Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul Informatica si Ingineriia sistemelor

RAPORT
Lucrare de laborator nr.1
la
Analiza si Sinteza Dispozitivelor Numerice

A efectuat:

A controlat:

Chișinău 2019
Tema: Sinteza circuitelor logice combinationale
1. Alcătuiți tabela de adevăr pentru funcția logică 𝑦1 .
2. Minimizați funcția 𝑦1 și obțineț forma dizjunctivă
normală si forma conjunctiva minimala.
3. Utiliînd proprietățile De Morgan’s transformați FDM în
baza ȘI-NU/ȘI-NU și FCM in faza SAU-NU/SAU-NU
pentru funcția 𝑦1 .
4. Construiți schema funcției 𝑦1 .
5. Diagrama de timp.
6. Determinați costul și tipul de reținere.

𝑎) 𝑦1 = ∑ (1, 3, 4, 7, 8, 10, 12,13,14 )


1. Tabela de adevar
𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟑 𝒙𝟒
1 0 0 0 1
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
10 1 0 1 0
12 1 1 0 0
13 1 1 0 1
14 1 1 1 0

2. Forma dizjunctivă normală:


𝒙𝟏 𝒙𝟐 00 01 11 10
𝒙𝟑 𝒙𝟒

00 1 1 1

01 1 1

11 1 1
10 1 1

𝐹 = 𝑥1 𝑥̅4 + 𝑥̅1 𝑥3 𝑥4 + 𝑥1 𝑥̅2 𝑥4 + 𝑥1 𝑥2 𝑥̅3 + 𝑥2 𝑥̅3 𝑥̅4

Forma conjunctivă minimală:


𝒙𝟏 𝒙𝟐 00 01 11 10
𝒙𝟑 𝒙𝟒

00 0

01 0 0

11 0 0
10 0 0

𝐹 = (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥̅4 )(𝑥̅1 + 𝑥̅3 + 𝑥̅4 )(𝑥1 + 𝑥̅3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥̅2
+ 𝑥3 + 𝑥̅4 )

3. a) SAU-NU/SAU-NU
𝐹 = (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥̅4 )(𝑥̅1 + 𝑥̅3 + 𝑥̅4 )(𝑥1 + 𝑥̅3 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 )(𝑥1 + 𝑥̅2 + 𝑥3
+ 𝑥̅4 )
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥̅4 ) + (𝑥̅1 + 𝑥̅3 + 𝑥̅4 ) + (𝑥1 + 𝑥̅3 + 𝑥4 ) + (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 ) + (𝑥1 + 𝑥̅2 +
1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
= (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥̅4 ) + (𝑥̅1 + 𝑥̅3 + 𝑥̅4 ) + (𝑥1 + 𝑥̅3 + 𝑥4 ) + (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 ) + (𝑥1 + 𝑥̅2 +
1
b) ȘI-NU/ȘI-NU
𝐹 = 𝑥1 𝑥̅4 + 𝑥̅1 𝑥3 𝑥4 + 𝑥1 𝑥̅2 𝑥4 + 𝑥1 𝑥2 𝑥̅3 + 𝑥2 𝑥̅3 𝑥̅4

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
= ̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
(𝑥̅ 1 𝑥̅ 4 ) ∗ (𝑥̅1 𝑥3 𝑥4 ) ∗ (𝑥1 𝑥̅2 𝑥4 ) ∗ (𝑥1 𝑥2 𝑥̅ 3 ) ∗ 𝑥2 𝑥̅ 3 𝑥̅ 4 )
4. Schema funcției

5. Diagrama de timp:

6. Costul și rețineria detimp:


C = 2;
rT = 19;

7. FCD si FCC: