Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Iacobini

Numele și prenumele ………………………………………


Clasa a VI a
Data ……………………………

TEST DE EVALUARE – DIVIZIBILITATE

1. Scrieți divizorii lui 24.

2. Scrieți mulțimea multiplilor mai mici decât 50 ai numărului 7.

3. Scrieţi numerele prime mai mici ca 30.

4. Scrieţi toate numerele de forma 73 x divizibile cu 5.

5. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:


a) 2∣356
b) 254 5
c) 3∣5874
d) 9∣7806
e) 708 4
f) 25∣1075

4. Scrieți ca sumă de două numere prime numerele:


a) 14
b) 19

5. Descompuneți în factori primi numerele:


a) 252
b) 420
c) 576
d) 1800

6. Determinaţi c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c al numerelor 48, 64 şi 96.

De completat….