Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect didactic

Data: 04.05.2011
Propunător: Grebleş Eliza Irina
Nivelul II, Grupa pregătitoare A, Piticoţii
Tema: “Cine şi cum planifică o activitate?”
Subtema: “Cine face şi cum face?”
Domeniul experenţial: Domeniul Stiinţe - Matematică
Mijloc de realizare: Joc didactic – “La magazin”
Scopul: Consolidarea deprinderii de a număra în limitele 1-10, recunoscând mulţimile de obiecte şi cifrele
corespunzătoare şi utilizând operaţiile de calcul matematic. Cultivarea şi exersarea unor operaţii ale
gândirii (analiză, sinteză, generalizare, concretizare);
Obiective operaţionale: La finalul activităţii copiii vor fi capabili:
O1: Să alcătuiască corect mulţimi de obiecte în limitele 1-10;
O2: Să numere crescător/descrescător în limitele 1-10;
O3: Să efectueze operaţii de adunare/scădere cu 1-2 elemente, în limitele 1-10, prin manipulare de obiecte;
O4: Să verbalizeze operaţiile efectuate folosind limbajul matematic.
Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului didactic, aplauzele, întrecerea, recompensele.
Reguli de joc:
- Cumpărătorul trece pe la mama (care iniţial este educatoarea, după care un copil intră în rolul
mamei) şi ia bani (10 lei de diferite bancnote);
- Cumpărătorul intră în magazin, salută politicos şi cere o anumită cantitate de alimente;
- Cumpărătorul calculează câţi bani trebuie să dea pentru marfa cumpărată;
- Vânzătorul pregăteşte marfa şi dă rest dacă este nevoie;
- Cumpărătorul ia marfa, verifică dacă a primit rest corect şi aduce alimentele la mama.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, elemente de
problematizare, jocul;
b) Material didactic: jetoane cu cifre de la 1 la 10, cartoane pentru bancnote de câte 1 leu, 5 lei şi 10
lei, etichete pentru preţuri, stimulente (abţibilduri, buline), produse pentru magazin (zahăr, orez,
ulei, făină, griş, gem, napolitane etc.), iepuraşul.

c) Material bibliografic:
 Neagu, Mihaela; Beraru, Georgeta, Activităţi matematice în grădiniţă, Editura AS’S, 1995.
 Someşanu, Elena, Jocuri didactice, Probleme ilustrate şi Planificarea activităţilor matematice,
Editura Tipografia Suceava cd.76, Suceava.
Resurse temporale: 30 – 35 minute.
Resurse umane: grupa de copii.