Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

Introducere .................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.


1 Analiza domeniului de studiu .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1 Învățarea la distanță. Forme și avantaje ale educației la distanțăError! Bookmark not
defined.
1.2 E-learning în universitățile europene ................................ Error! Bookmark not defined.
1.2.1 Beneficiile și provocările învățării electronice ............. Error! Bookmark not defined.
1.3 Descrierea și clasificarea instrumentelor de e-learning .... Error! Bookmark not defined.
1.4 Tehnologii web și sisteme electronice de învățare la distanțăError! Bookmark not defined.
1.5 Analiza platformelor existente pe piață ............................. Error! Bookmark not defined.
1.6 Tendințe de eLearning pentru anul 2019 .......................... Error! Bookmark not defined.
1.7 Structura și argumentarea cursului ales ............................ Error! Bookmark not defined.
1.7.1 Forensics - criminalistica informatică .......................... Error! Bookmark not defined.
1.7.2 Clasificarea domeniilor de analiză a crimelor informaticeError! Bookmark not defined.
1.7.3 Metode și tehnici de analiză .......................................... Error! Bookmark not defined.
1.7.4 Instrumente de bază ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2 Proiectarea sistemului ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1 Cazuri de utilizare pentru sistemul elaborat ..................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Activitățile sistemului elaborat ......................................... Error! Bookmark not defined.
2.3 Stările sistemului............................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4 Modelarea sistemului în notația IDEF0 ............................ Error! Bookmark not defined.
2.5 Modelarea fluxului de procese în notația IDEF3 .............. Error! Bookmark not defined.
2.6 Modelarea fluxurilor de date în notația DFD.................... Error! Bookmark not defined.
3 Realizarea sistemului ....................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 Crearea structurii și designul ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Programarea interfaței utilizatorului ................................. Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Despre Vue.js și autor ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Configurarea serverului local în node js ........................... Error! Bookmark not defined.
3.4 Utilizarea framework express ........................................... Error! Bookmark not defined.
3.5 Instalarea și pregătirea mediului de stocare...................... Error! Bookmark not defined.

UTM 526.5/XXX ME
Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data
Elaborat Bularga M. Litera Coala Coli
Conducător Bulai R. 8 80
Platformă educațională -
Investigare digitală UTM FCIM
Contr. Norm. Bulai R.
SI-151
Aprobat
3.6 Pregătirea cursului – Investigare digitală.......................... Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Configurarea instrumentelor pentru analiza trafigului de rețeaError! Bookmark not
defined.
3.6.2 Configurarea și pregătirea mediului pentru analiza evenimentelor Windows.........Error!
Bookmark not defined.
3.6.3 Crearea unui dump de memorie a hard-disckului utilizînd FTKImagerError! Bookmark
not defined.
4 Descrierea aplicației ........................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1 Crearea unui articol în secțiunea blog............................... Error! Bookmark not defined.
4.2 Accesarea unui curs .......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Conectarea la mașina virtuală ........................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Parcurgerea unui exercițiu practic .................................... Error! Bookmark not defined.
4.4 Adăugarea unui curs nou .................................................. Error! Bookmark not defined.
5 Argumentarea economică ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1 Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economicError! Bookmark not defined.
5.2 Planul calendaristic ........................................................... Error! Bookmark not defined.
5.3 Analiza SWOT .................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.4 Calculul indicatorilor economici ...................................... Error! Bookmark not defined.
5.4.1 Investiții în active corporale și necorporale .................... Error! Bookmark not defined.
5.4.2 Consumuri directe de materiale ...................................... Error! Bookmark not defined.
5.4.3 Consumuri directe privind retribuirea muncii................. Error! Bookmark not defined.
5.4.4 Consumuri indirecte ........................................................ Error! Bookmark not defined.
5.4.5 Fondul de amortizare....................................................... Error! Bookmark not defined.
5.4.6 Costul de elaborare a proiectului .................................... Error! Bookmark not defined.
5.4.7 Calculul indicatorilor economico-financiari ................... Error! Bookmark not defined.
Concluzia ...............................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Bibliografia ............................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Anexa A.................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Coala

UTM 526.5/XXX ME
Mod Coala Nr. document Semnăt. Data
9