Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA ANALITICA la disciplina “CONTABILITATEA MANAGERIALA”

Cadru didactic de specialitate, Golban Olga

Nr. Tema Total Teorie Practica


d/o ore
1 Esenta contabilitatii manageriale 10 6 4
1.1 Contabilitatea manageriala in cadrul sistemului contabil 2
1.2 Metoda contabilitatii manageriale 2
1.3 Asemanari si deosebiri intre contabilitatea manageriala si cea financiara 2
1.4 Destinatia si utilizatorii contabilitatii manageriale 1
1.5 Organizarea contabilitatii manageriale 1
1.6 Notiuni de baza privind consumurile 2
2 Bugetul entitatii 12 8 4
2.1 Planificarea bugetului 2
2.2 Procesul de intocmire a bugetului 2
2.3 Clasificarea bugetelor si controlul executarii lor 2
2.4 Bugetul general al entitatii. Tehnica intocmirii 2 4
3 Modul de analiza a informatiei manageriale 14 10 4
3.1 Caracteristica procesului luarii deciziilor manageriale 2
3.2 Analiza corelatiei intre cost, volumul vinzarilor si profit 2 2
3.2 Luarea deciziilor privind formarea preturilor 2
3.3Controlul consumurilor in procesul luarii deciziilor 2
3.3.1 Consumurile normate 2
3.3.2 Analiza abaterilor 2
4 Analiza si gestiunea activelor 4 2 2
4.1 Marimea activelor curente -
4.2 Capitalul circulant si lichiditatea 2 -
4.3 Ciclul comercial si cel al rotatiei mijloacelor banesti -
4.4 Rentabilitatea activelor curente - 2
5 Analiza si gestiunea stocurilor 6 4 2
5.1 Clasificarea stocurilor -
5.2 Cheltuieli privind mentinerea stocurilor -
5.3 Gestiunea stocurilor 2 -
5.4 Controlul stocurilor. Sisteme utilizate 2 -
5.5 Marimea optima a comenzii -
5.6 Analiza miscarii stocurilor in cursul perioadei si luarea deciziilor 2
6 Analiza si gestiunea creantelor 4 2 2
6.1 Vinzarile pe credit 2
6.2 Politica gestiunii creantelor 2
7 Analiza si gestiunea mijloacelor banesti 4 2 2
7.1 Determinarea evidentei optime a mijloacelor banesti 2
7.2 Analiza fluxului mijloacelor banesti 2
8 Luarea deciziilor manageriale privind investitiile pe termen lung 10 6 4
8.1 Esenta proiectelor de investitii 2
8.2 Criteriile de alegere a proiectelor de investitii. Realizarea si controlul 2
asupra derularii acestuia. 2
8.3 Metode de evaluare a proiectelor de investitii 2
8.4 Prognozarea fluxurilor banesti legate de proiectul de investitii -
8.5 Inflatia fluxurilor banesti -
8.6 Alegerea investitiilor in viitorul incert 2
TOTAL ORE 64 40 24
Colegiul de Constructii Hincesti

Aprobat Director Adjunct

Sem I “___” __________________ 2015

_________________________
(semnatura)

Programa analitica
Disciplina “Contabilitatea bancara”
Gr.

64 ore – 40 curs
24 ore practice

Cadru didactic de specialitate: Golban Olga

Aprobat la sedinta
catedrei “Obiecte de profil”
Proces- verbal nr. ________ din “____” ___________________ 2015
Seful catedrei
____________________ Spinu N.
Motivatia
Studierea disciplinei “Contabilitatea manageriala” permite studentilor sa se
initieze in contabilitatea manageriala, sa acumuleze cunostinte necesare
privind modul de acumulare, control si analiza a informatiei.
Invatarea contabilitatii manageriale este conditionata de luarea deciziilor
manageriale la toate etapele si nivelurile de gestiune a entitatii .
Prezentarea cursului

Specificare Numarul de ore, forma de evaluare


Prelegeri 40
Seminare 24
Total ore 64
Evaluare examen

Obiectivele disciplinei “Contabilitatea manageriala”


Cursul “Contabilitatea manageriala” asigura studentilor :
 Abilitatea de a reflecta date efective in contabilitatea analitica si sintetica
si in rapoartele interne
 Insusirea contabilitatii consumurilor
 Familiarizarea cu controlul si analiza executarii bugetelor
 Intelegerea sistemului de pregatire a informatiei pentru luarea deciziilor
manageriale
 Capacitatea de determinare a responsabilitatii conducatorilor la toate
nivelurile de gestiune
 Utilizarea tehnicilor si practicilor contabile privind calculul costului de
productie si intocmire a bugetelor
Specificul invatarii contabilitatii manageriale
Contabilitatea manageriala se studiaza dupa formarea bazei de cunoastere in
domeniul contabil- financiar, analiza economica a entitatii si microeconomie.
Succesul este asigurat de cunoasterea temeinica a principiilor si regulilor
contabile insusite la disciplinele Bazele contabilitatii, precum si de abilitatile
de rationare pentru decizie deprinse prin studiul Contabilitatii si Controlului
de gestiune. Toate competentele contabile asezate in contextul conceptual si
tehnic specific mediului financiar- contabil constituie fundamentul pentru
invatarea Contabilitatii Manageriale.

Un studiu complet, profund si atractiv al acestei discipline este inlesnit de


disponibilitatea fiecarui student de a-si accesa on- line sursele de informatii
disponibile si de a studia literatura de specialitate.
Cursul “Contabilitatea manageriala” abordeaza tematica aprobata prin
programa analitica a disciplinei si este structurat in opt capitole, finalizate cu
o tema de control.
Evaluarea
Evaluarea cunostintelor se compune din:
1. Evaluarea continua, pe baza temelor de control si a implicarii in discutii
tematice lansate la seminarii;
2. Evaluarea finala, pe baza examenului.
Instrumente si mijloace de documentare pentru studiul individual
Caracterul interdisciplinar al cursului “Contabilitatea manageriala” este
accentuat de studiile de caz care asigura studentilor sa experimenteze regulile
si tehnicile contabile de acumulare, control si analiza a informatiei necesare
pentru luarea deciziilor manageriale.
Instrumentele indispensabile studiului individual si colectiv sunt suportul de
curs si Planul de conturi contabile.
Pentru elaborarea studiilor comparative ce fac obiectul unor teme de control
studentilor le este de folos documentarea prin internet.
Aprofundarea temelor propuse spre studiu este inlesnita prin consultarea
bibliografiei suplimentare indicate la sfirsit.
Proiect de lunga durata
La disciplina “Contabilitatea manageriala”

Nr. Tema Total Teorie Practica


d/o ore
1 Esenta contabilitatii manageriale 10 6 4

2 Bugetul entitatii 12 8 4

3 Modul de analiza a informatiei manageriale 14 10 4

4 Analiza si gestiunea activelor 4 2 2

5 Analiza si gestiunea stocurilor 6 4 2

6 Analiza si gestiunea creantelor 4 2 2

7 Analiza si gestiunea mijloacelor banesti 4 2 2

8 Luarea deciziilor manageriale privind 10 6 4

investitiile pe termen lung


TOTAL 64 40 24
Bibliografie

1. Achim S., coordonator, Contabilitate managerială, Suport de curs, 2014

2. Aslău, T., Controlul de gestiune dincolo de aparenţe, Ed. Economică, Bucureşti,


2001.

3. Baciu A., Costurile – organizare, planificare, contabilitate, calculaţie, control şi


analiză, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

4. Bouguin H., Contabilitate de gestiune, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2004.

5. Caraiani C., Dumitrana M., Contabilitate şi control de gestiune, Ed. InfoMega


Bucureşti 2004.

6. Dumbravă P., şi colab., Contabilitate de gestiune, Ed. Presa Universitară


Clujeană, 2003.

7. Ebbeken K., Possler, L., şi colab., Calculaţia şi managementul costurilor, Ed.


Teora, 2000.

8. Fătăcean Gh., Contabilitate managerială, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca 2009.

9. Nederiţă A., şi colab., Contabilitate managerială, Ghid practice didactic, Ed. ACAP
Chişinău 2000.

10. Needles Belvert E., Anderson H.N., Colwel J.C., Principii de bază ale contabilităţii
– ediţia a V-a Ed. ARC, Chişinău 2001.