Sunteți pe pagina 1din 2

AJUTĂ PE CEI NECĂJIŢI!

1. a) Scrieţi tot ce ştiţi în legătură trăsăturile sufleteşti ale personajelor aflate în


mijlocul figurilor următoare. Pentru fiecare dintre aceste personaje scrieţi care drept a
fost încălcat în spaţiul de dedesubt.

Cenuşăreasa

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Nicolae Moromete

..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b. Dacă ai avea posibilitatea de –i ajuta, ce ai face pentru aceşti copii?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................
DREPTURILE COPILULUI
Obiectiv: Identificarea unor trăsături morale ale personajelor din textele studiate, a
drepturilor care le –au fost încălcate şi propunerea unor soluţii pentru a le ajuta.
Unitatea de învăţare: Reguli ale grupului. Drepturile copilului
Materiale: Fişe de lucru, creioane colorate , pixuri,
Procedura:
1. Se vor distribui fişe de lucru cuprinzând câte un ciorchine în mijloc iar copiii au
posibilitatea de scrie tot ceea ce ştiu în legătură cu acel personaj.
2. Pe baza opiniilor emise de fiecare dintre ei se va putea constitui punctul de plecare
pentru a consolida noţiunile referitoare la drepturile copiilor.
3. Utilizat în momentul de captare a atenţiei sau de reactualizare a cunoştinţelor
exerciţiul are valenţe formative şi pune pe elevi în situaţia de a găsi ei soluţii pentru
cei aflaţi în dificultate.
Discuţii:
Întrebări generale:
1. Aţi recunoscut personajele din fişă?
2. Care sunt trăsăturile morale pe care le-aţi identificat în fiecare caz?
3. Care sunt drepturile care au fost încălcate la fiecare dintre persoanele prezentate?
4. Care sunt soluţiile pe care le –aţi găsit ca să-i ajutaţi pe aceşti copii?
Întrebări de personalizare:
1. Cum te –ai fi simţit dacă ai fi fost în locul unuia dintre aceşti copii?
2. Vi s-a întâmplat vreodată să vi se încalce un drept?
3. Ce cuvinte ai adresa acestor copii dacă te –ai putea întâlni cu ei?
Puncte de reflecţie:
În ziua de astăzi fiecare copil are dreptul la educaţie garantat, ceea ce înainte nu era posibil.
Trebuie deci să profităm de acest drept şi să ne pregătim astfel încât să ne gândim că ceea ce
înainte era o piedică acum este ceva care poate să facă oricine: să înveţe în şcoli gratuit, să se
bucure de drepturi fără a uita însă că avem şi îndatoriri.
Întocmit: student IFTIME CRISTINA JIBU
Exerciţiu creat şi aplicat la clasa a III a.
Bibliografie: Manualul de educaţie civică, clasa a III a, cărţi de Literatură pentru copii .