Sunteți pe pagina 1din 17

REVISTĂ LUNARĂ, NR.

Călătoriile
lui Erus
O REVISTĂ DE POVESTE
ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)
În curând tot pământul va îmbrăca o frumoasă haină verde,
împodobită cu flori multicolore ce se trezesc la viață și se
dezmorțesc după somnul dulce de iarnă. Pomii încep să înflo-
rească, pregătindu-se pentru roadele bogate ale verii. Iar câmpi-
ile sunt invadate de zumzăitul gâzelor.
— Ce este, puiule? îl întrebă regina, luându-i capul în palme.
— Te iubesc, mami, îi răspunse el fără să stea pe gânduri.
— Și eu te iubesc, Erus, îi răspunse regina strângându-l în
brațe. Să mergem acum la masă, îl îndemnă ea. Te așteaptă
micul tău dejun preferat.

e
— Budincă de fructe de pădure cu miere de salcâm? 
— Exact, îi răspunse regina făcându-i cu ochiul. 

e t
2 Îl luă pe Erus de mână și coborâră amândoi în sala de mese a

Pov s
castelului, acolo unde îl aștepta castronul cu budincă. Se apro-
pie bucuros de masă și se așeză să mănânce. Când, deodată, de
3 după draperii ieșiră toți prietenii lui, strigând în gura mare:
— SURPRIZĂĂĂĂĂ! LA MULȚI ANI, ERUS!
Din senin, în sală începuse o petrecere pe cinste, baloane
colorate pluteau aproape de tavan, iar masa se umplu de tot
Pentru tine, mamă! felul de bunătăți. Roua, Marty, Alpi, Pac, Mac, Sucre, ba chiar
de Alec Blenche și Amur și Uli, cu toții erau acolo.
Sunt primele zile de primăvară și Erus stă la fereastra camerei Era ziua lui de naștere, însă Erus uitase complet de asta.
sale. Privește cu melancolie în zare și se gândește la prietenii Când îi văzu pe toți prietenii săi la un loc, un sentiment puter-
săi. Îi va fi tare dor de iarnă, de derdeluș și de zăpada moale, de nic de fericire îi cuprinse sufletul. Se ridică și începu să-i îmbră-
ninsoare și de serile petrecute în fața sobei. Știe, însă, că totul țișeze cu drag. Dintr-un colț al camerei, regina Ana împreună
se schimbă, nimic nu rămâne la fel și fiecare lucru își are rostul cu regele Nori priveau și ei cu bucurie la ce se petrecea. 
său. Își ia la revedere de la iarnă trimițându-i un sărut cald cu — Ce mă bucur să vă văd, dragii mei prieteni, spuse Erus. Dar
mâna. Se întoarce și zâmbește. „Adio, iarnă, bine ai venit, pri- cum? Cine….? continuă băiatul, neînțelegând cum de erau cu
măvară“, își spune el în gând. toții acolo.
Deodată, aude un ciocănit la ușa. Deschide și vede chipul — Mama ta a aranjat totul, îi răspunse Roua, privind
luminos al mamei lui. O privește o clipă și apoi sare în brațele spre regină.
ei, fără să spună un cuvânt. Și își aduce aminte un lucru foarte — Hai, acum așezați-vă toți la masă, spuse regina. Apoi ar fi
important. Dacă iarna este despre prieteni, despre distracție bine să ieșiți afară. Soarele strălucește pe cer și se anunță o zi
și joacă în zăpadă, primăvara este despre mama. Mama lui, superbă de primăvară, adăugă ea.
care i-a dat viață și care i-a fost mereu aproape, indiferent ce
s-a întâmplat.
Se așezară la masă, iar după ce mâncară bine, o porniră aler- — Da, este atât de frumoasă. Este frumoasă ca… o mamă, răs-

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)


gând spre ieșirea din castel. Era într-adevăr o zi superbă de punse Erus cu un zâmbet larg. Cred că am realizat ceva, conti-
primăvară. Se simțea în aer prospețimea naturii care se trezise nuă el privind-o pe Roua ca și cum îi venise o idee importantă.
la viață după iarna lungă. O luară la pas spre colinele de-acum Primăvara este ca mama. 
verzi ce înconjurau Castelul Vânturilor. Acolo sus, pe cel mai — Cum așa? întrebă Roua, neînțelegând la ce se referea Erus.
înalt deal, era unul dintre locurile preferate ale lui Erus. Era —  Păi, ia gândește-te un pic: primăvara dă viață, la fel cum o
destul de sus încât să poți vedea aproape tot regatul. Iar iarba fac și mamele.
era atât de verde și parfumată, încât era o plăcere să te așezi și — Daaa, îl aprobă Roua gânditoare.
chiar să te tăvălești prin ea. — Apoi, este frumoasă, așa cum sunt mamele…
Pac și Mac începură să cânte un cântecel frumos despre pri- — Daaa, și asta, aprobă Roua, din ce în ce mai încântată de
măvară. Iar Marty își scoase chitara și li se alătură rapid. Sucre ideea lui Erus.
se juca alergându-se în cercuri cu Amos și Adora, în vreme ce — Este plină de surprize și miroase minunat, ca mamele.
Alpi inspecta pomii dimprejur. — Și este mereu acolo când ai nevoie de ea, îl completă Roua. 
— Știi ceva, mi-a mai venit încă o idee, spuse Erus gânditor.
Este primăvară, hai, veniți cu toți afară O să-i fac o petrecere-surpriză mamei. Cred că în fiecare pri-
Să culegem floricele, să ne bucurăm de ele. măvară ar trebui să dedicăm o zi în care să sărbătorim toate
Este primăvară, este primăvară, haideți să cântăm mamele din lume. Până la urmă, mamele sunt cele care fac cele
la chitară… mai multe lucruri pentru noi și ne iubesc cel mai mult din lume.
— Este o idee grozavă! spuse Roua, sărind în sus de bucurie.
Roua se apropie de Erus și îl luă de mână.  — Iar voi o să mă ajutați.
— Cât de frumoasă este primăvara! spuse ea privind spre coli- — Yuhuu! exclamă Roua în culmea fericirii.
nele înverzite din fața lor. — Dragilor, spuse Erus tare către prietenii săi. Ce spuneți, mă
5 ajutați să dau o petrecere pentru mama? De fapt, și mai bine, o
4 petrecere prin care să sărbătorim toate mamele din lume?
— Daaa, se auziră prietenii săi în cor.  Și tot așa, până când sărmanii Pac și Mac ajunseră obosiți și

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)


Apoi se așezară cu toții pe iarbă într-un cerc, ca să pună la uzi leoarcă de la atâta alergat. După ce aduseră toate ingredi-
cale un plan. După ce se sfătuiră o vreme, devenise clar faptul entele, Marty începu din nou cu comenzile, că, deh, așa sunt
că Marty, Pac și Mac aveau să fie responsabili de bucătărie și de bucătării-șefi:
tort. Amur și Uli, pentru că erau cei mai rapizi, urmau să ducă — Acum, tu, Pac, taie ceapa mărunt și usturoiul să îl faci muj-
invitațiile, iar Erus și Alpi, împreună cu Roua și Sucre, aveau dei. Mac, tu te rog să-mi cureți toate legumele și să speli foarte
să pregătească programul artistic și să împodobească sala cea bine verdețurile. Apoi să-mi puneți la fiert o oală mare cu apă și
mare a castelului. Totul trebuia să fie gata pentru seara urmă- să nu uitați cumva să vă spălați pe mâini înainte de orice opera-
toare și fără să afle cumva regina. țiune. Ah, și să nu vă prind că vă băgați mustățile în vreun fel de
Așa că, după ce mai hoinăriră o vreme pe afară, fiecare se mâncare până nu e totul gata…
duse să-și îndeplinească misiunea cât mai bine.  Dintr-o dată, Marty se transformase dintr-un urs drăguț și
Lui Marty, partea sa i se potrivea ca o mănușă. Puțini știau amuzant într-un bucătar serios, foarte atent și plin de energie.
asta, dar Marty nu era numai foarte bun la a face rețete pe bază Iar Pac și Mac aproape că își doreau să nu fi ales să îl ajute pe
de miere, era chiar un bucătar iscusit care se pregătise pentru Marty la bucătărie, atât de obosiți erau.
asta la cea mai mare școală de gătit din ținut. Așa că știa să facă Între timp, Uli și Amur luaseră fiecare câte un teanc de invi-
tot felul de minunății delicioase. Se instală în bucătăria palatu- tații frumos desenate de Roua și porniseră val-vârtej să le ducă
lui, își puse pe cap o bonetă de bucătar profesionist, își suflecă la adresele scrise pe plicuri. Erus hotărâse ca la această petre-
mânecile și începu să dea ordine în dreapta și în stânga ajutoa- cere să participe în primul rând mamele, să fie o sărbătoare
relor sale de bucătar, nimeni alții decât Pac și Mac.  pentru toate mamele din regat. Așa că, dacă erai mamă și tră-
— Pac, adu-mi ceapa și usturoiul, iar tu, Mac, să-mi aduci legu- iai în Regatul Vânturilor, aveai șansa de a participa la cea mai
mele. Pe urmă, Pac, să-mi aduci nucile și toate semințele pe mare petrecere dată în cinstea mamelor care se văzuse vreodată
care le găsești, iar tu, Mac, să-mi aduci toate mirodeniile de pe acele meleaguri.
primăvară. Ah, și mai vreau busuioc și leurdă proaspete din gră- Bineînțeles că toate acestea nu erau posibile fără știința rege-
dina de verdețuri. Și, neapărat, niște spanac… Și să nu uitați de
fructe, vreau să fie masa plină de fructe.
6 7 lui, care, auzind planul lui Erus, fusese mai mult decât bucu-
ros să îi ajute pe copii cu tot ce le trebuia. Ba chiar, mai mult,
fusese de acord să facă orice pentru a o ține pe regină departe
de bucătărie și de sala cea mare.
Erus, Roua și Sucre pregăteau acum programul artistic care Se îndreptară apoi către sala cea mare, unde regele se îngri-

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)


urma să fie unul foarte interesant. Se gândiseră că, pentru jise ca totul să fie pregătit pentru petrecere fără știrea reginei.
mame, cel mai frumos cadou pe care îl puteau primi era câte Într-un final, aceasta își făcu apariția.
un moment artistic de la copiii lor. Așa că, în timp ce mamele Când pătrunse în sală, regina fu copleșită. Peste tot erau
din regat erau invitate să participe la petrecere, copiii lor erau atârnate inimioare roșii cu aripi argintii, baloane colorate și tot
invitați, fără știrea mamelor, să participe la programul artistic. felul de alte decorațiuni multicolore. Mesele erau pline cu mân-
Și putea face asta fiecare cum știa mai bine. În vremurile ace- căruri delicioase, iar într-o parte era improvizată o scenă înaltă
lea, muzica era la mare preț în casele oamenilor, așa că mai toți cam de un metru.
copiii știau să cânte la vreun instrument sau cântau adesea în Sala zumzăia de  femei care stăteau așezate unele pe scaune,
corul local.  altele pe canapele. Multe dintre ele însă stăteau în picioare,
Sala însă avea nevoie de decorațiuni dintre cele mai fru- așteptând cu nerăbdare să vadă motivul pentru care fuseseră
moase. Așa că cei patru nu mai stătură mult pe gânduri și se invitate la castel.
puseră pe treabă. Și planul era aproape gata. Deodată, începură să bată niște tobe care îi făcură pe toți
A doua zi de dimineață, se întâlniră cu toții în camera lui cei prezenți să își întoarcă fețele spre scenă. Regina se așeză
Erus să vadă dacă totul se desfășurase conform celor stabilite.  și ea, plină de curiozitate, undeva în față, pe un scaun pe care
— Meniul este pregătit, vom avea o masă pe cinste, și pentru scria Pentru tine, mamă.
asta vreau să le mulțumesc lui Pac și Mac, fără de care nu aș fi Pe scenă își făcu apariția Erus. Privi cu bucurie în jur. Totul
putut face toate astea, spuse Marty privind către cei doi iepuri era pregătit așa cum își imaginase. Se uită la mama lui și spuse:
care dormitau tolăniți lângă o fereastră. Erau epuizați de atâtea — Mamă, ziua aceasta este pentru tine și pentru toate mamele
treabă. din Lumea Bună. Nu am putut să le aducem pe toate astăzi aici,
— Toate invitațiile către mame, dar și către copii, au fost livrate, dar am adus o parte care să le reprezinte pe toate. Vreau să-ți
spuse apoi Amur, uitându-se la Uli, care îl aprobă din privire. mulțumesc pentru că ești mama mea și pentru toate clipele
frumoase pe care mi le-ai dăruit. Sunt norocos să am o mamă ca
9
— Iar sala mare este împodobită cu cele mai frumoase decoruri,
spuse și Roua, aplaudând cu entuziasm.
— Atunci, să înceapă distracția! zise Erus, sărind în sus
8 tine. Mulțumesc! Te iubesc, mamă.

de bucurie.
Regina îl privea înmărmurită, cu respirația tăiată. Era, într-ade- Avea să fie o zi de neuitat. Momentul lui Erus fu urmat de alte

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)

ilustrații: PADZI (Doina Zavadschi și Ion Andrei Puican)


văr, o surpriză neașteptată. O lacrimă i se prelinse ușor pe clipe artistice oferite de toți copiii prezenți acolo ca să-și sărbă-
obraz, însă chipul ei luminos trăda bucuria nespusă pe care o torească mamele. La final, fiecare se duse la mama sa și îi oferi
simțea. Și, de parcă n-ar fi fost de ajuns, deodată Erus începu să o îmbrățișare și un sărut. Erau cele mai frumoase cadouri la
cânte, acompaniat de prietenii săi, un cântecel pe care-l știau care ar visa orice mamă. Sala era plină de fericire pură, zâm-
toți copiii: bete, lacrimi de bucurie și multă iubire.
Regina îl strânse tare în brațe pe Erus și îi spuse la ureche:
Am vrut să-ți culeg o floare, E ziua ta, mămico, — Mulțumesc, puiule, tu ești cel mai minunat cadou pe care
un mic ghiocel frumos. în dar ți-am adus inima. l-am primit vreodată.
Dar până la urmă moare. Și crede-mă, mămico, — Eu îți mulțumesc, mamă.

11
Și cui îi este de folos? un dar mai frumos nu se putea. Apoi se întoarse către prietenii săi:
— Vă mulțumesc, prieteni dragi, fără voi nu aș fi reușit.
E ziua ta, mămico, Am vrut să-ți culeg o rază — A fost o bucurie și pentru noi, îi răspunse Roua. 
în dar ți-am adus inima. de soare să-ți prind în păr, — Și chiar am vorbit să ne întoarcem fiecare în ținuturile noas-
Și crede-mă, mămico, dar tu strălucești mai tare, tre și să organizăm câte o astfel de petrecere peste tot, spuse și
un dar mai frumos nu se putea. de dragoste și de dor. Marty.
— În felul acesta, primăvara va deveni anotimpul mamei, spuse
Am vrut să-ți culeg steluțe, E ziua ta, mămico, și Pac.
să-ți fac un frumos colier. în dar ți-am adus inima. — Știți ceva? zise Erus în grabă, de parcă ar fi vrut să nu-și
Dar cine nu știe, oare, Și crede-mă, mămico, uite ideea. Gata, m-am răzgândit, anotimpul meu preferat este
că-n zori steluțele pier? un dar mai frumos nu se putea. de-acum primăvara!
Apoi râse ștrengărește și îi îmbrățișă pe toți cu drag.

10
Nat ură
Cum să rezolvi un mister tropical
încât să nu comită singur crima. Nu te-ai
întrebat de ce n-a lăsat nicio amprentă?
A angajat o gașcă de broaște Săgeată-
Otrăvitoare, pe care victima însăși le-a atins,
— Nu te întrista, amice! De data asta, s-ar
putea ca informațiile tale să se dovedească
folositoare. Dacă cineva ne poate fi de
ajutor, aceia sunt cei mai vechi locuitori ai
în necunoștință de cauză. A fost doborâtă de junglei, cu care m-ai tot bătut la cap.
între două reprize de somn doza mortală de otravă pe care broaștele au — Să mergem! s-a entuziasmat instantaneu
de Iulia Burtea eliberat-o instantaneu. După care a apelat Papagal-Papagal.
Prin țesătura de ierburi, arbuști și tufișuri a întâlniri. Tot din economie de timp, a renun- la cameleon. Bineînțeles că o reptilă care își — Ah, și n-ar fi rău să stăm de vorbă și cu un
pădurii amazoniene, L., un detectiv cu min- țat și la a se mai prezenta clienților cu titula- schimbă înfățișarea după bunul plac și are cameleon. Instinctul îmi spune că s-ar putea
tea brici, se deplasează cu încetinitorul către tura completă: Leneș-Încetinilă-detectiv-par- limba de două ori mai mare decât lungimea să știe ceva despre toată afacerea asta.
locul de întâlnire cu un nou client. Deasupra
lui, face ture-ture Papagal-Papagal, asisten-
ticular-specializat-în-mistere-tropicale.
În cele din urmă, au ajuns în dreptul
13 corpului te poate ajuta să sustragi un colier
prețios fără să faci prea multă vâlvă.
L. și asistentul său au audiat câțiva mar-
tori-cheie, respectiv o colonie de furnici, un
tul său guraliv din cale-afară:
— Dacă o liană trăiește în medie 289 de ani
unuia dintre cei 390 de miliarde de copaci
din junglă, la rădăcina căruia trebuia să îi
12 Preocupat să se împăuneze în culorile vic-
toriei, Papagal-Papagal a fost complet luat
cuplu simpatic de tapiri și un cameleon total
îndrăgostit de imprimeul leopard. Treptat,
și măsoară 243 de metri în lungime, iar aștepte clientul Potoo. Animat de perspecti- prin surprindere de răspunsul lui L.: L. a înțeles că aveau de-a face cu un caz
într-un metru pătrat de junglă mișună 837 va unui nou caz provocator, L. a făcut efortul — Nu a avut loc nicio crimă. Nimeni nu a misterios de apariție deghizată în dispariție.
de furnici, asta înseamnă că… supraleneșesc de a-și roti privirea în jur. comis niciun furt. Potoo nu a făcut altceva Odată întorși la locul de întâlnire știut, i-a
— Ce…? a reușit să articuleze L., înainte Suficient cât să constate că la fața locului nu decât să-mi solicite o întâlnire la care nu arătat o creangă anume lui Papagal-Papagal,
să fie absorbit de gaura neagră a unui era nici picior de client. „Indiferent ce s-ar s-a prezentat. Se vede treaba că încă nu rugându-l să o atingă ușor cu ciocul. Creanga
căscat gigantic. întâmpla, eu voi fi acolo înaintea ta”, așa îi ți-ai dat seama că singurul mister cu care a prins imediat aripi și a început să zboare
— Ce fac? Mă pregătesc intens pentru o comunicase acesta. Și totuși… ne confruntăm a devenit, pe cât de simplu alături de Papagal-Papagal:
superanchetă! În cele câteva secunde în care Papagal-Pa- în aparență, pe atât de complicat în esență: — Încântat de cunoștință, eu sunt Potoo!
— …înseamnă, a venit completarea detecti- pagal și-a luat avânt pentru un nou discurs cine este Potoo? Numai niște detectivi iscusiți mi-ar fi putut
vului, în timp ce încă mai căsca cu poftă. înflăcărat, L. a adormit buștean. Vreme de 18 Papagal-Papagal nu a mai scos nicio da de urmă.
— Ce înseamnă? Nu știu, dar voi afla! ore și 46 de minute, nu a mai auzit niciunul vorbă, iar felul în care și-a strâns aripile pe Potoo era o pasăre care se putea ascunde
Furnicile trăiesc pe Pământ de 130 de mili- dintre zgomotele junglei, niciuna dintre lângă corp, ca un erou brusc intrat la apă, a cu ușurință în junglă, imitând perfect o
oane de ani și nu dorm niciodată. Ah, și nici tânguielile răsunătoare ale neobositului fost modul lui de a-și accepta înfrângerea. creangă de copac sau o ciupercă. L. adormise
nu au plămâni, asta da ciudățenie! Iar tapi- său asistent. deja, cu un zâmbet de 28 de centimetri înti-
rii, porcușorii sălbatici cu trompă, au apărut — Nu o să ghicești niciodată! Am lucrat părit pe chip, ca la finalul oricărei investiga-
acum 20 de milioane de ani. de zor la caz cât ai dormit. Misterul e ca ții încheiate cu succes.
Papagal-Papagal colecționează informații și rezolvat.
enciclopedice, cu speranța că se vor dovedi — Ce mister? l-a întrebat L., vizibil înviorat
cândva utile într-o investigație. Spre deose- după un somn zdravăn.
bire de furnicile neobosite încă de pe vremea Papagal-Papagal avea și ciudatul obicei de
dinozaurilor, L., epuizat de pălăvrăgeala a fabrica probe și indicii false pe parcursul
asistentului, abia-și mai poate ține ochii des- unei anchete:
chiși. Se simte nevoit să ia decizia de a nu-i — Făptașul s-a dovedit a fi extrem de inteli-
mai răspunde, conștient că până să-și termi- gent, dar eu nu mă las dus de nas cu una, cu
ne el replica ar expira timpul rezervat acestei două. În primul rând, a fost atât de șmecher,

ilustrații: alexandra cărăvan


ș t 1 1 nță
El, robotul
Atlas
Atlas, construit de către firma Boston
Dynamics, este un robot oarecum prostuț.
Nu poți discuta cu el. În schimb excelează
Sophia
Da, Sophia este o roboțică foarte inte-
ligentă, care a fost construită de firma
americană Hanson Robotics. Din neferi-
la performanțele sportive. Aleargă fără cire, ea nu poate merge și nici nu știe să
de Cristian Român Qrio probleme prin pădure, știe să sară peste folosească vreun obiect. În schimb, cu ea
A fost odată ca niciodată o frumoasă Era un robot care putea să imite mersul obstacole, ridică greutăți mari, face tumbe puteți vorbi (dacă stăpâniți limba engleză)
povestire scrisă de către un mare scrii- omului și a fost construit în anul 2003 de și așa mai departe. Are o înălțime de 175 ca și cum ar fi un om în carne și oase. Min-
tor, unul care povestea viitorul, și care se către firma japoneză Sony. Era înalt de 60 cm (cât un om adult) și o greutate de tea ei se bazează pe inteligența artificială
numea Isaac Asimov. Povestirea se numea cm (cam cât un bebeluș de câteva luni) și 82 kg. (am să vă povestesc cândva despre ea).
Robbie și a fost publicată în 1940. Era o cântărea 5 kilograme. Mergea tare încet. Sophia este capabilă să învețe neîncetat
povestire tare frumoasă, în care o fetiță, Avea nevoie de un minut pentru a parcur- și, pe măsură ce trece timpul, devine din
Gloria, a primit în dar un robot. Robotul ge 14 metri. Nici prea deștept nu era. Pu- ce în ce mai deșteaptă, astfel încât îți este
fusese fabricat în 1966. Era mai degrabă tea recunoaște vreo 20 de cuvinte și, dacă foarte greu să îți mai dai seama că vorbești
o mașinărie urâtă și care nu era în stare le foloseai pentru a-i pune întrebări, putea cu un robot.
să vorbească. În schimb, se juca cu fetița, să îți dea câteva răspunsuri simple. Dar, la
fiindu-i un bun prieten. Îi plăceau la ne- vremea lui, era un robot foarte avansat și 14 15 Acum, acestea fiind spuse, vă las să vă
imaginați cum ar arăta o combinație între
bunie poveștile pe care i le spunea Gloria, un bun prieten al copiilor. A fost trimis la robotul Atlas și roboțica Sophia.
mai ales povestea Cenușăresei. Nu vă spun o grădiniță pentru copiii mai mici de patru
mai mult de atât. Cred că este mai bine să ani și, imediat, a fost primit ca un adevă-
citiți voi această minunată povestire. O gă- rat prieten.
siți, împreună cu altele, la fel de frumoa- Asimo
se, în volumul „Eu, robotul”, care a fost Asimo a fost construit de către firma
publicat și în limba română. Această carte japoneză Honda, încă din anul 2000. De-a
a stârnit imaginația multor ingineri și cu lungul timpului a fost perfecționat și a de-
ajutorul lor iată că acum roboții încep să pășit performanțele lui Qrio. Varianta din
coboare din paginile lui Asimov, pentru a 2011 a lui Asimo era înaltă de 130 cm (cam
deveni personaje reale. Deocamdată, robo- cât un școlar) și cântărea 48 kg. Mergea cu
ții seamănă foarte puțin cu cei imaginați 2,1 kilometri pe oră și alerga cu 9 km pe
de către el. Suntem abia la primii pași. Vă oră. Asimo era capabil să urce scările. Per-
voi da doar câteva exemple. formanțele lui nu se opreau aici. Era un
robot aproape deștept. Înțelegea limbile
japoneză și engleză, executa cu ușurință
comenzi date prin cuvinte sau prin ges-
turi, putea să răspundă la întrebări simple.
Mai putea și să recunoască vocea și chipu-
rile oamenilor. Multe lucruri putea să facă
acest robot!

ilustrații: cosmin bălă


Tot ce-i trebuie unui cercetaș
de Irina Strâmbeanu
Când ne gândim la cercetășie, o învălmă- Totuși, ca să fii cercetaș, pe lângă voința
Ecologia cu eșarfă de cercetaș șeală de lucruri ne vine în minte: cămăși, pe care trebuie să o deții, ai nevoie să fii
de Ioana Ștefan – explorator insigne, focuri de tabără… Dar, ceea ce pregătit și din punct de vedere al echipa-
Cercetașii României – CL. Steaua Polară majoritatea oamenilor nu știu despre cer- mentului! Pentru că avem întotdeauna
Salut, micuțe cititor! Mă bucur că ai Cum te poți tu implica? Păi e destul de cetășie e că reprezintă cu mult mai mult. parte de drumeții și de activități în aer
ajuns și la această pagină! În următoarele simplu! La noi, la cercetași, sămânța Să devii cercetaș nu e ușor, trebuie să-ți liber, este necesar să fim dotați cu obiec-
rânduri am să-ți vorbesc despre Ecologie, ecologiei se planteză timpuriu. Cei mai dovedești aptitudinile, să-ți iubești patria, tele potrivite. Picioarele sunt cele care ne
ce este ea, cu ce se ocupă și cum te poți tu mici dintre noi, lupișorii (7–10 ani), natura și, mai ales, este într-adevăr nevoie poartă pe noi tărâmuri, așa că au nevoie
implica. Hai să începem! regăsesc printre numeroasele insigne de o dorință de neclintit! de încălțăminte specială: bocanci. Bocanci
Ecologie – cu siguranță ai mai întâlnit gata să fie câștigate și însemnul de LUPI- Universul cercetășesc este fascinant, comozi și care să oprească trecerea apei.
acest cuvânt, dar știi ce înseamnă? Eco- ȘOR ECOLOGIST. odată ce te simți pregătit să îl descoperi, Pe lângă bocanci, o îmbrăcăminte ușoară,
logia este acea știință care se ocupă cu Uite, în cele ce urmează, câteva sarcini oferindu-ți noi oportunități, ajutân- care să permită corpului ,,să respire”, este
studiul interacțiunii dintre viețuitoare și
mediul în care trăiesc.
pe care trebuie să le îndeplinească un
lupișor pentru a primi insigna. În pri- 16 17 du-te să înveți tehnici de supraviețuire și
prim-ajutor și dându-ți șansa să cunoști
obligatorie. De asemenea, unul dintre cele
mai importante lucruri de care un cerce-
mul rând, trebuie să arate că înțelege cu atât persoane minunate, cât și locuri de taș nu se poate lipsi este rucsacul! Acesta
adevărat importanța lui… VERDE, adică vis. Și, pentru că aparținem unui astfel de trebuie să se dovedească rezistent atât la
va participa la activități de plantare de co- grup, cu toții avem atribuții și valori care greutățile din el, cât și la vremea nefavora-
paci, igienizare, înfrumusețare a spațiilor ne definesc: suntem implicați, suntem bilă. În plus, rucsacul trebuie să conțină:
verzi prin plantarea florilor de sezon. Re- voluntari și, de asemenea, suntem părtași busolă, lanternă, pelerină de ploaie, trusă
ciclarea materialelor este, și ea, un factor la crearea unei lumi mai bune! de prim-ajutor, haine de rezervă, sticlă
important. Tu reciclezi hârtia, bateriile și cu apă și mâncare, și cremă de protecție
plasticul? Implicarea este un factor-cheie împotriva soarelui.
în cercetășie, dar să știi că te poți implica Dar asta nu este tot, echipamentul fiind
și fără să fii cercetaș. doar o mică parte, ce-i drept, importantă,
Și uite așa, pentru că ne pasă, printre din pregătirea pe care trebuie să o ai, așa
zâmbete, entuziasm, chef de joacă și de că fii pe fază pentru noi sfaturi și informa-
distracție, dar foarte serios, ne străduim ții despre cercetășie. Și, ca orice cercetaș
să lăsăm lumea un strop mai sănătoasă. veritabil, fii GATA ORICÂND!
Acum, că ai aflat un pic despre ecologie
și despre impactul ei în viața noastră, e
rândul tău să iei atitudine!

Sper că ți-am fost de ajutor,


Al tău prieten cercetaș, GATA ORICÂND!

ilustrații: Kais massoud


Pirineu: — Eu l-aș îngropa sub un Pirineu: — Dă-te jos din scaunul invizibil și
copac anume! hai să mâncăm până nu se strâng în jurul
Ninel: — Ba nu! Știu eu locul perfect. mâncării animalele sălbatice. Șnițelul ăsta
Scotocește în rucsac și scoate la cu cartofi prăjiți miroase până-n București!
Cercetași, nu cârcotași! iveală savoniera. Mâncară în grabă.
de Andreya Oti Mițel: — Pui bănuțul în savonieră? Mițel: — Și vasele? Au rămas murdare, cum
Printre văi și printre creste — Ce faceți aici? Ninel: — Ba, și mai bine, în săpun! Ia le spălăm în apa asta rece de pârâu? Săpunul
Ne-am adunat ca-ntr-o poveste — Stăm pe banca asta invizibilă! Stai și tu, uitați-vă la mine! nu-l putem folosi!
La sfârșit de săptămână n-ai obosit? Găurește săpunul la unul dintre capete Pirineu: — Le spăl eu!
Să fim iarăși împreună Mițel dă să se așeze pe banca invizibilă, și împinge apoi bănuțul adânc înăuntru. Pirineu și-a și suflecat mânecile bluzei largi
…răsună pădurea de vocile lui Mițel, Ninel dar cade. Lovește capătul găurit al săpunului de o și ia vasele la rând. Se apucă să le frece cu -
și Pirineu – cercetași de la oraș. Eh, nu încă! — Am uitat să-ți zicem, e o bancă doar de buturugă și pac!, gaura se închide. Bănuțul e oh, nu!… cu PĂMÂNT!
Fiecare e acolo să-i încerce pe ăilalți doi, două locuri! Ha, ha, ha! Ne-am odihnit, în siguranță! Ninel: — Pirinele, trebuie spălate,
doar cercetășia, se știe, e un test cu-adevărat! acuma hai să mergem! Din nou la drum! nu înnămolite!
Mițel: — Cum se aude când strănută o alună? Pornesc la drum. Și cântă: Chiar de suntem dintre dealuri Pirineu își vede de treabă.
Ninel și Pirineu, într-un glas: — Caju!
Pirineu: — Ninel, de ce ai venit în blugi și nu
Noi credem în prietenie
Noi credem într-un gând curat 18 19 Din Brașov sau alt oraș
Muntele ne-i idealul
Mițel: — Are dreptate Pirineu, pământul
curăță perfect grăsimea de pe vase! Acum
în pantaloni de camuflaj? Și-odat’ cu noi o lume știe La urcuș suntem fruntași nu mai trebuie decât clătite în apa asta rece
Ninel: — Ba sunt în pantaloni de camuflaj, La munte totu-i minunat Și urcuș a fost! Mițel, Ninel și Pirineu de munte.
numai că-s camuflați! Dar, stai! De-a lungul cărării șiroiește un au obosit de-a binelea. E timpul să se odih- Mai chiulim și de la școală
Mițel: — Băieți, luați-o un pic înainte, mă pârâu. Și-n pârâu ceva sclipește nebunește: o nească. Și parcă nu le-ar strica nici o pauză De la muncă mai lipsim
cheamă natura un minut, nu mai mult! comoară! Sub formă de bănuț de aur. de masă. Ninel întinde pe jos păturica de Vrem să fim echipa întreagă
Mițel se abate de la cărarea din pădure și se Mițel, Ninel și Pirineu se privesc picnic. Pirineu scoate din rucsac cutiile Și să nu dezamăgim
îndreaptă spre un copac să-i dea binețe. Un cu îngrijorare. albastre cu mâncarea de prânz. Îmm, ce Ziua a fost lungă și frumoasă. Se apropie
minut mai târziu, e iarăși pe cărare. Nu prea Mițel: — Unde-l ascundem să nu ni-l îmbietor miroase totul! Și Mițel? Mițel… înserarea și parcă se lasă și răcoarea. Cei trei
departe, Ninel și Pirineu stau degeaba, într-o fure careva? levitează! Stă în ceva ce nu se vede, picioa- cercetași în devenire și-au întins cortul și
poziție ciudățică. rele nu îi ating pământul. tare le-ar prinde bine un foc.
Pirineu: — Cum ai făcut asta? Ninel: — Dar trebuie să fim prietenii pădurii,
Mițel: — Am găsit un scaun invizibil! Din nu călăii ei! Să lăsăm lemnele în pace, să le
păcate pentru voi, e singurul! iertăm de un foc inutil!
Ninel îi dă atent târcoale. Mițel: — Inutil? Dar la noapte am să crăp
Ninel: — Ia stai că-l văd, nu e deloc invizibil! de frig!
E… e o… o sfoară!? Ninel: — Ei, na! De ce crezi că ai în rucsac
Mițel: — E o frânghie! Un capăt e înnodat doi saci de dormit, nu unul? Te înfășori în
sus pe creanga copacului, iar celălalt capăt primul sac de dormit și apoi te bagi în al
l-am trecut pe sub picioare, în poziție de stat doilea… Garantat n-are să-ți fie frig!
jos, și l-am înnodat de mijlocul frânghiei. Mițel: — Ai dreptate, decât cârcotaș, mai
E simplu! Trucul ăsta orice cercetaș trebuie bine cercetaș!
să-l cunoască! Noapte bună, dragi cititori!

ilustrații: Lucia florina Băltărețu


Istorie
O mare revoluție în Transilvania
de Andreya Oti
Era primăvara anului 1848 când România ungurii se opuneau independenței Tran-
încă nu exista ca o singură Patrie, ci ca trei silvaniei. S-au adunat deci românii cu toții
țărișoare surori. Cel mai greu dintre ele îi pe Câmpia Libertății de la Blaj și au stri-
mergea Transilvaniei și încă cel mai mare gat că vor unire, dar nu cu Ungaria, ci cu
greu abia stătea să înceapă. În acel an, oa- românii din Țara Românească și Moldova.
menii din toată Europa se ridicau peste tot A fost degeaba! Dieta maghiară de la Cluj
la luptă, împotriva regilor, cerând liberta- (un soi de Parlament de astăzi) a votat
te și egalitate în fața legii, împroprietări- unirea Transilvaniei cu Ungaria, ca și cum
rea țăranilor și independența națiunilor. românii nici nu ar fi existat. Ia spune tu,
Rusiei, contra revoluționarilor maghiari. vremea asta rușii se apropiau, și austri-
Pe atunci, Transilvania aparținea Imperiu-
lui Austro-Ungar, și românii, cei mai mulți
micuțe cititor, ce ai fi făcut de-ai fi trăit
acele timpuri? 20 21 — Hai să cădem la pace, i-a propus coman-
dantul maghiar lui Avram Iancu. Vin și
ecii își recapătau forțele în Transilvania.
Atunci la masa negocierilor, s-au așezat
locuitori ai provinciei, erau tratați urât de Uite, ai în fața ochilor o mare hartă
austriecii, și rușii peste noi toți în Transil- Nicolae Bălcescu, un român patriot din
cei care o conduceau politic: maghiarii, a Ungariei și Transilvaniei în mijlocul
vania, așa că mai bine luptăm și români, și Țara Românească, și guvernul Ungariei.
sașii și secuii. Nu aveau școli, li se luau bi- Imperiului Austro-Ungar -o vezi? S-au
maghiari contra lor. — Cerem limba română în conducerea
sericile cu forța și n-aveau dreptul la limba aliniat aici mai multe trupe militare: cele
— De acord, cu condiția să se recunoască Transilvaniei, independența bisericii orto-
lor română, iar de averi, nici nu putea fi imperiale, cele maghiare, cele românești.
drepturile românilor la libertate, la avere doxe și drepturi politice pentru români!
vorba, deși munceau mai mult decât toți De partea cui să stea românii? Între două
și identitate națională! Guvernul maghiar a acceptat. Avram Iancu
ceilalți la un loc. stăpâniri străine, austriacă și maghiară,
— Lasă-i pe ai tăi, gândește-te la tine: te fac s-a retras cu oștenii lui, lăsând trupele
Tot imperiul Austro-Ungar, zis și Habs- românii au ales-o pe cea dintâi. Și acum,
comandant în armata mea ungurească! maghiare în pace. Dar și în calea trupelor
burgic, îi aparținea și Ungaria. Și așa cum caută să-ți închipui cum s-au așezat aceste
— Ori drepturi pentru toți românii, ruso-austriece care le-au zdrobit.
românii din Transilvania doreau să fie o trupe pe planșa de luptă. Lasă-mă să te
ori nimic! Care ar fi fost oare soarta luptei pentru
țărișoară liberă, la fel își dorea și Ungaria ajut: trupele maghiare au pornit să lupte
Și nimic a fost. Maghiarii și românii libertate și egalitate dacă românii și ma-
pentru ea. „Ce ție nu-ți place altuia nu-i cu trupele austriece pentru a ocupa militar
și-au reluat confruntările militare. Și-n ghiarii ar fi luptat împreună pentru ele?
face”, zice un proverb, dar Ungaria exact Transilvania, iar sub conducerea curajoasă
invers a făcut. Și-a proclamat independen- a lui Avram Iancu, trupele române s-au
ța de Austria, ceea ce n-ar fi fost deloc rău opus celor maghiare, zădărnicindu-le ace-
dacă nu ar fi privit la Transilvania cu râv- lora lupta chiar din interiorul provinciei.
nă; și-a proclamat, cum ziceam, indepen- Bătăliile au fost nenumărate și nespus de
dența, dar a vrut să pună între granițele ei grele, câștigând când unii, când alții, până
și Transilvania noastră românească. când, pe tronul Imperiului Habsburgic a
Românii au luat foc! Fuseseră de partea urcat Franz Iosef. El i-a promis Transilva-
ungurilor când aceștia ceruseră inde- niei o „autonomie limitată”, dar a primit
pendența popoarelor, dar iată că tocmai bucuros ajutorul militar din partea țarului

ilustrații: lucia parapiru


Muzică
Secretele unui geniu alintat Wolfie
La Vatican a ajuns câțiva ani mai târziu.
Acolo, în Capela Sixtină, se afla secretul
mult dorit: o veche compoziție muzicală
pentru cor, intitulată Miserere; așa mult
Nu spuse părintelui său nimic tot drumul
spre casă; dar odată ajuns, se așeză la
masa de scris, luă pana și, stângaci cum
era, Wolfie transcrise pe hârtie întrea-
plăcea Papei această compoziție, încât o ga compoziție auzită în Capela Sixti-
de Andreya Oti ținea doar pentru el. Nimeni n-avea voie nă, notă cu notă – o memorase dintr-o
Când a văzut pentru întâia oară lumina — Abia aștept! sări Wolfie în sus de bucu- s-o cânte, ci numai corul Capelei Sixtine, singură ascultare!
zilei, Wolfie s-a pomenit cu unul dintre rie și alergă după jucăriile de luat cu el în și doar la anumite sărbători. Nimeni nu — Unul ca el nu se va mai naște nici în-
cele mai lungi și grele nume din familia sa: bagaje. reușise vreodată s-o copieze și de fapt, nici tr-o sută de ani! exclamă Joseph Haydn,
Johannes Chrysostomus Wolfgangus The- Așa au început pentru micul Wolfie ceea nu era nimeni să îndrăznească una ca asta. mulțumit că Wolfie își dovedea astfel
ophilus Mozart. (Cine îl știe cu numele de ce aveau să devină un stil de viață: călători- — Eu am s-o scot din Vatican! își amin- geniul muzical.
Amadeus îl știe bine: este numele de The- ile. Peste tot unde mergea să cânte, Wolfie ti Wolfie promisiunea și păși în Cape- Au trecut sute de ani și niciun alt Wol-
ophilus, dar în variantă latină.) Nu arăta era lăudat, și regii și reginele Europei ar fi la Sixtină. fie nu s-a mai născut, într-adevăr! Și azi
deloc pe măsura numelui și nici nu avea să dat orice să-l poată reține pe viață la cur- Ascultă compoziția pentru cor Misere- muzica lui e mai mult decât… muzică.
arate vreodată, pe când alintul Wolfie i s-a țile lor. Dar Wolfie și tatăl său călătoreau re pentru prima oară în viață; cât era de Este efect. „Efectul Mozart”– ascultă
potrivit ca o mănușă. Uite-l cât e de plă-
pând și mic de statură! Pielea-i e palidă și
întruna, de la o curte imperială la alta. Cel
mai mult, lui Wolfie i-a plăcut la curtea 22 23 minunată! Închise ochii, strânse pumni-
șorii rotunzi și notele muzicale începură
compozițiile lui Wolfie pentru a-ți dezvol-
ta inteligența!
ochii îi strălucesc ca pietrele de onix. reginei Maria Theresa a Austriei. Pentru că să apară lin așternându-i-se în memorie
Poate tocmai de asta, nici nu l-au dat la acolo a întâlnit cea mai frumoasă fetiță ve- ca un calcul matematic. „Muzica nu stă în
școală. Pe vremea aceea, părinții știau câte selă pe care o văzuse vreodată. Maria An- note, ci în pauzele dintre note”.
ceva din toate lucrurile de pe lume, așa că toaneta, acesta era numele ei, avea șapte
Wolfie rămase acasă să învețe de la tatăl ani și purta o rochiță fină ca de prințesă ce
său materii precum geografie, matematică, era; imediat ce recitalul lui Wolfie la pian
istorie, limbi străine și… muzică. Mai ales se încheie, Maria Antoaneta îl și provocă
muzică! Înainte să știe să scrie cuvinte, la joacă. S-au alergat pe holurile palatului,
Wolfie scria deja muzică! La trei ani, cânta au mâncat cele mai dulci prăjituri, au făcut
la pian. La cinci ani, compunea piese scur- schimb de secrete. Când seara s-a încheiat,
te pentru pian. La nouă ani, scria primele Wolfie a mers la împărăteasa Maria There-
simfonii pentru pian. sa și i-a cerut:
— Domnule, ascultă la mine și ai încredere — … mâna fiicei tale Maria Antoaneta.
în ce-ți spun: fiul tău e un geniu! îi zise — Wolfie, a chicotit împărăteasa, dar nu
celebrul compozitor Joseph Haydn tată- aveți nici unul dintre voi mai mult de șap-
lui lui Wolfie într-o bună zi. Personal, nu te ani! Sunteți prea mici pentru căsătorie!
cunosc un muzician mai talentat ca el. Wolfie s-a ascuns după una dintre draperi-
— Crezi? Atunci ar trebui să afle întreaga ile palatului și a bâzâit câteva clipe. Apoi
lume cine este fiul meu! Wolfiiie! Wolfie! și-a amintit o glumă pe care i-o șoptise mai
Fă-ți bagajele, fiule, plecăm în turnee devreme Maria Antoaneta, și a izbucnit în
la marile curți regale ale Europei! Ai să râs. Atunci și-a jurat că pentru ea va face
fii faimos! ceva măreț: va fura cel mai păzit secret
al… Vaticanului!

ilustrație: Lisa Ștefan


i
LT e rA t u Ră În urma unei copilării și adolescențe presărate de tragedii
care și-au lăsat amprenta asupra ființei ei, Elena Farago
va fi toată viața alături de copiii orfani și va rămâne mereu
preocupată de problemele oamenilor sărmani. Ba chiar era
Elena Farago, poeta copiilor să facă și închisoare pentru că i-a ajutat pe țăranii români
de Zully Mustafa în timpul Răscoalei de la 1907, și a scăpat de pușcărie doar
Mai mereu viețile scriitorilor au depășit frumusețea datorită intervențiilor diplomatice ale lui Nicolae Iorga.
operelor lor literare. Azi le citim cărțile, le recităm versu- Pe când împlinise 50 de ani, Elena Farago a devenit
rile sau ne mândrim cu ei, căci au lăsat în urmă mici biju- cetățean de onoare al orașului Craiova pentru merite
terii care ne bucură spiritul. Dar câți dintre noi știm cum literare și civice, fiind sărbătorită de prietenii ei scriitori,
au luat viață operele lor și din ce frământări sufletești au printre care și marii Liviu Rebreanu, Şt.O. Iosif, Lucian
fost ele plămădite? De unde vin tristețea și delicatețea po- Blaga.
eziilor Elenei Farago? De ce ne tulbură atât versurile celei Puțină lume știe că Elena Farago a avut idei bune pen-
mai cunoscute poezii ale sale „Gândăcelul”? tru clasificarea și organizarea cărților din biblioteci. Voi
La vremea sa, Elena Farago a fost numită cea mai mare
poetă pentru copii. Azi, dacă își mai amintește cine- 25 știați că datorită ei există acum un regulament după care
funcționează orice bibliotecă din România și după care se
va de numele ei, este pentru că îi recită vreo poezie la 24 ține corect o evidență a publicațiilor?
serbarea școlară. Geo Bogza spunea despre ea: „A fost o vreme când,
Dar câți dintre copilașii care îi memorează versurile pentru orice intelectual român, Craiova însemna Elena
știu că Elena Farago a crescut fără mamă? A pierdut-o pe Farago. Acolo, în capitala Olteniei, continua o bănie,
când ea avea doar 12 anișori. Și, fiind sora cea mai mare, datorită unei femei a cărei casă cu uşa mereu deschisă
a trebuit să joace rolul mamei pentru surorile ei mai mici. devenise o instituţie: oricine îi trecea pragul pleca mai
În adolescență a rămas și fără tată, ba chiar a urmat și bogat sufleteşte, mai hotărât să respingă urâtul şi ne-
despărțirea de frații ei, împrăștiați pe la rude. Deși s-a dreptatea“. Și, am adăuga noi, orice copil care-i citește
maturizat mai repede decât i-o cerea vârsta, Elena a ră- sau recită poeziile devine mai sensibil și mai apropiat de
mas în lumea copilăriei și a scris despre miracolele ei mă- animale și natură.
runte, pe care numai sufletul său sensibilizat de pierderea
ființelor dragi ar fi putut să le aducă la suprafață. De ce m-ai prins în pumnul tău
Contemporană cu I.L. Caragiale, printr-un fericit con- Copil frumos, tu nu știi oare
curs de împrejurări care ține deja de soartă, dramaturgul Că-s mic și că mă doare?
o angajează guvernantă pentru copiii săi. Pentru viitoarea De ce mă strângi așa de rău?
poetă, anii în care a fost în casa lui Caragiale au fost cei Copil ca tine sunt și eu.
mai frumoși din viața ei. Aici a avut ocazia să-i cunoască Și îmi place să mă joc și mie
pe marii clasici ai literaturii din acea perioadă și e foarte Și milă trebuie să-ți fie
posibil ca tocmai experiența asta să-i fi schimbat destinul. De spaima și de plânsul meu.
Dintr-o fată orfană fără perspective și fără educație (căci (Elena Farago, „Gândăcelul” – fragment)
a fost nevoită să renunțe la școală după moartea mamei
sale), devine una dintre marile poete ale vremii sale. Tot
aici își cunoaște și viitorul soț, pe Francisc Farago.

ilustrații: ana-maria trăistaru


Dar la această primă întâlnire a noastră Ne trebuie: 200 de grame de fructe, o
vreau să vă învăț cum să preparați acasă lingură de miere și 2 lingurițe cu vârf de
JELEURI absolut delicioase, din trei ingre- agar-agar.

Gătit
diente: fructe, miere și agar-agar (este o Mama și cu mine am făcut trei porții ast-
gelatină vegetală). fel: una de jeleuri galbene – din mango, una
• Fructele de pădure sunt depozite gro- de jeleuri roșii – din zmeură și a treia porție
26 27 zave de vitamina C, țin răceala departe de am făcut-o de jeleuri mov din mure combi-
noi și ne ajută organismul să lupte cu bacte- nate cu afine.
Rețetă magică de jeleuri sănătoase riile neprietenoase. Putem să le mâncăm tot Trebuie să-i implicați și pe părinții voștri
de Teodora Mateescu timpul anului, dar pentru asta trebuie să-i aici un pic, pentru că e nevoie să vă ajute să
Salutare tuturor prietenilor lui Erus! Știu deja că alimentele pe care le consumăm rugăm pe părinți să facă provizii serioase la cântăriți fructele și să puneți amestecul la
Și eu sunt o prietenă bună a lui Erus, mă devin parte din corpul nostru (voi știați congelator încă din perioada când piețele blender (roboțelul ăla care amestecă tot).
numesc Teodora Mateescu, am 9 ani și jumă- asta?) și de aceea caut și aleg cu mama fructe sunt pline cu aceste bunătăți. Blender-ul transformă fructele, mierea și
tate și sunt foarte bucuroasă să vă împărtă- și legume proaspete cu multe vitamine, • Mierea este o altă prietenă a noastră, agar-agar într-un sirop pe care-l vom pune la
șesc ceea ce știu despre bunătățile sănătoase. semințe și nuci crude, pline de nutrienți energizant natural, cu antioxidanți, enzime fiert, doar două sau trei minute, dar ames-
Tare mult îmi place să pregătesc împreună pentru energie și bună dispoziție. Unele ali- și vitamine – credeți-mă, chestii bune tecând încontinuu, să nu apară cocoloașe și
cu mama diverse gustări, deserturi și chiar mente sunt bune pentru ceva, pe când altele pentru noi! nici să se lipească de cratiță.
feluri principale de mâncare. De fiecare dată sunt bune pentru altceva, dar aflați de la • Agar-agar este o gelatină vegetală obți- Apoi, turnăm repejor-repejor siropul în
alegem cu grijă ingredientele pe care le folo- mine că există și alimente care nu sunt bune nută din alge marine, cu numeroase benefi- forme de silicon, repejor până nu se întă-
sim și gătim laolaltă preparate delicioase. chiar de nimic și tocmai pe acelea trebuie cii pentru sănătate. rește compoziția. Băgăm la frigider și lăsăm
să le evităm, să nu le dăm atenție, oricât de Dar haideți înapoi la rețeta noastră care se acolo până la două ore, apoi scoatem jeleu-
frumos ar fi ambalate. face foarte, foarte simplu: cât ai zice JELEU. rile din forme și le… SAVURĂM!
O să vă placă la nebunie!

Să fim cu toții sănătoși și veseli!


Pe curând,
foto: teodora mateescu Teodora
Fapte bune
de Alina Golăeș
Centrul nostru educațional, împreună cu părinții și copiii
din StoryLand, a ales sa doneze cărți pentru a crea Biblioteca
Piticilor Veseli. O mână de copii isteți, din mediul rural,
care își doresc să guste cât mai mult din bucuria poveștilor!
Așadar toate gândurile și titlurile noastre bune se îndreaptă
Fondator StoryLand Galați
către ei în această perioadă! Astfel noi am ales să renaștem
Primul Centru Educațional de Storytelling din România
sentimentul dărniciei în sufletele copiilor noștri, odată cu
renașterea naturii!

Voi ce alegeți să readuceți la viață în această primăvară, plină de


soare și bunătate?

Așteptăm să ne scrieți despre proiectul Faptelor Bune din


acest sezon, desfășurat cu clasa ori școala, și noi vă vom
premia negreșit!

28 29 Restul e poveste!

A venit primăvara. Și ultimul ghiocel și-a ivit căpșorul de sub


neaua rece și se îndreaptă voios către soare, vestind sosirea
unui nou anotimp.

Primăvara este un sezon atât de darnic și de plin de nou! Culori


noi, gâze noi, viață nouă întregului pământ dăruind! Și pentru
că vibrația binelui stă în ciripitul fiecărei păsări de pe cer, în
zâmbetul fiecărui copil sau se ascunde între petalele colorate
ale florilor, primăvara este anotimpul potrivit pentru a face o
sumedenie de fapte bune!

ilustrații: ana-maria trăistaru


Jocuri O zi de la coadă la cap
Este un joc amuzant, în care copiii vor tre-
bui să își imagineze și apoi să povestească
colegilor cum ar arăta o astfel de zi alandala.
Găsește cuvintele ascunse! Începeți ziua cu o poveste de culcare și un
duș, dormiți dimineața somnul de după-
A N O T I M P A N O T I M P
amiază, și savurați micul dejun... la cină.

E C L I M E R E C L I M E R
Scopul este acela de a-i ajuta pe copii să ver-
balizeze momentele importante ale zilei și
A N O T I M P A N O T I M O
să conștientizeze necesitatea rutinei în viața
de zi cu zi.
E C L I M E R E C L I M E M

A N O T I M P A N O T I M O

E C L I M E R E C L I M E R 30 31
A N O T I M P A N O T I M O

E C L I M E R E C L I M E A

A N O T I M P A N O T I M C

E C L I M E R E C L I M E Ă

A N O T I M P A N O T I M P

u i
E C L I M E R E C L I M E R

A N O T I M P A N O T I M P

u r s r
Co n c
E C L I M E R E C L I M E R

A N O T I M P A N O T I M P

E C L I M E R E C L I M E R
CONCURS: Trimiteți-ne o poză de grup cu fabulosul
A N O T I M P A N O T I M P colț al renașterii creat în clasa voastră și puteți
câștiga împreună…
E C L I M E R E C L I M E R

ilustrații: lisa ștefan text: Alina Golăeș