Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Secvenţele activităţii Desfăşurarea secvenţelor didactice Aproximare timp


Crt. didactice
I. Pregătirea clasei Salutul elevilor.
1 Organizarea elevilor şi Verificarea absenţilor şi pregătirea materialelor didactice.
anunţarea tipului de
lecţie
2 Pregătirea muzicală a Exerciţiul vocal cu elevii pentru încălzirea vocilor pe tonuri şi semitonuri.
elevilor
II. Verificarea lecţiei Se va face verificarea lecţiei “Termenii de mișcare”. Se pun întrebări cu privire la
precedente: cele trei tipurile de termeni de mișcare.
elemente ale subiectului Elevii răspund.
lecţiei, prin întrebările
corespunzătoare
III. Prezentarea noului Se va menţiona elevilor desfășurarea lecției noi „Termenii de nuanță”
conţinut
1 Moment aperceptiv
-intuitiv-
2 Titlul lecţiei Se va scrie pe tablă titlul lecţiei: “Termenii de nuanță”. Elevii îşi vor nota în caiete.

3 Analizarea şi explicarea Se vor deschide manualele la pagina 54, unde se află lecția. Se va scrie pe tablă
noilor elemente în definiția intensității a nuanțelor și tipurile de nuanțe.
exemplul propus pentru
învăţare
4 Însuşirea noii lucrări Se va cânta pe note și pe cuvinte „Veniţi toate neamurile” – cântec de stea de S. Drăgoi.
muzicale Elevii vor urmării cu atenţie. Se va mai cânta încă o dată pe cuvinte, după care se va
cănta împreună cu elevii. Se va audia „Cântec de leagăn” de J. Brahms în limba
română.
5 Aplicarea, exersarea În continuare, se vor face comntari asupra celor doua piese și nuanțele aflate pe
noutăţii în diferite parcursul pieselor
exerciţii, exemple şi - „Veniţi toate neamurile” – cântec de stea de S. Drăgoi
audiţii - „Cântec de leagăn” – de J. Brahms

IV. Fixarea şi evaluarea Se vor reactualiza elementele eseţiale din lecţia nouă, cerând elevilor să precizeze:
cunoştinţelor, priceperilor - Ce este intensitatea ?
şi deprinderilor - Ce sunt nuanțele ?
- Ce tipuri de nuanțe cunoașteți?
V. Concluziile lecţiei şi Aprecieri privind participarea elevilor la lecţie; interesul manifestat faţă de noile
tema pentru data viitoare cunoştinţe prezentate. Elevii vor avea ca temă interpretarea piesei „Cântec de leagăn” –
de J. Brahms având în vedere termenii de nuanță