Sunteți pe pagina 1din 232

4/23/2019

Etică și
Integritate Curs (1h) + Seminar (1h)

Colocviu
Conf.dr.ing. Irina Cârlescu

2K
icarlescu@ch.tuiasi.ro

Cui și la ce folosește un astfel de curs?


Universității
Corpului profesoral
Studenților

1
4/23/2019

În educație sunt vizate


trei componente

 Ce știi
 Ce poți
 Ce ești

Nu cădeți în capcana celei mai răspândite ispite a lumii academice!

2
4/23/2019

Plagiatul

 Cum se definește
 Cum se recunoaște
 Cum să îl evitați

Conținut Curs
Frauda științifică
Fundamente ale eticii
Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
cercetare

3
4/23/2019

Etica este un domeniu aflat la graniță

Cercetare

Management

Deontologie
profesională

Etica profesională

”Etica unei profesii descrie datoriile specifice


asumate de membrii ei prin contractul social”.
Hamilton, 2002

Care sunt așteptările societății românești de  la mediul academic?

4
4/23/2019

Etica cercetării științifice

 Alegerea temei de cercetare


 Alegerea metodelor de cercetare
 Desfășurarea propriu zisă
 Valorificarea rezultatelor

Care sunt dilemele etice cele mai dificile specifice domeniului dvs. de cercetare ?

Managementul eticii în organizații

”Ansamblul activităților și măsurilor care


urmăresc organizarea instituțională a eticii
pentru crearea unor organizații integre”.
Mureșan, 2009

Ați interacționat cu elementele de etică ale UTI: codul de etică, comisia de etică?

5
4/23/2019

Etica academică / Etică în mediul academic

Cercetare teoretică Mișcare intelectuală


Domeniu interdisciplinar Mișcare socială

Integritatea academică este


obiectul de studiu al eticii teoretice

 Virtute a unei persoane & organizații

6
4/23/2019

Membrii comunității academice au o serie de obligații

 Prezentarea adevărului științific


 Societate
 Colegi
 Comunitatea științifică
 Ei înșiși
 Propria muncă

Se presupun Care dintre aceste decizii au


următoarele situații implicații etice?

Etică??

7
4/23/2019

Moralitatea?

Când etica implică morala, generează disonanță.

Comportamentul uman este condus de două


motivații

Egomotivație

”Moralitatea, ca și arta, înseamnă să tragi o linie undeva.” Motivație financiară 


Oscar Wilde standard

8
4/23/2019

Unde se află acea linie??

Fiecare are o limită a cât se poate trișa înainte


ca escrocheria să devină absolut păcătoasă.

This is a sample
text. Insert your
desired text
here.


”Nu fac binele pe care îl voiesc ci răul pe care nu-l voiesc.”

Sf. Ap. Pavel

9
4/23/2019

Testarea modelului simplu al infracțiunii raționale.

Mai mulți bani, mai multă necinste??

10
4/23/2019

Ce s-ar întâmpla dacă aș fi prins?

Cum reacționează copiii?

Testul bezelei / Testul Marshmallow

11
4/23/2019

”Dacă trișez cu numai câteva întrebări, nimeni n-o să mă suspecteze. Dar


dacă trișez peste măsură, aș putea da de bănuit și cineva m-ar putea lua la
întrebări.”

Abilitatea de 
raționalizare

Conflict de interese
Creativitate 
Act imoral
Stare de epuizare
Beneficiză de pe 
urma necinstei altora
Angajament 
A‐i vedea pe alții  Suma de bani care se  Semnături
purtându‐se necinstit poate câștiga
Mementouri morale
Cultura care dă  Probabilitatea de a fi 
exemple de necinste prins Supraveghere 

Sporesc necinstea Nici un efect Diminuează  necinstea

Dan Ariely, Adevărul cinstit despre necinste. Cum îi mințim pe alții – dar mai ales pe noi înșine. Ed. Publica, 2012

12
4/23/2019

Marile teorii morale


sunt obiectul de
studiu al eticii

Deontologism

Utilitarism

Etica virtuții

Deontologismul

This is a sample
text. Insert your
desired text
here.

Immanuel Kant William David Ross
(1724 – 1804) (1877 – 1971)

”deon„ ‐ ceea ce trebuie
”etologia” ‐ știința comportamentului ființelor vii

13
4/23/2019

This is a sample
text. Insert your
desired text
here.

Întotdeauna trebuie să spui adevărul!

”Oricare ar fi situația, trebuie să acționezi ca


și cum acțiunea ta ar putea deveni lege
universală pentru oricine, în orice situație.”
Immanuel Kant

The legend of Bagger Vance
Memoria și conștiința codurilor morale are efect asupra
perceperii propriului comportament.

14
4/23/2019

This is a sample
text. Insert your
desired text
here.

Există tipuri diferite de datorii


 Față de alții
 Față de noi înșine
William David Ross

Utilitarismul

Ceea ce contează este folosul!


”Mai bine un Socrate nemulțumit
decât un porc mulțumit”.
John stuart Mill

15
4/23/2019

”Eul” prezintă o structură duală

 Rațională
 Emoțională

Ar trebui să merg 
la curs.

Trebuie să mă 
concentrez..

”Călărețul” este rațional

16
4/23/2019

...

Ce vreme frumoasă 
este afară..

”Etica” este așa de 
grea..
”Elefantul” este atras de ceea
ce îl face să se simtă bine.

”Elefantul” vrea...”Călărețul” se reține...

17
4/23/2019

Trebuie să mă 
trezesc devreme.
Trebuie să mă 
trezesc devreme.

Avem tendința
de a
supraevalua
controlul
”călărețului”

..mrghf...

Când ”Elefantul” și ”Călărețul” sunt în


conflict, cine câștigă?
Exact!

18
4/23/2019

Oprește 
alarma!

”Elefantul” este mai mare și mai puternic.

Etica orientală diferă de cea occidentală.

 social

19
4/23/2019

DAO De

This is a sample
text. Insert your
desired text
here.

Confucius Mencius
(551 – 479 î.Hr) (372–289 î.Hr.)

”dao„ ‐ calea, conduita publică, obiectivă
”de” – virtutea (trăsături de caracter)

Cum îți trăiești viața de fiecare zi?

”Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”

Trebuie să vezi situația în ansamblu!

Cultivă și exprimă bunătatea!


Confucius

20
4/23/2019

Lumea este schimbătoare!

”Bunătatea ființei umane este ca apa care


curge la vale. Așa cum nu există nici o apă
care să nu curgă la vale, nu există nici un fel
de ființă umană lipsită de bunătate.”
Mencius

Lumea este schimbătoare!

Omul trebuie să aibă o judecată flexibilă.


Trebuie să vezi situația în întreaga sa
complexitate.
Mencius

21
4/23/2019

De ce oameni obișnuiți acționează uneori imoral?

Lipsa motivației

22
4/23/2019

”Akrasia” – slăbiciunea voinței. Aristotel.

Bunătatea  Cunoașterea
Wu Xing

Cuviința Sagacitatea Ritualul

23
4/23/2019

Valori fundamentale

Responsabilitatea
”Integritatea academică este o cale de a
schimba lumea. Întâi schimbă universitatea,

Onestitatea

Încrederea
apoi schimbă lumea.” Youngsup Kim, 2008

Respectul
Cinstea
Curajul
Onestitatea

Aveți încredere în propriul intelect!
Demonstrați realizările dvs.!
Demonstrați‐vă abilitățile!
”Onestitatea este primul capitol în cartea înțelepciunii”.
Thomas Jefferson

24
4/23/2019

Încrederea

Facilitează: Colaborarea/Distribuirea informației/Circulația liberă a 
ideilor!
”Trebuie să am încredere în ceea ce fac și apoi fac”.
Ednita Nazario
Cinstea/Dreptatea

 Predictibilitate  Politici clare
 Transparență  Politici rezonabile 

”Dreptatea nu poate fi numai de o parte, ci trebuie să fie de ambele părți”.


Eleanor Roosvelt

25
4/23/2019

 Prețuirea diversității de opinii
 Aprecierea nevoii de provocare
 Aprecierea nevoii de testare
 Aprecierea redefinirii ideilor

 Prețuirea dobândirii de noi cunoștințe
 Asumarea unui rol activ în propria educație
 Contribuția la discuții
Respect

 Ascultarea punctelor de vedere ale altora
 Considerarea ideilor studenților
 Oferirea unui feedback onest
 Valorizarea perspectivelor și scopurilor
”Fără sentimente de respect, prin ce se diferențiază oamenii de animale?”
Confucius

 Condamnarea greșelilor.
 A rezista presiunii negative.
 Constituie o provocare.
Distribuie și mărește 
 Necesită curaj! puterea pentru a 
Responsabilitatea

efectua schimbarea.

”Cineva ar trebui să o facă. De ce nu? Între aceste două propoziții se află


secole întregi de evoluție morală”.
Annie Besant

26
4/23/2019

 Acționare în acord cu convingerile!
 Implică riscuri.
Curajul 

 Se dezvoltă în mediile testate.

”Curajul este primul dintre calitățile umane deoarece garantează pentru


celelalte”.
Aristotel

Au fost situații în care ați resimțit conflicte între datoriile morale în


activitatea dvs. academică?

27
4/23/2019

Conținut Curs
Frauda științifică
Fundamente ale eticii
Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
cercetare

După trecerea unui anumit


timp, eficacitatea scade. Ilici
Efort

Important Neimportant
Timp alocat Documentarea umple întotdeauna
spaţiul disponibil. Douglas

Lucrul se întinde până va ocupa tot timpul disponibil.


Legi ale administrării timpului Parkinson

A îndeplini o singură sarcină


(şi nu mai multe simultan) este Ceea ce trebuie făcut ia întotdeauna mai mult
mult mai eficient. Carlson timp decât s-a prevăzut. Murphy

1
4/23/2019

Etape:
 Definire temă
 Identificare cuvinte cheie
 Elaborare model de căutare
 Identificare surse
 Studierea și prelucrarea informațiilor
 Structurarea materialului

Documentarea

Documentarea Informarea
“Acţiunea de a colecta, prelucra  “Acţiunea de a colecta, prelucra, 
şi pune la dispoziţie documente”.  înmagazina, regăsi şi difuza informaţii”.
STAS 8301‐81 STAS 8301‐81

2
4/23/2019

 Actualizare informații (State of Art)
 Elimină repetitivitatea
 Elimină ideile slabe
 Evită cheltuielile inutile.

De ce este utilă documentarea?

Distilați informațiile!

“Nu condamna opinia altuia fiindcă diferă de a ta. 


Amândouă pot fi greșite”.   Dandemis

3
4/23/2019

Surse de informare

Primare
Secundare

Surse de informare

Primare

Teza  de 
doctorat

4
4/23/2019

Vizite 

Surse primare – difuzare orală

Surse secundare

5
4/23/2019

Resurse electronice

Biblioteci
Baze de date / Platforme
Resurse web

http://www.bcu‐iasi.ro/#tab3

Model de căutare
 Titlu
 Autor
 Subiect exprimat prin cuvinte cheie (descriptori)
 Elemente de identificare locale (cota, inventar, cota de raft)
 Date de publicare (an, editura, loc)
 Colecţie/serie
 Tip document (carte, revistă, CD‐ROM, microfilm, casetă)
 ISBN/ISSN
 Limba de redactare

Bibliotecile nu pot fi evitate

6
4/23/2019

Model de căutare
Operator logic boolean: specifică relația dintre termenii căutați

I want this one AND that one.  Crește numărul de înregistrări

I want this one OR that one. 

I want this one  but NOT that one.  Restrânge rezultatele

13

Model de căutare

Calitate răspuns calitate cuvinte cheie

Cuvintele cheie se scriu cu litere mici

Ordinea cuvintelor cheie este importantă

Pentru mai multe cuvinte se folosesc ghilimele

Pentru gruparea mai multor domenii se utilizează semnele + sau –

Rezultatele depind şi de data la care se face căutarea

14

7
4/23/2019

Bibliotecile nu pot fi evitate


http://www.tuiasi.ro/biblioteca

Cum se identifică cărțile/revistele?


2–200–2135‐0

Cifra ţării Identificare  Număr lucrare  Cifra  de control 


Editor  dat de editor calculată de editor

ISBN: International Standard Book Number


ISSN: International Standard Serial Number

16

8
4/23/2019

Avantaje  Print/online
Pentru cititori
• Acces de la distanţă
• Cercetare rapidă
• Articole interconectate
• Anunţuri online

Pentru bibliotecari
• Colectare mai uşoară
1997 1999 2001 2003 2005 • Folosire date / revistă
• Reduce spaţiul de depozitare
• Eficienţă personal
= print
= print + electronic
= eOnly

17

Căutare informații

Biblioteci
Chemical Abstracts  Printate
Baze de date
Beilstein Electronice
Resurse web

9
4/23/2019

19

• Index de Subiecte

• Index Substanţe chimice (din 1972)

• Index de Autor
Denumire complicată
Cunoaştere structură
• Index de Formule CxHy Denumirile CA sunt uneori diferite de 
cele IUPAC

• Index de Patente

Prima publicare: 1907
Din 1962 publică două volume/an
Înregistrează peste 20 mil. de compuși organici și anorganici

10
4/23/2019

5‐bromo‐2‐hydroxybenzaldehyde

128: 308424d

număr  număr 
volum abstract

Abstractul începe la 1/6 


în josul paginii

6
24 : 53456, 1930

număr volum pagina anul

Exemplu de căutare

Metoda de preparare pentru: 3‐ethyl‐2,4‐pentanediol

1. Căutare CAS STN online  Număr de înregistrare:


66225‐33‐0
2. Căutare după denumirea chimică

3. Căutare în Aldrich 

4. Căutare Index Substanţe Chimice CA

22

11
4/23/2019

Preparare şi purificare
Proprietăţi fizice şi chimice
Stare naturală
Izolare din produşi naturali

Cuprinde date de literatură începând cu 1779
23
Compuşii sunt aranjaţi conform structurii

• 1881 – prima ediţie: două volume, 1500 de compuşi, 2200 de pag.

• 1885 – a doua ediţie: 3 volume, 4080 de pagini

• 1906 – a treia ediţie: 8 volume, 11 000 de pagini

• 1918 – a patra ediţie

• 1984 – a cincea ediţie: 480 volume, 400 000 de pagini

• 1988 – Beilstein online

• 1990 – Beilstein Database

• 1995 – Beilstein – CrossFire: cca 60 000 compuşi organici

• 1996 – CrossFire Gmelin: 1 000 000 anorganici/organometalici

• 1997 – ACS Book – Beilstein Database + Search System Cuprinde date de literatură începând cu 1779


Compuşii sunt aranjaţi conform structurii
24

12
4/23/2019

• Hauptwork – date până în 1909

• Prima completare: 1910 ‐ 1919
germană
• A doua completare: 1920 – 1929

• A treia completare: 1930 – 1949

• A patra completare: 1950 – 1959
engleză
• A cincea completare: 1960 ‐ 1979

Cuprinde date de literatură începând cu 1779
Compuşii sunt aranjaţi conform structurii
25

13
4/23/2019

ESTE OBLIGATORIE SCRIEREA CU MAJUSCULE
Căutare: *REACTIE*
CO3= *CO#3#*
102= *10$2$

Căutare simplă

Operator <NEAR/n>, n= 1…1024 (Robot <NEAR/2> arm)
Operator <PARAGRAPH> două cuvinte/acelaşi paragraf
Operator <SENTENCE> : două cuvinte/aceeaşi propoziţie

14
4/23/2019

Căutare avansată

Titular
Solicitant
Data depunere
Data acordare
Clasa internaţională

Resurse electronice

Biblioteci
Platforme
Resurse web

15
4/23/2019

‐ştiinţe exacte şi umaniste, tehnologie, medicină
‐cea mai mare parte a revistelor sunt cotate ISI
‐cuprinde 25000 de cărţi (25% din literatura ştiinţifică)

16
4/23/2019

‐reviste şi cărţi de specialitate editate de Springer‐Verlag, Kluwer, 
Academic Publishers, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhauser

34

17
4/23/2019

18
4/23/2019

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&s
earch_mode=GeneralSearch&SID=F2VFNbecWnijjUEthhQ&preferencesSaved=

19
4/23/2019

1960 1992

Eugene Garfield

Cum se calculează factorul de impact?

Timp

2015 2016 2017 2018 2019

CITĂRI 2016 ‐ 2017
Factorul de impact 2018 = 
PUBLICAȚII 2016 ‐ 2017

20
4/23/2019

21
4/23/2019

22
4/23/2019

23
4/23/2019

24
4/23/2019

Navigând prin rețeaua de citări se obțin corelații cu alte câmpuri și discipline

25
4/23/2019

26
4/23/2019

Rafinarea ‐ sortarea rezultatelor ‐ și identificarea materialelor cu cele mai mari citări 

Analiza rezultatelor și identificarea celor mai active reviste

27
4/23/2019

Salvarea datelor online în InCites B&A și EndNote 

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate

28
4/23/2019

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

29
4/23/2019

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

30
4/23/2019

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

31
4/23/2019

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

WEB of SCIENCE CORE COLLECTION: 1,3 Bilioane de referințe citate
Utilizarea referințelor citate în locul cuvintelor cheie

32
4/23/2019

Compararea revistelor dintr‐o categorie

Verificare profil Revistă

33
4/23/2019

Rețeaua de citări

Căutarea autorilor

34
4/23/2019

Căutarea autorilor: Researcher ID

Căutarea autorilor: Researcher ID

35
4/23/2019

Căutarea autorilor: ORCID

Căutarea autorilor: ORCID

36
4/23/2019

Căutare autor

Căutare autor

37
4/23/2019

Citation Report Redesign

Evaluare

38
4/23/2019

39
4/23/2019

40
4/23/2019

”Advantages of Scopus are speed, speed, speed! I use Scopus for 
identifying proper citations, staying current in rapidly moving fields, and 
knowing whom to cite for grants..”

– Professor Peter Stambrook, University of Cincinnati, U.S.A

N.B.: Începeți 
cu o căutare 
amplă și apoi 
rafinați.

41
4/23/2019

Scopus nu
înseamnă doar citări.

Care sunt revistele cele mai importante?

Este un domeniu de interes?

Cine mai este activ in acest domeniu?

Discipline conexe.

Analiza rezultatelor

42
4/23/2019

Tezaur Scopus și filtre de autori

Cât de important este Scopus pentru autori?

Informații despre autor
Privire de ansamblu asupra activității autorului

* Linkuri către toate documentele publicate de 
către autor
*
Linkuri către articolele în care este citat

Ce și cu cine a colaborat

Setați alerte pentru publicațiile noi

43
4/23/2019

Profilul de autor

Formularul de feedback – Scopus Author

44
4/23/2019

Profil de autor– exemplu

Ce a publicat?

45
4/23/2019

Care sunt domeniile de interes?

Căutare informații

Biblioteci
Platforme
Motoare de căutare Resurse web

46
4/23/2019

Internetul este în continuă schimbare!
Nu are ușieri!

93

Este afiliat la o  Autorii se identifică 
instituție prin date de contact
Include o listă 
de citări

Caracteristici site credibil

Sursă 
publicabilă 
onorabilă

47
4/23/2019

48
4/23/2019

Motoare de căutare

Indexează un număr mare de pagini web folosind roboți (spiders).

Web de suprafaţă

97

Web de suprafaţă

98

49
4/23/2019

Motoare de căutare

Sursa publicare
Autori
Frecvenţa citare

Profil autor

100

50
4/23/2019

Alte resurse web

http://vlib.org/

Cea mai veche bibliotecă virtuală


Creată de Tim Berners-Lee în101
1991

102

51
4/23/2019

Alte resurse web Virtual Learning Resources Center

10 000 de pagini indexate
Selectate de profesori, bibliotecari

103
http://www.virtuallrc.com/

Alte resurse web Internet Public Library (IPL) + Libraryan’s Internet Index (LII)

http://www.ipl.org

Forum de cercetare în grup


Oferă asistenţă, instrucţiuni

104

52
4/23/2019

Alte resurse web Internet Public Library (IPL) + Libraryan’s Internet Index (LII)

105

53
4/23/2019

Conținut Curs
Frauda științifică
Fundamente ale eticii
Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
cercetare

Ce este o lucrare științifică?

Forma (comunicare/scriere) prin care un autor sau un grup de autori prezintă


rezultatele unei cercetări originale, într‐un domeniu specific, cu o anumită
întindere, împreună cu argumentele care confirmă originalitatea, valoarea şi
valabilitatea lor ştiinţifică.

1
4/23/2019

Materialele  științifice 
nu sunt de uz general!

 Se adresează unei audiențe specifice
 Sunt elaborate după anumite reguli
 Constituie un model în sprijinul altor lucrări

De ce se scriu și se publică lucrări de cercetare?

La modul ideal
Pentru a contribui la dezvoltarea cunoașterii!

2
4/23/2019

De ce se scriu și se publică lucrări de cercetare?

În realitate 
 Pentru a obține diverse finanțări
 Pentru a îndeplini criterii de promovare
 Pentru a obține un loc de muncă
 Pentru a păstra locul de muncă!

Referatul Raportul Articolul Eseul


Comunicare prezentată  Lucrare scurtă care
Dare de seamă, scrisă în fața unei audiențe  Expunere scrisă cu tratează un subiect din
sau orală, asupra unei asupra activității  caracter publicistic, pe o punctul de vedere al
cărți, activități etc. personale sau colective. anumită temă. autorului.

Tipuri de materiale științifice

Dizertația Teza Broșura Cartea


Prezintă cercetările și  Lucrare științifică 
descoperirile autorului  prezentată de un  Lucrare tipărită cu un Scriere cu un anumit
în vederea obținerii  candidat pentru  număr redus de pagini subiect, tipărită și legată
unui grad științific sau  obținerea titlului de  (ediție de buzunar) cu sau broșată în volum
calificare profesională. doctor (în științe). cel mult 49 de pagini. (DEX).

3
4/23/2019

Redactarea unui material științific 
constituie o formă de stres?

“Scrierea este o aventură. La început, este o joacă și


un amuzament. Apoi devine o amantă. Apoi devine un
maestru, apoi devine un tiran. Ultima etapă este cea
în care ești pe cale să devii reconciliant față de
obligația ta, omori monstrul și îl atârni în public”.
Winston Churchill

Pentru a scrie bine trebuie să scrii, să citeşti, 
să rescrii, să reciteşti din nou etc. 

”A scrie nu înseamnă numai a înregistra, a dubla, a fixa


cuvântul (...) înseamnă folosirea unui instrument de
obiectivare (...) limbajul introducând gândirea într‐o
dimensiune de reflectivitate”.
De Queiroz

4
4/23/2019

Etapele realizării unui material științific 

Redactarea draftului

Suportul vizual

Organizarea textului (stil, limbaj)

Redactarea finală

Care sunt caracteristicile unei 
lucrări științifice?

 Argumentarea științifică
 Stilul de scriere

5
4/23/2019

O lucrare științifică nu 
trebuie redată incomplet!

ambiguitate înţelegere greşită
omisiuni frustrare
obscuritate reconstruire idee

Autorul unei lucrări științifice trebuie să

 descrie poziţia noii idei în cadrul cunoaşterii ştiinţifice

 expună ideea formal: teorie / ipoteză

 explice care este noutatea

 justifice teoria: experiment.

6
4/23/2019

Cu cât rezultatele cercetării sunt mai interesante, 
cu atât argumentele trebuie prezentate mai bine! 

 CLAR

 CONCIS

 Neutru 

 Să respecte formatele 

Înţelegere

Credibilitate

Utilizare 13

Prin ce se diferențiază un material științific de unul artistic?

Densitate logică
Evită subiectivitatea
Afectiv
Subiectiv
Densitate de sugestie
Semnificaţie unică
Limbaj  Sens clar Limbaj 
ştiinţific Sens precis artistic
Închidere semantică
Vag
Imprecis
Ambiguitate
Polisemie
Deschidere semantică 14

7
4/23/2019

Prin ce se diferențiază un material științific de unul artistic?

Limbaj ştiinţific Limbaj artistic

“Distilarea urmăreşte separea


în componente a unui amestec
format din două sau mai multe
substanţe care au presiuni de
vapori diferite.”

“Turma visurilor mele eu le pasc ca


oi de aur.”

Cunoaşterea diferenţelor şi preocuparea constantă pentru abordarea obiectivă 
asigură includerea lucrării în domeniul ştiinţei. 15

Elemente comune materialelor științifice
Abstract 

INTRODUCERE
 FORMAT standard

 LIMBAJ precis
METODOLOGIE  Direcţie clară
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea 
centrală  Accesibilitate 
REZULTATE
(ce s‐a descoperit)

DISCUŢII / CONCLUZII
16

8
4/23/2019

Elemente comune materialelor științifice
Abstract 

INTRODUCERE  FORMAT standard
general
 LIMBAJ precis
focalizare
METODOLOGIE graduală  Direcţie clară
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea 
centrală particular  Accesibilitate 
REZULTATE
(ce s‐a descoperit)
generalizare
graduală

DISCUŢII / CONCLUZII general

Elemente comune materialelor științifice
Abstract 

INTRODUCERE
 FORMAT standard

 LIMBAJ precis
uşor de înţeles
METODOLOGIE  Direcţie clară simplu
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea  fără cuvinte inutile
centrală  Accesibilitate 
REZULTATE fără emoţie
(ce s‐a descoperit)
fără cuvinte colorate
descrieri exacte
logica transparentă
DISCUŢII / CONCLUZII
concluzii clare

9
4/23/2019

Elemente comune materialelor științifice
Abstract 

INTRODUCERE
 FORMAT standard

 LIMBAJ precis
METODOLOGIE  Direcţie clară
(ce s‐a făcut/ utilizat) CONCLUZII
secţiunea 
centrală  Accesibilitate 
REZULTATE
(ce s‐a descoperit)

DISCUŢII / CONCLUZII

Ce înseamnă direcție clară?
Abstract 

INTRODUCERE

METODOLOGIE temperatură
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea 
centrală
REZULTATE
(ce s‐a descoperit)

DISCUŢII / CONCLUZII
20

10
4/23/2019

Elemente comune materialelor științifice
Abstract 

INTRODUCERE
 FORMAT standard

 LIMBAJ precis
METODOLOGIE  Direcţie clară
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea 
centrală  Accesibilitate
REZULTATE
Redare comunităţii 
(ce s‐a descoperit)
ştiinţifice

DISCUŢII / CONCLUZII
21

Structură lucrare de dizertație
Pagina de titlu
Cuprins
Elemente  Rezumat Denumirea universității
generale  Lista de figuri Denumirea facultății
Lista de tabele Titlul complet și subtitlul tezei
Lista de anexe Numele și prenumele autorului
Lista de abrevieri Gradul didactic, numele conducătorului științific
Mulțumiri Luna și anul susținerii dizertației

Introducere: studiu de literatură, scopul lucrării 
Elemente  Metodologia: metode și tehnici utilizate
de continut Date obținute
Discuția datelor 
Concluzii și recomandări pentru cercetările viitoare
Anexe (optional)
Glosar (optional)
Elemente  Note
bibliografice Lista bibliografică

11
4/23/2019

Aveți în vedere și

 Existenţa unor “Template‐uri”

 Modele de lucrări recente

 Realizarea unui plan de lucru

23

Ordinea scrierii poate stimula sau descuraja

1 Materiale şi Metode   Partea experimentală
Tehnici experimentale
..ce aţi făcut/cum aţi făcut. Proceduri generale
Achiziţii şi procesare de date
2 Bibliografia 
..de unde aţi luat ideile/informaţiile.

3 Rezultate
..ce aţi obţinut.

4 Introducere  Domeniu de cercetare
Scopul cercetării
Procedeul experimental
24

12
4/23/2019

Ordinea scrierii poate stimula sau descuraja

5 Discuţii  Semnificaţia descoperirii
Concluzii
..ce aţi făcut / cum aţi făcut.
Sugestii pentru cercetări viitoare

6 Rezumat / Abstract 
Versiunea condensată a întregii lucrări.

25

Planificarea oferă o privire de ansamblu

Materiale şi Metode  
..ce aţi făcut şi cum aţi făcut

... poate fi diferit de

Rezultate
..ce aţi obţinut.

Ajută la re‐evaluarea scopului propus, în vederea plasării rezultatelor şi concluziilor în contextul adecvat.
26

13
4/23/2019

Planificare materiale și metode

secţiune  Materiale şi Metode  
de reţete
..ce aţi făcut şi cum aţi făcut acurat Reproducere date 
detaliat Denumire aparatura

Grupaţi în funcţie de tip! 1. Materiale şi metode generale
2. Materiale şi metode specifice 

Nu redaţi în ordinea realizării experimentelor!
Nu includeţi toate materialele şi metodele folosite, doar pe cele relevante!

Materiale și metode speciale

Holtom, D & Fisher, E: Enjoy Writing your Science Thesis or Dissertation, 2006, London, Imperial College Press 28

14
4/23/2019

Materiale și metode ≠ Rezultate

Materiale şi Metode   Set de 
instrucţiuni
..ce aţi făcut / cum aţi 
făcut
reţeta

Rezultate
..ce aţi obţinut.
Date concrete

Rezultate

Holtom, D & Fisher, E: Enjoy Writing your Science Thesis or Dissertation, 2006, London, Imperial College Press 30

15
4/23/2019

Planificare Rezultate
Rezultate  într‐o singură propoziţie SCOP
De ce aţi făcut experimentele?
Nucleu  Ce aţi învăţat?
Ce aţi încercat să arătaţi?

bune
o propoziţie
rele
Revedeţi notiţele importante Rezultate 1 Cele mai simple = baza cercetare
ordonare logică
Rezultate 2 Poate fi diferită de ordinea în 
ordonare 
convingătoare care au fost realizate!
...
Nu redaţi metodologia urmată!
Nu redaţi experimentele nerelevante!

Rezultatele pot fi împărțite pe capitole

Rezultate 1  Capitol A A. Introducere scurtă:


‐strategia de lucru Figuri
‐aspecte semnificative Tabele
‐rezultate concrete Anexe
‐discuţie scurtă
Rezultate 2  Capitol B B. Introducere scurtă:
‐strategia de lucru Figuri
‐aspecte semnificative Tabele
‐rezultate concrete Anexe
‐discuţie scurtă
Rezultate 3  Capitol C C. Introducere scurtă:
‐strategia de lucru Figuri
‐aspecte semnificative Tabele
‐rezultate concrete Anexe
‐discuţie scurtă

Oferă o înţelegere critică detaliată a rezultatelor!

16
4/23/2019

Abstract 
Introducere_Studiu de literatură
Semnificaţie temă
INTRODUCERE

METODOLOGIE
(ce s‐a făcut/ utilizat) Studiu de literatură
secţiunea 
centrală
REZULTATE
(ce s‐a descoperit)

DISCUŢII / CONCLUZII

Planificare Introducere
background

scop
metodogie

Început  Mijloc  Sfârşit

Dacă nu aţi realizat un studiu de literatură, acum este momentul!

17
4/23/2019

Introducere

Citaţi referinţele!

35

Respectați munca altora!

”...să știi să recunoști ideile cuiva, să faci referință la ele,


să le pui în perspectivă, să le compari, să le contrazici, să
le depășești, fără a le deforma vreodată.”
Bernard Darbord și Alexandra Oddo

36

18
4/23/2019

Împrumutul de idei se poate realiza diferit

Citare  Reproducerea unei expresii sau fraze*
*Excepție: pentru datele cunoscute de toți și verificabile de toți

Rezumare Indicarea numelui autorului originar

37

Ce, cât și cum se citează?

”Un citat prețuiește (în conștiința cititorului) în


măsura în care este scurt, dens și strălucitor”.
Mircea Eliade

19
4/23/2019

Ce se citează?

Idei pregnante vin în sprijinul poziției teoretice
contrazic poziția autorului

39

Cât se citează?

Lungime citate maxim o pagină – drept de autor


opt – zece rânduri de text

...lasă impresia că autorul nu a stăruit asupra textului, că nu a reușit sau nu și‐a propus să
desprindă ideea din cuvinte.

20
4/23/2019

Cum se citează?
Corect reproducere exactă
indicarea exactă a sursei

Inserarea numelui autorului în text și între paranteze anul aparitiei.
Nae Ionescu (2015) consideră că sinteza chimică necesită condiții speciale.

Includerea între paranteze rotunde atât a numelui cât si a anului de aparitie. 
Datele de literatură confirmă studiile (Nae Ionescu 2010).

Mai rar se utilizează includerea în text atât a numelui autorului cât si a anului. 
Încă din 2010, Nae Ionescu a analizat etapa de prelucrare.
Se recomandă mentionarea doar a numelui, fără mentionarea prenumelui sau a altor determinări (de ex, Jr.)

Cum se citează?
Corect reproducere exactă
indicarea exactă a sursei

Când trimiterea bibliografică se face la o anumită parte a lucrării, se 
indică capitolul, pagina.

Făcând referire la chitosan, Ionescu (2010, cap 1, pag. 38) pune în evidență
proprietățile de solubilitate.

21
4/23/2019

Cum se citează?

Pentru o lucrare cu mai mulți autori:
doi autori – se citează ambii
șase autori –1. prima dată se scriu toți autorii
– 2. primul autor, urmat de și colab.

Ionescu și colab. (1997), analizând condițiile de sinteză...

Între ultimul si penultimul autor se introduce conjuncția ”și”.

Bibliografia

• Referinţe citate în text, tabele, figuri

• Sistem de citare nume‐şi‐an

• Sistem de numerotare consecutivă

Nu includeţi referinţele pentru documentarea personală!

22
4/23/2019

Stil Harvard

• Util pentru prima formă de draft

• Referinţele pot fi adăugate/scoase cu uşurinţă

• Lista poate fi modificată oricând

45

HARVARD
Trei  Ordinea datei Introducere Nume şi an
sau 
mai  A fost odată ca niciodată (Smith 1991a). A fost odată
mulţi  ca niciodată (Smith 1991b; Anderson şi Brown 1992; Smith
autori 1995; Johnson ş.a. 1997). A fost odată ca niciodată a fost odată
ca niciodată (A.B.S., date nepublicate, 1999). A fost odată ca
niciodată de Smith (1991 a, b). A fost odată ca niciodată a fost
odată ca niciodată afost odată ca niciodată

Ordine alfabetică
Anul publicaţiei înaintea titlului
Bibliografie

Anderson CD. 1991. A fost odată ca niciodată. J Mater Chem


12:34‐5.
Smith AB. 1991a. A fost odată ca niciodată. Nature 303, 41‐44.
Smith AB. 1992b. A fost odată ca niciodată. J Am Chem Soc
113:686‐687.
Ordine Smith AB, Brown EF, Smith AB, Whinter A, Summer C, Black K,
Pentru şapte sau 
dată s.a. 1995. A fost odată ca niciodată. Eur J Org Chem (in press).
mai mulţi autori, 
se scriu numai 
şase

23
4/23/2019

Stil Vancouver

• Citare în ordinea apariţiei în text 

• Util pentru lucrări scurte 

• Referinţele pot fi găsite mai uşor

VANCOUVER
Ordinea  Introducere
Comunicare personală: 
apariţiei
nume complet
A fost odată ca niciodată (1). Odată (2, 3). Ca
niciodată (Ion Costea, Dr, comunicare scrisă, 1999). A fost odată titlu academic
ca niciodată a fost odată ca niciodată (A.B.S., date nepublicate,
data şi forma
1999). A fost odată ca niciodată a fost odată ca niciodată. A fost
odată ca niciodată (David Bura, Dr, date nepublicate, 1999).

Manuscris în pregătire/ trimis spre publicare

Bibliografie

1. Smith AB. A fost odată ca niciodată. J Mater Chem  1991; 
12:34‐5.

2. Smith AB. A fost odată ca niciodată. J Org Chem 1991; 
67:89‐90.

3. Smith AB. A fost odată ca niciodată. Eur J Org Chem. 
In press 1995.

Primire accept final

24
4/23/2019

Stilul Harvard sau Vancouver?

Citări corecte

• Recitire publicaţii citate

• Verificare referinţe preluate din baze de date

25
4/23/2019

Greșeli uzuale de bibliografie

Formatul

Tipul de referinţă

Introducere_Început

background

scop
metodogie

Început  Mijloc  Sfârşit

 punct 1: cuvânt cheie / propoziţie aranjare Domeniu 


studiu
Redare  punct 2: cuvânt cheie / propoziţie
 punct 3: cuvânt cheie / propoziţie
Scurt 
istoric

Cititorul nu poate pune întrebări, deci oferiţi toate informaţiile necesare pentru înţelegere!

26
4/23/2019

Introducere_Mijloc

background

scop
metodogie

Domeniu particular
Început  Mijloc  Sfârşit
de interes
teorii

De ce este interesantă tema? Argumentare date 
De aţi ales‐o? din literatură 

Sfârșit

background

scop
metodogie

Început  Mijloc  Sfârşit Introducere scurtă 


experiment

Rezultate 

27
4/23/2019

Analiza rezultatelor obținute

Ocupă cea mai mare parte.

55

Analiza datelor

concluzii

experiment relevanţă

Început  Mijloc  Sfârşit

28
4/23/2019

Analiza datelor_Început

concluzii

experiment relevanţă

Argumentare scop Început  Mijloc  Sfârşit

Analiza datelor_Mijloc

concluzii

experiment relevanţă

Început  Mijloc  Sfârşit

Rezultate  Discutare individuală 
Raportare la domeniu

Conectaţi datele de literatură din Introducere cu datele proprii obţinute!

29
4/23/2019

Analiza datelor_Sfârșit

concluzii

experiment relevanţă

Început  Mijloc  Sfârşit

Sunt susţinute de rezultate de discuţiile?

Structura Introducere și Discuții

Descriere Justificare 
domeniu Explicare Redare întrebare Prezentare încadrare 
Reafirmare Metodologie 
general de interes la care răspunde tema concluzii concluzii 
scop propus şi rezultate
cercetare  specific în domeniu

Introducere Discuţii

Indiferent de natura rezultatelor, încheiaţi într‐o notă pozitivă, prin prezentarea unor viitoare direcţii 
de cercetare care ar rezulta din proiect.

30
4/23/2019

Rezumat/Abstract

Care este principalul obiectiv?
În ce constă experimentul?
Care sunt rezultatele?
A fost atins obiectivul?

Abstract 
Pondere

INTRODUCERE

20 ‐ 30%

METODOLOGIE
10 ‐ 20%
(ce s‐a făcut/ utilizat)
secţiunea 
centrală
REZULTATE 35 ‐ 45%
(ce s‐a descoperit)

20 ‐ 25%

DISCUŢII / CONCLUZII

31
4/23/2019

Conținut Curs
Frauda științifică
Fundamente ale eticii
Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
cercetare

Cuprins
2

• Corectură manuscris
• Stil de scriere 
• Modalităţi de organizare a textului
• Semne de punctuaţie 
• Abrevieri, formule, numerale

1
4/23/2019

Scriem așa cum gândim


 Incoerenţă
 Greşeli gramaticale
 Contradicţii
 Abuz de cuvinte
 Repetiţii 

Corectare manuscris
Introducere idei noi
Eliminare porţiuni de text
Modificare ordine
Cizelare fraze
Scurtare / dezvoltare propoziţii, paragrafe
Verificare informaţii.

2
4/23/2019

Tăiați materialul inutil

Salvați des documentul


Salvare copie: 9/12 articolrevizuit.doc
Plasare în foldere separate
Plasare în locaţie diferită

3
4/23/2019

Corectați materialul în forma printată

Corectați materialul în forma printată

1 2

Stergere
Aplicare 
Mutare la discutii
modificări

Combinare Tab. 1 si 2

Scriere electronică

Salvare modificări
8

4
4/23/2019

Utilizați comenzi speciale

Format

Două rânduri
25,4 mm

12 Arial

12 Helvetica

12 Times New Roman

5
4/23/2019

Format copie

header font diferit
9 decembrie 2010
mărime redusă

16:00
1
footer numerotare pagină 11

Începeți cu organizarea și logica

• Corectaţi citările de literatură
• Evitaţi materialele “de umplutură”
• Combinaţi/simplificaţi tabelele!

6
4/23/2019

Cuprins
13

• Corectură manuscris
• Stil de scriere 
• Modalităţi de organizare a textului
• Semne de punctuaţie 
• Abrevieri, formule, numerale

Trăsături ale stilului științific


• Logică Ordonare corectă idei
• Obiectivitate Numerotare corespunzătoare diviziuni
Utilizare cuvinte “de trecere”: 
• Precizie ‐aşa cum rezultă din cele arătate  anterior
• Unitate ‐prin urmare
• Proprietatea termenilor ‐cu toate că, etc.
Legătura cauză‐efect
• Claritate  Abordare simplu‐complex
• Concizie Redare concret‐abstract
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
14

7
4/23/2019

Trăsături ale stilului științific


• Logică Prezentarea exactă a faptelor
• Obiectivitate Utilizare stil impersonal
Evitare exclamaţii, epitete, opinii personale.
• Precizie
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
15

Trăsături ale stilului științific


• Logică Utilizare terminologii de specialitate.
• Obiectivitate Evitare omonime.
Evitare expresii figurate.
• Precizie Evitare negaţii duble.
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
16

8
4/23/2019

Trăsături ale stilului științific


• Logică Utilizare terminologie de specialitate 
• Obiectivitate consacrată în domeniu.
• Precizie
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
17

Trăsături ale stilului științific


Unitate 
Domeniu medical Domeniu tehnic
Hematomul pulmonar este o formaţiune tumorală Un biosenzor este format din asocierea a două elemente
funcţionale:
dezembrio‐plazică, relativ frecventă atât la bărbaţi cât
a. un element sensibil de natură biologică, bioreceptorul,
şi la femei, care se dezvoltă în bronhiile mici sau în care este imobilizat pe un suport adecvat şi este capabil
să recunoască specific o specie chimică prezentă în
parenchimul pulmonar.
sistemul de analizat.
b. un sistem fizico‐chimic, traductorul, care surprinde
(Tratat de medicină internă, vol I, Editura Medicală, Bucureşti, 1984,  modificările survenite la nivelul bioreceptorului în urma
p. 608)
contactului acestuia cu specia ţintă şi le transformă într‐
un semnal analitic.
(Biosenzori amperometrici. Teorie și aplicații. G. L. Turdean, S. E.
Stanca, I. C. Popescu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj
18 Napoca, 2005)

9
4/23/2019

Trăsături ale stilului științific


• Logică Spectrul prezintă două benzi de intensitate egală.
• Obiectivitate
În spectru apar două benzi de intensitate egală.
• Precizie
personificare
• Unitate
”...rezultatele demonstrează...”
• Proprietatea termenilor
• Claritate  ”...compusul manifestă...”

• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
19

Evitați personificările

Text original Text revizuit
Acest experiment intenționează să investigheze  Scopul acestui experiment este de a 
eventualele urme de Nichel din nămol. determina conținutul de nichel din nămol.

personificare

20

10
4/23/2019

Evitați personificările

Incorect  Corect 

Rezultatele arată scăderea gradului de Gradul de umflare a scăzut odată


umflare odată cu creșterea rigidității rețelei. cu creșterea rigidității rețelei.

Trăsături ale stilului științific


• Logică
• Obiectivitate
• Precizie
• Unitate Conținut
• Proprietatea termenilor științific literar
• Claritate  obiectiv                    subiectiv
• Concizie informează              sugerează
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
22

11
4/23/2019

Trăsături ale stilului științific


• Logică Capacitatea de a exprima cât mai multe 
• Obiectivitate lucruri în cât mai puţine cuvinte.
• Precizie
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine
23

Scrierea științifică este concisă

Ce spun oamenii de știință Ce au vrut să spună 

• Se ştie de mult timp că... • Nu ne‐am deranjat să căutăm referința dar...

• De mare importanță teoretică și practică... • Interesant pentru mine...

• Rezultate tipice sunt redate... • Cele mai bune rezultate sunt redate...

• S‐a sugerat că, se crede că... • Credem că...

12
4/23/2019

Scrierea științifică este concisă

Ce spun oamenii de știință Ce au vrut să spună 

• Se crede în general că... • Alții cred același lucru...

• Este evident că este necesară mai multă  • Nu înțelegem acest lucru...
cercetare pentru înțelegerea completă...

• Din nefericire încă nu a fost formulată o  • Nu ne putem gândi la una și nimeni altcineva.
teorie pentru explicarea...

Scrierea științifică este concisă

Ce spun oamenii de știință Ce au vrut să spună 

• ...corect pentru un ordin de mărime... • Greșit.

• Mulțumirile sunt datorate lui M.P. pentru  • M.P. a făcut munca iar G.P. a interpretat 
asistența tehnică și lui G.P. pentru discuțiile  rezultatele.
utile.

13
4/23/2019

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

Fracțiile de distilare trei și patru au fost reunite Într‐un balon rotund de 100 ml echipat cu
într‐un balon rotund de 100 ml. La acesta s‐a refrigerent și sistem de izolare pentru coloană și

adăugat 1,966g (0,0114 mol) acid benzoic. cap de distilare, s‐au adăugat 1,966 g (0,0114

Balonul s‐a conectat apoi la o coloană lungă, un mol) de acid benzoic peste fracțiile reunite trei și
patru.
cap de distilare și un refrigerent. În jurul coloanei
și a capului de distilare a fost rulată vată de sticlă
și folie de aluminiu.

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

În continuare s‐a preparat soluția de cupru. S‐a preparat o soluție prin dizolvarea nitratului
Aceasta s‐a realizat prin cântărirea a 0,1821 g de de cupru (0,1821 g) în apă (10 ml).
nitrat de cupru și diluția în 10 ml de apă.

14
4/23/2019

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

Pentru randamentul final al izomerilor Randamentele finale ale izomerilor pentanului


pentanului, s‐a luat în considerare numai proba (Tabele 2 și 3) se raportează numai la etapa de
eliminată. Randamentele sunt redate în Tabelul eliminare.
2‐3.

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

Conținutul balonului a fost introdus într‐o pâlnie Produsul a fost transferat într‐o pâlnie de
de separare și agitat cu viteză crescândă. Gazul separare de 1 L iar după agitare amestecul s‐a
rezultat a fost evacuat periodic. Produsul s‐a separat într‐o soluție galbenă (stratul inferior) și
lăsat să se separe în două straturi distincte. un strat superior clar eteric roșu‐brun, cu
Stratul inferior, apos, a fost galben. Stratul degajarea dioxidului de carbon.
superior, eteric, a fost roșu‐brun și transparent.
Fiecare strat a fost decantat în recipiente
separate.

15
4/23/2019

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

Soluția finală s‐a răcit utilizând o baie de Pentru a evita descompunerea sării de diazoniu,
acetonă‐gheață. A fost necesară o temperatură soluția rezultată s‐a răcit la ‐5°C, utilizând o baie
de ‐5°C pentru a evita descompunerea sării de acetonă‐gheață, peste care s‐a adăugat cu
diazoniu. Au fost adăugați încet acidul precauţie acidul hipofosforos și nitritul de sodiu.
hipofosforos și nitritul de sodiu.

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

S‐au utilizat următoarele concentrații standard S‐au măsurat concentrațiile standard la lungimile
pentru a respecta legea lui Beer pentru de undă corespunzătoare, datele fiind redate în
absorbanțele la lungimile de undă Tabelul 1.
corespunzătoare (Tabel).

16
4/23/2019

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

12 soluții au fost analizate utilizând absorbția Cele 12 soluții obținute au fost analizate
atomică, iar datele au fost utilizate pentru utilizând spectroscopia de absorbție atomică, iar

realizarea unei curbe de calibrare pentru fiecare datele au fost utilizate pentru realizarea unei

metal. curbe de calibrare pentru fiecare metal.

Scrierea științifică este concisă

Text original Text revizuit

Prima parte a acestui experiment a fost pentru Scopul primei părți a experimentului este de a
determinarea procentului de îndepărtate a determina modul în care filtrarea îndepărtează
plumbului, calciului, magneziului și cuprului. Am efectiv din apă plumbul, calciul, magneziul și
considerat că nu a fost suficient plumb și cupru cuprul. Deși au fost identificate concentrații
rămas după ce am filtrat apa. scăzute de metale, în proba filtrată nu s‐a găsit
Pb sau Cu.

17
4/23/2019

Eliminați cuvintele de umplutură

Cauza modificării de proprietate este necunoscută, însă o cauză posibilă
poate fi variația unor anumiți factori structurali.  

Nu suntem siguri...
35

Condensați pentru concizie

Un editor spune: Răspuns Autor


Răspuns Autor 1:
2:
”Așa cum ați sugerat în scrisoarea dvs., am redus
”Ați
textul sugerat să30%
la aproximativ scurtăm
astfel: textul la 5
”Scurtați textul înainte de a-l pagini și amActual
realizat acest
A fost lucruTăiere
prin %
retrimite din nou!” modificarea386
Introducere marginilor manuscrisului
520 26 și
Metode
modificarea1006
scrisului la1605
un font mai37
Rezultate 2037 2762 26
mic. Suntem1182
Discuții
de acord cu dvs. că textul
1561 20
arată
Numărul mult mai
4611bine acum.”
6345 27
total

18
4/23/2019

Trăsături ale stilului științific


• Logică Pentru un singur autor: Eu
• Obiectivitate
• Precizie
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine NOI

Trăsături ale stilului științific


• Logică Vor fi scrise cu italice şi nu se traduc.
• Obiectivitate
• Precizie
• Unitate
• Proprietatea termenilor
• Claritate 
• Concizie
• Pluralul modestiei
• Folosire cuvinte şi expresii străine

19
4/23/2019

Cuvinte și expresii străine

Expresii  Traducere

• a priori • lat. “din cele precedente”

• ad litteram • lat. “literă cu literă”

• ad‐hoc • lat. “pentru aceasta”

Evitați introducerea de cuvinte noi

...similar monedelor falsificate.

20
4/23/2019

Minimizați jargonul de computer

• desktop
• download
• email
• online
• toolbar
• website
Jargon (termen medieval francez)= trăncănit, ciripit de păsări

Jargoane științifice

Origine  Exemplu 

• Extensia neadecvată a regulilor de exprimare • Materialul a fost recromatografiat.

• Cuvinte acceptabile utilizate în maniere • The substance was reacted with acetic acid.
gramaticale neacceptabile • Verbaliza, vizualiza.
• Maniera de vorbire

21
4/23/2019

Nu substantivizați verbele

Incorect Corect 
Pentru a separa solidul, amestecul a fost Solidul a fost separat din suspensie utilizând 
centrifugat. o centrifugă.

Nu substantivizați verbele

Incorect Corect 
Soluţia a fost rotaevaporată până la sec. Solventul a fost îndepărtat prin evaporare.

22
4/23/2019

Sugestii de înlocuire a cuvintelor în exces

În loc de Înlocuire cu
În acest moment Acum
Datorită faptului că... Deoarece
Grad de acurateţe crescut Precis, exact
Aplicare A face, a rezolva
Dacă
În eventualitatea că...
Mod
Metodă
Frecvent
Deseori
După
Ulterior.

Evitați repetițiile

Redare inutilă Redare concisă
S‐ar părea că... Aparent...
Este considerat că... Noi considerăm...
Este posibil ca motivul să fie... Motivul poate fi...
În lumina faptului că... Deoarece...
Omitere
Este interesant de notat că...
Omitere 
Nu este imposibil ca...

23
4/23/2019

Perechi de cuvinte confuze

Acuratețe Precizie
Gradul de corectitudine a unei măsurători Gradul de rafinament cu care este făcută o 
sau declarații. măsurătoare. 

Perechi de cuvinte confuze

Acuratețe Precizie
Gradul de corectitudine a unei măsurători Gradul de rafinament cu care este făcută o 
sau declarații. măsurătoare. 

A examina A evalua
Schimbare Are multe aspecte.

Principal Principiu
Adjectiv: leader Adevăr fundamental 

Dr. Ionescu a fost principalul investigator al proiectului pentru studierea principiilor mecanice.

24
4/23/2019

Perechi de cuvinte confuze

Toxicitate Toxic
Calitatea: gradul de a fi toxic Otrăvitor

Variabil Variat
Probele sunt examinate. Condițiile sunt evaluate. 

Cuprins
50

• Corectură manuscris
• Stil de scriere 
• Modalităţi de organizare a textului
• Semne de punctuaţie 
• Abrevieri, formule, numerale

25
4/23/2019

Modalități de organizare a textului

• Alegere cuvinte, propoziţii, paragrafe

• Îndepărtare cuvinte inutile

• Acord subiect‐verb

• Utilizare timp verbal

De ce unele materiale sunt greu de citit?

26
4/23/2019

Cuvinte, propoziții, paragrafe

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Majoritatea oamenilor “absorb” ideile în fragmente mici.
54 cuvinte
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
o propoziție
‐‐‐.
Paragrafele sunt cel mai greu de “absorbit”.
4 propoziții
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐‐
.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐.
un paragraf

Ordinea redării ideilor în propoziție

S V A
Vânătorul omoară ursul.
Ursul omoară vânătorul.

S V A
Vaca a înghițit un magnet.
Un magnet a fost înghițit de vacă.

27
4/23/2019

Cuvinte, propoziții, paragrafe

• 15‐20 cuvinte/ propoziţie

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
54 cuvinte
Prea lung ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
o propoziție
‐‐‐.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.‐‐
Prea scurt 51 cuvinte  Media: 8,5 cuvinte/propoziție
‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐
‐‐‐. 6 propoziții

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐‐‐
46 cuvinte 
Optim ‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐. Media: 15,3 cuvinte/propoziție
3 propoziții

Cuvinte, propoziții, paragrafe

Identificați elementele de legătură

-----,-------
-și-------;---
--------însă--
-------------
----------,-- Separați ideile în propoziții 
---------.
independente!

28
4/23/2019

Cuvinte, propoziții, paragrafe

• 15‐20 cuvinte/ propoziţie

-----,-------
Prea lung -și--------;-- 69 cuvinte
------------- o propoziție
Conexiuni puține însă----------
-------------
,-----------.

-----și------- 49 cuvinte
Optim ---.--------- 3 propoziții
----,-------.--
------------. Media: 16,3 cuvinte/propoziție

Reformulați propozițiile

Înainte După

Compusul pe care Ionescu (1993) l‐a Compusul sintetizat de Ionescu (1993) este 


sintetizat a fost un poliester cu proprietăți de un poliester cu proprietăți de cristal lichid.
cristal lichid.

29
4/23/2019

Reformulați propozițiile

Înainte După

Prima clasă include un număr de compuși pe Prima clasă include compuși pe bază de acid 


bază de acid glutamic glutamic.

Reformulați propozițiile

Înainte După

Datorită faptului că polizaharidele de sinteză Deoarece polizaharidele de sinteză


microbiană au constituit subiectul multor microbiană constituie subiectul multor
studii... studii...

30
4/23/2019

Scurtare expresii

Înainte După

A‐Xan, care a fost singurul produs solubil în Dintre derivații nesaturați, singurul produs
apă dintre derivații nesaturați a fost solubil în apă a fost A‐Xan, sintetizat prin
sintetizat în sistem omogen prin esterificarea esterificarea în sistem omogen.
grupărilor hidroxilice primare. [18 cuvinte]
[24 cuvinte]

Condensați legendele figurilor

Înainte După

Fig. 1. Contractarea suportului polimeric ca Fig. 1. Contractarea suportului polimeric la 


răspuns la aplicarea pe ochiul pacientului; se aplicarea pe ochiul pacientului; observați 
observă reacția conjunctivei la procesul vasoconstrictor. 
medicamentul eliberat cu evidențierea [11 cuvinte]
procesului vasoconstrictor.

[21 cuvinte]

31
4/23/2019

Limitați lungimea paragrafului

• 150 cuvinte/ paragraf < 50 cuvinte/paragraf

-----,----- -----,-----
---și--------- ---și--------
;------------ -;--------.
însă----------
Două rânduri -----------
------------- >2/3 Faceți combinații!
------.------
--,----------
-,---------.
-,-----------
;---------. --------,--
;------------
-------,-----
------------.

Asigurați fluența

• Fiecare propoziţie trebuie să fie extensia celei precedente.
• Subiectul sau obiectul din propoziţia numărul unu va fi subiectul sau obiectul din propoziţia 
numărul 2.
• Ultima propoziţie din fiecare paragraf trebuie să introducă ideea principală a paragrafului 
următor.

Un cititor trebuie să fie capabil să citească paragrafele fără a face pauză.

32
4/23/2019

Conectați paragrafele succesive

Fluenţa argumentului trebuie să fie liniară:
implică
A B
implică
B C
implică
C ...

Evitați repetițiile inutile


Beneficii pozitive
date reale
mare ca mărime
mulți ca număr
de culoare roșie
a repeta din nou
istorie trecută
oprire completă
prioritar în ordinea importanței

33
4/23/2019

Evitați expresiile redundante

Incorect Corect 

...un foton de lumină având o lungime de ...lumină având o lungime de undă de 530 


undă de 530 nm... nm...

Dacă nu de lumină atunci din ce este alcătuit?

Evitați expresiile redundante

Incorect Corect 

În acest experiment, aspirina a fost Aspirina a fost preparată din acid salicilic și 


preparată din acid salicilic și acid acetic. acid acetic.

Dacă nu în acest experiment, atunci în care?

34
4/23/2019

Evitați cuvântul ”a creea”

• Chimia implică: ‐ sinteza de compuşi
‐ prepararea de soluţii
‐ caracterizarea de produşi

Evitaţi formulări de genul: “au fost creaţi produşii”. Sună prea divin!

Evitați cuvintele absolute

• Complet • Inegalabil
• Fatal • Perfect
• Onest • Permanent
• Imposibil • Rar
• Evident  • Drept
• Unic
• Universal   

35
4/23/2019

Evitați termenii cu același sens

• Bazic și fundamental

• Final și definitiv

• Nul și fără valoare

• Primul și cel dintâi

• Vizibil și observabil 

Maniera de exprimare

Punct de vedere  informalitate Eu, mie, meu


personal personală Noi, nouă, al nostru

Punct de vedere  formalitate Evitare persoana I 


impersonal impersonală Construcții pasive

36
4/23/2019

Modul de redare

Redare impersonală Redare personală

Autorii doresc să argumenteze... Noi susținem...

Autorii doresc să mulțumească... Noi mulțumim...

Cine a făcut descoperirea?

Confuz Clar

Acest rezultat a fost elucidat de Popescu Popescu (1990) a fost primul care a explicat
(1990) și Ionescu (1991). În aceste studii, acest rezultat. Ionescu (1991) a dezvoltat
autorii au descoperit inconsecvențe în ideea. Cercetările noastre au pus în evidență
exprimarea rezultatelor. S‐a descoperit că inconsecvențele minore în datele oferite de
datele diferă ușor. cele două studii.

37
4/23/2019

Cine va continua experimentele?

Confuz Clar

Am ajuns la etapa în care experimentele ar S‐a ajuns la etapa în care trebuie să


trebui să fie continuate. continuăm experimentele.

Noi = autori?

Confuz Clar

Autorii au stabilit tehnica de investigare în Am stabilit tehnica de investigare în 1976 și 


1976 și de atunci noi am extins‐o. de atunci am extins‐o.

38
4/23/2019

Atenție la formele de plural

50 mg, 25 IU, 100 ml

Utilizare verbe

• Utilizare forma activă/pasivă
• Acord subiect‐verb

39
4/23/2019

Perechi de cuvinte confuze

Forma activă Forma pasivă

”Noi am efectuat„ „A fost efectuat” 

Forma activă/pasivă?

Cea mai importantă lucrare a lui Berzelius a fost publicată în 1828.

Ionescu a descoperit un nou compus.

Un nou compus a fost descoperit de Ionescu.

40
4/23/2019

Forma activă

• precisă
• forma naturală de exprimare

Conversie activ/pasiv

Forma activă Forma pasivă

Buiciuc și Simion (1981) au studiat relația Relația matematică a fost studiată de Buiciuc 


matematică. și Simion (1981).

41
4/23/2019

Forme verbale

Forma activă clară Forma pasivă neclară

„noi recomandăm...” ”Este recomandat de autorii prezentului 


studiu ca...”
”Noi am obținut aceste rezultate”
„Au fost obținute următoarele rezultate...”

Forme verbale

Prezent Trecut
Descrie un aspect ştiinţific, proprietăţile unui Descrie un procedeu dintr‐un experiment.
compus.

Acidul clorhidric este o substanţă caustică, care trebuie utilizată cu precauţie.

Pentru a evita descompunerea produsului, acidul clorhidric a fost adăugat cu precauţie în balon.

42
4/23/2019

Evitați construcțiile confuze

Folosind produșii sintetizați de noi, proprietățile s-au îmbunătățit.

Atunci când am folosit produșii sintetizați de noi, proprietățile s-au îmbunătățit.

Produșii sintetizați de noi au determinat îmbunătățirea proprietăților.

Cuvinte/fragmente confuze

Ambiguu  Clar
Pregătirea inadecvată în tehnicile GPS a Pregătirea inadevată în tehnicile GPS a
condus la date incomplete. Aceasta a fost condus la date incomplete. Inadvertența
cea mai mare problema a noastră. pregătirii a fost cea mai mare problema a
noastră.

43
4/23/2019

Cuvinte/fragmente confuze

Ambiguu  Clar
Cercetătorul a testat experimentul analizând Analizând acest program, cercetătorul a 
acest program. testat experimentul.

Forme de singular/plural

În loc de  Scrieți
Cinci mililitri de acid clorhidric au fost Peste amestecul de reacție s‐au adăugat 5
adăugați peste amestecul de reacție. ml de acid clorhidric.

”Zece grame este o cantitate rezonabilă.” ” În vasul de reacție au fost introduse zece


grame.” 

Două zecimi dintr‐un miligram pe litru de O soluție formată din H2SO4 (0,2 mg/L) și
acid sulfuric și 0,9 mg/L de acid azotic au fost HNO3 (0,9 mg/L) a fost adăugată în prima
adăugați în prima etapă de reacție. etapă de reacție.

44
4/23/2019

Acordul subiect-verb

A fost studiat, de asemenea, efectul eliberării pricipiului activ din polimerul


medicament și toleranța, respectiv modul de eliberare.

O concentrație mare de acizi sialici, care sunt compuși alcătuiți în principal


din amino zaharuri atașate la polizaharide, lipide sau proteine se găsesc în
țesuturile mamiferelor.
O concentrație mare...se găsesc în țesuturile mamiferelor.
Țesuturile mamiferelor conțin o concentrație mare de acizi sialici constituiți
în principal din amino zaharuri atașate la polizaharide, lipide sau proteine.

Acordul subiect-verb

În loc de  Scrieți
Au fost analizați un număr de 35 de produși. A fost analizat un număr de 35 de produși.

45
4/23/2019

Acordul subiect-verb

Incorect Corect 
Spectrul IR sugerează faptul că apa se Prezenţa apei în proba de aspirină reiese din
găseşte în proba de aspirină. spectrul IR.

Spectrul nu sugerează! Doar omul!

Apa s‐a regăsit în proba de aspirină datorită Picul de la 3200 cm din spectrul IR indică
picului de la 3200 cm din spectrul IR. prezenţa apei în aspirină.
Apa determină picul din spectru şi nu invers!

Omisiune cuvinte

În loc de Scrieți
Aceste rezultate au fost în concordanță cu Aceste date sunt în concordanță cu
alți cercetători care au raportat grade de rezultatele altor cercetători.
substituție crescute.

46
4/23/2019

Comparații gramaticale

Comparații incomplete Comparații complete
Substanța A a furnizat mai mulți aminoacizi Substanța A a furnizat o cantitate mai mare 
decât proteine. Experimentul a fost de aminoacizi decât proteine. Experimentul
semnificativ mai lung. Intensitatea a fost semnificativ mai lung, comparativ cu
semnalului compusului B a fost mai mare alte experimente. Compusul B a prezentat
decât ale celorlalți.
un semnal mai intens decât ceilalți produși.

• complet
• imposibil
Cuvinte incomparabile
• corect
• unic

Incorect  Corect
O evaluare mai corectă ar fi aceea că studiul O evaluare corectă ar fi aceea că studiul
nostru a fost cel mai unic. nostru a fost unic.

47
4/23/2019

Enumerări

Incorect  Corect

Solvenții utilizați cum ar fi eter etilic, Solvenții utilizați precum eter etilic,
diclorometan, cloroform, etc. au fost diclorometan și cloroform au fost
supuși distilării. supuși distilării.

Cuprins
96

• Corectură manuscris
• Stil de scriere 
• Modalităţi de organizare a textului
• Semne de punctuaţie 
• Abrevieri, formule, numerale

48
4/23/2019

Semne de punctuație

”...textul înseamnă covor de semne, cuvinte adică – şi semne de


circulaţie printre ele, aşadar: punctuaţie.” M. Eminescu

Capcanele punctuației

”A woman without her man is nothing.”

”A woman, without her man, is nothing.”

” A woman: withou her, man is nothing.”

”Punctuaţia, fraţilor, e gesticulaţia gândirii.”I.L.Caragiale

49
4/23/2019

Unde se pune punct?


Când cuvintele se află între paranteze...

Dacă paranteza se află la în cadrul propoziției sau frazei:
----------
...se pune după paranteză [--].---------
-------------
---.
Dacă propoziția sau fraza este în întregime în paranteză:
...se pune în interiorul parantezei -----------
-.(-------,---
----[--.])

Unde se pune punct?


Pentru lista bibliografică

După fiecare menţionare a lucrărilor:
Cârlescu, Irina. [2010].
Testarea calitativă a
compuşilor biochimici.
Iaşi, Editura Pim.

50
4/23/2019

Cuprins
101

• Corectură manuscris
• Stil de scriere 
• Modalităţi de organizare a textului
• Semne de punctuaţie 
• Abrevieri, formule, numerale

Abrevieri, formule, numerale


Abrevieri
• Evitaţi includerea în titlu.
• Nu începeţi o propoziţie cu o abreviere.
• Nu abreviaţi unităţile de măsură fără numerale.
Câțiva ml au fost adăugați...
• Me= metil
• Et= etil
• iPr= izo‐propil
• tBu= terţ‐butil
• Ch= ciclohexil

51
4/23/2019

Abrevieri, formule, numerale


Acronime
ACS: American Chemical Society 
ATP: Adenosine Triphosphate
DMF: DiMethyl Formamide
DNA: Deoxyribonucleic Acid
ELISA: Enzyme‐linked Immuno Sorbent Assay
IR: Infrared
NASA: National Aeronautics and Space Administration
RMN: Nuclear Magnetic Resonance
THF: TetraHydroFuran

Abrevieri, formule, numerale


Utilizați cu moderație formele de prescurtare

Utilizarea IV 2‐PAM și ATR a micșorat toxicitatea 1,5 LD50OP la 3h PO.

temp., cm, diam.

Ajutor pentru cititor/Comoditate pentru autor??

52
4/23/2019

Abrevieri, formule, numerale


Definiți formele de prescurtare la prima utiizare

Pentru o listă parţială, consultaţi Uniunea Internaţională de  Chimie Pură și Aplicată (IUPAC). 
Lista IUPAC include numai...

Abrevieri, formule, numerale


Cum se scriu numeralele/numerele

• În cifre: >10
• În cuvinte: <10*
*Excepție: numere de pagină
numere figuri
numere de tabel
unități de măsură

53
4/23/2019

Abrevieri, formule, numerale


Utilizare numerale/cifre

Indicații  Exemple

Numere mai mari de 10 35 de probe

Numere care preced o unitate de măsură 35 mg, 35 ore

Zecimale, fracții

Funcții statistice sau matematice


7,38 mm, ½ ore
Procente, raporturi
5%, multiplu de 5

Abrevieri, formule, numerale


Utilizare numerale/cifre

Indicații  Exemple

Timp, vârsta, mărime probe aprox 3 zile

Data 16 decembrie 2010

Numere mai mici de 10 care sunt grupate 4 din 16 probe


pentru comparație cu numere mai mari de
10

54
4/23/2019

Abrevieri, formule, numerale


Utilizare numerale/cuvinte

Indicații  Exemple

Numere mai mici de 10 care nu reprezintă cinci reacții


măsurători specifice

Numere mai mici de 10 care sunt grupate


patru din opt produși
pentru comparație cu numere mai mici de 10

Abrevieri, formule, numerale


Utilizare numerale/cuvinte

Indicații  Exemple

Orice număr care începe o propoziție, titlu. Doisprezece produși au fost analizați.

Fracții comune un sfert, redus la jumate.

55
4/23/2019

Abrevieri, formule, numerale


Utilizare numerale cuvinte/cifre

Incorect  Corect dar dificil de citit

550 ml de acid clorhidric trebuie să fie Cincisutecincizeci mililitri de acid clorhidric


adăugați. trebuie să fie adăugați.

Corect

Se adaugă 550 ml de acid clorhidric.

Abrevieri, formule, numerale


Numerale romane
• Numerotare pagini preliminare cărţi
• Numerotare tabele
Numerale arabe
• Ușor de citit
• Mase 
• Procente
• Grade 

56
4/23/2019

Reguli generale
• Punctuaţie
• Spaţiere • Evitaţi forma pasivă!
• Capitalizare
• Urmăriţi acordul subiect‐verb!
• Ortografie
• Evitaţi semnele de exclamaţii!!
• Evitaţi virgulele inutile!
• Plasaţi cât mai aproape subiectul de verb!
• Recitiţi cu atenţie documentul! 

57
4/23/2019

Conținut Curs
Frauda științifică

Fundamente ale eticii


Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
Proprietatea  cercetare
intelectuală

Lipsa de onestitate academică


Percepții  Realitate 

 Utilizarea crescută a tehnologiei  Diferențele de percepții studenți & facultate
 Servicii care promovează metodele de trișare  Date autodeclarate & date generale
 Accesul facil la literatură folosind internetul   Ușurința accesului face mai ușoară frauda
McGee, P., 2013; Spaulding, M., 2009; Sendang, S., Duran, M., Fraser, M.R., 2012.

1
4/23/2019

Lipsa de onestitate academică este extinsă
Lipsa de integritate academică în USA

1994

1984

50 52 54 56 58 60 62

Aproximativ 95% dintre studenții români chestionați (din totalul de 1.127 ) au declarat că au
fost implicați în unul sau mai multe acte care au presupus lipsa de onestitate academică (Bob
Ives et al., 2016, Higher Education.)

Cauze comportamente neoneste


Factori individuali Factori instituționali

 Teama de eșec / realizare academică  Lipsa clarificărilor instituționale
 Intenția de a obține note bune  Lipsa furnizării resurselor
 Integrarea în grup / presiune socială  Șanse mici de a fi prins
 Lipsa de înțelegere a onestității academice  Lipsa sancțiunii
McGee, P., 2013; Sendang, S., Duran, M., Fraser, M.R., 2012.

2
4/23/2019

Activități lipsite de
onestitate academică

Bertram Gallant, T. & Drinan, P., 2006

Ce este plagiatul?

”Expunerea într‐o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor
texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase
din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi
fără a face trimitere la sursele originale ”. Legea nr. 206/2004.

3
4/23/2019

Furt de cuvinte sau idei

lat. plagarius = ”răpitor, seducător, tâlhar”
engl. plagiary = persoană care ia în mod abuziv cuvintele sau ideile altuia

Definiții

„Unul sau mai multe pasaje care erau cuvânt‐cu‐cuvânt identice ca cele dintr‐o altă sursă,
preluate fără citare corespunzătoare și ghilimele” (Belter & DuPre, 2009, p. 259).

„Folosirea unor părți sau a întregului text scris de o altă persoană fără recunoștere;
prezentarea aceleiași lucrări sau a unei părți din ea, pentru a fi notat, la mai mult de un
singur curs, falsificarea de informații” (Colnerud & Rosander, 2009, p. 506).

„Prezentarea ideilor sau cuvintelor unei alte persoane sau a mai multor persoane ca fiind
ale tale, fără o recunoaștere corectă, pentru a fi evaluat academic” (Hard, Conway, &
Moran, 2006, p. 1.059).

Reva Fish & Gerri Hura. Student’s perceptions of plagiarism, 2013

4
4/23/2019

Definiții

„Plagiatul implică furtul literar, furatul (prin copiere) a cuvintelor sau ideilor altcuiva și
prezentarea lor ca fiind ale tale, fără a da credit sursei” (Park, 2003, p. 472).

„Când munca altcuiva (cuvinte și gânduri) este folosită fără atribuire” (Wang, 2008, p. 743).

„Orice procent mai mare de zero detectat de Turn‐It‐In (după screening)” (Williams et al.,
2010, p. 294).

„A‐și însuși, a copia total sau parțial ideile, operele etc. cuiva, prezentându‐le drept creații
personale; a comite un furt literar, artistic sau științific”. DEX

Reva Fish & Gerri Hura. Student’s perceptions of plagiarism, 2013

„Plagierea este preluarea de către un autor a unor elemente din opera de creație intelectuală a
altui autor și prezentarea lor în spațiul public drept componente ale unei opere proprii.
Plagiatul este rezultatul acțiunii de a plagia și se referă la opera generată prin preluarea
ilegitimă, intenționată sau nu, din punct de vedere deontologic”.

5
4/23/2019

Ce autoplagiatul?

”Expunerea într‐o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor
texte, expresii, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiași sau acelorași autori, fără a menționa
acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale”. Legea nr. 206/2004.

Auto‐plagiatul este diferit de plagiat

Indivizii primesc recompense pe baza numărului de contribuții originale dovedite.

6
4/23/2019

Cum se atribuie munca unei alte persoane ?

(1) porțiunile care nu îi aparțin studentului să fie marcate de ghilimele;


(2) autorul să fie menționat explicit, prin referire la: titlul lucrării, anul apariției, editura sau
revista în care a fost publicată lucrarea.

Cum se plagiază
Înțelegere secreta  Organizare & schimb de informații între studenți

Fraudă  Copiere fără consimțământ; apelarea la ajutorul cuiva din exterior

Plagiere  Accesarea fără permisiune  

Denaturare Cumpărarea de lucrări; remunerarea altora pentru finalizarea muncii  

McGee, P., 2013

7
4/23/2019

Cauze plagiat
1. Lipsa de înțelegere a importanței acordării creditului muncii intelectuale a altor autori.
2. Lipsa cunoașterii modalităților de scriere academică, de citare, parafrazare.
3. Atribuirea incorectă a surselor utilizate în lucrări.
4. Dorința de a salva timp & gestionare ineficientă  a timpului.
5. Atitudinea sfidătoare față de cerințele impuse de profesori.

Cauze răspândire plagiat

1. Asistarea la un act de plagiat care nu a fost detectat
2. Set personal de valori și atitudini permisiv
3. Lipsa unor norme clare, coduri de etică
4. Lipsa promovării culturii de integritate
5. Toleranța față de plagiat/comportamente neoneste
6. Neaplicarea de sancțiuni.

McCabe & Trevino 1993, 1997

8
4/23/2019

Plagiatul intenționat

Însușirea cuvintelor, ideilor, muncii de creație a unei alte persoane cu bună știință.

MOTIVE
 Dorința de a obține note mari & frica de a nu pica la examen
 Neputința de a înțelege materia & indicațiile primite
 Desconsiderarea atribuirii surselor
 Gestionarea defectuoasă a timpului
 Comoditatea. 

Plagiatul neintenționat

Însușirea & interpretarea greșită a  ‐ regulilor de citare.
‐ ideii de proprietate intelectuală 

MOTIVE
 Lipsa de cunoaștere a regulilor de citare și atribuire a sursei
 Lipsa unui exercițiu continuu al citării
 Organizarea defectuoasă a unei lucrări în faza de redactare
 Lipsa de atenție în redactare.

9
4/23/2019

”Cunoașterea comună” nu necesită citare 

Atunci când nu sunteți siguri cu privire la ceea ce reprezintă sau nu „cunoaștere comună”, citați!

Valori care fundamentează combaterea și sancționarea plagiatului

1. Onestitatea și onoarea 
2. Echitatea (evaluarea după propriile performanțe) 
3. Originalitatea și creativitatea cercetării
4. Excelența în predare și în procesul de învățare

10
4/23/2019

Norme & procedee de identificare a plagiatului

1. Gravitate plagiere (intenționat, pondere, localizare, utilizare)
2. Norme
Câte cuvinte succesive constituie act de plagiat?
Mediul academic american ‐ 8 cuvinte 
Mediul academic românesc – nr. max. care poate fi
ținut minte pe dinafară.

Toleranță la plagiatul de tip mozaic
Judecare prin procent de text plagiat din total lucrare?

3. Procedee de identificare a plagiatului
Programe: Turnitin, iThenticate, Grammarly, Plagscan

Indicii sesizabile prin vigilența specialistului

1. Recunoașterea unei surse necitate
2. Incompatibilitatea lucrării cu nivelul de competență
3. Schimbările de abordare / lucrare
4. Lucrarea nu respectă tematica, obiectivele, metodologia
5. Similarități între texte: greșeli atipice, excentricități
6. Căutare personalizată a unor frazări particulare, inedite
7. Verificarea directă a autorului: noțiuni, informații.

11
4/23/2019

De ce un plagiat comis odată, pune o pecete morală (aproape) definitivă pe persoana


plagiatorului? Ca și în cazul unui criminal, poți fi plagiator pentru totdeauna? Pe ce bază? Poți
spune “fost plagiator” dacă persoana nu a repetat fapta?

Plagiatul de tip copy & paste sau clonă

Preluarea și folosirea cuvânt cu cuvânt

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea ”Scopul  prezentei  teze  de  doctorat  îl  reprezintă  lărgirea 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei  de  cristale  lichide  tip  bent  core  prin  sinteza  şi 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse însă,  constă,  în  principal  în  îmbinarea  proprietăţilor  induse 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială de  prezenţa  miezului  central  curbat  (ce  conferă  potenţială 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
biaxialitate  moleculară,  responsabilă  de  răspuns  extrem  de 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
rapid  la  acţiunea  stimulilor  electrici)  cu  cele  conferite  de 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor blocuri  mezogene  ce  includ  grupe  de  legătură 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale 
2012 sistemului aflat în mezofază.”

12
4/23/2019

Plagiatul prin citare parțială

Preluarea dintr‐o singură sursă, cu intervenți minore

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul  prezentei  teze  de  doctorat  îl  reprezintă  lărgirea 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei  de  cristale  lichide  tip  bent  core  prin  sinteza  şi 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene  ce  conţin  grupări  de  legătură  de  tip  azo. 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse Noutatea,  însă,  constă,  în  principal  în  combinarea 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială proprietăţilor  induse  de  prezenţa  miezului  central  curbat 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
(ce  conferă  potenţială  biaxialitate  moleculară,  responsabilă 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
de  răspuns  extrem  de  rapid  la  acţiunea  stimulilor  electrici) 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor cu cele conferite de blocuri mezogene ce includ grupări de 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale legătură  fotoizomerizabile  de  tip  azo,  sensibile  la  acţiunea 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, radiaţiilor  UV‐VIS  şi  care  pot  modifica  apreciabil 
2012 proprietăţile  fizice  ale  sistemului  aflat  în  mezofază. C.I.
Ciobanu, 2012

Plagiatul prin parafrazare (camuflat)

Cuvintele cheie sunt înlocuite cu expresii sinonimice

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul lucrării de doctorat îl reprezintă diversificarea clasei
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi caracterizarea
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme structurală și mezomorfică a unor structuri noi, care includ
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, sisteme  mezogene  ce  conţin  structuri azobenzenice. 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse Noutatea,  însă,  constă,  în  principal  în  combinarea 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială proprietăţilor  induse  de  prezenţa  nucleului central  curbat 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
(ce  induce  potenţială  biaxialitate  moleculară,  responsabilă 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
de  timp de răspuns  foarte rapid la  acţiunea  stimulilor 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor electrici)  cu  cele  conferite  de  blocuri  mezogene  ce  includ 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale grupe  de  legătură  sensibile la radiațiile  UV‐VIS de  tip  azo, 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, care  pot  modifica  semnificativ proprietăţile  fizice  ale 
2012 sistemului aflat în mezofază.

13
4/23/2019

Plagiatul prin mixare

Porțiuni de text sunt preluate din mai multe surse

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul  prezentei  teze  de  doctorat  îl  reprezintă  lărgirea 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei  de  cristale  lichide  tip  bent  core  prin  sinteza  şi 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene  ce  conţin  grupe  de  legătură  de  tip  azo. Forma
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse curbată este asigurată de introducerea nucleelor benzenice
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială 1,3‐disubstituite, respectiv nucleelor naftalenice 2,7‐
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
disubstituite. Noutatea,  însă,  constă,  în  principal  în 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
îmbinarea  proprietăţilor  induse  de  prezenţa  miezului 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor central  curbat  cu  cele  conferite  de  blocuri  mezogene.
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale Pentru a crește polarizabilitatea sistemului au fost inserate
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, grupări atrăgătoare de electron de tip pe una dintre ramuri.
2012

Plagiatul prin reciclare (autoplagiatul)

Utilizarea propriei lucrări utilizate anterior, la care au fost aduse modificări minime 

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul  prezentei  teze  de  doctorat  îl  reprezintă  lărgirea 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei  de  CL  tip  BC  prin  sinteza  şi  caracterizarea  unor 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme structuri noi, care încorporează sisteme mezogene ce conţin 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, grupe  de  legătură  de  tip  –N=N‐. Noutatea,  însă,  constă,  în 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse principal  în  îmbinarea  proprietăţilor  induse  de  prezenţa 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială miezului  central  curbat  (ce  conferă  potenţială  biaxialitate 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
moleculară,  responsabilă  de  răspuns  extrem  de  rapid  la 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
acţiunea  stimulilor  electrici)  cu  cele  conferite  de  blocuri 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor mezogene ce includ grupe de legătură fotoizomerizabile de 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale tip –N=N‐, sensibile la acţiunea radiaţiilor UV‐VIS şi care pot 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, modifica apreciabil proprietăţile fizice ale sistemului aflat în 
2012 mezofază

14
4/23/2019

Plagiatul hibrid

Combinarea surselor citate corect cu text copiat, fără a fi citat

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul  prezentei  teze  de  doctorat  îl  reprezintă  lărgirea 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei  de  cristale  lichide  tip  bent  core  prin  sinteza  şi 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene  ce  conţin  grupe  de  legătură  de  tip  azo.
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse ”Noutatea,  însă,  constă,  în  principal  în  îmbinarea 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială proprietăţilor  induse  de  prezenţa  miezului  central  curbat 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
(ce  conferă  potenţială  biaxialitate  moleculară,  responsabilă 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
de răspuns extrem de rapid la acţiunea stimulilor electrici”
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor cu  cele  conferite  de  blocuri  mezogene  C.I.  Ciobanu,  Teză 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale doctorat,  2012.  Grupările  de  legătură  fotoizomerizabile  de 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor UV‐VIS pot modifica 
2012 apreciabil  proprietăţile  fizice  ale  sistemului  aflat  în 
mezofază.

Plagiatul prin confuzie (paste collection)

Combinarea textului din surse diferite , neatribuite. 

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Lucrarea de față prezintă o nouă clasă de compuși organici,
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi care nu au mai fost raportați în literatură. Noutatea,  însă, 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme constă,  în  principal  în  îmbinarea  proprietăţilor  induse  de 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, prezenţa  miezului  central  curbat  (ce  conferă  potenţială 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse biaxialitate  moleculară,  responsabilă  de  răspuns  extrem  de 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială rapid  la  acţiunea  stimulilor  electrici)  cu  cele  conferite  de 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
blocuri  mezogene  ce  includ  grupe  de  legătură  
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale sistemului aflat în mezofază. Proprietățile lichid cristaline au
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, fost caracterizate prin calorimetrie diferențială și
2012 microscopie optică în lumină polarizată iar comportamentul
la degradare prin studii de termogravimetrie.

15
4/23/2019

Plagiatul mascat (citatea la mâna a doua)

Folosirea unor referințe inexistente sau inexacte

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo (P. Cernat, 
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse Revista  de  chimie,  1,  56‐89,  2014). Noutatea, însă, constă,
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială în principal în îmbinarea proprietăţilor induse de prezenţa
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
miezului central curbat (ce conferă potenţială biaxialitate
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
moleculară, responsabilă de răspuns extrem de rapid la
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de blocuri
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale mezogene ce includ grupe de legătură fotoizomerizabile de
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, tip azo (I. Prislop, Macromolecules, 58, 2, 899‐1055, 2016),
2012 sensibile la acţiunea radiaţiilor UV‐VIS şi care pot modifica
apreciabil proprietăţile fizice ale sistemului aflat în
mezofază (R. Neghină, Liquid Crystals, 45, 3, 25‐67, 2017).

Plagiatul de tip agregat (însăilare de citate)

Material citat corect, dar fără nici o contribuție originală 

Varianta originală  Varianta plagiată
”Scopul prezentei teze de doctorat îl reprezintă lărgirea Ciobanu a menționat că ”teza  de  doctorat  reprezintă 
gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi lărgirea gamei de cristale lichide tip bent core prin sinteza şi 
caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme caracterizarea unor structuri noi, care încorporează sisteme 
mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo. Noutatea, mezogene ce conţin grupe de legătură de tip azo”. Aceeași
însă, constă, în principal în îmbinarea proprietăţilor induse autoare a precizat că ”noutatea,  constă,  în  principal  în 
de prezenţa miezului central curbat (ce conferă potenţială îmbinarea  proprietăţilor  induse  de  prezenţa  miezului 
biaxialitate moleculară, responsabilă de răspuns extrem de
central  curbat  (ce  conferă  potenţială  biaxialitate 
rapid la acţiunea stimulilor electrici) cu cele conferite de
moleculară,  responsabilă  de  răspuns  extrem  de  rapid  la 
blocuri mezogene ce includ grupe de legătură
fotoizomerizabile de tip azo, sensibile la acţiunea radiaţiilor acţiunea  stimulilor  electrici)  cu  cele  conferite  de  blocuri 
UV‐VIS şi care pot modifica apreciabil proprietăţile fizice ale mezogene ce includ grupe de legătură fotoizomerizabile de 
sistemului aflat în mezofază.” C.I. Ciobanu, Teză doctorat, tip  azo,  sensibile  la  acţiunea  radiaţiilor  UV‐VIS  şi  care  pot 
2012 modifica apreciabil proprietăţile fizice ale sistemului aflat în 
mezofază”. C.I. Ciobanu, Teză doctorat, 2012

16
4/23/2019

Fabricare Repezentare 
În interiorul unui text 
Plagiatul prin  denaturată
Plagiatul peticit  sunt operate modificări 
prin înlocuirea unor 
traducere (mozaic) cuvinte sau expresii cu 
Chiar dacă traducerea unui text este unele cu sens similar, cu 
una de calitate, lucrul acesta nu poate fi Falsificare sau fără citarea sursei. 
considerat muncă originală.

Procedee de
plagiere

După un paragraf citat 
Plagiatul prin  corect, autorul 
Plagiatul structural
Copierea structurii argumentative 
manipularea surselor inserează altele...o 
pagină...un capitol, 
a unei alte lucrări: scop, obiective,  fără atribuire.
surse folosite, metodologie.

Alte forme de lipsă de onestitate academică

1. Ghostwriting

 Lucrări personalizate
 Lucrări la comandă scrise deja

17
4/23/2019

Alte forme de lipsă de onestitate academică

2. Contract cheating

”Prezentarea unei lucrări de către un student cu scopul de a obține notă de trecere,
pentru care a plătit o persoană să o scrie în numele său”. Weber‐Wulff, 2014

Alte forme de lipsă de onestitate academică

3. Autoratul de onoare

 Diplomație
 Certitudine publicare
 Certitudine citare

18
4/23/2019

Alte forme de lipsă de onestitate academică

4. Falsificarea de date

 Falsificarea – denaturare date
 Contrafacerea – fabricare completă
 Decuparea – eliminare date necorespunzătoare
 Prepararea – efectuare măsurători & raportare date convenabile 

Exemple de fraudă științifică

 În februarie 2004 a raportat (Science) realizarea unor celule stem 
embrionare prin clonare.
 A fost condamnat la 2,5 ani cu suspendare pentru deturnare de 
fonduri și încălcarea eticii cercetării

Hwang Woo Suk

19
4/23/2019

Exemple de fraudă științifică

 Angajat la Bell Labs
 În 2001 publica un articol la fiecare 8 zile
 A anunțat în ”Nature” producerea unui tranzistor la scară moleculară 
utilizând un monosubstrat de molecule organice
 În 2002 au fost retrase opt articole
 În 2004 i s‐a retras titlul de doctor
Jan Hendrick Schon  German Research Foundation l‐a decăzut din drepturile sale

Exemple de fraudă științifică

H. Zhong, T. Liu și colab  Au retras articolele publicate în Acta Crystallografica, motivând că 
structurile organice erau imposibile

Leo Paquette  A trimis o propunere de grant care conținea porțiuni dintr‐o 
propunere de grant neaprobată a altui cercetător

20
4/23/2019

Conținut Curs
Frauda științifică

Fundamente ale eticii


Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice
Accesul la resurse Consecințe

Buna conduită în
cercetare

”Copy from one book = plagiarism;
Copy from two books = an essay;
Copy from three books = a compilation;
Copy from four books = a dissertation.” 
Wilson Mizner
http://plagiat.htw‐berlin.de/start‐en/

1
4/23/2019

Indicii identificare plagiat

 Tipuri multiple de caractere /mărimi diferite litere.
 Greșeli uzuale: scriere cuvinte, topica.
 Modalitate de frazare elaborată/neuzuală.
 Succesiune ilogică a subcapitolelor.
 Stiluri diferite de exprimare.
 Alternare pronumelui personal I sing / I pl.
 Alternare modalități de citare.
 Lipsă referințe bibliografice.
 Surse biliografice vechi.
 Terminologie în afara tematicii.

Context

2001 ‐ University of Virginia
2012 ‐ Verificare caz de suspiciune 
2014 ‐ Control preventiv prin verificare
2016 – Verificare teze doctorat:
Ordinul nr. 3485 din 24 martie 2016

2
4/23/2019

Programe identificare similitudini textuale

https://www.turnitin.com/divisions/higher‐education

Programe identificare similitudini textuale

https://plagiarism‐detector.com/c/en/index.php

3
4/23/2019

Programe identificare similitudini textuale

https://www.blackboard.com/safeassign/index.html

Programe identificare similitudini textuale

4
4/23/2019

 Detectarea parafrazei cu grad crescut de originalitate în limbile engleză și română.
 Compararea unui text scris în limba română cu texte asemănătoare tematic, în limba engleză.

https://uefiscdi‐direct.ro/semplag/

 Identitate (similitudine absolută)
 Citare
 Similitudine relativă
 Indecizie

5
4/23/2019

6
4/23/2019

7
4/23/2019

Alte sisteme detectare 
similitudini

Cerințe

1. Verificarea cu baze deținute de dezvoltator
2. Verificarea cu internetul
3. Realizarea unei baze proprii
4. Încărcarea și verificarea fișierelor: *.doc, *,pdf Raport
1. Nume soft
5. Recunoașterea caracterelor românești 2. Data
6. Generarea unor rapoarte de analiză 3. Fragmente/zone similare marcate sugestiv
4. Indicare sursă

8
4/23/2019

Caracteristici comune

1. Detectare similitudini de text
2. Folosire algoritm reglabil: număr de cuvinte identice/șir
3. Setări generale program: note subsol, referințe 
bibliografice, text între glilimele
4. Reformulări minore și/sau alterări ale ordinii cuvintelor

Limite ale programelor de verificare electronică

 Nu pot identifica textele care nu sunt accesibile pe internet/ baze de date ‐ Turnitin
 Nu pot depista preluările din texte redactate în alte limbi – excepție SemPlag
 Identifică doar similitudinile textuale, nu și figurile (grafice, scheme, hărți, imagini).
 Nu indică întotdeauna sursa primară a preluării.
 Au performanțe relativ slabe în identificarea parafrazărilor.
 Unele nu permit verificarea unitară a textelor mari.
 Sunt supuse vulnerabilităților specifice (virusare, căderi de tensiune, etc.).
 Legalitatea stocării textelor în baze de date.
 Costuri considerabile.
 Analiza umană necesită un training și timp.

9
4/23/2019

Similitudine sau plagiere?

Similitudine Turnitin= 41%

Emilia Șercan. Deontologie academică. Ghid practic. Ed. Universității din București, 2017.

Similitudine sau plagiere?

Plagiat de tip copy‐paste

Similitudine Turnitin= 87%

Emilia Șercan. Deontologie academică. Ghid practic. Ed. Universității din București, 2017.

10
4/23/2019

Când se exclude suspiciunea de plagiat?

 Textul este un citat, marcat între ghilimele iar sursa este indicată corespunzător 
 Textul aparținând aceluiași autor este citat corect
 Textul a fost publicat online înaintea emiterii raportului de similitudine.
 Textul constituie o sintagmă uzuală (”pe de altă parte”, ADN, IUPAC).

Un procentaj mare de similitudine nu înseamnă că textul este neapărat plagiat, după cum nici
un procentaj 0 de similitudine nu garantează neapărat originalitatea textului!

Când nu există acces la un soft specializat...

11
4/23/2019

Cum se  identifică plagiatul în absența instrumentelor electronice?

 Verificarea la bibliotecă
Gabriel Oprea. Teză doctorat
 Folosirea notelor de subsol / bibliografie. prima notă de subsol: ”op. cit.”= citată anterior 
 Greșeli în transcrierea numelor unor autori sau a lucrărilor sale.
Laura Codruța Kovesi. Teză doctorat: 
”Tamam M.” / Tamara Makarenko / Emil Hedeșiu
 Scrierea greșită a bibliografiei.
Petre Tobă. Teză doctorat: 
Berry Buzan, Joseph Stiglitz / ”Apud” = după
Ex. Citare corectă: Nenițescu apud Cârlescu

Alte exemple de plagiat

 Prof. Dr. Florian Bratu, Univ. ”Ștefan cel Mare” Suceava, 2002 / Eveline Caduc, Univ. Nice.
 Karl Theodor zu Guttenberg, Ministrul Apărării din Germania, 2011.
 Pal Schmitt, președintele Ungariei, 2012.
 Annette Schava, ministrul german al educației, 2013.

12
4/23/2019

Alte exemple

Anil Potti, 2007
Centrul de cercetare al cancerului
Duke University

I.L. Caragiale
1852‐1912

Încercări de mascare a plagiatului

Metricile software reprezintă un sistem de indicatori Metricile software reprezintă un sistem de indicatori
Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele
proprietăți: proprietăți:
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să ‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să
existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale
factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale
indicatorului; indicatorului;
‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale ‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale
factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului; factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului;
‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care ‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care
la variații mici ale factorilor să existe variații foarte la variații mici ale factorilor să existe variații foarte
mari ale indicatorului. mari ale indicatorului.

N. E. Seghedin, Proprietatea intelectuală și etica cercetării științifice, Ed. Performantica, 2017

13
4/23/2019

Încercări de mascare a plagiatului

Varianta 2

Metricile software reprezintă un sistem de indicatori Un sistem de indicatori formează o metrică software
Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele Toți indicatorii trebuie să îndeplinească următoarele
proprietăți: cerințe:
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să ‐să fie necompensatorii, adică la niveluri diferite ale
existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorilor;
factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale ‐să fie senzitivi, adică la variații mici ale factorilor, să
indicatorului; existe variații mari ale indicatorilor; la variații mari ale
‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale
factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului; indicatorilor;
‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care ‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care
la variații mici ale factorilor să existe variații foarte la variații mici ale factorilor să existe variații foarte
mari ale indicatorului. mari ale indicatorului.

N. E. Seghedin, Proprietatea intelectuală și etica cercetării științifice, Ed. Performantica, 2017

Încercări de mascare a plagiatului Varianta 3
Pentru studierea calității software se analizează
factorii F1, F2, F3..., FNF care sunt puși în
corespondență cu variabilele exogene x1, x2, x3, ...,
xNVAR.
Metricile software reprezintă un sistem de indicatori Se consideră indicatorii I1, I2, I3, ...IN, care sunt
Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele utilizați la măsurarea sau evaluarea calității software.
proprietăți: O metrică software reprezintă un sistem de indicatori
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să I1, I2, I3, ...IN dacă și numai dacă aceștia îndeplinesc
existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale următoarele proprietăți:
factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale ‐senzitivitatea, ceea ce revine la faptul că variații mici
indicatorului; ale variabilelor x1, x2, x3,...xNVAR, să existe variații
‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale mici ale indicatorului, iar la variații mari ale
factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului; variabilelor să existe variații mari ale indicatorului;
‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care ‐necompensatoriu, care înseamnă că la niveluri
la variații mici ale factorilor să existe variații foarte diferite ale variabilelor exogene să se obțină valori
mari ale indicatorului. diferite ale indicatorului;
‐necatastroficitatea, adică să nu existe situații în care
la variații mici ale variabilelor exogene x1, x2,
N. E. Seghedin, Proprietatea intelectuală și etica cercetării științifice,  x3,...xNVAR să existe variații foarte mari ale
Ed. Performantica, 2017 indicatorului.

14
4/23/2019

Încercări de mascare a plagiatului Varianta 4
În […] se arată că metricile software reprezintă un
sistem de indicatori. Fiecare indicator trebuie să se
bucure de următoarele proprietăți:
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale facrorilor, să
Metricile software reprezintă un sistem de indicatori existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale
Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele factorilor, să existe variații, de asemenea mari, ale
proprietăți: indicatorului;
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să ‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale
existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului;
factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale ‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care
indicatorului; la variații mici ale factorilor să existe variații foarte
‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale mari ale indicatorului, iar pentru aplicațiile distribuite
factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului; este necesară adăugarea proprietăților privind:
‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care ‐reprezentativitatea, care revine la a pune în
la variații mici ale factorilor să existe variații foarte corespondență niveluri cantitative cu aprecieri de
mari ale indicatorului. ordin calitativ;
‐comparabilitatea obținută prin normare sau prin
utilizare de unități de măsură explicită;
N. E. Seghedin, Proprietatea intelectuală și etica cercetării științifice,  ‐transparența, concretizată prin accesul fără restricții
Ed. Performantica, 2017 la procedurile de prelucrare a utilizatorilor.

Încercări de mascare a plagiatului Varianta 5
Pentru studiul caracteristicilor de calitate sunt
utilizate metrici software. Definiția din […] trebuie
transpusă în programe care realizează:
‐culegerea automată a datelor ce corespund
Metricile software reprezintă un sistem de indicatori variabilelor exogene;
Fiecare indicator trebuie să se bucure de următoarele ‐implementarea formulelor de calcul a indicatorilor;
proprietăți: ‐analiza calitativă, dacă există valori tabelare care
‐să fie senzitiv, adică la variații mici ale factorilor, să permit acceptarea sau respingerea de ipoteze;
existe variații mari ale indicatorului; la variații mari ale Pentru complexitatea software în sens HALSTEAD
factorilor să existe variații, de asemenea mari, ale C= N1log2N1 + N2log2N2
indicatorului; Se observă că:
‐să fie necompensatoriu, adică la niveluri diferite ale ‐indicatorul este senzitiv pentru că...
factorilor să se obțină valori diferite ale indicatorului; ‐indicatorul este catastrofic pentru că atunci când N1
‐să fie necatastrofic, adică să nu existe situații în care sau N2 tind către zero valoarea lui C tinde către minus
la variații mici ale factorilor să existe variații foarte infinit
mari ale indicatorului. ‐indicatorul este compensatoriu datorită faptului că
pentru diferite valori ale lui N1 sau N2 se obțin
aceleași valori pentru complexitatea software.
N. E. Seghedin, Proprietatea intelectuală și etica cercetării științifice, 
Ed. Performantica, 2017

15
4/23/2019

Ce se întâmplă dacă similitudinile nu se verifică?

 Neglijențe de citare corectabile
 Intenția de fraudă academică.

Programe de verificare electronică = potențial educativ

 Dezvoltare comportamente oneste


 Discutarea textelor și a rapoartelor
 Integrarea ideii de evaluare/control
 Perfecționarea abilităților de scriere și citare. 

16
4/23/2019

Măsuri de bune practici

 Anunțare în avans utilizare soft / explicare motive
 Încurajare lucru independent
 Organizare sesiuni de instruire
 Comunicare politici de integritate academică: 
definiții, ghid de conduită, proces disciplinar.
 Facilitare ”a doua șansă”= refacere lucrare cu 
procent mare de similitudine

Consecințe și sancțiuni

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale
 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltare tehnică și 
inovare
 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
 Carta Universității Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași
 Codul de etică al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași
 Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iași

17
4/23/2019

Consecințe și sancțiuni

 Legea nr. 1/2011 a educație naționale, art. 319, alin 1

 Avertisment scris
 Exmatriculare
 Alte sancțiuni prevăzute de Codul de etică și deontologie universitară

Consecințe și sancțiuni

Abatere involuntară  Măsuri formative  de corectare a conduitei
 Refacere lucrare

Promovare examen  1. Întocmire proces verbal însoțit de probe
prin fraudă
2. Înaintare proces verbal către conducerea facultății

3. Dezbatere în consiliul facultății 

4. Solicitare Comisie de Etică.

„Studentul exmatriculat pentru fraudă sau pentru alte abateri grave de la disciplina  Nota 1 (unu)
universitară nu mai poate fi reînmatriculat la Universitatea din București și nu va  Avertisment scris
putea participa la procedura de admitere la facultățile Universității pentru o  Exmatriculare 
perioadă de 3 ani”. Carta și regulamentele Universității din București

18
4/23/2019

Efecte sociale

 Deprecierea calității învățământului
 Instalarea unor percepții negative la nivelul societății despre ceea ce reprezintă 
învățământul universitar
 Devalorizarea statutului de cadru didactic universitar
 Stigmatizarea cercetării științifice
 Subaprecierea studiilor doctorale.

19
4/23/2019

Conținut Curs

Fundamente ale eticii


Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice Proprietatea intelectuală
Accesul la resurse Consecințe

Etica în cercetarea
științifică

Proprietatea intelectuală reprezintă creația minții

Invenții
Brevete 
Imagini   Nume

Proprietatea
Logo‐uri   intelectuală Simboluri  

Opere literare
Opere Artistice 

1
4/23/2019

Proprietatea intelectuală

Patente Marci Design Copyright 

Ce se  Logo (cuvinte  Cum arată  Difuzare muzică, 


Invenții artă, film, literatură
protejează? sau desen) produsul

Cât timp? Până la 20 de ani  Permanent 


Până la 25 de ani  Pe viață  + 70 ani
(reînnoire anuală) (reînnoire la 10 ani) 

Împotriva a  Ideea să fie  Utilizarea mărcii de  Produsul să fie  Produsul să fie 


ce  utilizată, vândută  către alții fără  fabricat, vândut  copiat / reprodus
protejează? sau fabricată  permisiune sau importat 

Proprietatea intelectuală
Tehnică/Artă

 Copyright
 Patent
 Marcă

”Creațiile minții sunt vizibile numai prin aducerea la cunoștință publică, fapt care permite,
astfel, protecția Autorului și a creației sale”. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (1970)

2
4/23/2019

Dreptul de proprietate intelectuală 
este protejat

”Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice
lucrare științifică, literară sau artistică al cărei autor este.” (Declarația Universală a Drepturilor
Omului, art. 27)

Proprietatea intelectuală
Sub protecția dreptului de proprietate intelectuală
intră poeziile scrise de un poet sau piesele
muzicale ale unui compozitor, însă nu și suportul
pe care aceste opere se află stocate, respectiv
cartea în care au fost publicate poeziile sau
compact discul pe care au fost imprimate piesele
muzicale.

3
4/23/2019

Romane / Poezii Fabricare Repezentare 


Piese de teatru denaturată

Falsificare
Ziare / Reviste  Site‐uri web
Programe calculator
Dreptul de autor Jocuri / Baze de date

Picturi
Fotografii
Sculpturi
Design arhitectural 
Filme  Hărți
Opere muzicale Creații publicitare
Opere coregrafice Creații vestimentare

Proprietatea industrială

Creații tehnice Creații estetice Semne distinctive  Protecție împotriva 


asociate produselor concurenței 
neloiale

Invenții Desen  Marcă

Modele de  Modele  Nume comercial


utilitate industriale
Indicație
geografică

4
4/23/2019

Cum a apărut dreptul de autor?

 Dreptul exclusiv de transcriere manuscrise Evul mediu

1450

 Dreptul de autor

Legi și decrete
Tipărirea, reproducerea sau imitarea unei opere fără consimțământul
autorului era pedepsită prin confiscarea exemplarelor și plata unei
 1862 – Legea presei amenzi echivalente cu prețul a 1000 exemplare.
 1923 – Legea proprietății literare și artistice
 1946 – Lege privind contractul de editare
 1949 – Decret privind dreptul de autor
 1956 – decret privind dreptul de autor (abrogă decretele anterioare)
 1996 – Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent
de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar
în forma nefinalizată.

5
4/23/2019

Când se aplică protecția dreptului de autor?

Teorii Procedee 
Metode de 
Concepte 
funcționare
Descoperiri 
științifice
Idei 

Invenții

Când nu se aplică protecția dreptului de autor?

6
4/23/2019

Când nu se aplică protecția dreptului de autor?

 Texte oficiale (politice, legislative, administrative, judiciare / traduceri oficiale ale acestora)
 Simboluri oficiale ale statului/autorităților publice/organizațiilor:  • Stema
 Mijloace de plată • Sigiliul
• Drapelul
 Știri și informații de presă • Emblema
 Simple fapte și date. • Blazonul
• Insigna
• Ecusonul
• Medalia

Ce drepturi morale revin autorului unei opere?

 Decide dacă / în ce mod / când va fi adusă opera la cunoștința publică
 Pretinde recunoașterea calității de autor al operei
 Decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică
 Pretinde respectarea integrității operei și se opune oricărei modificări / atingeri aduse 
operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa
 Decide retragerea operei, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de 
utilizare

7
4/23/2019

Drepturile de autor sunt încălcate atunci când nu se menționează autorul 
și referirea la operă

 Copiere sau parafrazare idei, texte, argumente, date sau rezultate în mod necorespunzător.

 Prezentare publică de idei, rezultate de cercetare, ipoteze, date, reprezentări (vizuale, 
auditive), formule, algoritmi, demonstrații, secvențe de program etc. emise sau create de 
alte persoane.

 Însușire contribuții intelectuale (traduceri, sistematizări, tabele, figuri etc.).

 Inducere confuzie cu privire la proprietatea intelectuală în urma prezentării publice a unui 
text scris, vorbit, material video sau audio.

Propria contribuție în evaluarea academică trebuie să fie semnificativă!

Când nu sunt încălcate drepturile de autor ?

 Contribuții cu paternitate cunoscută, intrată în sfera culturii generale / cunoașterii comune.

 Citatul este însoțit de formulări: ”se afirmă adesea că...”, ”unii autori au susținut că...” 

8
4/23/2019

În ce condiții este protejată o operă de creație?

 Este rezultatul unei activități creatoare a autorului
 Prezintă o formă de exprimare perceptibilă simțurilor
 Este susceptibilă atenției publicului

Ce organisme protejează proprietatea intelectuală?

9
4/23/2019

Ce organisme protejează proprietatea intelectuală?

Atribuții
 Reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general
 Elaborează proiecte de acte normative în domeniu sau de activitate
 Ține evidența repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă
 Organizează și administrează contra cost înregistrarea în registrele naționale și în alte evidențe 
naționale specifice, prevăzute de lege
 Eliberează contra contra cost marcaje holografice utilizabile în condițiile legii
 Avizează constituirea și supraveghează funcționarea organismelor de gestiune colectivă
 Desfășoară activități de informare / instruire privind legislația din domeniu
 Desfășoară activități de reprezentare în relațiile cu organizațiile de specialitate similare și cu 
organizațiile internaționale din domeniu, la care statul român este parte.

10
4/23/2019

Lege nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenție 
publicat în Monitorul Oficial nr. 752 din 15 octombrie 2002

Drepturile asupra unei invenții sunt recunoscute și apărate pe


teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenție de
către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile
prevăzute de lege. Sunt, de asemenea, recunoscute și apărate
drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.

Baza de date „Oferte de brevete și cereri de brevete pentru licență sau cesiune”

https://osim.ro/proprietate‐industriala/inventii/oferte‐de‐brevete‐si‐cereri‐de‐brevet‐pentru‐licenta‐sau‐cesiune/

11
4/23/2019

Un brevet poate fi acordat pentru orice invenție, având ca obiect


un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu
condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și
să fie susceptibilă de aplicare industrială (noutate, progres și
fezabilitate).

O invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii

Toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr‐o descriere


orală sau scrisă, prin folosire sau prin orice alt mijloc, până la data
depozitului cererii de brevet de invenție sau a priorității recunoscute.

2,6 milioane de ani 1698 1876 1984

9500 î.e.n 1752 1934

12
4/23/2019

Numărul de apariții ale cuvântului "inovație" în toate cărțile pe care Google 


le‐a catalogat începând cu anul 1900 

https://accodex‐cfea.kxcdn.com/wp‐content/uploads/2016/12/number‐of‐occurances‐of‐innovation‐in‐books.png

Inovație

THINGS TO TOME https://www.visualcapitalist.com/
timeline‐future‐technology/

13
4/23/2019

14
4/23/2019

Desene și modele industriale

Desen: aspectul exterior al


unui produs sau al unei
părți a acestuia, redat în
două dimensiuni, rezultat
din combinația dintre
principalele caracteristici:
• Linie
• Contur
• Culoare
• Formă
• Textură
• Material
• Ornamentația produsului în sine

Sketching: Drawing techniques for product designers. Koos Eissen and Roselien Steur, Ed. Page One Publishing, Singapore, 2007.

MARCA

Semn susceptibil de prezentare grafică servind la


deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane
fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.
• Cuvinte (inclusiv nume de persoane)
• Desene
• Litere
• Cifre
• Elemente figurative
• Forme tridimensionale
• Combinații de culori

15
4/23/2019

Conținut Curs

Fundamente ale eticii


Principii și reguli morale
Redactarea unei
lucrări științifice Proprietatea intelectuală
Accesul la resurse Consecințe

Etica în cercetarea
științifică

Care este scopul cercetării științifice?

Ce înseamnă noutatea cunoașterii?

În limbaj cotidian
”...straniu, excentric, 
bizar, ciudat”. DEX

16
4/23/2019

În știință se folosesc modele...

”If i have seen further than others, it is by standing upon 
the shoulders of giants”.

(Isaac Newton) 

”Cercetarea originală” în știință are alt sens decât originalitatea


în limbajul cotidian.

 Răspuns propriu ancorat în stadiul literaturii actuale.
 Respectă standardele metodologice.
 Nu trebuie să fie surprinzător.
 Constituie cunoaștere nouă, relevantă.

”Original research article” = Studiu care raportează


răspunsul pe care autorii îl propun la o întrebare sau
prin testarea unei ipoteze, în dialog cu studiile
anterioare.

17
4/23/2019

Ce înseamnă noutatea / originalitatea cunoașterii?

 Refacerea unui studiu deja publicat nu constituie cunoaștere originală.
 O cercetare își atinge scopul dacă raportează ceva ce nu este cunoscut. 

Cunoașterea nouă poate apărea în diferite 
zone ale cercetării.

Schimbare de 
 Informații noi (empirice). paradigmă
 Replicarea cunoașterii deja existente / invalidarea rezultatelor anterioare.
 Nuanțare / modificare date empirice.
 Propunere concept nou  /teorie nouă care explică mai bine conceptele/teoriile anterioare.
 Propunere metodologie nouă.

18
4/23/2019

Conceptul de criză a reproductibilității (”replication crisis”) surprinde tocmai eșecul cercetării 
contemporane de a consolida cunoașterea prin studii repetate ale acelorași teme.

Cum se dezvoltă/recunoaște originalitatea în cercetare?

 Propunerea realizării unei lucrări originale.
 Documentarea sistematică ”up to date”.
 Originalitatea utilizării tehnicilor / procedurilor / instrumentelor.
 Originalitatea tematică.
 Originalitatea procesării / interpretării datelor.
 Originalitatea dezvoltării produselor secundare.
 Abilitățile de gândire creativă.

19
4/23/2019

Dialogul științific între cercetători contribuie la obținerea cunoașterii

Utilizați instrumente de gestiune automată a referințelor

20
4/23/2019

”Mai multe minți produc laolaltă cunoaștere”. 
Cass Sunstein

 Antipatii personale
Munca în ehipă necesită coordonare = cooperare Costuri!
 Lipsa de încredere

Companiile alocă resurse speciale
pentru eforturi de team‐buiding.

21
4/23/2019

RESPONSABILITATE COACHING INOVAȚIE ETICĂ

COD DE CONDUITĂ
SCOP LUCRU ÎN ECHIPĂ CLIENȚI ÎNCREDERE

Munca în echipă implică diverse provocări de natură etică 

 Distribuție echitabilă: sarcini + avataje asociate

• Blatiștii: nu au aduc o contribuție individuală 
• Marginalii: contribuie dar nu se integrează 

 Apariția unor lideri informali influenți.

22
4/23/2019

Conceptul de echitate (fairness) la scară socială poate fi adaptat la 
grupuri mai mici 

Distribuția echitabilă implică o serie de cerințe

 Considerație pentru membrii dezavantajați
 Egalitate oportunități.

23
4/23/2019

Codul de etică al inginerului

 Calitatea activității profesionale
 Demnitatea Profesionalism
Cinste 
Creativitate
Competența
Responsabilitate 

 Devotament
 Perfecționare continuă
 Spirit de echipă

Codul de etică

 Considerarea aspectelor ecologice, sociale și economice în rezolvarea problemelor.


 Realizarea numai a acelor sarcini sau lucrări pentru care are competența necesară.
 Apel la sfatul și experiența altor specialiști.
 Evitarea oricărei concurențe neloaiale cu alți ingineri.
 Furnizarea de informații tehnice corecte, comparabile pe plan internațional.
 Promovarea și utilizarea metodelor și tehnicilor de asigurare a calității.
 Acordarea de consultanță tehnică, economică și ecologică corectă.
 Refuzul preluării de lucrări sau sarcini care nu sunt corecte din punct de vedere
tehnic, economic sau legal.
 Respectarea drepturilor și intereselor de proprietate ale altor persoane sau firme.

http://www.agir.ro/codetica.php

24
Bibliografie
1. Andrei Avram, Cătălin Berlic, Bogdan Murgescu, Mirela-Luminița Murgescu, Marian Popescu, Cosima
Rughiniș, Dumitru Sandu, Emanuel Socaciu, Emilia Șercan, Bogdan Ștefănescu, Simina Elena Tănăsescu,
Sanda Voinea. Deontologie academică. Curriculum-cadru. Editura Universității din București (2018).
2. Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu.
Etică și
integritate academică. Editura Universității din București (2018).
3. Emilia Șercan. Deontologie academică:ghid practic, Editura Universității din București (2017).
4. Valentin Mureșan. Managementul eticii în organizații, București: Editura Universității din București (2009).
5. Jay D. Humphrey, Jeffrey W. Holmes. Style and Ethics of Communication in Science and Engineering. Morgan
& Claypool Publishers, (2009).
6. Carmen Bălan, Carmen Diaconu. Legislaţia referitoare la drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate
intelectuală, în România. Aspecte deontologice ale cercetării şi publicării rezultatelor ştiinţifice. Cap 2 în
Manual de autorat științific. Coord. Ioan Dumitrache și Horia Iovu.
http://www.ubm.ro/sites/al/images/docs/ManualAutoriat.pdf Accesat la data de 22.01.2009).
7. Peter Singer. Tratat de etică. (Traducere din A Companion to Ethics,Coord. Vasile Boari şi Raluca
Mărincean).Polirom, laşi: (2006).
8. Cozma Carmen. Etica. Suport de curs. (2018).
9. Gavrilescu Maria, Strategia elaborării lucrărilor ştiinţifice publicabile în reviste ştiinţifice internaţionale,
(incluse în baze de date şi WEB of Science), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. (2018).
10. Sărmășanu-Chihai Constantin. Calitatea educației în învățământul superior. Un deceniu de experiență. Ed.
Performantica, Iași. (2018).
11. Seghedin Neculai Eugen. Proprietatea intelecuală și etica cercetării științifice. Support de curs. Ed.
Performantica. (2017).
12. Socaciu Emanuel, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu.
Etică și integritate academică. Editura Universității din București (2018).
13. Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universității Tehnice”Gheorghe Asachi” din Iași.
http://www.calitate.tuiasi.ro/TUIASI.COD.01_Codul%20de%20etica_E3R0%20(1).pdf. (Accesat la data de
22.01.2019).
14. http://www.ccea.ro/etica-si-integritate-academica/ (Accesat la data de 22.01.2019).