Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice

I.N. Socolescu

Filiera: vocațional –artistic


Profil: arhitectură
Disciplina: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
Anul școlar 2019-2020
Nr. de ore/săptămână – 2
Profesor: Iana Codruța

PLANIFICAREA CALENDARISTICA ANUALĂ


CLASA A XII-A

SEMESTRUL I- 15 SĂPTĂMÂNI

Unitatea de Competențe speciale Conținuturi Nr. Săpt. Observații


învățare Ore
 Identificarea tipurilor de imagini Prezentare generală. 2 S1
RECAPITULARE: Imaginea digitală raster/vectorială

cu care operează computerul. Analiza formate grafice specifice


 Identificare formate grafice imaginii raster/vectoriale 2D/3D.
specifice
 Identificarea softurilor de
grafică vectorială.
 Identificarea formatelor grafice.
 Identificarea operațiilor de
prelucrare grafică
 Utilizarea funcțiilor grafice ale
aplicațiilor
 Utilizarea aplicațiilor de
prelucrare vizuală în diverse
lucrări practice.
 Prezentare generală programe
grafice vectorială.Comparări
softuri specifice.
PROIECT GRAFIC EXECUTAT ÎN 2 S2
EVALUARE SUMATIVĂ POWER-POINT
Introducere PHOTOSHOP. Deschidere, inchidere, salvare . 2 S3
Interfată PHOTOSHOP. Import export documente, control
documente șimpagini, aplicație.
Grafică vectorială PHOTOSHOP

Meniuri principale.Instrumente
specifice desenare editare
Modele si canale de culoare in
PHOTOSHOP Culoarea pe web si în
tipar
Comenzi esențiale pentru Crearea formelor de bază, desenarea 2 S4
obiecte, măsurători,mărirea și cu ajutorul instrumentelor specifice.
vizualizarea desenelor. Umpleri de culoare. Aplicații
Aranjarea si organizarea Tăierea, conturarea,reconturarea
obiectelor obiectelor.
Caracteristicile textului în 2 S5
PHOTOSHOP .Proprietăți.
Legarea textului la obiecte.
Aplicații.
Toată gama de efecte de culoare, 4 S6,S7
Efecte speciale in PHOTOSHOP. imagine, contrast, artistice, render
etc.
Aplicații în AUTOPORTRET ABSTRACT  Documentare web pe temă 6 S8, S9, La final se
proiecte dată S10 evaluează
grafice PROIECT GRAFITTI ÎN LICEU  Salvare și Import de imagine, 6 S11,S12 La final se
parametrii caracteristici , S13 evaluează
PROIECT DE DESIGN GRAFIC  Prelucrarea imaginii cu 4 S14,S15 La final se
DE SEZON instrumente la alegere evaluează
Photoshop
 Compoziție grafică pe temă de
sezon

SEMESTRUL 2 – 20 de săptămâni

Unitatea de Competențe speciale Conținuturi Nr. Ore Săpt. Observații


învățare
 Identificarea softurilor de Prezentare generală softuri specifice în 2 S16
grafică vectorială în proiectarea priectare arhitectură.
asistată de calculator Formate, fișiere, extensii
 Identificarea formatelor grafice. Spațiul de lucru. Panouri, meniuri, 2 S17
 Identificarea operațiilor de instrumnete.
GRAFICĂ VECTORIALĂ / PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR ALLPLAN

prelucrare grafică Controlul mediului de desenare


 Utilizarea funcțiilor grafice ale Organizarea unui desen cu ajutorul 2 S18
aplcațiilor straturilor.
 Utilizarea aplicațiilor de Utilizarea eficientă a tipurilor și
prelucrare vizuală în diverse grosimilor de linie.
lucrări practice. Proprietățile obiectelor
Prezentare instrumente de  Crearea desenelor cu 4 S19,
desenare 2D.Creare obiecte precizie:metode de desenare. S20
elementare 2D  Metoda punct cu punct,coordonate
carteziene absolute, relarive și
polare
 Metode directe de desenare.
ORTO POLAR OSNAP LWT.
 Comenzile LINE
XLINE,MLINE,PLINE,
 Utilizarea obiectelor CIRCLE
POLIGON, RECTANGLE,ARC,
SPLINE,ELLIPSE
 Funcțiile de modificare: copiere,
oglindire, alungire, mutare, rotire
etc.
 Colorare și hașurare

Aplicații ALLPLAN Allplan in  Proiect de plan 2D 8 S21, La final se


arhitectură 2D S22, evaluează
S23,
S24
Prezentare instrumente de  Comenzile de desenare cu obiecte 4 S25,
desenare 3D.Creare obiecte 3D S26
elementare 3D  Proprietățile și modificarea lor
 Funcțiile de modificare: copiere,
oglindire, alungire, mutare, rotire
etc.
 Intersecții de volume
Aplicații ALLPLAN Allplan in 3D  Proiectul 3d a unei compoziții 6 S27, La final se
volumetrice S28, evaluează
S29
PROIECTUL DE Noțiuni de proiectare în ALLPLAN  Instrumente de desenul zidurilor, 4 S30,
ARHITCTURĂ golurilor, tâmplăriei, structurii S31
ÎN ALLPLAN  Cotare 2 S32,
Desenarea unui plan de arhitectură 6 S33, La final se
S34, evaluează
S35