Sunteți pe pagina 1din 1

EVIDENŢA DISPOZIŢIILOR

PENTRU ACTIVITATEA DE APARARE ÎMPOTIVA


INCENDIILOR

Nr. Conţinut

D 001din - privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor


......... privind apărarea împotriva incendiilor

D 002 din
- privind instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi
.........
atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă
D 003
din ......... - privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului

D 004
din ......... - privind organizarea instruirii personalului

D 005
- privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării
din .........
împotriva incendiilor

D 006 - privind răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva


din ......... incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă
asupra bunurilor imobile/antrepriză
D 007
- privind măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pentru
din .........
perioadele caniculare sau secetoase
D 008 -privind sistarea lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori
din ......... utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării
avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu