Sunteți pe pagina 1din 3

APROBAT

DATA……./……/………….. DIRECTOR

COD: IPSSM - 049

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
DESZAPEZIREA SI COMBATEREA POLEIULUI

Continut
Art. 1. Prezentele instructiuni cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de
muncă specifice activităţii de deszapezire si combatere a poleiului

Scop
Art.2. Scopul prezentelor instructiuni este de a elimina sau diminua riscurile de accidentare existente in
cadrul acestor activitati.

Domeniu de aplicare
Art.3. Prezentele instrucţiuni proprii se aplică in cadrul Directiei de Salubritate tuturor lucratorilor
care desfasoara activitati de deszapezire si combatere a poleiului .

Revizuirea instructiunilor
Art. 4. Prezentele instrucţiuni vor fi revizuite periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar,
ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional sau la nivelul
proceselor de munca .

Incadrarea personalului la locul de munca


Art.5. Pentru desfasurarea activitatilor de deszapezire si combatere a poleiului vor fi repartizati numai
salariati care corespund din punct de vedere fizic .

Organizarea locului de munca


Art 6. Lucratorii sunt obligati sa utilizeze corespunzator echipamentul individual de protectie ( in mod
deosebit pe timpul noptii, vor purta obligatoriu veste reflectorizante )
Art .7. La curatatul zapezii lucratorii vor lucra la o distanta de cel putin 5 m unul fata de celalalt.
Art. 8. La curatarea manuala, lucratorii se vor pozitiona cu picioarele pe locurile curatate de zapada,
gheata sau polei, pentru a nu se expune alunecarii si caderii .
Art.9. Utilajele folosite pentru incarcarea si transportul zapezii vor fi prevazute cu mijloace de
semnalizare adecvate ( girofar, benzi reflectorizante, etc. ).
Art.10. Stationarea utilajelor se va face numai in locurile in care nu poate fi stanjenita circulatia.
Art.11.Transportul lucratorilor este permis numai in cabina, langa conducatorul utilajului.
Art.12. In timpul deplasarii si al lucrului, conducatorul utilajului va avea grija sa nu loveasca pietonii,
autovehiculele sau alte instalatii.
Art.13. La folosirea utilajelor de incarcare a zapezii, conducatorul utilajului va lucra cu grija astfel incat
sa nu avarieze autovehiculele stationare .

Cod : PO - DS - 15 -03 -1- EDITIA: 1 Revizia : 1


Art. 14. In timpul incarcarii se interzice stationarea oricarei persoane la o distanta de cel putin 2 m fata
de dispozitivul de incarcare.
Art.15.In timpul functionarii utilajului, conducatorul acestuia va pastra distanta necesara fata de bordura
si alte vehicule.
Art.16. La utilizarea autoplugurilor se va verifica ridicarea lamei la inaltimea necesara pentru a nu lovi
carosabilul.
Art.17. In cazul utilizarii dispozitivului plug pe tractor, se va verifica sistemul de remorcare .
Art.18. Dispozitivul de pluguit va fi ridicat la inaltimea necesara pentru a nu lovi carosabilul.
Art.19. In timpul functionarii raspanditorului cu disc rotativ se interzice prezenta lucratorilor in zonele
periculoase generate de mecanismele aflate in miscare.
Art.20. Orice operatie de manevrare sau reglare la discul rotativ se va efectua numai cand raspanditorul
cu disc rotativ stationeaza si este asigurat impotriva deplasarilor necomandate.
Art.21. In timpul alimentarii cu material antiderapant, sau functionarii raspanditorului cu disc rotativ
salariatilor le sunt interzise:
a)interventia la banda transportoare care actioneaza discul rotativ;
b) urcarea pe gratarul raspanditorului;
c) coborarea in buncarul raspanditorului.
Art.22. Se interzice lucrul cu raspanditoarele mecanice daca acestea nu au montati toti protectorii.
Art.23. Discul raspanditorului trebuie sa fie asigurat contra iesirii de pe ax in timpul functionarii.
Art.24. Inainte de pornirea motorului, transmisia snecului alimentator si a discului raspanditor trebuie sa
fie decuplata.
Art.25. La raspanditoarele mecanice remorcate, este interzisa stationarea salariatilor pe utilaj sau pe
protapul acestuia.
Art.26 In cazul caderii conductorilor electrici sau a stalpilor cu instalatii electrice in zona drumului, se
vor anunta unitatile de furnizare a energiei pentru interventie.
Art.27. Salariatul care alimenteaza din autocamion raspanditorul tractat cu material antiderapant va
utiliza obligatoriu centura de siguranta ancorata de o franghie fixata de obloanele laterale.
Art.28. Este interzisa raspandirea manuala a materialelor antiderapante din mijloacele de transport sau
utilaje mecanice, precum si prezenta salariatilor in aceste mijloace in timpul deplasarii.
Art.29. Deplasarea raspanditorului mecanic pana sau de la locul de munca se va face numai cu
dispozitivul de raspandire ridicat si asigurat, buncarul inchis, iar priza de putere decuplata.
Art.30. Echipele de lucratori care lucreaza la deszapezirea drumurilor concomitent cu mijloacele
mecanizate trebuie sa aiba in componenta piloti pentru dirijarea circulatiei.
Art.31. La trecerea utilajelor de deszapezire care arunca zapada lateral, conducatorul locului de munca
va stabili amplasarea salariatilor din subordine.
Art.32. Cand stratul de zapada este mai mare de 50 cm se vor amenaja spatii de refugiu pentru salariati
la distante corespunzatoare.
Art.33. Salariatii sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca sculele si uneltele sunt in
buna stare.
Art.34. La terminarea lucrului, echipamentul de deszapezire va fi suspendat si asigurat.
Art.35. Cand utilajele de deszapezire sunt in mers se interzice indepartarea bulgarilor de gheata,
curatarea lamei sau prezenta salariatilor pe scari sau pe platformele anexa ale utilajelor.
Art.36. Este interzis transportul salariatilor in bena sau caroseria autovehiculului. Acestia vor fi
transportati numai in cabina.
Art.37. Autovehiculele cu lama utilizate la deszapezire trebuie dotate la roti cu lanturi antiderapante.
Art.38. Pe timpul deplasarii de la un punct de lucru la altul, lama metalica trebuie sa fie asigurata.
Depozitarea sarii si a nisipului
Art.39. Depozitarea sarii si a nisipului in vrac se face in trepte sau taluz .
a) - cand depozitarea se face in taluz, panta acestuia nu va depasi 45o
b) - inaltimea si latimea treptelor va fi de 1m

Cod : PO - DS - 15 -03 -2- EDITIA: 1 Revizia : 1


Art. 40. Cand se lucreaza simultan pe diferite trepte din taluz, lucratorii nu trebuie sa se afle unul
deasupra altuia, in acelasi plan vertical .
Art.41. Se interzice lucratorilor sa stea culcati, sa se odihneasca, sa ia masa sau sa se dezbrace la baza
sau pe masa de sare sau nisip depozitata .
Art. 42. Scoaterea si incarcarea din depozit se va face numai sub supravegherea conducatorului locului
de munca care va lua toate masurile de securitate .
Art.43. In cazul in care incarcarea se face mecanizat, este interzisa stationarea lucratorilor in raza de
actionare a utilajului de incarcat .
Art.44. La curăţatul zăpezii lucrătorii vor lucra la o distanţă de cel puţin 5 m unul faţă de celălalt.
Pe timpul nopţii lucrătorii din echipele de deszăpezire vor fi dotaţi cu mijloace de semnalizare optică
(ochi de pisică) ataşate de echipamentul individual de protecţie.
Art.45. La ridicarea capacelor de la căminele de canal în vederea aruncării zăpezii se va proceda cu
atenţie, folosind cârlige sau târnăcoape. Deschiderea capacelor cu mâinile este interzisă, deasemenea si
lasarea acestora descoperite .
Art.46. In jurul canalelor deschise pentru descărcarea zăpezii se va împrăştia sare şi nisip, pentru a se
preintampina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi imprejmuite şi semnalizate atat ziua cat şi
noaptea; în timpul nopţii, gurile de canal deschise vor fi marcate cu felinare roşii.
Art. 47. La curatarea manuala, lucratorii se vor pozitiona cu picioarele pe locurile curatate de zapada,
gheata sau polei, pentru a nu se expune alunecarii si caderii .
Art. 48.Se interzice lucratorilor efectuarea altor activitati decat cele stabilite in fisa postului sau dispuse
de catre conducatorul locului de munca .

ELABORAT
Lucrator desemnat SSM

Cod : PO - DS - 15 -03 -3- EDITIA: 1 Revizia : 1