Sunteți pe pagina 1din 5

Paraclisul Preasfintei Treimi Rugăciunile începătoare (pag 5) Doamne miluieşte!

(de 12 ori) Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne


închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm
şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Psalmul 142 (pag. 5)
Tropar Către Preasfânta Treime de Viaţă Făcătoare să alergăm noi păcătoşii cu
umilinţă, să ne pocăim pentru păcatele noastre strigând din suflet: Te rugăm
Preasfântă Treime ajută-ne nouă, dreptmăritorilor creştini, că pierim sub mulţimea
păcatelor noastre! Nu-i întoarce înapoi fără de ajutor, pe cei care cu sârguinţă Ţi
se roagă, că eşti nădejdea noastră cea mare! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Psalmul 149 Cântaţi
Domnului cântare nouă! Laudă Lui în adunarea celor cuvioşi! Să se veselească Israel
de Cel care l-a făcut pe el, şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor! Să
laude Numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire săI cânte Lui! Că iubeşte
Domnul poporul Său şi-i va învăţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi! Se vor lăuda
cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor! Laudele Domnului în
gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor! Ca să se răzbune pe neamuri şi să
pedepsească pe popoare! Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai
lor în cătuşe de fier! Ca să facă între dânşii judecată scrisă! Slava aceasta este
a tuturor cuvioşilor Săi! Canonul Preasfintei Treimi - Cântarea I Apa trecând-o ca
pe uscat şi de răutatea vrăjmaşilor scăpând poporul striga: Izbăvitorului şi
Dumnezeului nostru să-I cântăm! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Fiind
cuprinşi de multe ispite, către Tine alergăm, Preasfântă Treime, căutând scăpare,
mântuire şi izbăvire din toate nevoile noastre. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe
noi! Tulburaţi suntem noi creştinii, iar sufletele noastre sunt pline de păcate.
Uşurează şi linişteşte cugetele noastre cele aprinse, că ai cea mai mare putere şi
cea mai mare ştiinţă, fiind Tu, Dumnezeul Suprem şi Binecuvântat. Slavă Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh! Pe Tine Te rugăm Preasfântă Treime, să ne izbăveşti din
toate relele, că zidirea Ta suntem şi altă scăpare nu avem. Şi acum şi pururea şi
în vecii vecilor! Amin! Fiind bolnavi sufleteşte şi trupeşte ne supunem cercetării
şi purtării Tale de grijă, că nu vei goni niciodată pe robii Tăi, care sunt
încreştinaţi. Cântarea a III-a Doamne Dumnezeule, Care ai făcut cele de deasupra
crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, Tu pe noi ne întăreşte întru dragostea Ta,
că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor mântuire! Preasfântă Treime
miluieşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule, Apărătorul şi Acoperământul vieţii noastre
eşti! Îndreptează-ne pe noi spre cele bune, că Tu eşti pricina şi Izvorul
Bunătăţilor, Unule Multmilostive. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi!
Binecuvântată eşti întru toţi vecii să fii credincioşilor scăpare şi cei care se
roagă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt găsesc alinare şi scăpare din nevoi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cel ce L-ai trimis pe Făcătorul-de-Bine
pe Pământ, pe Domnul Iisus Hristos, Care ne-a dat vestea cea bună a Împărăţiei
Cerurilor, ajută-ne nouă creştinilor dreptmăritori! Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor! Amin! Fiind cu toţii neputincioşi şi având multe boli, către Tine ne rugăm
noi creştinii, să ne ajuţi pe noi şi pe urmaşii noştri. Izbăveşte-ne Doamne din
nevoi, scapă-ne de toate răutăţile din viaţa aceasta, că eşti Viu, Veşnic, Iubitor
de oameni şi Atotputernic! Cu milostivire caută spre noi, Doamne, şi dăruieşte-ne
sănătate trupească şi sufletească şi gânduri curate şi binecuvântate! Ectenia
pomenirii Miluieşte-ne pe noi, Doamne Dumnezeule, după Mare Mila Ta, rugămu-ne Ţie
auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru întreaga Biserică
Creştin-Ortodoxă, pentru unirea tuturor Bisericilor într-una Sfântă, Sobornicească
şi Apostolească Biserică, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru
poporul român, pentru românii de pretutindeni, pentru sănătatea şi mântuirea lor,
Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru toţi fraţii noştri,
pentru toţi dreptmăritorii creştini şi pentru robii Lui Dumnezeu care sunt aici de
faţă (nume) pentru sănătatea, mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne
rugăm!

23
Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru toţi oamenii de pe Pământ, pentru luminarea
lor, pentru înţelepţirea, ajutorarea, protejarea de cel rău, pentru mântuirea lor
şi pentru întoarcerea la dreapta credinţă, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte!
(de 12 ori) Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi
înălţăm, Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Cel ce eşti al lumii Apărător şi Cel Mai Mare Ocrotitor, Care ai făcut
Cerurile şi Pământul, Atotputernice Doamne, vino şi ne mântuieşte pe noi! Cântarea
a IV-a Doamne, am auzit taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am
preamărit Dumnezeirea Ta. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Tulburarea
sufletelor noastre, alin-o Doamne Dumnezeule Cel Preaslăvit şi ne întăreşte pe noi!
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Căutând spre Marea Ta Milostivire, Doamne
Dumnezeule, lăudându-Te şi preamărindu-Te, Te rugăm să ne ajuţi să ne sfinţim
sufletele. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Împodobindu-ne cu darurile
Tale, Doamne Dumnezeule, Ţie cântare de mulţumire Îţi aducem, ştiindu-Te pe Tine
Cel Mai Mare Ocrotitor al creştinilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin! Întărirea şi nădejdea noastră eşti, Doamne Dumnezeule, Cel Preamărit şi
Prealăudat, că Binecuvântat eşti Tu întru toţi vecii! Cântarea a V-a Luminează-ne
pe noi, Doamne Dumnezeule, cu Puterea Ta şi cu Sfânta Lumină Divină şi Pacea Ta dă-
ne-o nouă! Unule Multmilostiv, Iubitorule de oameni Mărire Ţie! Preasfântă Treime
miluieşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule Multmilostiv umple de veselie viaţa noastră,
dăruindu-ne bucuria Ta cea nestricată, Cel ce eşti pricina veseliei noastre
duhovniceşti! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule
Atotputernic, Te rugăm izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, că Tu eşti izbăvirea
noastră, a tuturor binecredincioşilor creştini.! Slavă Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh! Negura greşelilor noastre risipeşte-o, Doamne Dumnezeule Prealuminat
şi trimite peste noi Strălucirea Ta cea sfântă şi veşnică, redându-ne nouă vederea
cea trupescă şi pe cea duhovnicească! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă Treime vindecă-ne durerile şi neputinţele, dă-ne sănătate şi întăreşte-
ne în credinţă pentru a face în toate doar Voia Ta! Cântarea a VI-a Rugăciunea mea
voi vărsa către Domnul Dumnezeu şi Lui Îi voi spune toate necazurile mele, că s-a
umplut sufletul meu de răutăţi, iar viaţa mea de iad s-a apropiat şi ca Iona mă
rog: Dumnezeule, din stricăciune scoatene pe toţi! Preasfântă Treime miluieşte-ne
pe noi! Scapă de moartea veşnică firea noastră plină de putregai, şi ne izbăveşte
pe toţi de răutăţile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Preasfântă Treime miluieşte-ne
pe noi! Zid de apărare eşti nouă, Doamne Dumnezeule Preamărit şi Prealuminat. Pacea
Ta dă-ne-o nouă şi izbăveşte-ne din toate tulburările noastre! Slavă Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Dumnezeule Desăvârşit, Atotputernic, Preaplin de
Iubire, nu-i lăsa pe cei care Te iubesc pe mâna celor răi şi fără de milă, ci
milostiveşte-Te şi scapă-i de durerile şi de necazurile vieţii acesteia trecătoare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Celor ce zac în dureri sufleteşti şi
trupeşti şi au trebuinţă de ajutorul Tău, dăruieşte-le sănătate, Atotputernice
Doamne, că vindecându-se, vor slăvi toţi Dumnezeirea Cea Veşnică şi de Necuprins.
Ectenie specială Cu pace, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru
cei care sunt bolnavi, fermecaţi, vrăjiţi sau înrăiţi de duhurile rele, pentru
vindecarea lor grabnică, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru
alungarea tuturor duhurilor rele, din trupurile, din sufletele, din minţile
noastre, din noi şi de lângă noi, din casele noastre, din ţara noastră şi de peste
tot Pământul, Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Pentru toţi robii
Lui Dumnezeu care sunt bolnavi şi pentru toţi aceştia care sunt de faţă (nume),
pentru sănătatea şi mântuirea lor şi a familiilor lor, Domnului să ne rugăm! Doamne
miluieşte! (de 12 ori)

24
Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm,
Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Doamne, nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi, ci izbăveşte-i din toate
nevoile, Iubitorule de oameni, Care ştii toate din inimile tuturor. Apostolul
Înţelepciune! Din I-a epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan citire
(Ioan 5; 3-13) Fraţilor! Dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim Poruncile
Lui şi Poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu,
biruieşte lumea şi aceasta este biruinţa care a biruit lumea, credinţa noastră.
Cine este cel care biruieşte lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul Lui
Dumnezeu? Acesta este Cel care a venit prin apă şi sânge. Şi Duhul Sfânt este Cel
care mărturiseşte că Dumnezeu este Adevărat! Căci trei sunt Care mărturisesc în
Cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi Aceştia trei Una sunt! Şi trei sunt care
mărturisesc pe Pământ: Duhul, Apa şi Sângele. Şi aceştia mărturisesc la fel! Dacă
primim mărturia oamenilor, mărturia Lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este
mărturia Lui Dumnezeu: că a mărturisit pentru Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are
viaţa, cel ce nu are pe Fiul Lui Dumnezeu, nu are viaţa veşnică! Pace ţie
cititorule! Şi duhului tău! Aliluia! Ascultă Doamne şi vezi poporul nostru care
nădăjduieşte întru Tine! Feţei Tale se vor ruga mai marii popoarelor! Evanghelia
Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca citire
(Luca 3; 21-23) În vremea aceea, după ce s-a botezat tot poporul, Botezându-Se şi
Iisus şi rugându-Se s-a deschis Cerul. Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip
trupesc ca un porumbel. Şi glas s-a făcut din Ceruri: Tu eşti Fiul Meu iubit, întru
care am binevoit! Şi Iisus Însuşi era ca la treizeci de ani, când a început să
propovăduiască! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte, Cuvinte şi
Duhule Sfânt, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Pentru
rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria, ale Tuturor Sfinţilor şi ale Sfintelor
Puteri Cereşti, curăţeşte, Doamne, mulţimea păcatelor noastre! Miluieşte-ne
Dumnezeule după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile
noastre! Ajutorului omenesc nu ne lăsa pe noi, Preasfântă Treime, ci primeşte
rugăciunile robilor Tăi, că necazurile ne cuprind şi nu mai putem răbda
săgetăturile duşmanilor noştri! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Acoperământ şi mângâiere ne găsim la Tine, Atotputernice Doamne. Nu ne trece cu
vederea, ci izbăveşte-ne din nevoi şi din dureri. Toţi cei care aleargă către Tine
şi Ţi se închină Ţie, Doamne Dumnezeule, vin cu credinţa că vor avea ajutor atât în
viaţa aceasta, cât şi în viaţa următoare. Preasfântă Treime luminează-ne pe noi,
întoarce-i la pocăinţă pe toţi cei care păcătuiesc şi îndrumă poporul nostru pe
calea cea bună! Cântarea a VII-a Tinerii, care au mers oarecând în Babilon, cu
credinţă în Preasfânta Treime văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Bine eşti
cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne
Dumnezeule Cel Mare şi Atotputernic, Care pe toate le-ai zidit, întăreşte-ne şi ne
ocroteşte pe noi, care cu dragoste Îţi cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul
părinţilor noştri! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Când ai vrut să
rânduieşti mântuirea oamenilor, Doamne, L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, pentru
care Îţi cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri! Slavă Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh! Izvor de curăţie sufletească şi turn minunat de apărare
eşti nouă, Preasfântă Treime şi de aceea cântăm: Bine eşti cuvântat Dumnezeul
părinţilor noştri! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe toţi cei care
vin cu credinţă, cu nădejde şi cu dragoste la Tine, Doamne Dumnezeule, tămăduieşte-
i de bolile lor sufleteşti şi trupeşti, ca toată lumea să vadă al Tău minunat
Ajutor Ceresc şi cu toţii să-Ţi cânte: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor
noştri! Cântarea a VIII-a Pe Împăratul Ceresc să-L lăudăm şi să ne închinăm Lui,
preaînăltându-L şi cântându-L întru toţi vecii. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe
noi! Doamne Dumnezeule, Te rugăm întăreşte-ne în credinţă pe noi, care avem nevoie
de al Tău ajutor, că Te iubim, Te lăudăm şi Te slăvim întru toţi vecii! Preasfântă
Treime miluieşte-ne pe noi! Din toată inima Te rugăm Doamne Dumnezeule, să ne
vindeci pe noi creştinii, de neputinţele noastre, că Te iubim, Te lăudăm şi Te
slăvim întru toţi vecii! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Bogăţia
vindecărilor de tot felul poţi să o reverşi peste noi, Doamne Dumnezeule, că Te
iubim, Te lăudăm şi Te slăvim întru toţi vecii! Bine să cuvântăm pe Tatăl, pe Fiul
şi pe Sfântul Duh, Domnul! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Toată
asuprirea şi năvălirea patimilor noastre poţi să o izgoneşti de la noi, Doamne
Dumnezeule, că Te iubim, Te lăudăm şi Te slăvim întru toţi vecii!

25
Cântarea a IX-a Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L
şi preaînălţându-L întru toţi vecii. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Pe
Împăratul Ceresc pe Care-L laudă Sfintele Oştiri Îngereşti, să-L lăudăm noi
credincioşii şi să-L înălţăm întru toţi vecii! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe
noi! Ajută-ne Doamne Dumnezeule Cel Preamărit să scăpăm cu toţii de asuprirea
duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu
strălucirea Dumnezeirii Tale, Preasfântă Treime luminează-ne pe noi, pe urmaşii
noştri şi pe toţi creştinii viitorului, că Te iubim, Te lăudăm şi Te slăvim întru
toţi vecii! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pe noi creştinii care
avem boli grele vindecă-ne de tot răul, că aşa se vor umple de bucurie sufletele şi
inimile noastre, Preaminunatule Vindecător. O, Preabinecuvântată, Presfântă Treime,
alungă-i departe pe cei care se luptă cu noi şi ajută-i pe creştinii care sunt în
nevoi! Izbăveşte-i pe cei asupriţi şi curăţeşte-i de păcate pe cei care Ţi se
închină, Îţi mulţumesc şi Te preamăresc! Laudele Preasfintei Teimi Cu ce cununi de
laudă O vom preacinsti noi creştinii pe Preasfânta Treime, Care S-a arătat oarecând
la stejarul lui Mamvri către patriarhul Avraam? Cu ce cântări de slavă O vom
preamări noi creştinii pe Preasfânta Treime, Care S-a arătat la Sfântul Botez al
Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a făcut în apa Iordanului? Cu ce flori
duhovniceşti O vom încununa noi pe Preasfânta Treime: pe Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt, Care au fost văzuţi de către Sfântul Arhidiacon şi Mucenic Ştefan, la
martirajul său? Cu ce cununi mângâietoare O vom încununa noi pe Preasfânta Treime,
Care a fost arătată de Sfântul Apostol Ioan în scrierile sale sfinte? Slavă Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi toţi
pământenii să-I aducem laudă Preasfintei Treimi, Care ne apără pe noi de duşmanii
văzuţi şi nevăzuţi! Veniţi să-L lăudăm pe Atotputernicul Dumnezeu, Care-i ocroteşte
pe cei credincioşi sub Sfânt Acoperământul Său! Veniţi iubitori de adevăr şi de
sfinţenie, să făcem Voia Tatălui Atotfăcător şi Preaslăvit întru toţi vecii!
Doxologia Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus, Lui
Dumnezeu şi pe Pământ pace, între oameni bunăvoire! Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm,
închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea Mare. Doamne
Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule Unule-Născut,
Iisuse Hristoase şi Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt; Doamne Dumnezeule, Mieluşelul
Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe noi, Cel
ce ridici păcatele lumii! Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus
Hristos, întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin! În toate zilele bine Te vom cuvânta
şi vom lăuda Numele Tău, în veac şi în veacul veacului. Învredniceşte-ne Doamne în
ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeul
părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în veci! Amin! Fie Doamne
mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine! Bine eşti cuvântat
Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori) Doamne, scăpare Te-ai
făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne miluieşte-mă! Vindecă sufletul
meu, că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu
eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este Izvorul Vieţii, întru Lumina Ta vom vedea
lumina! Tinde, Doamne, mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine! Sfinte Dumnezeule,
Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori) Slavă Tatălui
şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Sfinte
fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! Bine este cuvântat Atotputernicul Dumnezeu
Savaot, cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti care Îl ascultă şi fac Voia Lui cea
Sfântă! Să ne rugăm să fim şi noi binecuvântaţi cereşte. Preasfântă Treime, Care-i
luminezi, îi sfinţeşti, îi întăreşti pe cei aflaţi pe calea înaltelor povăţuiri,
călăuzeşte-ne şi pe noi spre a face Voia Ta, întru Slava Numelui Tău Sfânt. Amin!
Rugăciune către Preasfânta Treime O, Preasfântă Treime, a cărei putere nu a fost şi
nu va fi niciodată egalată, Te rugăm revarsă asupra lumii întregi forţa Iubirii
Tale, ca să îndepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea malefică, toată
puterea răului, care încearcă să-i atragă în vâltoarea morţii, a fricii şi a
distrugerii! O, Preasfântă Treime, Care veghezi asupra fiecăruia cu o iubire atât
de tandră, dar în acelaşi timp cu Atotputernicia cu care ai făcut lumea, revarsă
forţele Tale atotputernice asupra lumii întregi, asupra Pământului, asupra
României, asupra Bucureştiului, asupra fiecărei localităţi şi ţări de pe glob,
asupra fiecăruia dintre noi, în parte! Oferă-ne pacea, păzeşte în noi iubirea!
Amin!