Sunteți pe pagina 1din 10

Scoala Gimnazială Specială Tichileşti

Scoala Altfel
aprilie 2015

1
Proiect educaţional

în perioada SCOALA ALTFEL

Subiectul: VIOLENŢA - O lecţie ce nu trebuie învăţată

Obiectiv general :
1. Obţinerea unei colaborări între şcolile din mediul urban şi mediul rural în vederea
realizării unui parteneriat educaţional eficient şi calitativ.

Obiective:
1. Antrenarea profesorilor în deciziile şi acţiunile de prevenire şi combatere a
violenţei în rândul elevilor
2. Identificarea problemelor şi situaţiilor de conflict existente în clasă.
3. Asigurarea coerenţei cerinţelor şcolii şi familiei în conturarea caracterului şi a
personalităţii oamenilor de mâine

Genericul: A lupta contra violenţei şcolare înseamnă a


ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării
între toate persoanele antrenate în actul educaţional.
Dardel Jaouadi

Desfăşurarea activităţii
2
1. Prezentarea obiectivelor.
2. Comentarea motoului
Termeni cheie: violenţă
agresivitate
climat familial
comunicare nonviolentă

II. REALIZAREA SENSULUI

Violenţă – utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ, grup, clasă socială în scopul impunerii
voinţei asupra altora.
Tipuri de violenţă:
a. fizică – utilizarea forţei în scopul provocării suferinţei fizice
b. psihică – utilizarea unui limbaj care influenţează negativ dezvoltarea personalităţii unei persoane
c. instituţională-exista când o instituţie neagă drepturile fundamentale ale unora dintre membrii ei; când
violenţa este instituţionalizată, ea devine o parte a culturii şi este acceptată.
Conflictul - Un dezacord între două sau mai multe persoane sau idei
Tipuri de conflict
a. interne-acele conflicte care apar in mintea noastră,conflictele cu noi insine;
b.comunitate-conflictele care apar in cadrul comunitatii sau care o afecteaza;
c. familiale- apar in cadrul familiei sau care o afecteaza;
d.ambientale-apar in mediu sau afecteaza mediul inconjurator.Aceste conflicte sunt adeseori legate de
dependenta fata de mediu a omului si a animalelor in perspectiva supravietuirii;
e. şcolare-conflicte care apar in scoala sau care ii afecteaza pe cei din interiorul ei;

Soluţionarea conflictului presupune facilitarea comunicării între părţile aflate în dispută în scopul
medierii dezacordului.Există câteva condiţii cheie ale comunicării :
- conştientizează cauzele şi consecinţele dezacordului;
- ascultă cu atenţie şi vorbeşte în aşa fel încât să fii înţeles;
- rămâi o persoană atentă şi corectă pe tot parcursul conflictului.
Şi voi puteţi media conflicte!
Medierea=este o negociere controlotă al cărei scop este găsirea soluţiilor împăciuitoare/conciliante.
Principalele etape ale medierii unui conflict sunt:
a. Prezentaţi-vă ca mediator. Mediatorul trebuie să fie netru. El va servi ca punte de legătură pentru
înţelegerea reciprocă, fiind necesar să stabilească reguli de bază şi să menţină respectarea
acestora.
b. Întrebaţi părtile implicate în conflict dacă doresc să participe la mediere pentru a-şi soluţiona
problema.
Cereţi fiecărei părţi implicate să povestească ce s-a îmtâmplat

3
FORME DE VIOLENŢĂ DUPĂ GRADUL DE
GRAVITATE
1I. FORME UŞOARE DE VIOLENŢĂ:
2
3- Ton ridicat
4- Tachinare
5- Ironie
6- Poreclire
7- Insultă
8- Înjurătură
9- Intimidare
10- Scuipare
11- Instigare la violenţă
12- Deposedarea de obiecte personale
13- Însuşirea bunului găsit
14- Violarea secretului corespondenţei
15- Lăsarea fără ajutor
16- Aruncarea cu obiecte – fără consecinţe grave
17- Refuzul de a îndeplini sarcinile
18- Indisciplina la ore

1II. FORME GRAVE DE VIOLENŢĂ:


2
3- Hărţuire
4- Abuz de încredere
5- Ameninţare
6- Înşelăciune
7- Şantaj
8- Calomnie
9- Lipsirea de libertate a persoanei
10- Ultraj
11- Ultraj contra bunelor moravuri
12- Tulburarea liniştii publice
13- Pălmuire
14
15

4
16- Trântire
17- Imobilizare
18- Lovire/bătaie
19- Încăierare
20- Lupte de grup
21- Constituirea unui grup
infracţional organizat
22- Aruncarea cu obiecte – cu
consecinţe grave
1- Vătămare - corporală corporală
gravă - corporală din culpă
2 - Mutilare
1- Deteriorare, distrugere de
obiecte
2- Distrugere - calificată din culpă
3- Instigare la discriminare
4- Portul şi folosirea fără drept de arme
5- Tăinuirea
1- Furt
2- Furt calificat
- Tâlhărie - Tâlhărie calificată
1- Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte
2- Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

5
ATENŢIE!
Agresivitatea se învaţă!
Agresivitatea provoacă suferinţă şi este distrugătoare!

CUM PUTEM COMBATE AGRESIVITATEA


Semnale de liniştire, de calmare, transmise prin mimică, gestică
Un zâmbet prietenos
O strângere de mână, o mângâiere
Cadourile, florile
Cultura: lectura, muzica, pictura etc.
Sportul
Prietenia

IMPORTANT! Fiţi blânzi, toleranţi!

FORME ALE AGRESIVITĂŢII UMANE

A. Agresivitate Fizică
Privirea fixă, dură, ameninţătoare
Ameninţarea indirectă sau făţişă
Lovitul cu picioarele
Aruncarea cu obiecte
Împingerea cu umărul cu scopul de a
dezechilibra adversarul
Ciupitul, zgâriatul, trasul de păr
Bătaia
Războiul- formă aberantă, patologică,
atotdistrugătoare

6
B. Agresivitate
Verbală
Batjocura
Jignirea
Cuvinte
grosolane
Ironia
Bârfa, intriga,
calomnia
Ponegrirea cuiva
Întinderea de curse
Refuzul contactului social, al ajutorului, al discuţiei
Luarea în râs a celor slabi, neajutoraţi, neîndemânatici

7
Anexa nr. 1
Comportamente agresive nonverbale Comportamente agresive verbale

 Privire fixă, dură, ameninţătoare  Batjocura


 Ameninţare indirectă sau făţişă  Jignirea
 Bătutul din picioare  Cuvinte grosolane
 Aruncarea cu obiecte  Poreclirea
 Lovirea cu obiecte  Ironia
 Împingerea cu umărul/mâna în scopul  Bârfa, intriga
dezechilibrării  Şantajul
 Ciupitul, zgâriatul, trasul de păr  Înjurăturile
 Semne obscene  Calomnia
 Bătaia  Ponegrirea cuiva
 Maimuţăreala cuiva
 Refuzul contactului social, al
ajutorului, al discuţiei
 Luarea în râs a celor slabi, neajutoraţi

8
Anexa nr. 4
CUM EXPLICĂM MANIFESTĂRILE VIOLENTE?
Cu siguranţă nu putem găsi o singură cauză determinantă. Este un fenomen complex,
determinat de cauze multiple:
 Nevoia de exprimare a trăirilor negative. Mulţi se comportă violent pentru a descătuşa
frustrări şi tensiuni interioare.
Nevoia de control, intenţia de a influenţa persoanele din jur
 Existenţa unor modele comportamentale violente în cadrul mediului familial,
comunitar, informaţional
 Presiunea din partea grupului
 Nevoia de stimă
 Nevoia de atenţie sau respect din partea altor persoane
 Existenţa unor abuzuri fizice şi/sau psihice în familie, în anumite perioade de vârstă.

Exercitiu: Elevii vor lucra in 4 echipe si vor analiza un caz propus si apoi vor completa urmãtorul
tabel.
Cazul I. De mai multã vreme, elevul C. îi spunea colegului lui „grãsanul” Acest lucru se întâmpla nu
numai între ei, între colegi, dar si în curtea scolii, în pauze, încât si elevii din celelalte clase au început sã
i se adreseze la fel. L-a rugat o datã, de douã ori, sã înceteze, dar degeaba. Când i-a repetat sã înceteze, l-
a lovit si astfel s-a iscat bãtaia, desi erau prieteni….

Cazul II. Un elev din clasa a VIII-a sicana un elev mai mic. Îi punea piedicã, îl înghiontea, îl urmãrea, îi
lua mâncarea si banii… pânã când un coleg i-a luat apãrarea celui mic si a început bãtaia…

Cazul III. Un elev foarte bun nu a dat colegului sãu tema sã o copieze, desi acesta nu o cerea prima
datã. De data asta însã, s-a iscat si bãtaia…

Cazul IV. Un simplu mesaj pe telefonul mobil – un act de teribilism. De aici a fost un pas pânã la bãtaie
între doi colegi care au apelat si la „gãstile” de cartier...

Violenta Cauzele ce au dus Persoane/ Modalitãti de Cum ati continua


observatã la întâmplarea împrejurãri rezolvare povestirea?
relatatã

Se discuta apoi cazurile si modalitatile de solutionare a conflictelor.

9
10