Sunteți pe pagina 1din 2

Preacuvioasă

Maică
Stareță,
” Praznicul Praznicelor” și ”
Sărbătoarea Sărbătorilor” aleasa și
sfânta zi a Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos care umple de bucurie
și pace Biserica, lumea și întreaga
creație să reverse și în inimile
noastre puterea de a ne iubi unii pe
alții așa cum numai Domnul ne
iubește și să trăim în toate
împrejurările vieții noastre
vestirea cea mare și neștearsă a
femeilor mironosițe că :

Preacuvioșiei Sale
Preacuvioasei Maici
Stavrofora Gabriela Turicianu
Stareța Sfintei Mănăstiri Guranda
”Hristos a
înviat ! ”

Cu sfântă prețuire,
Stareța
Secretară
M-hia Doroteea Dulgheriu
Rasof.Casiana Baciu

Preacuvioșiei Sale
Preacuvioasei Maici
Stavrofora Gabriela Turicianu
Stareța Sfintei Mănăstiri Guranda