Sunteți pe pagina 1din 4

1.

CEIDG – jednoosoba działalność przedsiębiorcza


KRS –
-instytucje gospodarki budżetowej
-spółki jawne,
-spółki partnerskie,
-spółki komandytowe,
-spółki komandytowo-akcyjne,
-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
-spółki akcyjne,

2. SPÓŁKI:
- cywilna
- osobowa
- kapitałowa

3.Podstawową różnicą pomiędzy fakturą korygującą


a notą korygującą jest podmiot uprawniony do ich
wystawienia. Fakturę korygującą może wystawić wyłącznie
sprzedawca, a notę korygującą w określonych
okolicznościach - nabywca faktury z błędem.

4. Akta osobowe pracowników


Część A – tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z
ubieganiem się o zatrudnienie,

Część B – zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku


pracy oraz przebiegu zatrudnienia,

Część C – w której gromadzi się dokumenty związane z


ustaniem zatrudnienia danej osoby,

Część D – miejsce na przechowywanie dokumentów


związanych z ponoszeniem przez pracownika
odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności
określonych w innych przepisach

5. Ubezpieczenia społeczne składają się z: emerytalnego,


rentowego, chorobowego i wypadkowego.
5. mię i nazwisko kandydata oraz jego nr telefonu i
adres e-mail (u góry, z lewej strony)
 miejscowość i data (u góry, z prawej strony)
 imię, nazwisko, funkcja i dział, w którym pracuje osoba, do której
wysyłasz swoje dokumenty aplikacyjne (poniżej miejscowości i
daty, z prawej strony). Jeśli nie wiemy, jak nazywa się ta osoba,
podajemy dział, w którym pracuje; jeśli i tego nie wiemy,
wpisujemy w tym miejscu tylko nazwę firmy
 nazwa i adres firmy, do której wysyłamy swoją aplikację
 zwrot grzecznościowy (np. „Szanowny Panie” – z lewej strony,
tuż nad pierwszym akapitem listu motywacyjnego)
 wstęp (z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia, jeśli było
podane; nazwą stanowiska, na jakie się aplikuje; ew. dodatkowo
w jakiej gazecie lub portalu internetowym i kiedy pojawiła się
dana oferta pracy)
 część zasadnicza, która powinna zajmować najwięcej miejsca i
może składać się z 2 akapitów (m.in. przedstawienie
doświadczeń zawodowych, wykształcenia, korzyści dla
pracodawcy, jeśli nas zatrudni, uzasadnienie dlaczego jesteśmy
zainteresowani właśnie tą ofertą pracy
 zakończenie (podziękowanie czytającemu za uwagę, wyrażenie
gotowości do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej)
 końcowy zwrot grzecznościowy (np. „Z wyrazami szacunku”, „Z
poważaniem”)
 podpis (może być pisany zwykłą czcionką komputerową, jeśli
wysyłamy list motywacyjny e-mailem)
 ewentualnie w liście motywacyjnym powinniśmy umieścić
dodatkowo wszystko to, o co pracodawca prosi w ofercie pracy
– czasem drobnym drukiem lub na samym końcu ogłoszenia
pracodawcy zamieszczają jakieś szczególne wymagania
związane z treścią lub formą LM, CV albo nawet e-maila, w
którym te dokumenty powinniśmy przesłać – jest to zazwyczaj
próba odsiania osób nieuważnych, bądź takich, które
automatycznie odpisując na ogłoszenia wysyłają swoje
standardowe wzory dokumentów aplikacyjnych.
5. Przykładem podatku pośredniego jest VAT lub
akcyza. Natomiast podatki bezpośrednie to takie, które są
nałożone na nas i musimy się rozliczać z urzędem
skarbowym bezpośrednio.
Przykładami podatku bezpośredniego jest PIT, CIT i podatek od
nieruchomości.

6.
Rd= (Zś*t)/s
Rd=t/Rr
Rr=s/Zś
Rr=t/Rd

Rd-rotacja w dniach
Rr-rotacja w razach
Zś- zapas średni
t-liczba dni w badanym okresie
s-sprzedaż

Interese conexe