Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

PREFAŢĂ

CAPITOLUL I – GEORGE BREAZUL –


PERSONALITATE MARCANTĂ A SECOLULUI XX

I – 1 – Activitatea lui George Breazul în cadrul Arhivei fonogramice 1

II – 2 – Colindele în concepţia lui George Breazul 12

CAPITOLUL II – ACTIVITATEA MUZICOLOGICĂ ŞI DIDACTICĂ


A LUI GEORGE BREAZUL 43

CAPITOLUL III – EDUCAŢIA MUZICALĂ ÎN CONCEPŢIA LUI


GEORGE BREAZUL

III – 1 – Programa analitică a muzicii pentru şcolile mici şi primare 63


III – 2 - Afirmarea internaţională a sistemului lui George Breazul 86

CONCLUZII 94

BIBLIOGRAFIE 97