Sunteți pe pagina 1din 2

1. Aflafi toate datele despre grupele de studii de la facultate.

SELECT * FROM grupe

2. Sa se obtina lista disciplinelor in ordine descrescatoare a numarului de ore.


SELECT Disciplina FROM discipline ORDER BY Nr_ore_plan_disciplina DESC;

3. Aflati cursurile (Disciplina) predate de fiecare profesor (Nume_Profesor, Prenume_Profesor) sortate


descrescator dupa nume ~i apoi prenume.
SELECT Disciplina FROM discipline, profesori ORDER BY Nume_Profesor DESC, Prenume_Profesor;

4. Afi~ati care dintre discipline au denumirea formata din mai mult de 20 de caractere?
SELECT Disciplina FROM discipline WHERE LEN(Disciplina) > 20;

5. Sa se afi~eze lista studentilor al caror nume se termina in ,,u"


SELECT Disciplina FROM discipline WHERE Disciplina LIKE '%u';

6. Afi~ati numele ~i prenumele primilor 5 studenti, care au obtinut note in ordine descrescatoare la al
doilea test de la disciplina Baze de date. Sa se foloseasca optiunea TOP ... WITH TIES.
SELECT TOP(5) WITH TIES Nume_Student,Prenume_Student, Nota, Disciplina, Tip_Evaluare FROM
studenti,studenti_reusita,discipline WHERE Tip_Evaluare = 'Testul 2' AND Disciplina = 'Baze
de date' ORDER BY Nota DESC;

7. In ce grupa (Cod_ Grupa) invata studentii care locuiesc pe strada 31 August?


SELECT Cod_Grupa FROM grupe, studenti WHERE Adresa_Postala_Student LIKE '%31 August%';

8. Obtineti identificatorii ~i numele studentilor, ale examenelor sustinute in anul 2018.


SELECT r.Id_Student, Nume_Student FROM studenti_reusita r, studenti WHERE Data_Evaluare LIKE
'%2018%';

9. Gasiti numele, adresa studentilor ~i codul disciplinei la care studentii au avut eel putin o nota mai
mare decat 8 in 2018.
SELECT Nume_Student,Adresa_Postala_Student, r.Id_Disciplina FROM discipline r, studenti,
studenti_reusita WHERE Data_Evaluare LIKE '%2018%' AND Nota > 8;

10. Gasiti studentii (numele, prenumele), care au obtinut la disciplina Baze de date (examen), in anul
2018, vreo nota mai mica de 8 ~i mai mare ca 4.
SELECT Nume_Student, Prenume_Student FROM discipline, studenti, studenti_reusita WHERE
Disciplina = 'Baze de date' AND Tip_Evaluare = 'Examen' AND Data_Evaluare LIKE '%2018%' AND
Nota < 8 AND Nota > 4;

11. Furnizati numele ~i prenumele profesorilor, care au predat disciplina Baze de date, in 2018, ~i au
evaluat vreun student cu nota nesatisracatoare la reu~ita curenta.
SELECT DISTINCT Nume_Profesor, Prenume_Profesor FROM studenti_reusita, profesori,
discipline WHERE Disciplina = 'Baze de date'AND Tip_Evaluare = 'Reusita curenta' AND
Data_Evaluare LIKE '%2018%' AND Nota < 4;
12. Furnizati, in evidenta academica (reu~ita) a studentilor cu prenumele Alex, urmatoarele date:
numele, prenumele, denumirea disciplinei, notele (inclusiv la probele intermediare) ~i anul la care
au sustinut.
SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student,Disciplina,Nota,Data_Evaluare FROM studenti,
studenti_reusita, discipline WHERE Prenume_Student = 'Alex';

13. Aflati cursurile urmate de catre studentul Florea loan.


SELECT DISTINCT Disciplina FROM discipline, studenti, studenti_reusita WHERE Nume_Student =
'Florea' AND Prenume_Student = 'Ioan';

14. Aflati numele ~i prenumele studentilor, precum ~i cursurile promovate cu note mai mari de 8 la
examen.
SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student, Disciplina FROM discipline,studenti,
studenti_reusita WHERE Nota > 8 AND Tip_Evaluare = 'Examen';

15. Gasiti numele ~i prenumele studentilor, care au sustinut examen atat la profesorul Ion, cat ~i la
profesorul Gheorge in anul 2017 (folositi pentru nume clauza LIKE)
SELECT DISTINCT Nume_Student, Prenume_Student, Nota FROM studenti_reusita, studenti,
profesori WHERE Tip_Evaluare='Examen' AND Prenume_Profesor LIKE '%Ion%' AND Data_Evaluare =
'2017';

16. Furnizati numele ~i prenumele studentilor, care au studiat discipline cu un volum de lectii mai mic
de 60 de ore, precum ~i profesorii (identificatorii) respectivi, care le-au predat.