Sunteți pe pagina 1din 1

Hanul Ancuței este un volum de nouă povestiri scrise de Mihail Sadoveanu, volum publicat în

anul 1928.
Iapa Lui Vodā - Ancuța(cea tânără), Comisul Ioniță, boierul(Vodă Sturdza), moș Leonte,
Ancuța(mama Ancuței tinere), Neculai Isac, calul lui Comisul Ioniță
Haralambie - Călugărul Gherman, Haralambie Leondari, Gheorghe Leondari, Vodă Constantin
Ipsilanti
Balaurul - Boierul Năstasă Bolomir, Irinuța, Moș Leonte
Fântâna dintre plopi - Neculai Isac, Marga, Comisul Ioniță, Ancuța cea tânără, Bătrânul Hasanache
și cei doi țigani
Cealaltă Ancuță - comisul Ioniță, Ienache coropcarul, Ancuța cealaltă, Varvara, Costea Căruntu,
Todoriță Catana
Județ al sărmanilor - Comisul Ioniță, Ancuța cea tânără, Constandin Motoc, soția ciobanului, Vasile
cel mare(hoțul), Răducan Chioru
Negustor lipscan - comisul Ioniță, moș Leonte, Ancuța cea tânără, Daiman Cristișor (negustor
lipscan), Hoțul, Privighetor, Graniceri
Orb sărac - Constandin (orbul), Duca-Vodă, hoții din pădure, prietenul orbului, baba, comisul Ioniță
Istorisirea Zahariei Fântânarul - Boierul Dinachi Mânza, Aglaița, Ilieș Ursachii, Zaharia
În volumul Hanu-Ancuței, Sadoveanu recurge la tehnica literară numită poveste în poveste,
sau povestire în ramă sau narațiune în narațiune ori ancadrament.(preluată de la autori
străini; Giovanni Boccaccio-Decameronul, O mie și una de nopți) Povestitorii sunt ei înșiși
participanți direct martori ai evenimentelor narate.
Timpul acțiunii se desfășoară în planul trecut, iar spațiul se identifică cu locul mitic și anume Hanul.
În cazul de fața avem Iapa lui Vodă, povestirea suport pentru întreaga suită de 8 povestiri care
urmează.