Sunteți pe pagina 1din 2

An şcolar: 2019-2020

Manual utilizat: Educaţie civică, Editura CD Press


Autori: Daniela Barbu, Cristiana Ana –Maria Boca, Marcela Claudia Călineci
Nr. ore / săptămână: 1
Nr. total ore: 33 ore
Semestrul I : 14 săpt. ( 14 ore) , Semestrul al II-lea: 19 săpt. (19 ore)

Nr. Unităţi de C. s. Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.


crt. învăţare ore
1. Din nou la  Zbor printre amintiri. 2 I-II
școală  Pornim la drum împreună

2. Locuri în 1.1  Acasă, în localitatea mea. 7 III


care mă 1.2  Festivalul tradițiilor locale.
 Să vorbim despre țara mea! IX
simt acasă
 Simbolurile țării mele. Din dragoste
pentru țara mea.
 România, printre stelele Uniunii
Europene.
 Călătorie printre simbolurile Uniunii
Europene
 Recapitulare - evaluare
3. Albumul cu 1.1 7 X 5 ore
drepturi și 1.2  Și copiii au drepturi! sem I,
responsabili 1.3  Cine îmi apără drepturile? XVI 2 ore
tăți
2.4  Am drepturi și responsabilități. sem al
3.1  Recapitulare. Albumul cu drepturi și II-lea
3.2 responsabilități.
3.3  Evaluare
4. Valori și 1.1 XVII
1.2  E bine să faci bine! 10
norme
morale în 1.3  Ce aduce solidaritatea?
care cred 2.1  Ce înseamnă să fii cinstit? XXVI
2.2  Altruism contra egoism.
2.3  Fețele respectului.
3.1  Sunt o persoană responsabilă?
3.3  Normele morale fac parte din viața
ta.
 De ce avem nevoie de norme morale?
 Recapitulare
 Evaluare
5. În direct... 1.1 5 XXVII

ŞCOALA ALTFEL
SĂPTĂMÂNA XXIX
Comporta- 1.2  Cum mă comport zi de zi?
mente 2.1  Pentru că mie îmi pasă! XXXII
moral-civice
2.2  Furtuna comportamentelor
2.3 antisociale
 Schimbarea începe cu mine!
 Recapitulare – evaluare

6. Mai 1.1 2 XXXIII


aproape de 1.2  Recapitulare finală. Beneficii pentru
educația 1.3 o viață moral-civică XXXIV
2.1 2.2
civică
2.3 3.1
3.2 3.3