Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Iacobini

Numele și prenumele ………………………………………


Clasa a VI a
Data ……………………………

Test de evaluare
Proporții. Proporţionalitate directă şi inversă. Regula de trei simplă. Elemente de organizare a datelor

2 4
1. (1,5 p) Se dă proporţia := . Scrieţi:
3 6
a) Mezii: …………………
b) Extremii: ……………………
c) Proprietatea funadmentală pentru proporţiea dată ……………………….

2 3 x  1 10
2. (1 p) Aflaţi x din proporţiile : a)  b) 
x 9 6 4
3. (0,75 p) Determinaţi numărul natural x ştiind că 2 şi x sunt direct proporţionale cu 6, respectiv 15.
𝑥 𝑦 𝑧
4. (0,75 p) Determinati numerele x, y si z stiind ca: = = si x+y+z=84.
3 4 5
5. (1 p) Preţul unui kilogram de smântână a crescut într-o lună de la 12 lei la 15 lei. Înainte de
scumpire, Dorin a cumpărat cu o sumă de bani 0,6 kg de smântână. Ce cantitate de smântână poate
cumpăra acum cu aceeaşi sumă de bani?
6. (1 p) Compuneţi o problemă cu informaţiile şi apoi rezolvaţi problema.
12 m …………………..171 lei
45 m …………………… x lei

7. (1 p)

Din oficiu: 3 p

S-ar putea să vă placă și