Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALA CRUCEA


JUDEŢUL SUCEAVA
Localitatea Crucea, judetul Suceava, cod postal 727150
Tel./fax : 0230575666, 0230430001
E-mail : scoala.gimnazialacrucea@yahoo.com

NR............/..............................

PROGRAMA PENTRU OPŢIONALUL


Religie

Elemente de practică bisericească


Clasa a V-a

1
Denumirea opționalului: Elemente de practică bisericească
Tipul: La nivelul disciplinei RELIGIE
Clasa: a VI-a
Anul școlar: 2015-2016
Durata: 1 an
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Profesor Vleju Anişoara
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Crucea, jud. Suceava

ARGUMENT

Acest opţional îşi propune să aprofundeze noţiunile de practică bisericească pe care


elevii clasei a V-a şi le-au însuşit la ora de Religie. Dacă la ora de Religie, care de multe ori se
dovedeşte a nu fi suficientă una la săptămână, elevii învaţă multe lucruri teoretice despre
credinţa noastră, acest opţional doreşte să accentueze partea practică.
Este important ca elevii să afle lucruri elementare despre rânduiala din biserică,
despre simbolistica liturgică, despre importanţa covârşitoare a Sfintei Liturghii pentru
mântuirea noastră şi chiar să ştie să intoneze corect imnele Sfintei Liturghii. Astfel ei vor
înţelege când merg la biserică ce se întmplă efectiv acolo, nu se vor mai plictisi şi vor deveni
mai apropiaţi Bisericii şi mai buni creştini.
Un astfel de opţional este util într-o lume secularizată, în care familia nu are timpul
necesar sau dispoziţia de a merge cu copiii la biserică pentru a-i învăţa credinţa străbună. De
multe ori copiii devin în familie mici apostoli, transmiţând învăţătura Bisericii şi celor mari.
Tot în cadrul acestui opţional elevii vor cunoaşte elemente liturgice aparţinând şi
altor culte în vederea dezvoltării toleranţei şi prieteniei cu cei de alte confesiuni.

OBIECTIVE CADRU
2
1. Cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru tradiţia
liturgică bisericească, simbolistica şi muzica bisericească ortodoxă.

2. Cunoaşterea principalelor elemente de liturgică bisericescă


ortodoxă.

3. Cunoaşterea pricipalelor cântări ale Sf. Liturghii.

CLASA a V-a

3
OBIECTIVE DE REFERINŢǍ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE

1. Cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru


tradiţia liturgică bisericească, simbolistică şi muzica
bisericească ortodoxă.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

1.1 să conştientizeze importanţa şi - participarea la slujbele bisericeşti;


necesitatea
cunoaşterii tradiţiei liturgice - exerciţii de dialog pe o temă dată.
bisericeşti ;

1.2 să conştietizeze importanţa şi - participarea la slujbele bisericeşti;


necesitatea cunoaşterii pricipalelor - prezentarea pe scurt a principalelor
cântări din cadrul cultului ortodox; elemente de istorie a muzicii
bisericeşti;
- vizionarea unui material in format
electronic de prezentare a celor opt
glasuri bisericeşti;

1.3. să cunoscă muzică sacră -audiţii muzicale.


aparţinând şi altor culte în vederea
dezvoltării sentimentului de iubire
pentru aproapele.

2. Cunoaşterea pricipalelor elemente de liturgică bisericescă


ortodoxă.
4
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

2.1 să cunoscă pricipalele părţi ale -vizite la biserică pentru discuţii;


bisericii şi simbolistica lor; -completare de enunţuri lacunare,
rebusuri;
-interpretarea simbolică a părţilor
bisericii;

2.2 să cunoască lucrurile sfinte din -vizite la biserică pentru discuţii;


interiorul bisericii şi simbolistica -exerciţii de recunoaştere a obiectelor
lor; şi interpretare a simbolisticii lor.

- interpretarea simbolică a
2.3 să cunoscă rolul cuvântului rostit principalelor cuvinte şi cântări din
şi cântat în cadrul Sfintei cadrul Sfintei Liturghii;
Liturghii;

-participarea la Sfânta Liturghie;


2.4 să cunoască cele mai importante -vizionarea pe cd a Sfintei Liturghii
mişcări liturgice şi simbolistica cu discuţii;
lor. -interpretarea simbolică a
principalelor mişcări liturgice.

3. Cunoaşterea principalelor cântări ale Sf. Liturghii.

5
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a V-a, elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a, se recomandă


capabil: următoarele activităţi:

3.1 să cunoască principalele imne -audierea cântărilor Sfintei Liturghii


ale Sfintei Liturghii. în diferite interpretări
-exerciţii de intonare a cântărilor.

CONŢINUTURILE ÎNVǍŢǍRII

I.Biserica - casa Domnului


1. Părţile componente ale unei biserici şi simbolistica lor
2. Obiectele de cult. Simbolismul şi întrebuiţarea lor
3. Veşmintele liturgice
4. Materiile întrebuinţate în cult; folosirea şi simbolismul lor
5. Mişcările liturgice şi simbolistica lor

II.Sfânta Liturghie - centrul cultului ortodox


1. Importanţa Sfintei Liturghii
2. Liturghia şi timpul săvârşirii ei
3. Cele trei Liturghii ortodoxe

III.Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur


1. Împărţirea Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur
2. Explicarea Proscomidiei
3. Explicarea Liturghiei Catehumenilor
4. Explicarea Liturghiei Credincioşilor

IV.Cântarea Bisericească
1. Importanţa cântarii ca formă de cult
2. Imnele Sfintei Liturghii
3. Muzica sacră a altor culte