Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI


COLEGIUL TEHNIC “DECEBAL”
Drobeta Turnu Severin
Str. Antonini, nr.2
Tel.0252/311766; Tel./fax.0252/315618
Cod fiscal 4337514 / Cont 24570220 – Trezoreria Municipiului Drobeta Turnu Severin
http://www.decebalmh.ro/ colegiuldecebal@yahoo.com

Drobeta Turnu Severin


18.09.2014

Domnule Inspector,

Subsemnata IONESCU (GRECU) D. LILIANA, profesor titular, discipline tehnice –


Chimie Industrială, începând cu data de 01.09.1996, în urma promovării concursului pentru
ocuparea catedrelor vacante din 22 iulie 1996, la Colegiul Tehnic Decebal, Drobeta Turnu
Severin, am luat la cunoştinţă cu interes de selecţia organizată în vederea completării registrului
metodiştilor ISJ Mehedinţi.
Sunt un profesor dedicat meseriei de dascăl. Consider că îndrumarea atentă şi eficientă a
profesorilor pe parcursul devenirii profesionale are o pondere însemnată în bunul mers al şcolii,
ce poate fi şi o oglindă la examenele de evaluare naţională. În opinia mea, un metodist nu trebuie
doar să meargă în inspecţie, ci trebuie să organizeze întâlniri pe domeniul său de specialitate
pentru a dezbate problemele şcolii, legate de curriculum, de planificare, de disciplină a elevilor.
Menţionez că sunt absolventă a două facultăţi cu profil real şi a unui master în sociologie,
am abilităţi de comunicare interpersonală şi de animare a dezbaterilor, sunt orientată spre lucrul
în echipă, deţin cunoştinţe de operare PC, am spirit organizatoric, analitic şi critic, fiind o
persoană responsabilă, perseverentă şi independentă, cu aspiraţii înalte, altruistă şi sunt un
autodidact convins.
Îmi doresc să am şansa de a face parte din corpul metodiştilor ISJ Mehedinţi, fiind o
oportunitate de a folosi şi disemina competenţele dobândite în procesul de predare-învăţare, cât
şi pe parcursul cursurilor de formare în domeniul specialităţii.
Vă mulţumesc pentru timpul si interesul acordat candidaturii mele şi aştept cu interes
proba interviului.

Liliana Ionescu
19.09.2014