Sunteți pe pagina 1din 18

ATITUDINILE, OPINIILE ȘI COMPORTAMENTELE

CONSUMATORILOR BRAȘOVENI PRIVIND ACTIVITATEA


PROMOȚIONALĂ A MARILOR REȚELE DE MAGAZINE
CARREFOUR ŞI KAUFLAND DIN BRAȘOV

STANCIU ELENA LOREDANA

Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Ştiinţe Economice şi


Administrarea
Afacerilor, Management şi strategii de afaceri, anul I, grupa II

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE EPURAN


INTRODUCERE

Conducerea strategică este un atribut al firmei moderne, strategia de piață poate fi


considerată cea mai importantă dacă se are în vedere legatura sa directă cu finalitatea
activității economice a firmei.
Adoptarea conceptului de marketing de către o firmă presupune, printre altele,
utilizarea unui sistem adecvat de conducere prin intermediul căruia se urmărește sincronizarea
permanentă cu mediul în care îsi desfășoară activitatea. Acest sistem trebuie să permită firmei
încadrarea acțiunilor sale într-o anumită perspectivă, prin formularea unor strategii de
dezvoltare care să asigure mobilizarea forțelor ei umane, materiale și financiare în vederea
atingerii obiectivelor și scopurilor fixate.
În acest articol științific am definit strategia de piață, conținutul și locul strategiei de
piață într-o înteprindere și nu în ultimul rând am descris tipologia strategiilor de piață, am
descris pe larg mixul de marketing: politica de produs, politica de preț, politica de distribuție
si politica de comunicare.

PREZENTAREA GENERALĂ CARREFOUR BRAŞOV

Carrefour este cel mai mare retailer european şi al doilea din lume, după Wal-Mart
având 456.000 de angajaţi desfășurându-și activitatea în 34 de ţări.
Filiala din Braşov a fost înfiinţată în 21 octombrie 2004 pe o suprafaţă de 19000 metri
pătraţi cu 1300 de locuri de parcare şi cu o galerie comercială cu 19 magazine specializate1.
Hypermarketul Carrefour Braşov oferă clienţilor sub conceptul "totul sub acelaşi acoperiş"
peste 50.000 de articole, aranjate pe întreaga sa suprafaţă de vânzare de aproximativ 8.000 mp
şi pune la dispoziţie 54 de case de marcat, amenajate optim pentru rapiditatea cumpărăturilor2.
Obiectul de activitate al firmei este comercializarea produselor alimentare şi
nealimentare într-o gamă foarte variată de sortimente pentru a satisface toate nevoile şi
preferinţele consumatorilor de toate vârstele şi categoriile de venituri.

1
http://www.bizbrasov.ro/2016/05/24/carrefour-isi-modernizeaza-galeriile-comerciale-de-la-brasov-pana-
toamna/ consultat la data de 17.05.2017
2
https://www.retail-fmcg.ro/continut-premium/primele-magazine-ale-retailului-modern-din-romania-poze-de-
colectie.html consultat la data de 17.05.2017
MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI CARREFOUR BRASOV

Componentele principale ale mediului de marketing sunt: micromediul de marketing şi


macromediul de marketing.
Micomediu:
Micromediul este compus din agenţii externi ai firmei care se află în anturajul imediat
sau acţionează în strânsă şi directă legătură cu firma: clienţii, furnizorii, intermediarii şi
concurenţii.
Clienţii
a) clienţii potenţiali: sunt aceia cărora firma se adresează cu serviciile sale sub formă de
ofertă, înaintea realizării prestaţiei propriu-zise. În vederea atragerii acestor clienţi potenţiali
Carrefour vine în întâmpinarea lor cu diferite oferte la preţuri de vânzare atractive, iar
promovarea realizându-se în revistele Carrefour.
b) clienţii efectivi: sunt alcătuiţi din persoanele care au achiziţionat serviciul ori s-au decis să-l
achiziţioneze apărând la întâlnirea cu prestatorul În această categorie intră majoritatea
braşovenilor (în proporţie de 80%, estimativ) care au apelat la serviciile societăţii Carrefour
Braşov cel puţin o singură dată având în vedere că hipermarketul generează anual un trafic de
2,96 milioane de vizitatori şi circa 6500-7000 de clienţi pe zi.

Furnizorii
Principalii furnizori ai hipermarketului Carrefour Brașov pentru:
a) Sectorul produselor alimentare: European Drinks, Danone România, Orkla Foods
România, Vinterra Int’l SRL (producător de vinuri), SC Ferma Diana SRL (furnizor de
salată), SC Eisberg SRL (furnizor de produse agricole, produse alimentare), SC Safir SRL
(producător carne de pasăre),
b) Sectorul produselor nealimentare3: Farmec Cluj-Napoca, Vascar Vaslui, Editura Crişan
SRL (producător de papetărie), SC. Top Center Exim SRL (producător de jucării de pluș,
cadouri, bijuterii), SC. Teleton SRL (distribuitor de terminale de telefonie fixă), Kon Art
(producător şi distribuitor de rame foto, tablouri, postere), SC. Karsten Corporation Group
SRL (producător de mobilier din PAL), SC Zwsoft (distribuitor computere şi soft), SC
Maxcolor SRL (distribuitor produse textile de uz casnic), SC Arco Expert SRL (distribuitor
accesorii telefoane mobile), SC Barleta SRL (producător de ambalaje), Niccoro (distribuitor
jucării pentru copii), Etc.

3
http://www.clubafaceri.ro/firmehot/carrefour/25/25/ consultat la data de 17.05.2017
Concurenţii

Concurenţa magazinului Carrefour este destul de puternică, deoarece în apropierea


acestuia mai sunt amplasate încă trei hipermarketuri, acestea fiind Kaufland, Selgros şi Metro.

Macromediu :
1. Mediul demografic : trăsăturile demografice ale clienţilor hipermarketului Carrefour sunt
cuprinşi între 15 şi peste 70 de ani de rasă europoidă, de diferite etnii (români, unguri,
moldoveni, ruși, bulgari, rromi, etc) care provin din regiunile apropiate judeţului Braşov.
2. Mediul socio-economic:
Educația: persoane cu diferite calificări (de la cele mai mici până la calificări superioare);
Nivelul de venituri: mici spre medii sau pe alocuri chiar venituri ridicate;
Ocupația: diversă (angajați, șomeri, studenți, elevi, pensionari, etc.);
Statutul social: clasa inferioară până la clasa superioară;
3. Mediul tehnologic cuprinde ansamblul elementelor cu caracter tehnic și tehnologic, cu
impact asupra firmei, această categorie îşi pune amprentă, în principal, pe gradul de înzestrare
tehnică şi pe ritmul modernizării produselor şi tehnologiilor.
4. Mediul cultural include instituţiile şi factorii care definesc o societate, conferindu-i un
sistem propriu de valori, de tradiţii, norme şi obiceiuri ce generează un anumit comportament
etic, moral şi cultural pentru toţi membrii săi.
5. Mediul politic este reprezentat de structurile sociale ale societăţii, forţele politice ce
acţionează şi de raporturile stabilite între acestea4, cum ar fi: tipul de guvernare, structura şi
orientarea politică a guvernului, atitudinea guvernului fața de investițiile firmei, stabilirea
politicii guvernului, corupția, instabilitatea politică din zonă, ideologia partidelor politice,
forța şi influența opoziției.
6. Mediul juridic poate fi reprezentat de legislația comercială care este împărțită în trei mari
grupe de legi:
- Legi destinate reglementării concurenței de piață (protejarea întreprinzătorilor contra
concurenței neloiale, a prețurilor discriminatorii, etc)
- Legi pentru protecţia consumatorului (garantarea siguranţei produselor utilizate, protecția
împotriva practicilor comerciale înşelătoare, etc)

4
Lefter, C. (coordonator), Brătucu, G., Bălăşescu, M., Chiţu, I., Răuţă, C. – Marketing vol. I, Ed. Universităţii
Transilvania, Braşov, 2006, pag 84
- Legi de interes general pentru sosietate (reducerea poluării mediului, conservarerea unor
resurse, creşterea calităţii vieţii etc)

POLITICA DE PROMOVARE ÎN CADRUL CARREFOUR

După cum este cunoscut, promovarea reprezintă componentă de bază a sistemului de


comunicaţie al firmei cu mediul. În această calitate, tradiţional, promovarea a avut mai mult
rol de informare, convingere şi reamintire şi a servit unei multitudini de obiective luând forme
practice din cele mai diverse.
Pentru promovare se apelează la diferite mijloace de comunicare şi la relaţiile cu publicul,
precum:
 Mijloace de comunicaţii media
Printre mijloacele de comunicare internă se numără publicitatea la locul vânzării:
afişe, panouri publicitare care se schimbă frecvent, în funcţie de apariţia unor noi produse sau
de reducerea celor existente și indicatoarele de informare, redate prin înscrisuri şi săgeţi, care
permit deplasarea uşoară a clientului în interiorul firmei;
 Mijloace de comunicare interpersonală
Printre mijloacele de comunicare internă interpersonale utilizate în cadrul firmei
Carrefour, cel mai important este considerat personalul, şi în special cel de contact, al cărui
rol promoţional se împleteşte puternic cu calitatea prestaţiei efectuate.
 Mijloace de comunicare externă media
Mijloacele de comunicare externă folosite de Carrefour sunt simbolurile care
utilizează o serie de semne astfel alese încât să atingă unele din obiectivele politicii de produs,
panourile de semnalizare care sunt aplasate de-a lungul drumurilor, şoselelor, indicând locul
de amplasare şi distanţa de parcurs şi nu în ultumul rând arhitectura exterioară, care în cazul
acestui brand este asemănătoare indiferent de mărime sau tip (hipermarket, supermarket,
express).
 Mijloace de comunicare externă interpersonală
Acest ultim tip de promovare presupune la nivelul firmei Carrefour existenţa forţelor
de vânzare ce cuprinde un grup de reprezentanţi ai firmei care, pe lângă activitatea de vânzare
efectivă, desfăşoară şi o serie de acţiuni cu caracter promoţional: informare, convingere,
reamintire.
STRATEGII DE PROMOVARE

Alternativele strategice promoţionale sunt fundamentate şi alese în baza anumitor


criterii de clasificare astfel încât să permită atingerea obiectivelor strategice stabilite, şi
anume: informarea clienţilor, convingerea acestora să achiziţioneze serviciul, reamintirea,
repoziţionarea serviciului faţă de concurenţi şi promovarea imaginii de marcă.
Din punct de vedere al mediilor promoţionale utilizate în transmiterea mesajelor,
hipermarketul Carrefour foloseşte strategia selectivă, deoarece aceasta presupune utilizarea
numai a acelor mijloace care asigură cea mai bună comunicare. De exemplu, Carrefour îşi
promovează serviciile prin reviste Carrefour adăugate în poştele localnicilor, la televiziune pe
anumite programe şi la radio, acestea fiind cele mai folosite.

CERCETARE DE MARKETING

În această parte a , studiului, se vor prezenta rezultatele cercetării de marketing cu


privire la atitudinile, opiniile și comportamentele consumatorilor brașoveni privind activitatea
promoțională a marilor rețele de magazine Carrefour şi Kaufland din Brașov. Analiza
întrebărilor din chestionar conduc la realizarea strategiilor de piață necesare firmei pentru
dezvoltarea acesteia pe piață și dezvoltarea strategiilor de promovare în rândul
consumatorilor. Se vor testa ipotezele cercetătorului și se va estima media și procentul
clienților cu bugete care le-ar permite colaborarea cu această firmă, dar şi care sunt punctele
slabe existente în opinia clienţilor.

Ipoteze generale
1. Majoritatea braşovenilor au făcut cumpărături în cadrul hipermarketului Carrefour.
2. Majoritatea braşovenilor au făcut cumpărături în cadrul hipermarketului Kaufland.
3. În general, braşovenii fac cumpărături dintr-un hipermarket o dată pe săptămână.
4. Cea mai mare parte a clienţilor sunt mulţumiţi de nivelul promoţiilor practicate de
către Carrefour Braşov
5. Cea mai mare parte a clienţilor sunt mulţumiţi de nivelul promoţiilor practicate de
către Kaufland Braşov.
6. Majoritatea clienţilor sunt mulţumiţi de modul de expunere a produselor la raft în
cadrul firmei Carrefour.
7. Majoritatea clienţilor sunt mulţumiţi de modul de expunere a produselorla raft în
cadrul hipermarketului Kaufland.
Ipoteze statistice:

1. H0: Cel mult 35% dintre clienţii au realizat cumpărături cu o valoare cuprinsă între
101-200 lei.
H1: Mai mult de 35% dintre clienţii au realizat cumpărături cu o valoare cuprinsă între
101-200 lei.
2. H0: Cel puţin 50% dintre clienţi petrec o oră la cumpărături.
H1: Mai puţin de 50% dintre clienţi petrec o oră la cumpărături.
3. H0: Nu există legătură între statutul profesional al populaţiei cercetate şi amplasarea
hipermarketurilor din Braşov.
H1: Există legătură între statutul profesional al populaţiei cercetate şi amplasarea
hipermarketurilor din Braşov.
4. H0: Peste 35% dintre respondenţi au vizitat site-ul online Carrefour.ro.
H1: Sub 35% dintre respondenţi au vizitat site-ul online Carrefour.ro.
5. H0: Peste 40% dintre respondenţi au vizitat site-ul online Kaufland.ro.
H1: Sub 40% dintre respondenţi au vizitat site-ul online Kaufland.ro.
6. H0: Nu există legătură între sexul respondentului şi comportamentul de cumpărare a
produselor expuse la standurile promoţionale.
H1: Există legătură între sexul respondentului în comportamentul de cumpărare a
produselor expuse la standurile promoţionale.
7. H0: Cel mult 25% dintre respondenţi folosesc ca sursă de informare principală
pliantele distribuite la domiciliu.
H1: Mai mult de 25% dintre respondenţi folosesc ca sursă de informare principală
pliantele distribuite la domiciliu.

STABILIREA OBIECTIVELOR CERCETĂRII

Aspecte de bază Intrebările cercetătorului Obiectivele cercetării

1.Vizitarea 1. Ați vizitat centrele 1. Determinarea densității


hipermarketurilor Carefour comerciale cu care clienții vizitează
si Kaufland Brașov. Carrefour/Kaufland centrele comerciale
Brașov? Carrefour/Kaufland
Brasov.
2.Factorii care 1.Care sunt factorii care vă 1.Aflarea factorilor care
influențează alegerea influențează alegerea influențează alegerea
hipermarketului. hipermarketului? hipermarketului.
3.Aflarea bugetului 1.Care este bugetul alocat 1.Determinarea bugetului
cheltuit la cumpărăturile cumpărăturilor dintr-un cheltuit într-un
efectuate într-un hipermarket? hipermarket.
hipermarket.
4.Aspecte neplăcute legate 1.Care sunt aspectele care 1.Cunoașterea aspectelor
Carrefour si Kaufland vă displac la hipermarketul neplacute legate de
Brasov. Carrefour/Kaufland Brasov hipermarketurile Carrefour
2. Ce îmbunătățiri credeți si Kaufland Brasov
că ar trebui să se aducă 2.Determinarea aspectelor
centrului comercial? ce ar trebui îmbunătățite,
3.Care considrati ca sunt legate Carrefour si
punctele slabe ale Kaufland Brasov.
hipermarketului Carrefour/
Kaufland Brasov?
5. Timpul petrecut la o 1. Cât timp petreceti la 1. Determinarea timpului
vizită în hipermarketul cumparaturi? mediu petrecut de o
Carrefour/Kaufland persoană la o cumpărături
Brasov. în centrul comercial
Carrefour și Kaufland
Brașov.
6. Satisfacția clienților 1. Cât de mulțumit/ă 1. Determinarea nivelului
asupra promoțiilor sunteți de promoțiile de satisfacție a clientilor în
practicate în cadrul practicate în cadrul legatură cu promoțiile
hipermarketului Carrefour/ hipermarketului Carrefour/ practicate în cadrul
Kaufland Brașov. Kaufland Brașov hipermarketului Carrefour/
Kaufland Brașov.
7. Mijloacele principale de 1. Care este sursa de 1.Determinarea mijloacelor
informare a clienților cu informare principală principale de informare al
privire la ofertele și privind promoțiile clienților cu privire la
promoțiile practicate de practicate în cadrul ofertele și promoțiile
către comercianții hipermarketului Carrefour/ practicate de către
analizați. Kaufland Brașov. comercianții Carrefour si
Kaufland Brașov.
1.Aflarea motivului 1.Care este motivul 1.Determinarea motivului
principal de achiziționare a principal pentru care ați principal în alegerea
produselor marca proprie a achiziționat produsele produselor marca proprie a
hipermarketului analizat. marca proprie Carrefour/ firmei.
Kaufland?
8. Frecvența de 1. Obisnuiți să achiziționați 1. Stabilirea frecvenței de
achiziționare a produselor produse prezentate la achiziționare a produselor
prezentate la standurile standurile promoționale din prezentate la standurile
promoționale din interiorul interiorul promoționale din interiorul
hipermarketurilor. hipermarketurilor? hipermarketurilor.

”Metoda anchetei este o metodă interactivă și se bazează pe schimbul direct de


informații între cercetător și subiecții învestigați, prin care se culeg date referitoare la anumite
situații, fenimene și manifestări.” 5
”Chestionarul utilizat în investigarea fenomenelor sociale reprezintăo succesiune
logică și psihologic de înterbări scrise sau de imagini grafice cu funcție de stimuli, în raport
cu ipotezele cercetării, care , prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin
autoadministrare, determină din partea celui anchetat comportament verbal saunonverbal , ce
urmează a fi înregistrat în scris.”6
Pentru cercetarea de marketing privind atitudinile, opiniile și comportamentele
consumatorilor brașoveni privind activitatea promoțională a marilor rețele de magazine
Carrefour și Kaufland din Brașov a fost realizat un chestionar compus din 27 de întrebări
adresat la 120 de persoane.
În cadrul chestionarului există întrebări atât închise, cât și deschise și s-au folosit
diferite scale pentru acestea, cum ar fi: scala binară, scala nominală cu posibilitate de alegere
unică sau multiplă, scala ordinală, semantică și numerică.

5
Toader Pălășan, 2011, curs Metodologia cercetării pedagogice, pag 53
6
Septimiu Chelcea , Metode și tehnici de cercetare în științele sociale și politice, pag 66
Bărbații vor avea o pondere de 47.5% din totalul populației intervievate, adică din cele
120 de persoane doar 57 bărbați, iar femeile au o pondere de 52.5% din totalul populației
brașovene, ceea ce va constitui un număr mai mare și anume 63 femei. Astfel, se vor alege
aleatoriu din 120 de persoane din numarul total de locuitori ai Brasovului.

REZULTATELE MĂSURĂRII :

 Întrebarea 1. De unde obișnuiți să vă faceți cumpărăturile?


Răspunsuri Procent
Hipermarket 63 52,5
Supermarket 56 46,7
Magazin de cartier 1 ,8
Total 120 100,0

 Întrebarea 2. Cât de des veniți pentru a vă face cumpărăturile?

Răspunsuri Procent
O data pe luna 6 5,0
O data pe saptamana 74 61,7
De doua-trei ori pe saptamana 27 22,5
De patru-cinci ori pe saptamana 3 2,5
Zilnic 10 8,3
Total 120 100,0

 Întrebarea 3. Ce retaileri folositi?

Carrefour Kaufland Lidl Penny XXL Auchan Mega Profi


Market Mega Image
XXL Discount
Nu 66 61 105 105 119 64 114 113
Da 54 59 15 15 1 56 6 7

 Întrebarea 4: Care este bugetul alocat cumpărăturilor dintr-un hipermarket?

Răspunsuri Procent
0 - 100 lei 31 25,8
101 - 200 lei 45 37,5
201 - 300 lei 32 26,7
301 - 400 lei 3 2,5
401 - 500 lei 6 5,0
peste 500 lei 3 2,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 5: Cât timp petreceți la cumpărături?

Răspunsuri Procent
Mai putin de o ora 32 26,7
O ora 53 44,2
Doua ore 21 17,5
Trei ore 11 9,2
Mai mult de trei ore 3 2,5

 Întrebarea 6: Ați făcut cumpărături în hipermarketul Carrefour Brașov?

Răspunsuri Procent
Nu 13 10,8
Da 107 89,2
Total 120 100,0

 Întrebarea 7: Ce vă influențează alegerea hipermarketului Carrefour?

Calitate Varietate Existenta Amenajare Pret


Atmosfera produse Amplasare Personal produse promotii interioara produse
% 48,3% 37,5% 11,7% 43,3% 5,8% 30,8% 8,3% 14,2%
DA 58 45 14 52 7 37 10 17
Media ,4833 ,3750 ,1167 ,4333 ,0583 ,3083 ,0833 ,1417

 Întrebarea 8: Ați făcut cumpărături din hipermarketul Kaufland Brașov?


Răspunsuri Procent
Nu 6 5,0
Da 114 95,0
Total 120 100,0

 Întrebarea 9: Ce vă influentează alegerea hipermarketului Kaufland?


Calitate Varietate Existenta Amenajare
produse Amplasare Atmosfera Personal Pret produse promotii interioara
Da 82 56 37 48 9 46 11 13
% 68,3% 46,7% 30,8% 40% 7,5% 38,3% 9,2% 10,8%
Media ,6833 ,4667 ,3083 ,4000 ,0750 ,3833 ,0917 ,1083

 Întrebarea 10: Cât de mulțumit/ă sunteți de promoțiile practicate în cadrul


hipermarketului Carrefour?
Răspunsuri Procent
Foarte nemultumit/ă 6 5,0
Nemultumit/ă 9 7,5
Nici nemultumit, nici multumit 54 45,0
Multumit/ă 42 35,0
Foarte multumit/ă 9 7,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 11: Pe ce loc situați hipermarketul Carrefour Brașov din punct de


vedere al diversității promoțiilor?
Răspunsuri Procent
Foarte putin diversificate 4 3,3
Putin diversificate 4 3,3
Nici asa, nici asa 46 38,3
Diversificate 48 40,0
Foarte diversificate 15 12,5
Total 120 100,0

 Întrebarea 12: Cât de mulțumit/ă sunteți de promoțiile practicate în cadrul


hipermarketului Kaufland?
Răspunsuri Procent
Nemultumit/ă 10 8,3
Nici nemultumit, nici multumit 46 38,3
Multumit/ă 47 39,2
Foarte multumit/ă 17 14,2
Total 120 100,0

 Întrebarea 13: Pe ce loc situați hipermarketul Kaufland din punct de vedere al


diversității promoțiilor
Răspunsuri Procent
Foarte putin diversificate 3 2,5
Putin diversificate 5 4,2
Nici asa, nici asa 48 40,0
Diversificate 36 30,0
Foarte diversificate 28 23,3
Total 120 100,0

 Întrebarea 14: Obișnuiți să achiziționați produse prezentate la standurile


promoționale din interiorul hipermarketurilor?

Răspunsuri Procent
Nu 47 39,2
Da 73 60,8
Total 120 100,0

 Întrebarea 15: Care este sursa de informare principală privind promoțiile practicate
de hipermarketuri?
Pliante distribuite Prieteni, rude,
Televiziune Radio la domiciliu Presa scrisa Internet cunostinte
DA 40 2 39 0 18 18
% 33,3% 1,7% 32,5% 0% 15% 18,3%
Mean ,3333 ,0167 ,3250 ,0000 ,1500 ,2000
Variance ,224 ,017 ,221 ,000 ,129 ,212

 Întrebarea 16: Precizați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații


privind hipermarketul Carrefour.

mai achit
la indemana accesibil repede
preturi bune produsele de produse atunci cand decat alte produsele
raportate promotii care am mereu vin la hipermarket la casa de imbina utilul
calitate-pret bune nevoie proaspete cumparaturi uri markat cu placutul
Mean 3,8083 3,6667 3,8250 3,5500 3,2833 3,2750 3,5000 3,4417

Median 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000


Mode 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Variance ,845 ,880 ,851 ,888 1,667 1,378 1,092 1,324
 Întrebarea 17: Numiți punctele slabe ale hipermarketului Carrefour
Răspunsuri Procent
Aglomerat si galagios 4 3,3
Amenajarea interioara 4 3,3
Amplasarea 31 25,8
Asteptarea la casa de marcat 16 13,3
Calitatea produselor 9 7,5
Coada la cantar 1 ,8
Lipsa personal 2 1,7
Lipsa personalului 6 5,0
Personal fara experienta 21 17,5
Pret diferit la casa fata de raion 2 1,7
Preturi neafisate la raft 5 4,2
Preturi ridicate 14 11,7
Promotii putine 3 2,5
Varietatea produselor 2 1,7
Total 120 100,0

 Întrebarea 18: Precizați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații


privind hipermarketul Kaufland

Produsele Accesibil Achit Îmbină


Prețuri Promții de care am Produse La decât alte produsele la utilul cu
bune bune nevoie proaspete indemână hipermarketuri casă plăcutul
Mean 3,9917 3,7750 3,5500 3,6917 3,4917 3,6833 3,6333 3,5000
Median 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,5000
Mode 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00
Variance ,697 ,966 1,359 1,005 1,664 1,159 1,108 1,210

 Întrebarea 19: Care considerați că sunt punctele slabe ale hipermarketului


Kaufland?
Răspunsuri Percent
Aglomerat si galagios 3 2,5
Amenajarea interioara 15 12,5
Amplasarea 16 13,3
Asteptarea la casa de marcat 14 11,7
Calitatea produselor 5 4,2
Coada la cantar 2 1,7
Competitia 1 ,8
Lipsa personalului 13 10,8
Personal fara experienta 16 13,3
Preturi neafisate la raft 12 10,0
Preturi ridicate 4 3,3
Promotii putine 8 6,7
Varietatea produselor 11 9,2
Total 120 100,0

 Întrebarea 20: Modul de expunere al produselor în cadrul hipermarketului


Carrefour
Răspunsuri Procent
Prost pozitionate 7 5,8
Nici asa, nici asa 37 30,8
Bine pozitionate 53 44,2
Foarte bine pozitionate 23 19,2
Total 120 100,0

 Intrebarea 21: În decursul ultimelor 6 luni ați vizitat site-ul online Carrefour.ro?
Răspunsuri Percent
Nu 67 55,8
Da 53 44,2
Total 120 100,0

 Întrebarea 22: În ce măsură apreciați modul de expunere al mărfurilor în cadrul


hipermarketului Kaufland?

Răspunsuri Procent
Prost pozitionate 3 2,5
Nici asa, nici asa 48 40,0
Bine pozitionate 46 38,3
Foarte bine pozitionate 23 19,2
Total 120 100,0
 Întrebarea 23: În decursul ultimelor 6 luni ați vizitat site-ul online Kaufland.ro?
Tabel 3.26. Vizitarea site-ului Kaufland.ro

Răspunsuri Procent
Nu 43 35,8
Da 74 61,7
Total 120 100,0

 Întrebarea 24: Care este motivul principal pentru care ați achiziționat produsele
marca proprie Carrefour?

Răspunsuri Procent
Datorita pretului scazut 34 28,3
Mi-au fost recomandate de alti clienti 25 20,8
Din curiozitate 44 36,7
M-a atras reclama produsului 17 14,2
Total 120 100,0

 Intrebarea 25: Care este motivul principal pentru care ați achiziționat produsele
marca proprie Kaufland?

Răspunsuri Procent
Datorita pretului scazut 46 38,3
Mi-au fost recomandate de alti clienti 23 19,2
Din curiozitate 31 25,8
M-a atras reclama produsului 20 16,7
Total 120 100,0

 Întrebarea 26: Care este genul dumneavoastră?

Răspunsuri Procent
Masculin 50 41,7
Feminin 70 58,3
Total 120 100,0
 Întrebarea 27: Care este venitul net al dvs.?

Răspunsuri Procent
Nu am venit 30 25,0
0-450 lei 12 10,0
451-900 lei 23 19,2
901-1350 lei 17 14,2
1351-1800 lei 14 11,7
Peste 1800 lei 24 20,0
Total 120 100,0

CONCLUZIILE CERCETĂRII DE MARKETING

Analizând întrebarea „Cat de des veniţi pentru a vă face cumpărăturile? “se poate
observa frecvenţa de a veni la cumpărături pe care o au respondenţii prezentului chestionar.
Din numărul total de respondenţi, 74 au răspuns că vin la cumpărături o singură dată pe
săptămână (61,7%), urmate de 27 persoane care au răspuns că vin la shopping de două-trei ori
pe săptămână. Doar 10 persoane participante la sondajul pe baza chestionarului au răspuns că
frecventează zilnic o unitate comercială, însumând un procent de 8,3%, urmate de cele 6
persoane care au spus că merg la cumpărături doar o dată pe lună (5%) şi în cele din urmă
doar 3 persoane au spus că vin la cumpărături de patru-cinci ori pe săptămână (2,5%).

După ce respondenţii fost chestionaţi cu privire la retailerii de la care achiziţionează


produse, se poate observa că în rândul preferinţelor clienţilor braşoveni se află hipermarketul
Kaufland cu 59 de răspunsuri pozitive, la o diferenţă mică de acesta se situează Auchan cu 56
de răspunsuri pozitive, urmat de Carrefour cu 54 de răspunsuri pozitive. Iar la polul opus în
preferinţele consumătorilor braşoveni respondenţi ai prezentului chestionar, se află Penny
Market XXl cu doar 15 răspunsuri pozitive la egalitate cu Lidl şi doar 6 respondenţi au spus
că fac cumpărături de la Mega Image.

37,5% din braşoveni chestionaţi au răspuns că cheltuiesc la cumpărăturile dintr-un


hipermarket, o sumă cuprinsă între 101-200 lei, pe când 26,7% (32 persoane) din totalul
respondenţilor au spus că bugetul cheltuit de ei este cuprins între 201-300 lei. Doar 31
persoane (25,8%) au spus că achită sub 100 lei la cumpărături, 6 persoane (5%) cheltuiesc o
sumă cuprinsă între 401-500 lei şi doar 3 persoane (2,5%) consumă pe un bon fiscal o sumă
peste 500 lei.
Din rezultatele obţinute se poate constata că 53 de respondenţi au spus că îşi petrec o
oră la cumpărături (44,2%), urmaţi de cele 32 persoane care petrec mai puţin de o oră la
cumpărături (26,7%), 21 dintre respondenţii analizaţi petrec două ore la cumpărături, 11
respondenţi petrec trei ore la cumpărături (9,2%) şi în cele din urmă doar 3 persoane din
eşantionul total analizat, au răspuns că petrec mai mult timp la cumpărăturile dintr-un
hipermarket, anume, mai mult de trei ore.
Conform analizei efectuate asupra eşantionului de 120 persoane, se deduce că 107
respondenţi au spus că au făcut cumpărături în ultimul an din hipermarketul Carrefour Braşov
însumând un procent de 89,2%, iar restul de 10,8% de respondenţi au spus că nu au făcut
cumpărături în hipermarketul Carrefour Braşov (13 persoane).
Cercetarea realizată are o serie de limite care influențează și au efecte asupra
concluziilor obținute în urma interpretării datelor. Una dintre acestea este timpul alocat
cercetării care a fost insuicient. Validitatea investigațiilor este limitată. Menţionez că aplicarea
instrumentului de cercetare a fost realizată online și nu în formatul creion-hârtie, astfel
anumite răspunsuri ar fi putut fi influențate și de mediul în care se afla corespondentul în
momentul completării chestionarului, dar și prezența altor persoane din jurul acestora care le-
ar fi putut influența răspunsurile, şi eşantionul de subiecţi, nu are o reprezentativitate
naţională, ci doar din municipiul Brașov

BIBLIOGRAFIE
1. Cristinel Constantin, Alina Simona Tecău - Introducere în cercetarea de marketing,
2013
2. Gheorghe Răboacă, Dumitru Ciucur – Metodologia cercetării științifice
economice, 2004
3. Lefter, C. (coordonator), Brătucu, G., Bălăşescu, M., Chiţu, I., Răuţă, C. –
Marketing vol. I, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, 2006, pag 84
4. Septimiu Chelcea , Metode și tehnici de cercetare în științele sociale și politice,
pag 66
5. Toader Pălășan, 2011, curs Metodologia cercetării pedagogice, pag 53
6. Tudorel Niculae, Ion Gherghiță, Diana Gherghiță – Comunicarea organizațională
și managementul situațiilor de criză, Ed. Ministerului Administrației și
Internenelor, 2006
7. http://www.bizbrasov.ro/2016/05/24/carrefour-isi-modernizeaza-galeriile-
comerciale-de-la-brasov-pana-toamna/
8. https://www.retail-fmcg.ro/continut-premium/primele-magazine-ale-retailului-
modern-din-romania-poze-de-colectie.html
9. http://www.clubafaceri.ro/firmehot/carrefour/25/25/