Sunteți pe pagina 1din 4

Data:________________________ Nume și prenume: ________________________

PROBĂ DE EVALUARE
MATEMATICĂ, CLASA A IV-A

1. Scrie numerele date:


a) cu litere:
165 289 - _______________________________________________________________________

38 314 - ________________________________________________________________________

203 790 - _______________________________________________________________________

b) cu cifre:

 treizeci și patru de mii cinci sute zece - _________________

 o sută șaptezeci și șase de mii unu - __________________

 șapte sute douăzeci de mii patruzeci și opt - ________________

 nouă sute de mii optsprezece - ________________

2. Scrie numerele:

a) de la 237 418 la 237 423;

____________________________________________________________________________________

b) de la 509 602 la 509 598;

_____________________________________________________________________________________

c) pare, cuprinse între 99 993 și 100 008

_____________________________________________________________________________________

3. Se dau numerele: 178 417; 1 000 000; 75 209; 525 198; 75 902; 3 008; 1 000; 898 310. Ordonează-

le:

 crescător:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 descrescător:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Completează spațiile punctate cu semnele de relație potrivite:

17 256 ......... 71 582 789 999 ........ 788 999 345 120 ......... 345 120
5. Încercuiește varianta corectă de scriere a numerelor cu cifre romane.

1 948 a) MMCXLVIII b) MCMZLVIII c) MCMLXVIII

3 507 a) MMMCCCCCVII b) MMMVCVII c) MMMDVII

125 a) CXXV b) MXXV c) MIIV

1 664 a) MDCLXVI b) MDCLXIV c) MDCXLIV

6. Rotunjește numerele în tabel.

Rotunjirea

Numărul la zeci la sute la mii la zeci de mii la sute de mii

48 317

54 782

175 569

816 891

578 114

391 432

Ai terminat?

Bravo! Verifică încă o dată!


Data:________________________ Nume și prenume: ________________________

PROBĂ DE EVALUARE (diferențiat)


MATEMATICĂ, CLASA A IV-A

1. Scrie numerele date:


a) cu litere:
289 - _______________________________________________________________________

504 - ________________________________________________________________________

1 790 - _______________________________________________________________________

b) cu cifre:

 cinci sute zece - _________________

 o sută șaptezeci și șase - __________________

 șapte sute douăzeci și opt - ________________

 o mie doi - ________________

2. Scrie numerele:

a) de la 237 la 244;

_____________________________________________________________________________________

b) de la 602 la 598;

_____________________________________________________________________________________

c) pare, cuprinse între 893 și 905

_____________________________________________________________________________________

3. Se dau numerele: 417; 218; 834; 198; 902; 355; 1 000; 710. Ordonează-le:

 crescător:

________________________________________________________________________

 descrescător:

______________________________________________________________________

4. Completează spațiile punctate cu semnele de relație potrivite ( < , > , = ):

256 ......... 582 999 ........ 1 995 120 ......... 120


5. Încercuiește varianta corectă de scriere a numerelor cu cifre romane.

8 a) VIII b) V c) X

9 a) XX b) III c) IX

15 a) V b) XV c) XIV

21 a) XXI b) XXII c) XIX

6. Scrie vecinii numerelor:

............... 500 ................... ............... 340 ................ ............... 220 ..............

............... 114 .................... ................ 419 ................. ............... 665 ..............

.............. 100 ................. ............... 713 ................ .............. 404 ...............

Ai terminat?

Bravo! Verifică încă o dată!

S-ar putea să vă placă și