Sunteți pe pagina 1din 8

Numele ........................................ Data: 30.01.

2019

Evaluare sumativa - matematica– clasa a III-a


Semestrului I
1. Numere naturale 0-10 000
a) Ordonează
crescător numerele : 1223, 2311, 1003, 4720, 7402, 4270, 4197
................................................................................................................................
descrescător numerele : 2416, 1024, 8840, 3156, 5612, 1369
.............................................................................................................................
b) Găsește regula și completează fiecare șir cu încă 3 numere:
a. 405, 406, 407, ........, ........., ......... .
b. 6528, 6526, 6524, ........, ........., .......... .
c. 4575, 4580, 4585, ........, ........., .......... .
c) Scrie:
succesorul numerelor: 3 889 ___________ , 2799 _____________
predecesorul numerelor: 1 000 __________, 3480___________
d) Scrie cu cifre romane nr. :
10 -……….. 20 - ………. 2 - ……… 3- …………..
e) Scrie cu cifre arabe potrivite :
II- ………. X- ……… XII- ……… XXXIV- …………
2. Operații cu numere naturale
a) Calculează :
67 x 4 = 93 : 3 =
231 x 3 = 54 : 6 =
379 x 6 = 82 : 2 =
478 x 32 = 57 : 3 =
b) Compară următoarele rezultate:
4 873+2561 8 676— 5 497

_________ __________
c) Află termenul necunoscut:
x + 3 800=5 020 a—4 700= 3 839 b : 6 = 42 c x 7= 42
x= a= b= c=
x= a= b= c=
d) Aflați :
Dublul lui 24 ...........................................
Jumătatea lui 20.................................................
Sfertul lui 24 ..........................................................
Triplul sumei numerelor 10 și 20.................................................................................................................................
Cel mai mic număr natural, par, de forma MSZU, format din cifre diferite..........................................................................
e) Calculați respectând ordinea efectuării operațiilor:

( 9 x 3 : 3 + 40 : 8 ) : 2 + 818 = (8x8 + 3x4 – 4:2) – 30:10 =

Probleme
a. Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 3, obțin 90. La ce număr m-am gândit? Alege varianta
potrivită de răspuns: a. 20, b. 30, c. 40
Verifică rezultatul ales, în spațiul de mai jos:

b. La o librărie s-au adus, într-o zi, 24 de cutii cu câte 8 păpuși și 32 de cutii cu câte 6 ursuleți fiecare.
Câte jucării s-au adus în total ?
DATE REZOLVARE
Competențe specifice:

Foarte bine Bine Suficient

1 A Ordonează corect toate nr. Ordonează corect 8-9 Ordonează corect 5-6 numere
numere

B Completează corect 3 șiruri Completează corect 2 șiruri Completează corect 1 șir


C Identifică 4 numere Identifică 3 numere Identifică 2 numere
D Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere
E Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere
2 A Rezolvă corect 7-8 exerciții Rezolvă corect 5-6 exerciții Rezolvă corect 3-4 exerciții
B Efectuează și compară corect Efectuează corect 1 exercițiu Efectuează parțial corect un ex.
cele 2 exerciții
C Găsește corect 4 termeni Găsește corect 3 termeni Găsește corect 1-2 termeni
D Găsește 5 rezultate corecte Găsește 3-4 rezultate corecte Găsește 1-2 rezultate corecte
E Calculează corect ambele Calculează parțial corect, dar Calculează parțial corect, dar nu
exerciții respectă ordinea operațiilor respectă ordinea operațiilor
A Răspunde corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: rezolvă
3 rezolvă corect problema. identifică exercițiile, rezolvă problema, scrie cel puțin o
parțial corect întrebare și un calcul de
rezolvare a problemei.
B Răspunde corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: rezolvă
rezolvă corect problema. rezolvă problema, scrie doua problema, scrie cel puțin o
întrebări, mici omisiuni, întrebare și un calcul de
rezolvare a problemei.

- Efectuarea de: adunari, scaderi, înmulțiri și împărțiri în concentrul 0- 10 000;


– Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea de exercitii si probleme;
– Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau
regularități din mediul apropiat;
– Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice.;
– Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii.
Matematică - Evaluare sumativă - Semestrul I – Clasa a III-a
Calificativ
Nr. 12.
Numele şi prenumele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. final
crt.

1.
2.
3.

Centralizare pe calificative:
Item Calificativ

10.

11.

12.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
final

FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
Analiza probei:
Observații și concluzii:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Măsuri de ameliorare:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Numele ........................................ Data: 30.01.2019

Evaluare sumativa - matematica– clasa a IV-a


Semestrului I
1. Numere naturale 0-1 000 000
a. Ordonează
crescător numerele : 12 223, 333 211, 10 003, 874 201, 567 402, 4270, 1 000 000.
................................................................................................................................
descrescător numerele : 249 116, 10 214, 8 840, 256, 956 132, 130 969
.............................................................................................................................
b. Găsește regula și completează fiecare șir cu încă 3 numere:
a. 405, 406, 407, ........, ........., ......... .
b. 16528, 16526, 16524, ..........., ............., ............... .
c. 984575, 984580, 984585, ..................., ...................., .......................... .
c. Scrie:
succesorul numerelor: 233 889 ___________ , 243 799 _____________
predecesorul numerelor: 1 000 000 __________, 673 480___________
d. Scrie cu cifre romane nr. :
10 -……….. 85 - ………. 2010- ……… 3000- …………..
e. Scrie cu cifre arabe potrivite :
II- ………. X- ……… XII- ……… XXXIV- …………
2 Operații cu numere naturale
a. Calculează :
67 x 4 = 93 : 3 =
231 x 3 = 54 : 6 =
379 x 6 = 82 : 2 =
478x 32 = 57 : 3 =
b. Compară următoarele rezultate:

4 873+2561 8 676— 5 497

_________ __________
c. Află termenul necunoscut:
x + 3 800=5 020 a—4 700= 3 839 b : 6 = 42 c x 7= 42
x= a= b= c=
x= a= b= c=
d. Aflați :
Dublul lui 24 ...........................................
Jumătatea lui 20.................................................
Sfertul lui 24 ..........................................................
Triplul sumei numerelor 10 și 20.................................................................................................................................
Cel mai mic număr natural, par, de forma MSZU, format din cifre diferite..........................................................................
e. Calculați respectând ordinea efectuării operațiilor:
( 9 x 3 : 3 + 40 : 8 ) : 2 + 818 = (8x8 + 3x4 – 4:2) – 30:10 =

3.Probleme
b. Mă gândesc la un număr, îl înmulțesc cu 3, obțin 90. La ce număr m-am gândit? Alege varianta
potrivită de răspuns: a. 20, b. 30, c. 40
Verifică rezultatul în spațiul de mai jos:

a. La o librărie s-au adus, într-o zi, 24 de cutii cu câte 8 păpuși și 32 de cutii cu câte 6 ursuleți fiecare.
Câte jucării s-au adus în total ?
DATE REZOLVARE
Foarte bine Bine Suficient

1 A Ordonează corect toate nr. Ordonează corect 8-9 Ordonează corect 5-6 numere
numere

B Completează corect 3 șiruri Completează corect 2 șiruri Completează corect 1 șir


C Identifică 4 numere Identifică 3 numere Identifică 2 numere
D Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere
E Scrie corect 4 numere Scrie corect 3 numere Scrie corect 1-2 numere
2 A Rezolvă corect 7-8 exerciții Rezolvă corect 5-6 exerciții Rezolvă corect 3-4 exerciții
B Efectuează și compară corect Efectuează corect 1 exercițiu Efectuează parțial corect un ex.
cele 2 exerciții
C Găsește corect 4 termeni Găsește corect 3 termeni Găsește corect 1-2 termeni
D Găsește 5 rezultate corecte Găsește 3-4 rezultate corecte Găsește 1-2 rezultate corecte
E Calculează corect ambele Calculează parțial corect, dar Calculează parțial corect, dar nu
exerciții respectă ordinea operațiilor respectă ordinea operațiilor
A Răspunde corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: rezolvă
3 rezolvă corect problema. identifică exercițiile, rezolvă problema, scrie cel puțin o
parțial corect întrebare și un calcul de
rezolvare a problemei.
B Răspunde corect și complet: Răspuns parțial corect: Răspuns parțial corect: rezolvă
rezolvă corect problema. rezolvă problema, scrie doua problema, scrie cel puțin o
întrebări, mici omisiuni, întrebare și un calcul de
rezolvare a problemei.

Competențe specifice:
- Efectuarea de: adunari, scaderi, înmulțiri și împărțiri în concentrul 0- 1000 000;
– Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea de exercitii si probleme;
– Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau
regularități din mediul apropiat;
– Stimularea şi dezvoltarea creativităţii şi a gândirii logice.;
– Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii.
Matematică - Evaluare sumativă - Semestrul I – Clasa a IV-a
Calificativ
Nr.
Numele şi prenumele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 final
crt.

4.
5.
6.

Centralizare pe calificative:
Item Calificativ
1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
final

FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
Analiza probei:
Observații și concluzii:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Măsuri de ameliorare:
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________