Sunteți pe pagina 1din 5

BIOENERGIA ŞI RADIESTEZIA –

RĂTĂCIRI CONTEMPORANE
Motto: „Veniţi să ne întoarcem către Domnul…” (Osea 6:1).

Diavolul, în dorinţa-i nemărginită de a-i amăgi pe oameni, îşi ascunde


răutăţile sub masca binelui, încercând prin aceasta să-i abată de la calea
Adevărului şi a Vieţii, pe căile minciunii şi ale pierzării. Ori, Mântuitorul a
spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Calea este BISERICA,
adevărul este ORTODOXIA şi viaţa este RAIUL.
Acum se crede că bolile, pe care le au oamenii în aceste timpuri nu ar mai
fi cauzate de păcatele lor sau ale înaintaşilor (cum învaţă Sfânta Biserică), ci
că ar fi doar nişte dezechilibre ale energiilor ce ne alcătuiesc, iar
reechilibrarea energiilor o pot face doar cei înzestraţi cu „har vindecător”.
În cartea intitulată „Icoane făcătoare de minuni şi vindecători din România”
(apărută la Total Press în 1977 şi care este o veritabilă capcană pentru
creştinul ortodox) autorii recunosc că, deşi unii paranormali afirmă că „nu-şi
transformă în afacere harul dăruit de Divinitate” (pag. 114) (Care har? Când
le-a dăruit Divinitatea acest har ???), deşi alţii tratează indiferent de plată
(pag. 144), iar alţii afirmă că „pentru şomeri, handicapaţi, pensionari, studenţi
şi elevi practică o reducere de 20%” (pag. 142), există totuşi şi „vindecători”
„NEAVENIŢI Şl IMPOSTORI”, avizi de bani, cărora „Cerul le ia până la urmă
harul” (pag. 5).
Mii de oameni mărturisesc faptul că unii din aceşti „vindecători” le-au
înşelat încrederea. Harul lui Dumnezeu cel tămăduitor şi sfinţitor nu vine prin
vrăjitorie sau prin oamenii care au regretabile rătăciri dogmatice şi morale
(chiar dacă ei se pretind ortodocşi, chiar dacă au Biblia şi Crucea pe masă,
icoane pe pereţi, chiar dacă spun „Tatăl nostru” şi alte rugăciuni la începutul
şedinţei terapeutice sau de vrăjitorie), ci harul vine prin oamenii sfinţiţi de
Dumnezeu (episcopi, preoţi şi diaconi). De aceea, orice terapie sufletească
din afara rânduielii Bisericii este străină de Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi ai Bisericii au respins orice analogie, orice amestec şi orice
adăugare din păgânism (vrăjitori, parapsihologie, bioenergie…) la învăţătura
şi cultul Ortodoxiei. Azi sunt promovate, printre metodele de medicină
complementară, şi urinoterapia, cristaloterapia, lucruri degradante pentru
orice om raţional.
De ce caută oamenii semne, minuni şi vindecări paranormale? Pentru că
s-au înstrăinat de Dumnezeu, nu mai păzesc poruncile Lui, au pierdut simţul
iubirii de Dumnezeu şi de oameni în favoarea acceptării unor experienţe noi,
senzaţionale, care exaltă mândria, egoismul şi idolatria omului. Când omul nu
mai are frică de Dumnezeu, caută alte căi de „spiritualitate” ce constituie
metode de fugă de la faţa Lui. În speranţa că ne vor fi de folos pe viitor,
pentru a ne feri pe noi înşine şi cu atât mai mult pe cei care greşesc din
neştiinţă, enumerăm câteva din formele moderne de înşelare satanică ce ne
ameninţă: divinaţia, meditaţia creştină, teosofia (iată cum este luat numele lui
Dumnezeu în deşert), antroposofia, magia (albă sau neagră), vrăjitoria,
bioenergia, radiestezia, parapsihologia, astrologia (horoscopul), yoga,
ocultismul, spiritismul, ghicitul (în palmă, cafea, bobi, cărţi, stele…),
geomanţia, necromanţia, hipnoza, autoscopia, visele şi vedeniile în transă,
vederea viitorului (în sănătate, în familie, în afaceri chiar), telepatia,
telerinezia, dezlegarea de deochi, vrăji, blesteme, comunicarea cu fiinţe din
Shambala sau din alte lumi astrale, dialogul cu extraterestri…
Răul din viata omului este considerat de ocultişti ca rezultat al farmecelor, si
nu al păcatelor proprii pentru care Dumnezeu îl mustră pe om ca să revină
prin pocăinţă la calea dreptăţii.

Mulţi ocultişti îşi oferă serviciile zilnic, însă printre ei se află câte unul “foarte
credincios”, care nu ghiceşte niciodată în zilele de post şi de sărbători
religioase (pag. 149). Se vede clar cu câtă viclenie îşi afişează „credinţa”,
păcălindu-i pe cei neinstruiţi, şi chiar inoculându-le diabolica idee că ghicitoria
ar fi de la Dumnezeu. Pentru a întări această falsă imagine, unii au icoane,
candele, chiar aprind lumânări şi tămâie, deci înşelătorie „curată” !
Noi însă, să nu uităm că diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul Hristos zicându-i:
«Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea
înaintea mea şi te vei închina mie. Atunci lisus i-a zis: Piei, satano, căci scris
este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti”»
(Matei 4:9-10). Cu aceleaşi ispite, prin tot felul de vicleşuguri satanice,
diavolul vrea să fure ochii şi minţile oamenilor de astăzi, deviindu-le atenţia
de la suflet spre trup şi spre lumea exterioară, pământească.
Foarte mulţi „vindecători” au primit investirea cu aceste puteri de vindecare
(Atenţie!) în vis sau în transă, prin glasuri sau prin arătări de „îngeri”, de
păsări, de lumini colorate, de flăcări etc. Noi ştim din Biblie că: „însuşi satana
se preface în înger de lumină” (2 Corinteni 11:15).

Aceşti „vindecători” ascultă doar ce le spune „duhul” în vedenie, manifestând


neascultare şi ostilitate (chiar declarată) faţă de ierarhia sacramentală a
Bisericii (episcopi, preoţi, diaconi). Când cei 10 leproşi au venit la lisus zicând
„lisuse fie-ţi milă de noi”, El le-a spus:„Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor” (Luca
17:14). Deci Hristos nu i-a trimis pe leproşi la bioenergie sau radiestezie, ci la
preoţi.
Ocult înseamnă – misterios, tainic, secret, iar ocultiştii sunt acei oameni care
pretind că dau celor iniţiaţi puteri neobişnuite de a pătrunde şi a interpreta
sensurile ascunse ale fenomenelor, ca: astrologia, magia, necromanţia,
alchimia, spiritismul…
Acum să intrăm în miezul problemei:
BIOENERGIA SAU BIOTERAPIA este inclusă în categoria manifestărilor
paranormale şi SE PRACTICĂ PRIN INTERMEDIUL RADIESTEZIEI. M-am
hotărât să scriu despre bioenergie şi radiestezie fiindcă foarte mulţi oameni
(unii chiar sunt credincioşi, mergând frecvent la Sfânta Liturghie) sunt
amăgiţi, lată, un exemplu cât se poate de lămuritor: Am văzut, nu demult, o
doamnă care absolvise cursurile de radiestezie şi s-a oferit să consulte
câteva prietene pentru a-şi testa cunoştinţele dobândite. Avea în mână o
sârmă de cupru îndoită în forma literei V, pe care o ţinea cu vârful către
pacient.
Acest instrument se numeşte ANSĂ sau BAGHETĂ DIVINATORIE. A
început să plimbe ansa pe lângă corpul pacientului, după nişte meridiane
verticale si orizontale. Acolo unde vârful ansei se înclina, spunea că a
detectat un semnal de boală pe care îl numea ABEP, adică Anomalie Bio-
Energetică Patogenă.
Ştiind că organele corpului nostru emit biocurenţi electrici, care circulă pe
trasee neuronale, mi s-a părut logic ca acul să indice o variaţie de curent,
acolo unde există o perturbaţie clinică. Surpriza a fost când a ajuns în dreptul
ficatului. Pentru că nu era sigură dacă semnatul provenea de la ficat sau de
la fiere, A ÎNCEPUT SĂ VORBEASCĂ CU ACUL, ÎNTREBÂNDU-L:
Este ficatul? Acul s-a îndreptat spre stânga.
Este fierea? Acul s-a înclinat spre dreapta, aşa că ea a spus hotărâtă: „Este
de la fiere!”. Imediat i-am spus: „ Ceea ce faceţi dumneavoastră este
spiritism!”. Foarte supărată, a răspuns: „Nu-i adevărat, EU MĂ ROG
ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE CA DOMNUL DUMNEZEU SĂ-MI DEA LUMINA
ALBĂ-ARGINTIE DE LA TRONUL SĂU”.
Bioenergiticienii susţin că au acces la banca de date a lui Dumnezeu din
Univers, prin intermediul radiesteziei. HITLER avea în permanenţă un
serviciu radiestezic în armată, iar STALIN se folosea de Meister, specialist în
radiestezie. Oare aveau şi ei acces la banca divină de date?
CE ESTE RADIESTEZIA ?
Teoria radiativă susţine că orice informaţie existentă în univers emite un
semnal spe¬cific, care poate fi recepţionat cu ajutorul extrasensibilităţii.
Radiestezia “a prins” în mediul tehnic al inginerilor, iar yoga în cel medical,
datorită faptului că radiesteziştii îl consideră pe Dumnezeu un câmp de
energie (?); iar yoga îl aşază pe om cu puterile sale „neştiute” drept
Dumnezeu. Desigur limbajul, comportamentul şi „rugăciunea” sunt potrivite
rătăcirii: la radiestezie – limbaj tehnic, câmp energetic, intensitate,
amplificare, orientare, captare, iradiere…; la yoga- concentrare, denumirea
organelor interne, meditaţie profundă…
Doamna bioenergiticiană după ce a localizat organul bolnav a început să
aplice tratamentul bioen-ergetic, ce consta în mişcări de rotaţie ale palmelor
deasupra organului respectiv în sens invers acelor de ceasornic. în acest
timp, vizualiza mental cum locul se umple de lumină. AICI ESTE CHEIA
PROBLEMEI!!! ACEIAŞI MIŞCARE ESTE FOLOSITĂ Şl DE GHICITOARE
CÂND ÎNVÂRTE CEAŞCA CU ZAŢ DE CAFEA.
Vladimir Gheorghiu, în cartea sa intitulată „Hipnoza” recunoaşte că aceste
pase magnetice au fost introduse în terapia bioenergetică de către medicul
vienez Frantz Mesmer care a trăit între anii 1737-1815. Mesmer preluase
practicile vrăjitorilor, care erau utilizate în templele Greciei antice ale
egiptenilor şi perşilor, lată cum un procedeu păgân, folosit de vrăjitori, este
introdus printre creştini, purtând masca credinţei şi a beneficităţii.
Tot Mesmer a introdus şi hipnoza în tratamentul bolilor nervoase, preluând-
o de la budişti. Stările de tip hipnotic sunt folosite de asemenea în meditaţia
yoghină. Chiar şi scriitoarea americană Elene White (a adventiştilor) încă din
1845 a etichetat „mesmerismul” şi pasele magnetice drept
SPIRITISM.EFECTELE NOCIVE ALE BIOENERGIEI
Am auzit despre o bioterapeută care a murit de cancer, atunci, fireşte, i-am
întrebat pe „iniţiaţi”, de ce nu a putut fi vindecată prin bioenergie, iar
răspunsul a fost că şi-a pierdut credinţa în faţa bolii, deci… mortul este de
vină
Am întrebat instructorii de la cursurile de radiestezie despre un caz ce se
agravase în urma şedinţei de bioenergie, şi explicaţia a fost extrem de
şubredă: „Noi nu ştim ce face pacientul după ce pleacă de la noi, cu ce se
ocupă, astfel că se încarcă cu energie malefică. Aşa că noi nu garantăm nici
pentru două ore după ce îl tratăm !”. Atunci îmi pun întrebarea: Sunt autentice
aceste vindecări, sau este doar autosugestie? Am mai cunoscut cazul unui
pacient care urma să facă dializă, dar a preferat bioenergia. După şedinţă s-a
simţit atât de bine că a renunţat la dializă. Peste câteva zile a murit.
O domnişoară creştin-ortodoxă s-a căsătorit cu băiatul unui bioenergitician.
Când vrut să se mute la el acasă, i-au interzis să-şi aducă icoanele. Apoi,
când le-a spus soţului şi socrilor că vrea să ţină post, aceştia i-au răspuns: „în
casa noastră nu se ţine post!”
Desigur că fiind foarte credincioasă, şi urmându-şi credinţa, au început
între ei discuţii, certuri, care au dus în cele din urmă la despărţire, la numai
câteva săptămâni de la cununia religioasă. Bărbatul a dat divorţ de soţie.
Dânsa a venit la mine plângând şi mi-a povestit toate acestea, l-am spus: „Nu
fiţi supărată, el a dat divorţul, este păcatul lui, nu dumneata l-ai împins la
adulter”. Atunci mi-a spus printre suspine: „Părinte iată ce mi-a zis socrul
meu”:
„DIAVOLUL MEU ESTE MAI PUTERNIC CA DUMNEZEUL VOSTRU”!
Ca preot, sunt convins că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el
această hulă şi blasfemie!
TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI
Prima fază de lucru în tehnica bioterapeuţilor se numeşte „starea ready”,
similară cu starea „alfa” din yoga. în această etapă i se cere pacientului să
renunţe la orice preocupare raţională, să elimine total raţiunea, pentru a intra
în contact cu inconştientul. „Nu te mai gândi, lasă-te dus, golit de gânduri”,
adică spălarea creierului şi aruncarea în haosul duhurilor întunericului.
Când se stabileşte diagnosticul de către bioenergetician se consideră că
păcatele comise în vieţile anterioare sunt cauza bolilor pe care le ispăşeşti în
viaţa actuală. Se ajunge astfel la „reîncarnare” concept de origine păgână (a
se citi cateheza: „Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Yoga şi Reîncarnare”
– preot loan).
Investigarea vieţilor anterioare se face prin regresie hipnotică, lată un caz
de hipnoză care ne va clarifica acest lucru:
Renumita violonistă Vanessa Mae, care la 5 ani cânta la vioară, la 8 ani
susţinea primul concert, la 9 ani compunea, iar la 12 ani era cea mai tânără
violonistă din orchestra simfonică din Londra, când a împlinit 16 ani, părinţii s-
au hotărât să o supună hipnozei ca să afle de ce era un copil minune. Când
s-a trezit din hipnoză s-a simţit foarte rău, şi de atunci a început să sufere de
bolile marelui violonist italian Paganini: ficat, splină, stomac etc. A avut de ce
să le mulţumească atât părinţilor cât şi psihoterapeutului!
Un alt caz este cel al unui englez în vârstă de 26 de ani, care nu şi-a mai
putut reveni din regresia hipnotică, rămânând la stadiul comportamental al
unui copil de 8 ani. A suferit deci, în acelaşi timp, nu numai o regresie
hipnotică, ci şi una psihică.
Au fost cazuri când oamenii, în dorinţa de a se aventura în magia
paranormalului, au încercat să se dedubleze şi să călătorească în spaţiul
astral. Dintre aceştia unii au murit iar alţii au înnebunit. în acest sens, un
exemplu concret de astfel de înşelare demonică este cel al tinerei Liliana B.
din Craiova, care practica cursurile de radiestezie şi pe cele de spiritism.
După un timp a ajuns într-o stare foarte gravă, încât mărturisea unei
prietene că aude voci în urechi, chemări, care o tulbură groaznic. Greşeala ei
a fost că nu şi-a căutat vindecarea prin Sfânta Biserică Ortodoxă cu:
rugăciuni, post, spovedanie, Sfântul Maslu, împărtăşanie, ci a continuat în
rătăcirea ei. în cele din urmă a fost internată la spitalul din Poiana Mare în
stare de nebunie, unde a şi murit.
Esenţial este să nu confundăm „lupul” cu „păstorul”. „Lupul” este
radiestezistul, bioenergeticianul care se adresează cursanţilor săi cu „Stimate
suflete reîncarnat”, iar păstorul este preotul Bisericii care se adresează
creştinilor cu cuvintele: „Iubiţi credincioşi”.
„Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari
şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Iată. -am
spus-o dinainte!” (Matei 24:24-25). „Dacă cineva vine la voi şi nu aduce
învăţătura aceasta,Creştin ortodoxă) să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi:
Bun venit! Căci cel ce-i zice:Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele”
(2 loan 10:11)

Preot Ioan