................................................................

4. Care este conţinutul preponderent al orelor de dirigenţie pe care le desfăşuraţi:

a) discuţii pe o tematică propusă

b) rezolvarea problemelor administrative ale clasei

c) disciplina şcolară

5. Cum vă organizaţi orele de dirigenţie:

a) sub formă de prelegere

b) sub formă de dezbatere

c) forme alternative (discuţii frontale)

d) alte variante .................................................................................

................................................................................................................

6. Dacă concentraţi orele de dirigenţie în jurul unui conţinut tematic care sunt criteriile după care
stabiliţi temele:

a) propuneri personale

b) sugestiile elevilor

c) programele şcolare

d) problemele pe care le ridică azi societatea


c) aspecte de interes general

7. Consideraţi că ar trebui să se acorde note şi pentru ora de dirigenţie:

a) Da b) Nu

7. 1. Dacă da, propuneţi alternative de evaluare continuă:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

8. Ce semnificaţie acordaţi orei de dirigenţie în formarea tinerei generaţii:

a) necesară

b) utilă

c) supraîncarcă programul şcolar

d) alte variante..................................................................................

.................................................................................................................

9. Acceptaţi participarea la orele de dirigenţie a unor specialişti:

a) Da b) Nu

10. Ce dificultăţi întâmpinaţi în desfăşurarea orei de dirigenţie?

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

11. Sugestii privind organizarea orelor de dirigenţie şi optimizarea acestora în contextul


educaţional:

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..................................................................