Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.2.1.

Oferta de opționale

La toate clasele de învăţământ primar, curriculumul la decizia şcolii este prevăzut în planul-
cadru cu 0-1 ore/ săpt. Să presupunem că sunteţi implicat/ă, în ani şcolari succesivi, în
propunerea ofertei de discipline opţionale, astfel: în primul an şcolar, la clasa a IV-a, iar în
următorul an şcolar, la clasa pregătitoare. Presupunem că pentru fiecare clasă, oferta include
câte două discipline opţionale, care vor fi supuse alegerii realizate de elevi şi de părinţii
acestora.
a. Cum procedaţi pentru a propune, pentru cele două clase, oferta de discipline
opţionale?

Pentru realizarea unui opțional la clasa a IV-a, aș ține cont de următoarele:


# Analiza nevoilor şi a intereselor de formare ale elevilor se realizează de către cadrele
didactice din învăţământul primar, prin consultarea elevilor, la clase, şi a părinţilor acestora,
în cadrul şedinţelor cu părinţii şi prin realizarea unei analize a resurselor necesare pentru
implementare.
#Realizarea unei analize de nevoi şi interese de formare ale elevilor înscrişi în unitatea
şcolară, precum şi a unei analize de oportunităţi educaţionale, la nivelul contextului socio-
economic local.

Aș include în ofertă opționalul „Cutiuța cu povești terapeutice”, deoarece remarcăm faptul


că emoțiile și comportamentele dezadaptative au cunoscut o creștere semnificativă.Copiii
generațiilor prezente prezintă mult mai multe probleme emoționale decât în trecut , sunt mai
singuri și mai deprimați , mai furioși și nestăpâniți , mai impulsivi și mai agresivi , fiind vădit
înclinați să devină anxioși în mai toate condițiile competiționale.Acest opțional își propune să
stimuleze , să exerseze ,să amplifice abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale copilului,
dar și să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare , blocajele de comunicare și
emoționale și să introducă o notă recuperatorie.Activitățile acestui opțional sunt dedicate
dezvoltării capacității școlarului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră
pozitivă interesele ,aptitudinile , trăirile personale, abilitățile de relaționare și comunicare ,
reflecțiile cu privire la învățare și socializare.

Al doilea opțional pe care l-aș propune ar fi „Micul afacerist” care stimulează


dezvoltarea abilităților antreprenoriale, digitale, precum și competențele sociale și civice.

În cadrul acestui opțional se poate urmări:


Utilizarea în comunicare a unor concepte specifice educaţiei antreprenoriale;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Dezvoltarea abilitatilor de confectionare a unor produse finite în vederea derulării unor mici
afaceri;
Dezvoltarea interesului pentru desfăşurarea unor mici afaceri;
Dezvoltarea capacităţii de identificare şi valorificare a resurselor personale

La clasa pregatitoare se poate propune optionalul „EDUCATIE PENTRU SANATATE”


sau opționalul integrat ,, Cântec, joc, ritm și mișcare” deoarece sunt potrivite vârstei acestora
și nu cunosc nici copiii, nici pe parintii acestora, pentru a-i putea consulta cu un an înainte.
De asemenea se poate adapta și opționalul ,,Cutiuța cu povești terapeutice”.

b. Includeţi în oferta propusă pentru cele două clase, aceleaşi discipline opţionale sau
discipline diferite? Argumentați răspunsul dumneavoastră.

Voi alege opţionalele ținînd cont de particularităţile de vârstă ale elevilor şi opţiunile
exprimate de aceştia.La clasa pregătitoare elevii au nevoie de activități ludice care să ii
destindă.La clasa aIV-a este nevoie de activități dense , cu valențe formative pronunțate.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și