Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC _______, CUI: _______________,

Str._____________________, Nr. ______, Sector_____, Bucuresti

Doc. Nr. _____/_________

CERERE
de modificare a numarului de persoane

Doamna / Domnule Presedinte,

Subsemnatul/a __________________________________________in calitate


de proprietar/chirias al apartamentului nr. ____, din bloc ____,
scara _____, situat in str. _________________________________, nr._____,
va rog sa binevoiti a scoate / introduce un numar de _____ persoane de la
cotele de intretinere pe o perioada de ______________________________(*)
incepand cu data de ____ /____/______ .

Mentionez ca in aceasta perioada, in apartament vor ramane un numar de


______ persoane din totalul de ______ persoane.

Ma oblig sa anunt administratorul in momentul in care vor interveni


modificari fata de aceasta cerere.

Data depunere cerere Semnatura

____/____/______ ____________________

(*) se va trece: numarul de luni sau nedeterminata

Se aproba scoaterea / introducerea la intretinere a ___ persoane,


pe o perioada de ___ luni, incepand cu lista la intretinere pe luna _____ anul _____

Semnatura Presedinte

____________________