Sunteți pe pagina 1din 2

Ce semnificaţie au Cele 10 Porunci?

Întrebare: Ce semnificaţie au Cele 10 Porunci?

Răspuns: Cele 10 Porunci sunt 10 legi din Biblie pe care Dumnezeu le-a dat poporului
Israel la scurt timp după scoaterea lor din Egipt. În esenţă, Cele 10 Porunci reprezintă
sumarul a 600 de porunci conţinute în Legea Vechiul Testament. Primele patru porunci
vizează relaţia noastră cu Dumnezeu. Următoarele şase porunci vizează relaţiile inter-
umane. Cele 10 Porunci se găsesc în Biblie în Cartea Exod 20:1-17 şi Deuteronom 5:6-
21 şi sunt următoarele:

(1) “Să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine.” Această poruncă este împotriva închinării la
orice alt dumnezeu afară de singurul Dumnezeu adevărat. Toţi ceilalţi dumnezei sunt
dumnezei falşi.

(2) “Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau
jos pe pământ. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, DOMNUL,
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea parinţilor în copii
până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc; şi Mă îndur până la al
miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele”. Această poruncă este
împotriva creării unui idol, o reprezentare vizibilă a lui Dumnezeu. Noi nu putem crea
nici o imagine care să-L descrie perfect pe Dumnezeu. Să-ţi faci un idol care să-L
reprezinte pe Dumnezeu înseamnă să te închini unui dumnezeu fals.

(3) “Să nu iei în deşert Numele DOMNULUI, Dumnezeului tău; căci DOMNUL nu va lăsa
nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui”. Aceasta este o poruncă împotriva
luării Numelui Domnului în deşert. Nu ar trebui să desconsiderăm Numele Domnului.
Noi trebuie să arătăm reverenţă Domnului menţionându-I Numele cu respect şi în mod
care să Îl onoreze.

(4) “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeoti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci
lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată DOMNULUI, Dumnezeului
tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici
roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a facut DOMNUL
cerurile, pamântul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvîntat DOMNUL ziua de odihnă şi a sfinţit-o”. Această poruncă stabileşte
Sabatul (Sâmbăta, ultima zi din săptămână) ca o zi de odihnă dedicată Domnului de
către evrei.

(5) “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe
care ţi-o dă DOMNUL, Dumnezeul tău”. Acestă poruncă este dată ca întotdeauna noi să
ne tratăm părinţii cu respect.

(6) “Să nu ucizi”. Această poruncă este dată pentru a nu comite crimă împotriva unei
alte fiinţe umane.

(7) “Să nu preacurveşti”. Această poruncă ne spune să nu avem relaţii sexuale cu


altcineva decât soţul / soţia.

(8) “Să nu furi”. Această poruncă ne spune să nu luăm ceva care nu ne aparţine fără
permisiunea persoanei care deţine lucrul respectiv.

(9) “Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău”. Această poruncă ne spune să
nu spunem ceva fals împotriva altei persoane. În esenţă, această poruncă spune să nu
minţim.

(10) “Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul
lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al
aproapelui tău”. Această poruncă ne spune să nu dorim nimic din ceea ce nu ne
aparţine. Pofta ne poate conduce la încălcarea uneia dintre poruncile enumerate mai
sus: crimă, adulter şi hoţie. Dacă este greşit să faci ceva, atunci este greşit să-ţi doreşti
să faci acel lucru.

© Copyright 2002-2008 Got Questions Ministries


www.gotquestions.org - Răspunsuri la întrebări din Biblie