Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI
CONSILIUL LOCAL ȚAMBULA
MD-6241, s.Țambula tel.(262) 31-7-63, tel. Fax (262) 31-7-61
DECIZIA nr.6.5 proiect
din 15 august 2019
Сu privire la acordarea
autobusului primăriei pentru
transportarea elevilor între
localiteatea domiciliu –s.Octeabriscoe
și localitatea instituției de învățămînt-s.Țambula
În baza demersului directorului Gimnaziului s.Țambula, d-na Valentina Albu.
În baza petițiilor celective din partea părinților elevilor, care necesită de transport școlar.
În conformitate cu art.29(2) al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006; Legea RM privind transparenţa în procesul decisional nr.239-XVI din 13.11.2008;
Hotărîrea Guvernului RM nr. 903 din 30.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
transportarea elevilor; Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul
de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional, în scopul aducerii
Regulamentului în corespundere cu actele normative şi asigurarea informării populaţiei privind
luarea deciziei în procesul de aprobare a actelor normative.
Consiliul Local Țambula D E C I D E:
1.Se inițiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional “ Cu
privire la acordarea autobusului primăriei pentru transportarea elevilor între localiteatea-
domiciliu și localitatea instituției de învățămînt unde aceștea își fac studiile.’’ prin modalitatea
consultărilor publice.

2.Oferirea autobuzului şcolar cu transportarea tur-retur al elevilor, între localitatea de domiciliu


a acestora –sat. Octeabiscoe şi sat.Țambula- localitatea instituţiei de învăţămînt general în care ei
îşi fac studiile, pentru perioada între 1 septembrie 2019 pînă la 31 mai 2020,conform listei:
Nr. Numele,prenumele
1 Climenco Gheorghe
2 Ababii Nicolai
3 Deliu Maria
4 Cristea Ana
5 Rusoi Petru
6 Cîra Vera
7 Ceban Zinovii
8 Gorila Eujenia
9 Sobolev Vasile
10 Pădureț Mihail
11 Baligari Iurii
12 Rotari Maxim
12 Meleștean Al-dru
13 Țîganaș Alexei
14 Puica Mihail
15 Lișița Nicolai
16 Băligari Ludmila
17 Gînga Anastasia
18 Topor Vladimir
19 Bolandău Claudia
20 Mînăscurtă Agafia
21 Luchian Grigore
22 Donțu Alexei,Vera
23 Pleșca Alexandru
24 Stași Parascovia
25 Purcarian Luca
26 Icsarenco Eujenia
28 Caușnean Evlampia
29 Beșlic Vasile
30 Guțu Anatol
31 Baligari Pelagheia
32 Cravcenco Petru
33 Erhan Lidia
Total 33 de elevi

3. Prezenta decizie se comunică:


- Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;
- publicului prin afișarea pe panoul informativ, plasarea pe pagina web și a rețelelor de
socializare a primăriei.
Preşedintele şedinţei Donțu Valeria
Contrasemnează
Secretarul consiliului Natalia Juravschi