Sunteți pe pagina 1din 1

practici de credință pot foarte bine să fie așezate pe dobândit; anormal mi se pare atunci când din pricina

ceea ce s-a considerat între frați că este bine și lor trăiesc un simțământ de respingere față de frații ce
potrivit, pentru un credincios în Dumnezeu. Așa au nu au aceleași încredințări.
făcut și apostolii. (F.A. 15.19). Desigur că atunci când Deși a fi deplin încredințat asupra a ceea ce
stabilim o anumită practică de credință fără să avem cred și fac, este un lucru de căpătâi, am întâlnit
un verset pe care să putem pune degetul, ci doar persoane foarte evlavioase și statornice în credință,
pentru că așa socotim că este potrivit și bine, astfel care nu aveau argumente clare cu privire la ceea ce
de hotărâri trebuie să stea tot pe niște principii biblice. credeau sau făceau în credință. Au venit din lume la
De exemplu: nu mergem la scăldat în locuri publice slujbă în adunare, s-au uitat în jur, au văzut cum se
măcar că nu scrie asta explicit într-un verset anume. poartă și ce fac pocăiții și s-au conformat fără
Dar așa s-a hotărât de bine între frați și asta nu după dificultăți. Mai mult, niciodată nu și-au mai pus
vreo idee trecătoare a cuiva, ci datorită faptului că problema să se explice de ce cred așa sau de ce fac
Scriptura se pronunță cu tărie împotriva aprinderii așa. Totuși, am citit acum despre Epafra că el dorea
poftei. (1Ts. 4.5b). Și hotărârea asta este foarte și se ruga cu stăruință lui Dumnezeu, ca cei din
categorică în Bisericile din care facem parte. Acum, în Biserica din care făcea el parte, să fie deplin
afară de hotărâri bisericești mai pot fi și încredințări încredințați de ceea ce cred și fac. Este mult mai
personale, bazate pe ceea ce cineva consideră că bine, chiar dacă deseori acest lucru provoacă
este bine, cu privire la viața lui de credință. Și desigur întrebări sau anumite conflicte interioare. Rezultatul
că continuând cu exemple pe acest palier, riscăm să final ar trebui să fie o înrădăcinare puternică în voia
intrăm în zona încredințărilor personale, la care lui Dumnezeu.
fiecare ține. Dar după părerea mea este foarte normal
ca fiecare să țină la încredințările pe care și le-a Din „Comorile mele”

LA DI ETĂ
Mulți oameni discută de dietă și pierderea
kilogramelor în plus, e un subiect la care se găsesc
ascultători aproape în orice grup.
Marele dezavantaj al dietelor e că te ajută să
recuperezi tot ce reușești să dai jos, imediat ce încerci
să îți permiți să trăiești altfel de cum îți cere dieta. Aici e
vorba despre stil de viață și alte concepte des folosite
între cei ce luptă cu kilogramele.
Aveți mai jos spre analizare experiența mea:
Am luptat să revin la greutatea pe care o aveam
la data nunții: au trecut aproape 5 ani de atunci și au
venit vreo 10-12 kg în plus. Nu țineam foarte mult la
siluetă, dar mi-am dat seama că dacă nu mă îndrept,
trebuie să îmi schimb garderoba, aspect la care mă
gândeam cu groază. Așa că am trecut la dietă (la
necaz, cum îi spunea un frate). Am luptat aproape 3
luni și am reușit ce mi-am propus: am revenit la e bine să vă spălați pe dinți, ci pentru a face o paralelă
greutatea pe care o avusesem când m-am căsătorit. cu latura spirituală: dacă zi de zi realizăm că luăm
Trăiam însă frica de a reintra în ritmul normal al hotărâri de îndreptare pe care le ținem o bucată de
mâncării, de frică să nu zădărnicesc cele 3 luni de vreme după care revenim din nou la starea inițială, ne
„necaz”. Am început să îmi permit treptat, treptat asemănăm bine cu cei care țin o dietă până slăbesc și
alimentele pe care înainte nu le consumam și să mă apoi se îngrașă mai tare decât au fost înainte și repetă
verific zilnic la cântar. După câteva zile am rărit vizitele acest proces până nu mai au nici curaj să îl mai
la cântar și am mărit cantitatea de alimente interzise și încerce.
tot așa. E momentul în care alături de hotărârea de
Într-o zi am fost programat la dentist pentru un pocăință, trebuie să te hotărăști să mergi la mărturisire
detartraj (curățarea dinților cu ultrasunete), în pentru fiecare abatere. Aceasta e soluția integrării unui
momentul vizitei la cabinet mi s-a spus că am o stil de viață. Nu e suficientă mărturisirea la o persoană
problemă a gingiilor și că ar trebui să mă spăl pe dinți pe care o întâlnești odată la mult timp, ci ai nevoie de o
după o tehnică specială, după fiecare masă și să persoană care să te poată supraveghea, la care să dai
folosesc o apă de gură specială. Spălatul pe dinți cu socoteală de starea ta. În felul acesta, de rușinea
toate implicațiile dura aproximativ 15-20 de minute. Nu căderii, vei reuși să îți implementezi un stil de viață
mai doream să aud de spălat pe dinți. Am început să sănătos. De frica nereușitei care trebuie povestită, vei
mănânc mai rar: dimineața și după-masa, iar între reuși.
mese nimic. Din când în când m-am mai pus pe cântar Bineînțeles că alături de strădaniile noastre, este
ca să îmi verific greutatea: începusem să slăbesc din îndurarea lui Dumnezeu care te va ajuta, însă trebuie
nou. De ce? De frica spălatului pe dinți… Ciudată să îți dai toate silințele ca să unești cu credința ta,
dietă… fapta.
Nu am început să scriu pentru a vă convinge că Șandra Adelman Cezar - Bihor

Lumina Vechilor Cărări 2