Sunteți pe pagina 1din 3

Str. Traian, nr. 234, et.

6, sector 2
Bucureşti – 024046, România
tel: +40 (0) 31 102 37 01
fax: +40 (0) 31 102 37 02
email: sbr@sbr.ro
www.sbr.ro

CONSTRUIRE FABRICA DE PRODUCȚIE A ETANOLULUI DIN


CELULOZĂ. FAZA 2 – PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE,
UNITĂȚI DE PRODUCȚIE, PLATFORME DEPOZITARE PAIE,
ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, ANEXE ADMINISTRATIVE, ANEXE
TEHNICE, CASA POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI, PLATFORME,
PARCAJE, SPAȚII VERZI, DRUM ACCES, ÎMPREJMUIRE ȘI
ORGANIZARE DE ȘANTIER

Comuna Podari, Județul Dolj, România

BORDEROU GENERAL

PROIECT:
L0xx/2019

FAZA:

P.T.-D.E.

REV. 00

Octombrie 2019

CUI: RO17982104, NR. ORC: J40/16186/2005


IBAN: RO80 BRDE 450S V849 2681 4500
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
Str. Traian, nr. 234, et. 6, sector 2
Bucureşti – 024046, România
tel: +40 (0) 31 102 37 01
fax: +40 (0) 31 102 37 02
email: sbr@sbr.ro
www.sbr.ro

Nr. proiect Specialitatea Faza Revizia Elaborat Verificat Data


Project number Speciality Phase Revision Issued Checked Date
L0xx / 2019 FS PT-DE 00 CAB CD Oct 2019

PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt
2. Listă de semnături
3. Borderou
4. Memoriu tehnic de specialitate
5. Raport de verificare cerința Af
6. Caiet de sarcini incluziuni rigide
7. Caiet de sarcini pernă de transfer
8. Breviar de calcul
9. Program de control al calității pe faze determinante

PIESE DESENATE

CLP_DE_FS_001_00_Plan săpătură zona 1


CLP_DE_FS_002_00_Plan săpătură zona 2
CLP_DE_FS_003_00_Plan săpătură zona 3
CLP_DE_FS_004_00_Plan săpătură zona 4
CLP_DE_FS_005_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A011
CLP_DE_FS_005.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A011
CLP_DE_FS_006_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A505
CLP_DE_FS_006.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A505
CLP_DE_FS_007_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A513
CLP_DE_FS_007.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A513
CLP_DE_FS_008_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A310, A310.1 și A510
CLP_DE_FS_008.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A310, A310.1 și A510
CLP_DE_FS_009_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A080.1
CLP_DE_FS_009.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A080.1
CLP_DE_FS_010_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A518
CLP_DE_FS_010.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A518
CLP_DE_FS_011_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A020
CLP_DE_FS_011.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A020
CLP_DE_FS_012_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A092
CLP_DE_FS_012.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A092
CLP_DE_FS_013_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A030
CLP_DE_FS_013.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A030
CLP_DE_FS_014_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A060.1
CLP_DE_FS_014.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A060.1
CLP_DE_FS_015_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A100.5

L0xx/ 2019 DOCUMENT1 Pag. 2/3


Str. Traian, nr. 234, et. 6, sector 2
Bucureşti – 024046, România
tel: +40 (0) 31 102 37 01
fax: +40 (0) 31 102 37 02
email: sbr@sbr.ro
www.sbr.ro

Nr. proiect Specialitatea Faza Revizia Elaborat Verificat Data


Project number Speciality Phase Revision Issued Checked Date
L0xx / 2019 FS PT-DE 00 CAB CD Oct 2019

CLP_DE_FS_015.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A100.5


CLP_DE_FS_016_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A031.2
CLP_DE_FS_016.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A031.2
CLP_DE_FS_017_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A060.2
CLP_DE_FS_017.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A060.2
CLP_DE_FS_018_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A100.2
CLP_DE_FS_018.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A100.2
CLP_DE_FS_019_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A514&A520
CLP_DE_FS_019.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A514&A520
CLP_DE_FS_020_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A095
CLP_DE_FS_020.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A095
CLP_DE_FS_021_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A031.1
CLP_DE_FS_021.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A031.1
CLP_DE_FS_022_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A040&A045
CLP_DE_FS_022.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A040&A045
CLP_DE_FS_023_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A517
CLP_DE_FS_023.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A517
CLP_DE_FS_024_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A700
CLP_DE_FS_024.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A700
CLP_DE_FS_025_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A070
CLP_DE_FS_025.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A070
CLP_DE_FS_026_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A506
CLP_DE_FS_026.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A506
CLP_DE_FS_027_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A502&A503
CLP_DE_FS_027.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A502&A503
CLP_DE_FS_028_00_Plan dispunere incluziuni rigide corp A501
CLP_DE_FS_028.1_00_Etape de execuție sistem fundare corp A501
CLP_DE_FS_029_00_Plan dispunere incluziuni rigide rack pentru conducte 1
CLP_DE_FS_029.1_00_Etape de execuție sistem fundare rack pentru conducte 1
CLP_DE_FS_030_00_Plan dispunere incluziuni rigide rack pentru conducte 2
CLP_DE_FS_030.1_00_Etape de execuție sistem fundare rack pentru conducte 2
CLP_DE_FS_031_00_Plan dispunere incluziuni rigide rack pentru conducte 3
CLP_DE_FS_031.1_00_Etape de execuție sistem fundare rack pentru conducte 3

L0xx/ 2019 DOCUMENT1 Pag. 3/3