Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Citeşte enunțul următor și răspunde cerințelor:


Gândăcelul poposi pe un pietroi și privi luminițele stelelor.
a. Selectează substantivele derivate, având în vedere forma lor din dicționar.
b. Numește cuvântul de bază al cuvintelor selectate la punctul, precum și sufixele identificate.
c. Precizează care sunt sufixele ce arată o micșorare a obiectului și care este acela care
exprimă o mărire a obiectului.

2. Concurs! Câștigă acela care scrie primul câte două cuvinte derivate cu sufixele
următoare:
-iu -esc
-os -tor
-iță -ință
-andru -ism
-ui -ar
-ime -ean

3. Formează prin derivare câte un substantiv, un verb și un adjectiv de la următoarele cuvinte


de bază: frunză, cald, suflet.

4. Indicați, oral, prefixele corecte pentru a forma derivate ale cuvintelor din al doilea rând:
în- îm- des- dez- răs- răz
pădure, echilibru, coajă, gândi, grămadă, face, pachet, bogat, lega, coase, tălmăci, cumpăra

5. Citeşte, cu atenţie, textul următor, apoi răspunde, în scris, cerințelor:


„E bătrân. Înţelege că-i bătrân, că-i netrebnic, că cele câteva zile ce i-au mai rămas sunt o
povară pe capul tuturora. De când s-a şi îmbolnăvit, nu-l mai strigă nimeni, nu-l mai mângâie
nicio mână, nu se mai întoarce spre el nicio pereche de ochi. A slujit cu credinţă.” (E.
Gîrleanu)
a. Transcrie un cuvânt derivat cu sufix.
b. Formează, în scris, cinci derivate de la primul adjectiv din text.
c. Scrie diminutivele a două cuvinte din text.
d. Copiază doar enunțurile pe care le consideri adevărate:
√ Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete așezate după rădăcină, pentru a forma
cuvinte noi.
√ Cuvântul de bază de la care s-a format cuvântul îmbolnăvit este boală.
√ Rădăcina cuvântului credinţă este credea.
√ Cuvântul zile este derivat cu sufixul -le.
√ Cuvintele mânuță, înmâna, înmânare, mânușiță sunt formate de la același cuvânt

S-ar putea să vă placă și