Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de

Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor


Management şi strategii de afaceri, anul I, grupa II

ATITUDINILE, OPINIILE ȘI COMPORTAMENTELE


CONSUMATORILOR BRAȘOVENI PRIVIND ACTIVITATEA
PROMOȚIONALĂ A MARILOR REȚELE DE MAGAZINE AUCHAN DIN
BRAȘOV

SANDU ALEXANDRU-ANDREI
PROF. UNIV. DR. GHEORGHE EPURAN

INTRODUCERE

Conducerea strategică este un atribut al firmei moderne,


strategia de piață poate fi considerată cea mai importantă dacă
se are în vedere legătura sa directă cu finalitatea activității
economice a firmei.
Adoptarea conceptului de marketing de către o firmă
presupune, printre altele, utilizarea unui sistem adecvat de
conducere prin intermediul căruia se urmărește sincronizarea
permanentă cu mediul în care îsi desfășoară activitatea. Acest
sistem trebuie să permită firmei încadrarea acțiunilor sale
într-o anumită perspectivă, prin formularea unor strategii de
dezvoltare care să asigure mobilizarea forțelor ei umane,
materiale și financiare în vederea atingerii obiectivelor și
scopurilor fixate.
În acest articol științific am definit strategia de piață,
conținutul și locul strategiei de piață într-o înteprindere și
nu în ultimul rând am descris tipologia strategiilor de piață,
am descris pe larg mixul de marketing: politica de produs,
politica de preț, politica de distribuție si politica de
comunicare.

PREZENTAREA GENERALĂ AUCHAN BRAŞOV

Auchan Retail este o companie de familie cu o prezență


internațională, o companie umană și îndrazneață. Auchan Retail
este un distribuitor istoric și un comerciant de nouă generație.

Auchan Retail este un comerciant implicat cu o tradiție de


55 de ani. Un comerciant care se schimba într-o lume aflată în
schimbare și care vine în întampinarea consumatorilor tot mai
interesați de starea lor de bine – Auchan are ambiția de a le
schimba viața.

Auchan Retail nu este doar un distribuitor, este un


comerciant care își selectează produsele și furnizorii, care își
cunoaște clienții, un comerciant care îmbină avantajele
digitalului cu cele ale magazinelor fizice pentru a propune
clienților săi o experiență personalizată, un comerciant care
își transformă spațiile în zone de viață și de cumpărături, de
petrecere a timpului liber în mod plăcut.
Auchan Retail este preocupat atât de clienții cât și de
colaboratorii săi, acordându-le prioritate, în toate proiectele
sale. Peste tot în lume, angajații Auchan Retail împărtășesc
aceeași viziune – a unui comerț în care atenția pentru om și
mediu primează în fața a orice altceva.1

MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI AUCHAN BRASOV

Componentele principale ale mediului de marketing sunt:


micromediul de marketing şi macromediul de marketing.
Micomediu:
Micromediul este compus din agenții externi ai firmei care
se află în anturajul imediat sau acționează în strânsă şi directă
legătură cu firma: clienții, furnizorii, intermediarii şi
concurenții.

Clienții
a) clienții potențiali: sunt aceia cărora firma se adresează cu
serviciile sale sub formă de ofertă, înaintea realizării
prestaţiei propriu-zise. În vederea atragerii acestor clienți
potențiali Auchan vine în întâmpinarea lor cu diferite oferte la
prețuri de vânzare atractive, iar promovarea realizându-se în
revistele Auchan.
b) clienții efectivi: sunt alcătuiți din persoanele care au
achiziționat serviciul ori s-au decis să-l achiziționeze apărând
la întâlnirea cu prestatorul. În această categorie intră
majoritatea braşovenilor (în proporţie de 80%, estimativ) care
au apelat la serviciile hipermarket-ului Auchan Braşov cel puțin
o singură dată având în vedere că acesta generează anual un
trafic de 2,96 milioane de vizitatori şi circa 6500-7000 de
clienți pe zi.

Furnizorii

1
https://romania.auchan.ro/prezentare/
Principalii furnizori ai hipermarketului Auchan Brașov
pentru:
a) Sectorul produselor alimentare: European Drinks, Danone
România, Orkla Foods România, Vinterra Int’l SRL (producător de
vinuri), SC Ferma Diana SRL (furnizor de salată), SC Eisberg SRL
(furnizor de produse agricole, produse alimentare), SC Safir SRL
(producător carne de pasăre),
b) Sectorul produselor nealimentare: Farmec Cluj-Napoca, Vascar
Vaslui, Editura Crişan SRL (producător de papetărie), SC. Top
Center Exim SRL (producător de jucării de pluș, cadouri,
bijuterii), SC. Teleton SRL (distribuitor de terminale de
telefonie fixă), Kon Art (producător şi distribuitor de rame
foto, tablouri, postere), SC. Karsten Corporation Group SRL
(producător de mobilier din PAL), SC Zwsoft (distribuitor
computere şi soft), SC Maxcolor SRL (distribuitor produse
textile de uz casnic), SC Arco Expert SRL (distribuitor accesorii
telefoane mobile), SC Barleta SRL (producător de ambalaje),
Niccoro (distribuitor jucării pentru copii), Etc.

Concurenții

Concurența magazinului Auchan este destul de puternică,


deoarece în apropierea acestuia mai sunt amplasate încă trei
hipermarketuri, acestea fiind Kaufland, Selgros şi Carrefour.

Macromediu :
1. Mediul demografic: trăsăturile demografice ale clienților
hipermarketului Auchan sunt cuprinşi între 15 şi peste 70 de ani
de rasă europoidă, de diferite etnii (români, unguri, moldoveni,
ruși, bulgari, rromi, etc) care provin din regiunile apropiate
județului Braşov.

2. Mediul socio-economic:
Educația: persoane cu diferite calificări (de la cele mai
mici până la calificări superioare);
Nivelul de venituri: mici spre medii sau pe alocuri chiar
venituri ridicate;
Ocupația: diversă (angajați, șomeri, studenți, elevi,
pensionari, etc.);
Statutul social: clasa inferioară până la clasa
superioară;

3. Mediul tehnologic cuprinde ansamblul elementelor cu caracter


tehnic și tehnologic, cu impact asupra firmei, această categorie
îşi pune amprentă, în principal, pe gradul de înzestrare tehnică
şi pe ritmul modernizării produselor şi tehnologiilor.

4. Mediul cultural include instituțiile şi factorii care


definesc o societate, conferindu-i un sistem propriu de valori,
de tradiții, norme şi obiceiuri ce generează un anumit
comportament etic, moral şi cultural pentru toți membrii săi.

5. Mediul politic este reprezentat de structurile sociale ale


societății, forțele politice ce acționează şi de raporturile
stabilite între acestea2, cum ar fi: tipul de guvernare,
structura şi orientarea politică a guvernului, atitudinea
guvernului fața de investițiile firmei, stabilirea politicii
guvernului, corupția, instabilitatea politică din zonă,
ideologia partidelor politice, forța şi influența opoziției.

6. Mediul juridic poate fi reprezentat de legislația comercială


care este împărțită în trei mari grupe de legi:
- Legi destinate reglementării concurenței de piață (protejarea
întreprinzătorilor contra concurenței neloiale, a prețurilor
discriminatorii, etc)

2
Lefter, C. (coordonator), Brătucu, G., Bălăşescu, M., Chiţu, I., Răuţă, C. – Marketing vol. I, Ed. Universităţii
Transilvania, Braşov, 2006, pag 84
- Legi pentru protecția consumatorului (garantarea siguranței
produselor utilizate, protecția împotriva practicilor comerciale
înşelătoare, etc)
- Legi de interes general pentru societate (reducerea poluării
mediului, conservarerea unor resurse, creşterea calității vieții
etc)

POLITICA DE PROMOVARE ÎN CADRUL AUCHAN

După cum este cunoscut, promovarea reprezintă componentă de


bază a sistemului de comunicație al firmei cu mediul. În această
calitate, tradițional, promovarea a avut mai mult rol de
informare, convingere şi reamintire şi a servit unei multitudini
de obiective luând forme practice din cele mai diverse.
Pentru promovare se apelează la diferite mijloace de
comunicare şi la relațiile cu publicul, precum:
 Mijloace de comunicații media
Printre mijloacele de comunicare internă se numără
publicitatea la locul vânzării: afişe, panouri publicitare care
se schimbă frecvent, în funcție de apariția unor noi produse sau
de reducerea celor existente și indicatoarele de informare,
redate prin înscrisuri şi săgeți, care permit deplasarea uşoară
a clientului în interiorul firmei;
 Mijloace de comunicare interpersonală
Printre mijloacele de comunicare internă interpersonale
utilizate în cadrul firmei Auchan, cel mai important este
considerat personalul, şi în special cel de contact, al cărui
rol promoțional se împleteşte puternic cu calitatea prestației
efectuate.

 Mijloace de comunicare externă media


Mijloacele de comunicare externă folosite de Auchan sunt
simbolurile care utilizează o serie de semne astfel alese încât
să atingă unele din obiectivele politicii de produs, panourile
de semnalizare care sunt aplasate de-a lungul drumurilor,
şoselelor, indicând locul de amplasare şi distanța de parcurs şi
nu în ultimul rând arhitectura exterioară, care în cazul acestui
brand este asemănătoare indiferent de mărime sau tip.

 Mijloace de comunicare externă interpersonală


Acest ultim tip de promovare presupune la nivelul firmei
Auchan existența forţelor de vânzare ce cuprinde un grup de
reprezentanți ai firmei care, pe lângă activitatea de vânzare
efectivă, desfăşoară şi o serie de acțiuni cu caracter
promoțional: informare, convingere, reamintire.

STRATEGII DE PROMOVARE

Alternativele strategice promoționale sunt fundamentate şi


alese în baza anumitor criterii de clasificare astfel încât să
permită atingerea obiectivelor strategice stabilite, şi anume:
informarea clienților, convingerea acestora să achiziționeze
serviciul, reamintirea, repoziționarea serviciului față de
concurenți şi promovarea imaginii de marcă.
Din punct de vedere al mediilor promoționale utilizate în
transmiterea mesajelor, hipermarketul Auchan foloseşte strategia
selectivă, deoarece aceasta presupune utilizarea numai a acelor
mijloace care asigură cea mai bună comunicare.

CERCETARE DE MARKETING

În această parte a studiului, se vor prezenta rezultatele


cercetării de marketing cu privire la atitudinile, opiniile și
comportamentele consumatorilor brașoveni privind activitatea
promoțională a marilor rețele de magazine Auchan din Brașov.
Analiza întrebărilor din chestionar conduc la realizarea
strategiilor de piață necesare firmei pentru dezvoltarea
acesteia pe piață și dezvoltarea strategiilor de promovare în
rândul consumatorilor. Se vor testa ipotezele cercetătorului și
se va estima media și procentul clienților cu bugete care le-ar
permite colaborarea cu această firmă, dar şi care sunt punctele
slabe existente în opinia clienților.

Ipoteze generale
1. Majoritatea braşovenilor au făcut cumpărături în cadrul
hipermarketului Auchan.
2. În general, braşovenii fac cumpărături dintr-un hipermarket
o dată pe săptămână.
3. Cea mai mare parte a clienților sunt mulțumiți de nivelul
promoțiilor practicate de către Auchan Braşov
4. Majoritatea clienților sunt mulțumiți de modul de expunere
a produselor la raft în cadrul firmei Auchan.

Ipoteze statistice:

1. H0: Cel mult 35% dintre clienții au realizat cumpărături cu


o valoare cuprinsă între 101-200 lei.
H1: Mai mult de 35% dintre clienții au realizat cumpărături
cu o valoare cuprinsă între 101-200 lei.
2. H0: Cel puţin 55% dintre clienți petrec o oră la
cumpărături.
H1: Mai puţin de 55% dintre clienți petrec o oră la
cumpărături.
3. H0: Nu există legătură între statutul profesional al
populației cercetate şi amplasarea hipermarketurilor din
Braşov.
H1: Există legătură între statutul profesional al
populației cercetate şi amplasarea hipermarketurilor din
Braşov.
4. H0: Peste 35% dintre respondenți au vizitat site-ul online
Auchan.ro.
H1: Sub 35% dintre respondenți au vizitat site-ul online
Auchan.ro.
5. H0: Nu există legătură între sexul respondentului şi
comportamentul de cumpărare a produselor expuse la
standurile promoționale.
H1: Există legătură între sexul respondentului în
comportamentul de cumpărare a produselor expuse la
standurile promoționale.
6. H0: Cel mult 25% dintre respondenți folosesc ca sursă de
informare principală pliantele distribuite la domiciliu.
H1: Mai mult de 25% dintre respondenți folosesc ca sursă de
informare principală pliantele distribuite la domiciliu.

STABILIREA OBIECTIVELOR CERCETĂRII

Aspecte de bază Intrebările Obiectivele


cercetătorului cercetării

1.Vizitarea 1. Ați vizitat 1. Determinarea


hipermarketurilor centrele densității cu care
Auchan Brașov. comerciale Auchan clienții vizitează
Brașov? centrele
comerciale Auchan
Brasov.

2.Factorii care 1.Care sunt 1.Aflarea


influențează factorii care vă factorilor care
alegerea influențează influențează
hipermarketului.
alegerea alegerea
hipermarketului? hipermarketului.

3.Aflarea 1.Care este bugetul 1.Determinarea


bugetului cheltuit alocat bugetului cheltuit
la cumpărăturile cumpărăturilor într-un
efectuate într-un dintr-un hipermarket.
hipermarket. hipermarket?

4.Aspecte 1.Care sunt 1.Cunoașterea


neplăcute legate aspectele care vă aspectelor
Auchan Brasov. displac la neplacute legate
hipermarketul de
Auchan Brasov hipermarketurile
Auchan Brasov
2. Ce îmbunătățiri
credeți că ar 2.Determinarea
trebui să se aducă aspectelor ce ar
centrului trebui
comercial? îmbunătățite,
legate Auchan
3.Care considrati
Brasov.
ca sunt punctele
slabe ale
hipermarketului
Auchan Brasov?

5. Timpul petrecut 1. Cât timp 1. Determinarea


la o vizită în petreceti la timpului mediu
hipermarketul cumparaturi? petrecut de o
Auchan Brasov. persoană la o
cumpărături în
centrul comercial
Auchan Brașov.
6. Satisfacția 1. Cât de 1. Determinarea
clienților asupra mulțumit/ă sunteți nivelului de
promoțiilor de promoțiile satisfacție a
practicate în practicate în clientilor în
cadrul cadrul legatură cu
hipermarketului hipermarketului promoțiile
Auchan Brașov. Auchan Brașov practicate în
cadrul
hipermarketului
Auchan Brașov.

7. Mijloacele 1. Care este sursa 1.Determinarea


principale de de informare mijloacelor
informare a principală privind principale de
clienților cu promoțiile informare al
privire la practicate în clienților cu
ofertele și cadrul privire la
promoțiile hipermarketului ofertele și
practicate de Auchan Brașov. promoțiile
către comercianții practicate de
analizați. către comercianții
Auchan Brașov.

1.Aflarea 1.Care este 1.Determinarea


motivului motivul principal motivului
principal de pentru care ați principal în
achiziționare a achiziționat alegerea
produselor marca produsele marca produselor marca
proprie a proprie Auchan? proprie a firmei.
hipermarketului
analizat.
8. Frecvența de 1. Obisnuiți să 1. Stabilirea
achiziționare a achiziționați frecvenței de
produselor produse prezentate achiziționare a
prezentate la la standurile produselor
standurile promoționale din prezentate la
promoționale din interiorul standurile
interiorul hipermarketurilor? promoționale din
hipermarketurilor. interiorul
hipermarketurilor.

”Metoda anchetei este o metodă interactivă și se


bazează pe schimbul direct de informații între cercetător și
subiecții învestigați, prin care se culeg date referitoare la
anumite situații, fenimene și manifestări.” 3

”Chestionarul utilizat în investigarea fenomenelor sociale


reprezintă o succesiune logică și psihologic de întrebări scrise
sau de imagini grafice cu funcție de stimuli, în raport cu
ipotezele cercetării, care, prin administrarea de către
operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din
partea celui anchetat comportament verbal sau nonverbal, ce
urmează a fi înregistrat în scris.”4
Pentru cercetarea de marketing privind atitudinile,
opiniile și comportamentele consumatorilor brașoveni privind
activitatea promoțională a marilor rețele de magazine Auchan din
Brașov a fost realizat un chestionar compus din 27 de întrebări
adresat la 120 de persoane.
În cadrul chestionarului există întrebări atât închise, cât
și deschise și s-au folosit diferite scale pentru acestea, cum
ar fi: scala binară, scala nominală cu posibilitate de alegere
unică sau multiplă, scala ordinală, semantică și numerică.

3
Toader Pălășan, 2011, curs Metodologia cercetării pedagogice, pag 53
4
Septimiu Chelcea , Metode și tehnici de cercetare în științele sociale și politice, pag 66
Bărbații vor avea o pondere de 48% din totalul populației
intervievate, adică din cele 120 de persoane doar 58 bărbați,
iar femeile au o pondere de 52% din totalul populației brașovene,
ceea ce va constitui un număr mai mare și anume 62 femei. Astfel,
se vor alege aleatoriu din 120 de persoane din numarul total de
locuitori ai Brasovului.

REZULTATELE MĂSURĂRII :
 Întrebarea 1. De unde obișnuiți să vă faceți
cumpărăturile?
Răspunsuri Procent
Hipermarket 62 52,5
Supermarket 57 46,7
Magazin de cartier 1 0.8
Total 120 100,0

 Întrebarea 2. Cât de des veniți pentru a vă face


cumpărăturile?

Răspunsuri Procent
O data pe luna 6 5,0
O data pe saptamana 74 61,7
De doua-trei ori pe saptamana 27 22,5
De patru-cinci ori pe saptamana 3 2,5
Zilnic 10 8,3
Total 120 100,0

 Întrebarea 3. Ce retaileri folositi?

Carrefour Kaufland Lidl Penny XXL Mega Auchan Mega Profi


Market Discount Image
XXL

Nu 66 61 105 105 119 64 114 113


Da 54 59 15 15 1 56 6 7

 Întrebarea 4: Care este bugetul alocat cumpărăturilor


dintr-un hipermarket?

Răspunsuri Procent
0 - 100 lei 31 25,8
101 - 200 lei 45 37,5
201 - 300 lei 32 26,7
301 - 400 lei 3 2,5
401 - 500 lei 6 5,0
peste 500 lei 3 2,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 5: Cât timp petreceți la cumpărături?

Răspunsuri Procent
Mai putin de o ora 32 26,7
O ora 53 44,2
Doua ore 21 17,5
Trei ore 11 9,2
Mai mult de trei ore 3 2,5

 Întrebarea 6: Ați făcut cumpărături în hipermarketul


Auchan Brașov?

Răspunsuri Procent
Nu 95 79.2
Da 25 20.8
Total 120 100,0

 Întrebarea 7: Ce vă influențează alegerea


hipermarketului Auchan?
Existen
Calitat Varieta ta Amenajare
Atmosfer e Amplasa Person te promoti interioar Pret
a produse re al produse i a produse
% 48,3% 37,5% 11,7% 43,3% 5,8% 30,8% 8,3% 14,2%
DA 58 45 14 52 7 37 10 17
Media 0,4833 0,3750 0,1167 0,4333 0,0583 0,3083 0,0833 0,1417

 Întrebarea 8: Cât de mulțumit/ă sunteți de promoțiile


practicate în cadrul hipermarketului Auchan?
Răspunsuri Procent
Foarte nemultumit/ă 6 5,0
Nemultumit/ă 9 7,5
Nici nemultumit, nici 54 45,0
multumit
Multumit/ă 42 35,0
Foarte multumit/ă 9 7,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 9: Pe ce loc situați hipermarketul Auchan


Brașov din punct de vedere al diversității promoțiilor?
Răspunsuri Procent
Foarte putin 4 3,3
diversificate
Putin diversificate 4 3,3
Nici asa, nici asa 46 38,3
Diversificate 48 40,0
Foarte diversificate 15 12,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 10: Obișnuiți să achiziționați produse


prezentate la standurile promoționale din interiorul
hipermarketurilor?

Răspunsuri Procent
Nu 47 39,2
Da 73 60,8
Total 120 100,0
 Întrebarea 11: Care este sursa de informare principală
privind promoțiile practicate de hipermarketuri?
Pliante Prieteni,
Televizi distribuite Presa Interne rude,
une Radio la domiciliu scrisa t cunostinte
DA 40 2 39 0 18 18
% 33,3% 1,7% 32,5% 0% 15% 18,3%
Mean 0,3333 0,0167 0,3250 0,0000 0,1500 0,2000
Variance 0,224 0,017 0,221 0,000 0,129 0,212

 Întrebarea 12: Precizați în ce măsură sunteți de acord


cu următoarele afirmații privind hipermarketul Auchan.
la
preturi indemana mai achit
bune atunci accesibi repede
raportat produsel produse cand vin l decat produse imbina
e e de care mereu la alte le la utilul
calitate promotii am proaspet cumparatur hipermar casa de cu
-pret bune nevoie e i keturi markat placutul
Mean 3,8083 3,6667 3,8250 3,5500 3,2833 3,2750 3,5000 3,4417

Median 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000


Mode 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Variance 0,845 0,880 0,851 0,888 1,667 1,378 1,092 1,324

 Întrebarea 13: Numiți punctele slabe ale hipermarketului


Auchan
Răspunsuri Procent
Aglomerat si galagios 4 3,3
Amenajarea interioara 4 3,3
Amplasarea 31 25,8
Asteptarea la casa de 16 13,3
marcat
Calitatea produselor 9 7,5
Coada la cantar 1 0,8
Lipsa personal 2 1,7
Lipsa personalului 6 5,0
Personal fara 21 17,5
experienta
Pret diferit la casa 2 1,7
fata de raion
Preturi neafisate la 5 4,2
raft
Preturi ridicate 14 11,7
Promotii putine 3 2,5
Varietatea produselor 2 1,7
Total 120 100,0

 Întrebarea 14: Modul de expunere al produselor în cadrul


hipermarketului Auchan
Răspunsuri Procent
Prost pozitionate 7 5,8
Nici asa, nici asa 37 30,8
Bine pozitionate 53 44,2
Foarte bine 23 19,2
pozitionate
Total 120 100,0

 Întrebarea 15: În decursul ultimelor 6 luni ați vizitat


site-ul online Auchan.ro?
Răspunsuri Percent
Nu 67 55,8
Da 53 44,2
Total 120 100,0

 Întrebarea 16: Care este motivul principal pentru care


ați achiziționat produsele marca proprie Auchan?

Răspunsuri Procent
Datorita pretului 34 28,3
scazut
Mi-au fost recomandate de 25 20,8
alti clienti
Din curiozitate 44 36,7
M-a atras reclama 17 14,2
produsului
Total 120 100,0
 Întrebarea 17: Care este genul dumneavoastră?

Răspunsuri Procent
Masculin 50 41,7
Feminin 70 58,3
Total 120 100,0

 Întrebarea 18: Care este venitul net al dvs.?

Răspunsuri Procent
Nu am venit 30 25,0
0-450 lei 12 10,0
451-900 lei 23 19,2
901-1350 lei 17 14,2
1351-1800 lei 14 11,7
Peste 1800 lei 24 20,0
Total 120 100,0

CONCLUZIILE CERCETĂRII DE MARKETING

Analizând întrebarea „Cat de des veniți pentru a vă face


cumpărăturile? “se poate observa frecvența de a veni la
cumpărături pe care o au respondenții prezentului chestionar.
Din numărul total de respondenți, 74 au răspuns că vin la
cumpărături o singură dată pe săptămână (62%), urmate de 28
persoane care au răspuns că vin la shopping de două-trei ori pe
săptămână. Doar 10 persoane participante la sondajul pe baza
chestionarului au răspuns că frecventează zilnic o unitate
comercială, însumând un procent de 8%, urmate de cele 6 persoane
care au spus că merg la cumpărături doar o dată pe lună (5%) şi
în cele din urmă doar 3 persoane au spus că vin la cumpărături
de patru-cinci ori pe săptămână (2,5%).
37,5% din braşoveni chestionați au răspuns că cheltuiesc la
cumpărăturile dintr-un hipermarket, o sumă cuprinsă între 101-
200 lei, pe când 26,7% (32 persoane) din totalul respondenților
au spus că bugetul cheltuit de ei este cuprins între 201-300
lei. Doar 31 persoane (25,8%) au spus că achită sub 100 lei la
cumpărături, 6 persoane (5%) cheltuiesc o sumă cuprinsă între
401-500 lei şi doar 3 persoane (2,5%) consumă pe un bon fiscal
o sumă peste 500 lei.
Din rezultatele obținute se poate constata că 53 de
respondenți au spus că îşi petrec o oră la cumpărături (44,2%),
urmați de cele 32 persoane care petrec mai puțin de o oră la
cumpărături (26,7%), 21 dintre respondenții analizați petrec
două ore la cumpărături, 11 respondenți petrec trei ore la
cumpărături (9,2%) şi în cele din urmă doar 3 persoane din
eşantionul total analizat, au răspuns că petrec mai mult timp la
cumpărăturile dintr-un hipermarket, anume, mai mult de trei ore.
Conform analizei efectuate asupra eşantionului de 120
persoane, se deduce că 107 respondenți au spus că au făcut
cumpărături în ultimul an din hipermarketul Auchan Braşov
însumând un procent de 89,2%, iar restul de 10,8% de respondenți
au spus că nu au făcut cumpărături în hipermarketul Auchan Braşov
(13 persoane).
Cercetarea realizată are o serie de limite care influențează
și au efecte asupra concluziilor obținute în urma interpretării
datelor. Una dintre acestea este timpul alocat cercetării care
a fost insuicient. Validitatea investigațiilor este limitată.
Menționez că aplicarea instrumentului de cercetare a fost
realizată online și nu în formatul creion-hârtie, astfel anumite
răspunsuri ar fi putut fi influențate și de mediul în care se
afla corespondentul în momentul completării chestionarului, dar
și prezența altor persoane din jurul acestora care le-ar fi putut
influența răspunsurile, şi eşantionul de subiecți, nu are o
reprezentativitate națională, ci doar din municipiul Brașov
BIBLIOGRAFIE
1. Cristinel Constantin, Alina Simona Tecău - Introducere
în cercetarea de marketing, 2013
2. Gheorghe Răboacă, Dumitru Ciucur – Metodologia
cercetării științifice economice, 2004
3. Lefter, C. (coordonator), Brătucu, G., Bălăşescu, M.,
Chiţu, I., Răuţă, C. – Marketing vol. I, Ed.
Universității Transilvania, Braşov, 2006, pag 84
4. Septimiu Chelcea , Metode și tehnici de cercetare în
științele sociale și politice, pag 66
5. Toader Pălășan, 2011, curs Metodologia cercetării
pedagogice, pag 53
6. Tudorel Niculae, Ion Gherghiță, Diana Gherghiță –
Comunicarea organizațională și managementul situațiilor
de criză, Ed. Ministerului Administrației și
Internenelor, 2006
7. https://romania.auchan.ro/prezentare/
8. https://www.retail-fmcg.ro/continut-premium/primele-
magazine-ale-retailului-modern-din-romania-poze-de-
colectie.html
9. http://www.clubafaceri.ro/cauta/firme/auchan/
10. https://romania.auchan.ro/istoric/
11. https://romania.auchan.ro/auchan-romania/diferenta-
auchan