Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituţia de învăţământ : Școala Primară ,,S.Vangheli’’,nr.21


Învăţător Ozerova Olga
Clasa III F
Disciplina Limba și literatura română
Data 01.10.19
Subiectul ”Toamna în Moldova” de Petru Cărare
Tipul lecţiei (1) Lecţie de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor
Unități de competență: 2,6; 2.8;
Obiective :
Elevul va fi capabil la sfârșitul lecției să:
O1 – să reprezinte , folosindu-se de imagini, aspect specifice anotimpului toamna;
O2- să descrie verbal și/ sau graphic anumite schimbări și transformări care au loc toamna în natură;
O3- să reconstituie imagiinile din părțile componente primate prin metoda PAZZLE ;
O4- să exprime liber- creative, pin intermediul limbajului plastic, sentimente, situații sugerate de trăiri proprii sau imaginare;
O5- să citească cuesiv, expresiv textul, ținând cont de semnele de punctuație;
O6- sa scoată în evidență ideile principale din text;
Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversația, exercițiu, complectarea lacunară, jocul didactic,expunerea , povestirea, lectura ghidată, intuiția,exercițiu-joc.

Forme de organizare: frontal , în grup, in perechi, individual

Mijloace didactice: tabla , creta, manual, dicționar, caiet, pix,


Scenariul lecţiei
№ Secvenţe le lecţiei Activitatea învăţător - elev Obiectiv Strategii
realizat didactice
1 Organiza rea clasei Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa educaţională favorabilă desfăşurării în bune conversaţia
condiţii a lecţiei.
1. Salutul . Elevii se salută cu colegul din stânda, dreapta, față, spate cu un Bun venit !
O6
2. Jocul : Eu încep, voi finisați.
Azi e ________________. exerciţiu
Suntem în anotimpul_____________.
Semnele toamnei sunt ______________. PPT
Doresc să________________________.
Verifica rea temei
pentru acasă Implicarea copiilor cu CES O2 explicaţia
2 3. Explicati : Toamna este o doua primăvară, când fiecare e o floare!
 Cu cin este comparat toaman? De ce ? Explicați.
 Ce sentimente trăiți când înfloresc copacii primăvara?
 Ce simbolizează albul copaciilor?
4. Intuiti subiectul lecției de astăzi . Astăzi vom vorbi despre o sărbătoare – a
frunzelor. Problematiza
Ce vă imaginați când auziți expresia Sărbătoarea frunzelor? rea
În ce anotimp își serbează frunzele sărbătoarea?
5. Citiți textul conform fragmentelor primite.
6. Citirea integrală a tetuluii din manual.
O4
Confruntați presupunirile inițiale cu povestirea citită.
Observaţia
 Ati ordonat corect fiecare fragment a textului?
3 Reactuali  V-a plăcut / nu v-a plăcut textul ? de ce ?
zarea cunoștințelor și a  Ce-ați văzut , simpțit în timpul lectrii?
capacități-lor  Numiți personajele textuluii ?
 Cum s-a rezolvat problema apărută în text ?
 Voi cum ați fi soluționat-o?
 Ati propus așa un deznodământ?
 Ce ne-nvață textul?
7. Să-nțelegem textul.
Urmăriți imagine din manual, de la pag.35. Ordonați-le și alcătuiți o istorioară.
Consoli darea materiei PPT
şi formarea capacită
ţilor O3 activitate pe
grupe si
echip

a) Prima imagine reprezintă micul cireș plantat în grădina casei.


a)la nivel de b) În a doua imagine este reprezentat Mădălina , lângă cireșul cu frunze ruginii care
reproducere începe să cadă una câte una.
c) A treia imagine o reprezintă pe Mădălina discutând cu Zâna Toamnă.
d) A patra imagine reprezintă cireșul desfrunzit rămas în bătaia vântului și a ploii.
e) Ultima imagine reprezintă Mădălina lângă cireșul desfrunzit.
8. Să dezlegăm tainele textului. jocul
Citiți textul pe roluri. Respectând semnele de punctuație. O5 didactic;
b)la nivel productiv Cum a fost numit toamna de către Mâdâlina?
Găsiți fragmentul unde este descris Zâna Toamnă?
Citiți informația, unde Zâna iî dă o povașă Mădălinei.
Implicarea copiilor cu CES
9. Găsiți expresii frumoase despre Zâna Toamnă. Ex 9 pag. 36
Alcătuiți cu ele propoziții.
10. Alcătuiți un enuț în care cuvântul pui să aibă alt sens decât în text . PPT
11. Să scriem corect . O4
-Ia ascultă, draga mea!
Evaluarea curentă Ia cîteva mere!

Fata ia darurile zînei. O3


Bilanţul lecţiei Bunicul i-a adus un pomişor.
Ea avea privirea blîndă.

Anunţa rea temei 12. Creați enunțuri în care să folosiți : ia, i-a ea O2
pentru acasă 13. Tema de acasă: