Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 209902923171

Data (Z, L, A) 18-08-2019

Factura
6 9 0 2 4 9 4 0

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Leotescu Nicoleta Alexandra
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Str. Lotul 4, Nr.15 Moroeni
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Dambovita
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Centrala termica conventionala Motan buc 1 2.605,03 19 2.605,03 494,96


MaxOptimus, Gaz, tiraj fortat, 31 kW
[C17SPV31MEF-ERP]

2 Kit evacuare gaze arse Motan pentru centralele buc 1 84,03 19 84,03 15,96
conventionale [PM500559]

3 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 65,54 19 65,54 12,45

4 Discount conform promotie: C17SPV31MEF-ERP buc 1 -336,13 19 -336,13 -63,87


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar/POS ramburs, Plata numerar/POS cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 2.418,47 459,50
stampila care accize: Total 2.418,47 459,50
Numele delegatului Leotescu Nicoleta Alexandra
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
2.877,97
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

S-ar putea să vă placă și