Sunteți pe pagina 1din 105

1.

CS Selectaț moleculele de ADN extracromozomial:


a) mesosomi
!b) plasmide
c) proteine
d) lizozomi
e) sulfide
2. CS Selectati elementul de structură ce nu este specific pentru celulele procariote:

a) peretele celular
b) plasmidele
c) granulaţiile de volutină
!d) membrana nucleară
e) membrana celulară
3. CS Indicați funcția glicocalixului bacterian:
a) redă forma celulei
b) menține presiunea osmotica internă
c) barieră protectoare față de complement
d) asigură mobilitatea

!e) rol în conjugarea bacteriilor


4. СS Indicaţi metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:
a) metoda Loeffler
b) metoda Ziehl-Neelsen
c) metoda Burri-Ginss
!d) preparatul umed între lamă şi lamellă
e) metoda Gram
5. CS Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:

a) amidon
b) glicogen
c) sulf

d) lipide
!e) polimetafosfați
6. CS Selectați proteina specifică flagelilor:
a) cheratina
b) gelatina
c) pielina
!d) flagelina
e) properdina
7. CS Selectaţi microorganismele cu conținut major de peptidoglican:
a) bacterii Gram-negative
!b) bacterii Gram-positive
c) fungi

d) virusuri
e) viroizii
8. CS Indicați localizarea cromosomului bacterian:
a) nucleolul

b) nucleul
c) plasmide
!d) nucleoidul
e) nucleotide
9. CS Selectați structura responsabilă de adeziunea bcteriilor:
a) plasmidele
b) flagelii
c) sporul
!d) pilii
e) ribosomii
10. CS Selectaţi formle acelulare de microorganisme:
!a) virusurile
b) bacteriile grampozitive
c) fungii
d) micetele levuriforme
e) bacteriile gramnegative
11. CS Selectați metoda indirectă de evidențiere a sporilor:
a) Loefller
b) Burri-Ginss
!c) Aujeszky
d) Gram
e) Neisser
12. СS Selectați ținta de atac a lizozimului:
a) proteinele superficiale
b) punțile interpeptidice
c) legăturile tetrapeptidice
!d) partea glicanică
e) acizii teichoici
13. CS Selectai bacteriile ce posedă mobilitate sporită:
a) vibrionii
b) clostridiile
c) micoplasmele
d) chlamidiile
!e) rickettsiile

14. CS Selectați reactivul ce nu se utilizeză in colorația Aujeszky:

a) fucsină carbolică

b) H2SO4
!c) tuș de China
d) albastru de metilen
e) HCl

15. CS Indicați funcția sporilor:


a) asigură nutriția bacteriei
b) asigură sinteza enzimelor
c) este sediul metabolismului lipidic
d) asigură sinteza enzimelor
!e) de perpetuare a speciei
16. CS Selectați metoda indirectă de diagnostic а maladiilor infecțioase:

a) examenul bacteriologic
b) identificarea ADN sau ARN microbian
!c) serodiagnosticul
d) examenul microscopic
e) examenul biologic
17. CS Selectaţi elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie:
a) incluziunile de sulf
b) incluziunile de glicogen
!c) incluziunile de volutină
d) incluziunile proteice
e) incluziunile lipidice
18. СS Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:

a) Zeihl- Neelsen
!b) Albert
c) Burri-Ginss
d) Loeffler
e) Gram
19. CS Selectați metoda directă de diagnostic a maladiilor infecțioase:
a) serodiagnosticul
!b) examenul microscopic
c) intradermoreacțiile
d) examenul biochimic
e) examenul biofizic
20. CS Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor:
a) microscopia fluorescentă
b) microscopia optică cu imersie
!c) microscopia electronica
d) microscopia cu contrast de fază
e) microscopia optică cu obiectiv uscat
21. CS Indicați ce este periplasma:

!a) spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-negative

b) spaţiu dintre membrana internă și externă ale bacteriilor gram-pozitive


c) partea internă a citoplasmei
d) porțiunea internă a plasmidelor
e) spaţiu dintre mezozomii laterali şi mediali
22. CS Selectați elementul permanent al celulei procariote:

a) mitocondriile

b) reticul endiplasmatic
!c) peretele celular
d) aparatul Golgi
e) lizosomii
23. CS Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:
a) inccluziuni de sulf
b) incluziuni lipidice
c) incluziuni de glicogen
!d) incluziuni de volutina
e) incluziuni de Ca
24. CS Selectaţi care element de structură nu este prezent la procariote:

a) mezozomii
!b) aparatul Golgi
c) ribosomii
d) capsula
e) flagelii
25. CS Selectaţi cre din urmatoarele microorganisme sunt mai inferioare ca virusurile:

a) chlamydia
b) cyanobacteria
c) rickettsia
!d) prionii şi viroizii
e) mycoplasma
26. СS Alegeți formele drepte de bacterii:

!a) clostridium
b) vibrio
c) spirochete
d) tetracoci

e) micoplasme
27. CS Indicați compoziția chimică a sporilor:

a) lipide
!b) dipicolonat de calciu
c) fosfolipide
d) proteine
e) lipopolizaharide
28. CS Selectați primul reactiv utilizat în colorația Ziehl-Neelsen:

!a) fucsina carbolică


b) fucsina apoasă
c) crizoidina
d) albastru de metilen
e) HCl

29. CS Selectați forme celulare procariote de microorganisme:

a) virusuri
b) viroizi
c) prioni
!d) eubacterii
e) fungi
30. СS Selectați proprietațile specifice lipidului A:

a) determină efect toxic la bacteriile Gram pozitive


!b) determină efect toxic la bacteriile Gram -
c) funcție antigenică
d) favorizează fagocitoza
e) asigură metabolismul proteic
31. CS Alegeți elementul de structură characteristic micetelor:

a) acizii teichoici
b) capsula
c) acizii lipoteichoici
!d) membrana nucleară
e) flagelii
32. CS Selectați reactivul ce nu se utilizeză în colorația Aujeszky:
!a) tuș de China
b) albastru de metilen
c) HCl
d) fucsină carbolică
e) H2SO4
33. CS Alegeți elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie:

a)
incluziuni de glicogen

b) incluziuni proteice
!c) incluziuni de volutină
d) incluziuni lipidice
e) incluziuni de sulf
34. CS Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:

a) Burri-Ginss
b) Loeffler
!c)
Neisser

d) Zeihl- Neelsen
e) Gram
35. CS Alegeți microorganismele cu conținut major de peptidoglican:

a) virusurile
b) fungii
c) micoplasmele
!d) bacteriile Gram-positive
e) bacteriile Gram-negative
36. CS Selectați forma încurbată (spiralată) de bacterii:

a) Sarcina
b) Bacillus
c) Bacterium
!d) Borrelia
e) Clostridium
37. CS Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:

!a) polimetafosfați
b) sulf
c) amidon

d) glicogen
e) lipide
38. CS Numiți cocii care se divid în două planuri reciproc perpendiculare:

a) Micrococii
b) Diplococii
!c) Tetracocii
d) Sarcina
e) Staphylococii
39. CS Precizați
în baza căror particularități fizice uleiul de imersie este utilizat în
microscopia optică:

a) Măreşte puterea de rezoluţie a microscopului


b) Asigură un contrast mai bun al obiectului studiat
!c) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
d) Concentrază razele de lumină în obiectiv
e) Posedă un coeficient de refracţie egal cu al aerului
40. CS Numiți cocii care se divid în trei planuri reciproc perpendiculare:

a) Micrococcus

b) Diplococcus
c) Tetracoccus
!d) Sarcina
e) Staphylococcus
41. CM Selectaţi bacteriile cu perete defectiv:
!a) protoplaști

!b) sferoplaști
c) spirochete
d) sarcine
!e) forme L
42. CM Indicaţi funcțiile glicocalexului:

a) țintă de atac pentru antibiotice


b) asigură mobilitatea bacteriilor
!c) funcție antifagocitară
!d) aderență la substrat
!e) barieră de protecţie
43. СМ Selectați funcțiile flagelilor:

a) participă la diviziune
b) țintă de atac pentru antibioticе
!c) asigură mobilitatea
!d) funcție antigenică
e) asigură chemotaxisul bacterian
44. CM Selectați componentele de structură ale sporului:

a) memembrana externă
!b) tunica proteică
!c) cortexul
d) membrana citoplasmatică
!e) peretele sporal
45. CM Selectați tipurile de laboratoare microbiologice în dependență de destinația lor:

a) virusologice
b) bacteriologice
!c) clinico-diagnostice
!d) de studii
!e) de producere
46. CM Selectați coloranții bazici utilizați în microbiologie:

a) metionina
!b) albastru de metilen
c) crizoidină
d) fucsina acidă
!e) fucsina apoasă
47. CM Selectați funcțiile specifice acizilor lipotechoici:

a) participă la respirația bacteriei


b) sinteza acizilor nucleici
!c) adeziunea la cellule
d) sinteza proteinelor
!e) efect toxic slab
48. CM Selectați metodele de evidențiere a peretelui cellular:

a) metoda Burri-Ginss
b) metoda Neisser
!c) plasmoliză
!d) plasmoptiză
e) metoda Loeffler
49. CM Selectați funcțiile peretelui cellular:

a) funcție antifagocitară
b) asigură mobilitatea bacteriilor
!c) funcție de receptor

!d) reprezintă ținta de atc a unor enzime


!e) determină toxicitatea bacteriilor
50. CM Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice:

!a) implicare în sinteza fosfolipidelor


!b) implicare în chemotaxie
c) sinteza acizilor nucleici
d) asigură rezistența sporită în mediul extern
!e) asigură transportul activ
51. CM Enumerați metodele directe d evidențiere a membranei citoplasmatice:

!a) microscopia electronica


!b) plasmoliza
!c) plasmoptiza
d) metoda Burri-Ginss
e) metoda Foelgen
52. CM Enumerați funcțiile specifice capsulei:

a) asigură multiplicarea bacteriei


b) transfer de informație genetică
c) specificitate antigenică (AgH)
!d) rezervă nutritivă
!e) împedică desicarea bacteriei
53. CM Selectați tipurile de pili bacterieni :
!a) pili conjugativi
b) pili parietali
!c) pili comuni
d) pili laterali
e) pili transversali
54. CM Selectați elemente specifice celulelor procariote:

!a) perete cellular


b) aparat Golgi
!c) membrană citoplasmatică
d) nucleolul
e) nucleoplasma
55. СМ Selectați elemente specifice celulelor eucariote:

!a) ribosomii 80S


b) perete cellular
!c) mitocondrii
!d) reticul endoplasmatic
e) plasmide
56. СМ Selectați forme sferice de bacterii:

!a) diplococi lanceolați


!b) tetracoci
c) clostridii
d) bacilli
!e) sarcine
57. СМ Selectați compoziția chimică a supercapsidei:

a) acizi teichoici
!b) proteinе transmembranare
!c) lipide
!d) glicoproteine
e) proteaze
58. CM Alegeți metode de eliberare a virionilor din celula gazdă:

!a) liza celulei


b) înmugurire
c) translocare
d) eflux
!e) fuziune
59. CM Selectați elementele de structură ce asigură adeziunea bacteriilor:

a) membrana citoplasmatică
b) sporii
!c) fimbriile
!d) peretele cellular
e) flagelii
60. CM Selectați funcțiile pililor:

!a) adeziune
b) asigură virulența
c) păstrează informația genetică
!d) participă la conjugarea bacteriilor
e) asigură mobilitatea
61. CM Selectați reactivele utilizate în colorația Albert:

!a) colorantul Albert


b) HCl
!c) soliție iodată Gensen
d) fucsina apoasă
e) tanină
62. CM Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:

a) ribosomii
b) membrana citoplasmatică
c) acizi nucleici
!d) sporul bacterian
!e) capsula
63. СМ Selectați particularitațile specifice ordinului Firmicutes:

!a) perete cellular gros


b) peretele cellular lipsește
!c) în peretele cellular predomină peptidoglicanul
!d) sunt Gram positive
e) sunt Gram negative
64. СM Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:

a) endoflageli
!b) complex Golgi
c) microcapsulă
!d) mitocondrii
!e) nucleu diferențiat
65. CM Indicaţi subdiviziunile de infrasubspecie:

!a) biovarianta
!b) patovarianta
!c) fagovarianta
d) genovarianta
!e) serovarianta
66. CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:

!a) a demonstrat natura enzimatică a fermentării butirice


!b) a demonstrat natura enzimatică a fermentării alcoolice
c) a obţinut vaccinul contra febrei tifoide
d) a introdus mediile nutritive semisolide
e) a introdus coloranţii de anilină
67. CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:

a) a studiat procesul digestiei intracelulare


b) a obţinut vaccinul contra tuberculozei
c) a obţinut vaccinul contra brucelozei
!d) a obţinut vaccinul contra rabiei

!e) a demonstrat natura enzimatică a fermentării lactice


68. CM Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur оn microbiologie:

!a) a stabilit respiraţia anaerobă


b) a obţinut vaccinul contra pestei aviare
!c) a obţinut vaccinul contra antraxului
d) a obţinut vaccinul contra variolei
e) a introdus microfotografierea
69. CM Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:

a) a studiat procesul digestiei intracelulare


b) a introdus condensatorul Abbe
!c) a introdus sistemul de imersie
d) a introdus mediile nutritive lichide
!e) a introdus microfotografierea
70. CM Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch оn microbiologie:

!a) a introdus coloranţii de anilină


!b) a introdus sistemul de imersie
!c) a introdus mediile nutritive solide
d) a introdus mediile nutritive cromogene
e) a pus baza teoriei despre fagocitoză
71. CM Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:

a) Diviziune
b) Ramură
c) Grad
!d) Ordin
!e) Clasă
72. CM Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:

a) Ramură
!b) Încrengătură
!c) Gen
!d) Familie
!e) Clasă
73. CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:

a) actinomicetele
b) streptobacteriile
c) streptococii
!d) spirilele
!e) spirochetele
74. CM Indicaţi formele incurbate de bacterii:

!a) vibrionii
b) clostridiile
!c) spirilele
d) sarcinele
e) streptobacteriile
75. CM Indicaţi formele alungite de bacterii:

a) vibrionii
b) spirilele
!c) clostridiile
d) sarcinele
!e) streptobacteriile
76. CM Indicaţi cocii care se divid după un singur plan:

a) stafilococii
b) sarcinele
c) tetracocii
!d) streptococii
!e) diplococii
77. CM Selectați elemente neprmanente a celulei bacteriene:

a) ribosomii
!b) capsula
!c) fimbriile
d) peretele celular
e) nucleoidul
78. CM Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene:

a) are funţie de adaptare a bacteriilor la condiţiile de mediu


b) este compartimentată

!c) densă
!d) conţine ribozomi
!e) este nefluctuantă
79. CM Selectaţi compoziția chimică a peretelui cellular:

a) fosfolipide
b) acid glucuronic
c) polimeri ai glucozei
!d) acizi teichoici
!e) peptidoglшcanul
80. CM Indicaţi pentru ce tipuri de microscopie este necesară camera obscură:
a) microscopia stereoscopică
b) microscopia cu fluorescenţă
!c) microscopia cu contrast de fază
!d) microscopia cu fond întunecat
e) microscopia optică
81. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:

a) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot


b) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
!c) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
!d) virusurile conţin numai ARN sau AND
e) prionii sînt virusurile bacteriilor
82. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:

!a) prionii sînt proteine infecţioase


b) virusurile conţin ARN şi ADN
!c) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
d) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip procariot

!e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot

83. CM Selectaţi disciplinile care au derivat de la microbiologie:

!a) parazitologia

b) creatologia
!c) micologia
!d) imunologia
e) biochimia
84. CM Indicaţi afirmaţiile corecte:

a) prionii sînt virusurile bacteriilor


b) virusurile conţin ARN şi AND
!c) fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
!d) bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
e) protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
85. CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor:

!a) sintetici
!b) naturali
c) neutri
d) bazici
e) acizi
86. CM Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:

a) sintetici
b) naturali
!c) neutri
!d) bazici
!e) acizi
87. CM Indicaţi metodele microbiologice de diagnostic:

a) chimică
!b) biologică
!c) bacteriologică
d) histologică
!e) microscopică
88. CM Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:

!a) vezuvina
b) cristal violet
c) fucsina acidă
d) safranina
!e) crizoidina
89. СM Selectați elemente de structură caracteristice fungilor:

a) endoflageli
b) exoflageli
c) microcapsulă
!d) mitocondrii
!e) nucleu diferenţiat
90. CM Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor:

a) biosinteza
b) replicare
!c) germinare
!d) sporulare
!e) înmugurire
91. CM Selectați caracteristici specifice genului Mucor:
!a) endospori
b) exospori
c) miceliu septat
!d) miceliu neseptat
!e) prezența sporangiilor
92. СМ Selectați caracteristici specifice genului Penicillium:

a) formeză microcapsule
b) prezența endosporilor
!c) formează sterigme
!d) conidioforul ramificat
!e) miceliu pluricelular
93. CM Selectați caracteristici specifice genului Aspergillus:

!a) miceliu septat


!b) exospori
!c) conidiospor unicellular
d) miceliu neseptat
e) pili conjugativi
94. CM Selectați etapele de interacţiune a virusului cu celula gazdă:

a) creşterea
!b) asamblarea
!c) decapsidarea
!d) penetrarea
!e) adsorbția
95. СM Selectați coloranții și reactivele utilizate în colorația Burri-Ginss:

a) violet de gențiană
!b) tuș de China
c) fucsină carbolică
d) albastru de metilen
!e) fucsină apoasă
96. CM Selectați subunitățile de masură utilizate pentru microorganisme:

a) picometri (pm)
b) decimetri (dc)
!c) nanometri (nm)
!d) micrometri (µm)
e) milimetri (mm)
97. CM Selectați esența metodei simple de colorare:
a) evidențiază sporii bacteriilor
b) evidențiază peretele cellular
!c) determină aranjarea in frotiu
d) determină proprietațile tinctoriale ale bacteriilor
!e) determină forma bacteriei
98. СМ Selectați metodele complexe de colorare:

!a) Neisser
b) Loeffler
!c) Zeihl-Neelsen
!d) Aujeszky
!e) Gram
99. CM Selectați elementele de structură a virusurilor complexe:

!a) acizi nucleici

b) perete cellular
c) capsula
!d) supercapsida
!e) nucleocapsida
100. CS Selectați, care tulpină bacteriană este considerată sensibilă la un antibiotic, dacă:

a) CMI : CT = 8 : 8

b) CMI : CT = 16 : 8
c) CMI : CT = 8 : 2
d) CMI : CT = 8 : 4
!e) CMI : CT = 8 : 32
101. CS Indicaţi mecanismul de acţiune al penicilinei:
a) Se leagă de steroli şi alterează permeabilitatea membranei citoplasmatice

b) Inhibă replicarea ADN


!c) Inhibă sinteza peptidoglicanului
d) Ataşat de unitatea 50S ribozomală inhibă peptidiltransferaza
e) Blochează sinteza acidului folic prin inhibarea dehidrofolatreductazei
102. CS Indicaţi mecanismul de acţiune al cefalosporinelor:

a) Inhibă funcţiile ARN-mesager

!b) Împiedică sinteza peptidoglicanului prin blocarea transpeptidazei


c) Blocează sinteza ADN-ului
d) Inhibă sinteza membranei citoplasmatice
e) Blochează activitatea ribozomilor
103. CS Precizați în asociaţie cu care acid, penicilinele pot fi protejate de β- lactamaze:

!a)
Acidul clavulanic

b) Acidul folic
c) Acidul sulfanilamidic
d) Acidul paraaminobenzoic
e) Acidul fenilpiruvic
104. CS Numiți relaţiile de concurenţă între membrii unei microbiocenoze:

a) Sinergism
!b) Antagonism
c) Simbioză
d) Interferenţă
e) Metabioză
105. CS Indicaţi antibioticele care acţionează la nivelul membranei citoplasmatice:

a) Penicilinele
!b) Polipeptidele ciclice
c) β Lactaminele
d) Cefalosporinele
e) Quinolonele
106. CS Numiţi conveţuirea reciproc avantajoasă dintre două organisme:
!a) Comensalism
b) Satelism
c) Metabioză
d) Parazitizm
e) Antagonism

107. CS Indicaţi antibioticele cu acţiune antitumorală:

a) nistatina
b) levorina
!c) rubomicina
d) gentamicina
e) penicilina
108. CS Precizați оn asociație cu care compus chimic penicilinele pot fi protejate de β-
lactamaze:
a) Acidul paraaminobenzoic

b) Acidul ascorbinic
c) Acidul fenilpiruvic
d) Acidul sulfanilamidic
!e) Sulbactam
109. CS Indicaţi mecanismul de acţiune a penicilinelor semisintetice:

a) inhibă sinteza granulaţiilor de volutină


b) inhibă sinteza proteinelor

c) inhibă sinteza acidului folic


!d) inhibă sinteza peretelui celular
e) inhibă sinteza membranei citoplasmatice
110. CS Indicați prin care metodă se determină sensibilitatea bacteriilor la antibiotice:

a) Diluţiilor succesive Appelmann


b) Diluţiilor succesive logaritmice în mediul lichid
c) Diluţiilor succesive logaritmice în mediul solid
!d) Diluţiilor duble în medii lichide şi solide
e) Diluţiilor în tuburi Widal
111. CS Selectaţi definiţia sterilizării:
!a) este distrugerea sau îndepărtarea tuturor microorganismelor (bacterii, virusuri, fungi), inclusiv
a sporilor
b) este distrugerea sau îndepărtarea tuturor microorganismelor (bacterii, virusuri, fungi)
c) este distrugerea sau îndepărtarea virusurilor, inclusiv a sporilor
d) este distrugerea sau îndepărtarea fungilor, bacteriilor
e) este distrugerea sau îndepărtarea bacteriilor, inclusiv a sporilor
112. CS Selectaţi definiţia dezinfecţiei:

a) distrugerea microorganismelor saprofite

!b) distrugerea formelor vegetative ale microorganismelor patogene, dar nu obligator şi a sporilor

c) distrugerea tuturor microorganismelor, inclusiv a sporilor


d) distrugerea sporilor microbieni
e) distrugerea microorganismelor potenţial patogene
113. CS Indicaţi metoda de sterilizare a ansei bacteriologice:

a) autoclavare
!b) ardere la roşu
c) chimică
d) incinerare
e) biologică
114. CS Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor tensioactive:

a) inhibă sinteza membranei citoplasmatice

b) coagulează proteinele celulare


c) inhibă sinteza proteică
!d) reduc tensiunea superficială
e) acţionează asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
115. CS Selectaţi indicatorii de control a eficienţei sterilizării cu fidelitate mare:

a) fizici
b) chimici
!c) biologici
d) mecanici
e) alergici
116. CS Indicaţi punctul de topire a tioureei:

a) 115°
b) 120°
!c) 180°
d) 190°
e) 200°
117. CS Indicaţi punctul de topire a acidului benzoic:

a) 180°С
b) 181-182°С
c) 130-134°С
!d) 121-122°С
e) 110-115°C

118. CS Indicaţi punctul de topire a floarei de sulf:

!a) 115°C
b) 120°C

c) 122°C
d) 134°C
e) 180°C
119. CS Indicaţi punctul de topire a fenacetinei:

a) 115°C
b) 120°C
c) 122°C
!d) 134°C
e) 180°C
120. CS Numiți metoda de sterilizare care se efectuează la 160-1800C:

a) Pasteurizare
b) Sterilizarea cu vapori fluenţi
c) Liofilizare
!d) Sterilizarea prin căldură uscată
e) Tindalizare
121. CS Precizați denumirea ansamblului de măsuri prin care se evită contaminarea
substratelor cu microorganisme din mediului ambiant:

a) Sterilizare
b) Antisepsie
!c) Asepsie
d) Dezinfecţie
e) Tindalizare
122. CS Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor oxidante:

a) inhibă sinteza membranei citoplasmatice

b) reduc tensiunea superficială


c) coagulează proteinele celulare
!d) acţionează asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
e) inhibă sinteza acizilor nucleici

123. CM Deshidratarea la temperaturi joase în condiţii de vid se numeşte:

a) congelare
b) pasteurizare
!c) liofilizare
d) desicare
e) incinerare
124. CS Numiți metoda prin care se realizează distrugerea completă a microorganismelor
din substrat la temperaturi mai joase de 600C:

!a) Tindalizare
b) Pasteurizare
c) Sterilizare
d) Congelare
e) Liofilizare
125. CS Alegețielementul de structrură care este implicat în transferul de material
genetic între bacterii:

a) Capsula

b) Peretele celular
!c) Pilii
d) Membrana citoplasmatică
e) Flagelii
126. CS Specificați ce numim trecerea
materialului genetic de la donator la receptor sub
forma de ADN solubil fără un contact directect și fără intermediar:

a) Conjugare
b) Transpoziție
c) Transducție
!d) Transformare
e) Transfecție
127. CS Specificați
ce numim transferul de material genetic de la o celulă bacteriană la alta
prin intermediul unui bacteriofag:

a) Conjugare
b) Transformare
!c) Transducție
d) Transpoziție
e) Transfecție
128. Specificați ce numim transferul de material genetic de la o celulă bacteriană donatoare
la alta receptoare prin contact direct între cele 2 celule:

!a) Conjugare
b) Transpoziție
c) Transducție
d) Transformare
e) Transfecție
129. CS Alegeți plasmida care codifică factorul de fertilitate:

a) Ent
b) Col
c) Hly
!d) F
e) R
130. CS Precizați care dintre plasmide codifică rezistenţă la antibiotice:

a) F
!b) R
c) Ent
d) Hly
e) Col

131. CS Numiți care dintre plasmide codifică producerea enterotoxinei:

a) F
b) R
c) Col
d) Hly
!e) Ent
132. CS Numiți care dintre plasmide codifică producerea de bacteriocine:

a) F
b) R
c) Ent
d) Hly
!e) Col
133. CS Numiți care dintre plasmide codifică producerea hemolizinei:

a) F
b) R
c) Ent
!d) Hly
e) Col
134. CSSpecificați ce numim procesul de integrare într-un genom al unui element genetic
traspozabil din aceeași moleculă de ADN:
a) Conjugare

b) Transformare
c) Transducție
!d) Transpoziție
e) Transfecție
135. CS Specificați
ce numim procesul de cuplare de ADN aparținînd celulelor depărtate
din punct de vedere filogenetic:

a) Conjugare

b1) Transformare
c) Transducție
d) Transpoziție
!e) Transfecție
136. CS Indicaţi metoda de indicare a bacteriofagilor:
?????

a) Neisser
!b) Fisher
c) Leoffler
!d) Widal
e) Zeissler
137. CM Indicaţi metoda prin care se sterilizează mediile de cultură cu ingrediente
termosensibile:

!a) chimică
b) pasteurizare
!c) filtrare
d) fierbere 30 min
e) autoclavare
138. CS Precizați denumirea procesului de distrugere a microorganismelor patogene din
substratul infectat:

a) Liofilizare
!b) Dezinfecţie
c) Sterilizare
d) Pasteurizare
e) Tindalizare
139. CS Selectați metoda fracţionată de sterilizare:
a) Cu vapori sub presiune
b) Cu căldură uscată

!c) Tindalizarea
d) Pasteurizarea
e) Filtrarea
140. CM Selectați grupele de microorganisme sensibile la antibioticele poliene (nistatina,
levorina):

!a) Micetele levuriforme


b) Micobacteriile
c) Micoplasmele
!d) Fungii dimorfi
e) Enterobacteriile
141. CM Precizați care este raportul CT/CMI în cazul cînd antibioticul posedă un NEI bun:

a) ≥ 1
b) ≥ 2
!c) ≥ 4 - 8
!d) ≥ 16 - 32
!e) ≥ 64
142. CM Numițietapele pentru determinarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice prin
metoda difuzimetrică:

a) Insămînţarea culturii testate


b) Diluţia succesivă a antibioticelor
!c) Aplicarea rondelelor cu antibiotice
!d) Determinarea diametrului zonei sterile
e) Incubarea în termostat 4 - 5 ore
143. CM Indicaţi antibioticele care inhibă sinteza proteică:

a) Penicilinele
!b) Tetraciclinele
!c) Aminoglicozidele
!d) Fenicolii
e) β Lactaminele
144. CM Indicaţi antibioticele care inhibă sinteza acidului folic:

!a) Sulfonele
!b) Sulfamidele
c) Polienele
d) Cefalosporinele
e) Penicilinele
145. CM Indicaţi antibioticele care acţionează la nivelul aparatului genetic:

!a) Quinolonele
b) Cefalosporinele
c) β Lactaminele
!d) Furanii
e) Penicilinele
146. CM Indicaţi condiţiile care trebuie să le îndeplinească antibioticul pentru a fi activ
asupra unei bacterii:

a) Să fie expulzat din bacterie prin proteina de eflux


!b) Să atingă ţinta de acţiune
!c) Să se menţină suficient timp în contact cu ţinta de acţiune
d) Să nu pătrundă în bacterie
!e) Să realizeze în bacterie o concentraţie minimă activă

147. CM Selectați tipurile de antagonism microbian:

a) Alternativ
b) Pasiv
c) Activ
!d) Specific
!e) Nespecific
148. СM Numiți metodele de determinare a sensibilităţii unei tulpini microbiene la
antibiotice:

!a) Diluţiilor succesive pe medii solide

!b) Diluţiilor succesive în mediul lichid


c) Otto
d) Appelmann
!e) Difuzimetrică
149. CM Indicaţi interacţiunile negative dintre microorganisme:

a) comensalismul
!b) amensalismul
!c) antibioza
!d) parazitizmul
e) mutualismul
150. CM Indicaţi testele de determinare a beta-lactamazelor:

a) testul cu albastru de metil


b) testul cu crizoidină
!c) testul cu iodură de potasiu
!d) testul cu iod
!e) testul decolorare cu complexul iod-amidon
151. CM Indicaţi reacţiile adverse în antibioticoterapie:

a) limfoadenopatie
!b) lezări de organe
!c) avitaminoze
!d) disbioze
!e) şoc anafilactic
152. CM Indicaţi interacţiunile favorabile dintre microorganisme:

a) antibioza
!b) sinergismul
c) amensalismul
!d) comensalismul

!e) mutualismul
153. CM Numiţi metodele de obţinere a antibioticelor:

a) mecanică
!b) sintetică
!c) semi-sintetică
d) fizică
!e) biologică
154. CM Indicaţi antibioticele care inhibă replicarea ADN-ului:

!a) mitomicina
!b) fleomicina
!c) bleomicina
!d) rifampicina
e) fuzidina
155. CM Selectaţi peparatele antivirale:

!a) aciclovirul
!b) reoferonul
!c) interferonul
d) nitrofunginul
e) ftivazida
156. CM Selectaţi indicaţiile pentru determinarea concentraţiei antibioticelor în umorile
organismului:

a) cînd se administrează antibiotice pentru prima dată


!b) cînd se trataează pacienţi cu deficienţe metabolice şi excretorii
c) cînd se administrează un antibiotic la copii sub 3 ani
!d) cînd se administrează un antibiotic nou sau pe o cale nouă
!e) cînd se administrează antibiotice potenţial toxice
157. CM Notați care procese biologice din celula bacteriană pot fi inhibate de antibiotice:

!a) Sinteza componentelor peretelui celular


!b) Funcţia membranei citoplasmatice
!c) Sinteza proteinelor
!d) Sinteza acizilor nucleici
e) Sinteza capsulei
158. CM Indicaţi metodele de determinare a concentraţiei minime de inhibiţie a
antibioticelor:

!a) diluţiilor succesive în mediu lichid


b) testul Kovacs
!c) testul Elek
d) testul Schick
e) testul Widal
159. CM Enumerați elementele de bază ce intră în componența nucleotidului:

!a) Molecula de dezoxiriboză


!b) Molecula de acid ortofosforic
!c) Baze azotate purinice
!d) Baze pirimidinice
e) Mezozomi
160. CM Enumerați caracterele specifice plasmidelor:

!a) formațiuni extracromozomiale


!b) formațiuni genetic autonome
!c) molecule circulare de ADN
d) molecule circularede ARN
e) formațiuni ce se replică dependent de cromozom

161. CM Enumerați tipurile de mutații:

a) Naturale
!b) Spontane
c) Sintetice
!d) Induse
e) Semisintetice
162. CM Numiți tipurile de transducție:

!a) Generalizată
!b) Restrictivă
!c) Specializată

d) Sistemică
e) Localizată
163. CM Indicaţi obiectele supuse sterilizării prin metoda mecanică:
!a) aerul
b) unele medii de cultură solide
!c) unele medii de cultură lichide
!d) instrumentariul chirurgical
e) materialul de pansament
164. CM Selectaţi metodele de sterilizare cu caldură uscată:

a) tindalizarea
b) fierberea
!c) incinerarea
!d) flambarea
!e) încălzirea la roşu
165. CM Selectaţi indicatorii chimici utilizaţi pentru controlul eficienţei sterilizării cu aer
fierbinte:

!a) sulfametoxpiridazina
b) floarea de sulf
c) acidul benzoic
d) fenacetina
!e) tiourea
166. CM Selectaţi indicatorii chimici utilizaţi pentru controlul eficienţei sterilizării prin
vapori fluenţi sub presiune:

a) sulfametoxpiridazina
!b) floarea de sulf
!c) acidul benzoic
d) tiourea
!e) fenacetina
167. CM Selectaţi indicatorii de control a eficienţei sterilizării:

a) alergici
b) fiziologici
!c) biologici
!d) chimici

!e) fizici
168. CM Indicaţi obiectele ce se supun sterilizării cu aer cald:
a) obiecte din cauciuc
!b) substanţe grase
!c) flacoane, pipete
d) ţesături din bumbac

!e) pulbere termostabile


169. CM Indicaţi obiectele de laborator ce se supun sterilizării сu aer cald:

!a) Instrumente chirurgicale metalice


b) Soluţii apoase
c) Materiale contaminate din laborator
!d) Mojare
!e) Tuburi
170. CS Selectaţi particularităţile, care caracterizează enzimele bacteriene:

a) Sunt sintetizate de peretele celular


b) Posedă activitate la temperatura 650 C
c) Posedă activitate la temperatura 00 C
!d) Catalizează reacţiile chimice din celula bacteriană
e) Sunt de natură polizaharidă
171. CS Selectaţi mediile de nutriţie utilizate pentru studierea activitatăţii enzimatice a
bacteriilor:

a) De transport
b) Uzuale
!c) Diferenţial diagnostice
d) Elective
e) Selective
172. CS Numiţi compusul chimic produs în urma activităţii peptolitice a bacteriilor:

!a) Hidrogen sulfurat


b) Acizi graşi
c) Acizi organici
d) Nitriţi
e) Nitraţi
173. CS Numiţi produsul scindării, prin evidenţierea căruia se face identificarea bacteriilor
după activitatea peptolitică:
a) Acizi organici
!b) Indol
c) Nitriţi
d) Acizi graşi
e) Nitraţi
174. CS Numiţi produsul scindării peptonelor, prin evidenţierea căruia se face identificarea
bacteriilor după activitatea peptolitică:

a) Acizi organici
b) Acizi graşi
c) Nitraţi
d) Nitriţi

!e) Amoniacul
175. CS Selectaţi enzimele care rup legăturile dintre atomii de C şi N, O şi S prin asocierea
apei:

a) Izomeraze
b) Oxidoreductaze
!c) Hidrolaze
d) Transferaze
e) Ligaze
176. CS Selectaţi enzimele care rup legăturile dintre atomii de C şi N, O şi S prin asocierea
apei:

a) Izomeraze
b) Ligaze
c) Transferaze
!d) Hidrolaze
e) Oxidoreductaze
177. CS Selectaţi enzimele care efectuează trecerea prin cataliză a unor radicali de la o
moleculă la alta:
a) Izomeraze
b) Ligaze
!c) Transferaze
d) Hidrolaze
e) Oxidoreductaze
178. CS Selectaţi enzimele care participă în reacţiile de oxidare biologică:

a) Izomeraze
b) Ligaze
c) Transferaze
d) Hidrolaze
!e) Oxidoreductaze
179. CS Numiţi enzimele care catalizează transformările intramoleculare în substrat:

!a) Izomeraze
b) Ligaze
c) Transferaze
d) Hidrolaze

e) Oxidoreductaze
180. CS Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia aerobă a
bacteriilor:

a) Carbonul
b) Ferul
!c) Oxigenul
d) Azotul
e) Sulful
181. CS Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia anaerobă a
bacteriilor:

a) Nitriţii
!b) Nitraţii
c) Sulful
d) Ferul
e) Oxigenul
182. CS Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia anaerobă a
bacteriilor:

!a) Nitraţii

b) Nitriţii
c) Ferul

d) Carbonul
e) Oxigenul
183. CS Numiţi acceptorul final al electronilor de hidrogen în respiraţia anaerobă a
bacteriilor:

!a) Nitraţii

b) Nitriţii
c) Azotul
d) Ferul
e) Oxigenul
184. CS Numiţi compuşii organici care servesc ca sursă unuversală de energie pentru
bacterii:

!a) Lipopolizaharidele
b) Glucidele
c) Nucleoproteinele
d) Proteinele
e) Lipidele
185. CS Selectaţi denumirea bacteriilr care folosesc ca sursă de carbon CO2 şi săruri
neorganice:

a) Chimioheterotrofe
!b) Autotrofe
c) Auxotrofe
d) Heterotrofe
e) Prototrofe
186. CS Numiţi bacteriile care folosesc compuşi organici drept sursă de energie şi carbon:

!a) Chemoheterotrofe
b) Autotrofe
c) Auxotrofe
d) Chimioautotrofe
e) Prototrofe
187. CS Indicaţi denumirea bacteriilor care obţin energia prin oxidoreducere în care
donatorul de hidrogen este o substanţă anorganică:

a) Auxotrofe

b) Fotoheterotrofe

c) Chimioheterotrofe
!d) Chimioautotrofe
e) Prototrofe
188. CS Numiţi compuşii chimici finali formaţi în rezultatul oxidării parţiale a hexozelor de
către unele bacterii anaerobe:

a) Indol
b) Amoniacul
!c) Alcoolii etilic sau butiric
d) Hidrogen sulfurat

e) Nitraţi
189. CS Selectaţi
denumirea microorganismelor capabile să sintetizeze materialul plastic şi
energetic numai din glucoză şi săruri de amoniu:

!a) Heterohemotrofe
b) Fotoautotrofe
c) Prototrofe
d) Auxotrofe
e) Autotrofe
190. CS Numiţi bacteriile cu o rezistenţă relativ mai pronunţată la acţiunea factorilor
mediului exterior:
a) Imobile care cauzează dizenteria
!b) Saprofite

c) Cu granulaţii de volutină care determină difteria


d) Cultivate special în laborator
e) Patogene
191. CS Selectaţi denumirea măsurilor orientate spre nimicirea microorganismelor
patogene în diferite obiecte ale mediului şi produse patologice de la bolnavi:

a) Tindalizare
!b) Dezinfecţie
c) Asepsie
d) Antisepsie
e) Sterilizare
192. CS Selectaţi denumirea ansamblului de măsuri prin care se evită contaminarea
obiectelor şi diferitor substrate cu microorganisme:

a) Tindalizare
b) Dezinfecţie
!c) Asepsie
d) Antisepsie
e) Sterilizare
193. CS Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile mezofile cresc şi se multiplică:

a) 0 - +30ºC
!b) +20 - +40ºC
c) +45 - +60ºC
d) - 10 - +10ºC
e) >60ºC
194. CS Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile psihrofile cresc şi se multiplică:

!a) 0 - +30ºC
b) +20 - +40ºC
c) +45 - +60ºC
d) - 10 - +10ºC
e) >60ºC
195. CS Selectaţi limitele de temperaturi la care bacteriile termofile cresc şi se multiplică:

a) 0 - +30ºC

b) +20 - +40ºC
!c) +45 - +60ºC
d) - 10 - +10ºC
e) >95ºC
196. CS Numiţi formele medicamentoase pentru conservarea cărora este utilizat fenolul în
soluţie de 0,3 / 0,5%:

a) Produselor alimentare
b) Picăturilor oftalmice
!c) Vaccinurilor inactivate
d) Preparatelor injectabile
e) Unguentelor
197. CS Numiţi formele medicamentoase pentru conservarea cărora este utilizat
mertiolatul de sodiu:

a) Anatoxinelor
b) Unguentelor
c) Vaccinurilor vii atenuate
d) Picăturilor oftalmice
!e) Serurilor imune
198. CS Numiţi metoda care permite păstrarea îndelungată a microorganismelor prin
congelarea acestora cu deshidratare în vid:

!a) Liofilizare
b) Congelare
c) Sterilizare
d) Pasteurizare
e) Tindalizare
199. CS Numiţi substanţa pe larg utilizată ca dezinfectant:

a) Verdele de briliant

b) Rivanol
c) Tinctura de iod
!d) Clorura de var
e) Apa oxigenată
200. CS Numiţi metoda de sterilizare care se efectuează fracţionat:

a) Pasteurizarea

b) Filtrarea
!c) Cu vapori fluenţi
d) Cu căldură uscată
e) Cu vapori sub presiune
201. CS Indicaţi regimul la care se realizează sterilizarea cu căldură uscată:

a) 30 minute la 1800 C
!b) 60 minute la 1800 C
c) 90 minute la 1200 C
d) 180 minute la 1400 C
e) 120 minute la 1100 C
202. CS Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald:

a) Soluţii injectabile

b) Obiecte cu garnituri de cauciuc


c) Ţeseturi şi fibre din bumbac

!d) Obiecte din sticlă


e) Material contaminat din laborator
203. CS Selectaţi indicatorul utilizat pentru controlul eficienţii sterilizării în autoclav la
1210:

a) Soluţie alfa-naftol
b) Comprimate cu bacteriofag
c) Bacterii mobile
!d) Acid benzoic
e) Bacterii capsulate
204. CS Indicaţi prin care procedeu se izolarea în cultură pură bacteriile sporulate:

a) Însămţnţarea pe medii selective


b) Prelucrarea termică la 1000 C 20 minute
!c) Prelucrarea termică la 800 C 20 minute
d) Tratarea materialului cu soluţii acide

e) Diluarea succesivă a produsului patologic (10-1 - 10-6)


205. CS Selectaţi mediul de cultură utilizat pentru determinarea enzimelor proteolitice:

a) Geloză-sânge
b) Geloză peptonată în coloană
!c) Gelatină peptonată în coloană
d) Hiss
e) Kitt-Tarozzi
206. CS Selectaţi reagentul utilizat pentru evidenţierea hidrogenului sulfurat format de
către bacterii:

a) Cu bandă de hârtie îmbibată cu fenolftaleină


b) Cu bandă de hârtie îmbibată cu acid oxalic
!c) Cu bandă de hârtie îmbibată cu acetat de plumb
d) Cu hârtie de turnesol
e) În mediul Russel
207. CS Selectaţi care pot fi produsele finale de fermentare a glucidelor de către bacteriile
aerobe:

a) H2S
b) NH3
c) CH4

!d) CO2
e) O2
208. CS Selectaţi particularităţile ce caracterizează culturile bacteriene în faza
exponenţială:
a) Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor

b) Bacteriile manifestă înaltă activitate biochimică


!c) Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
d) Rata de creştere este minimă

e) Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar


209. CS Selectaţi particularităţile ce caracterizează culturile bacteriene în faza de declin:

a) Sensibilitatea la antibiotice este maximal


!b) Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
c) Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
d) Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar
e) Rata cu creştere nulă
210. CS Selectaţi care poate fi durata timpului unei generaţii la bacteriile patogene, cu
excepţia:

a) 18 - 20 ore
b) 30 - 40 minute
c) 20 - 30 minute

d) 8 - 10 minute
!e) 1 - 4 minute
211. CS Selectaţi metodele utilizate pentru testarea sensibilităţii la antibiotice a bacteriilor
anaerobe:

a) Diluţiilor succesive în bulion


!b) Diluţiilor succesive în geloză
c) Difuzimetrică
d) Otto
e) Appelman
212. CS Indicaţi scopul cultivării culturii pure în bulion peptonat:
a) Obţinerii culturii pure
b) Obţinerii coloniilor izolate
!c) Determinării activităţii peptolitice
d) Fagotipizării

e) Determinării oxidoreductazelor
213. CS Indicaţi modificările în mediul solid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag:

a) Colonii de tip "S"


b) Colonii de tip "R"
c) Colonii de pit "M"

d) Clarificarea mediului
!e) Apariţia plagelor (coloniilor negative)
214. CS Indicaţi modificările în mediul lichid ce indică prezenţa culturii de bacteriofag:

a) Formarea unei pelicule la suprafaţa mediului


b) Fomarea unui sediment
c) Tulburarea difuză a mediului
!d) Clarificarea mediului
e) Apariţia plagelor (coloniilor negative)
215. CS Selectaţi în care condiţii optimale se cultivă bacteriile carboxifile:

a) Aerobe
b) Anaerobe
c) 5 - 10 % azot
!d) 5 - 10 % bioxid de carbon
e) 5 - 10 % oxid de etilen
216. CS Selectaţi aminoacidul prin dezaminarea căruia se face identificarea bacteriilor:

!a) Lizina
b) Ornitina
c) Fenilalanina
d) Arginina
e) Asparagina
217. CM Numiţi ingredientele care se conţin în geloza nutritivă:

a) Indicatorul roşu neutru


!b) Agar -agar 2,5 %
!c) Peptonă 1 %

!d) Natriu clor 0,5 %


e) Gelatină 15 %
218. CM Selectaţi mediile de cultură diferenţial-diagnostice:

!a) Endo
b) Kitt - Tarozzi
!c) Levine
d) Zeissler
!e) Ploskirev
219. CM Selectaţi mediile de cultură de îmbogăţire:

a) Hiss
b) Zeissler
!c) Kitt - Tarozzi
!d) Muller

!e) Kauffmann
220. CM Selectaţi mediile de cultură de transport:

a) Soluţie clorid de sodiu 10 %


!b) Soluţie fosfat-tampon

!c) Soluţie clorid de sodiu 3 %


d) Bulionul peptonat
!e) Apa peptonată
221. CM Selectaţi componentele care se conţin în mediul de cultură Endo:
!a) Lactoză
b) Glucoză
!c) Fuxină
d) Roşu neutru
!e) Geloză
222. CM Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Levine:

!a) Lactoză
b) Glucoză

!c) Albastru de metilen


d) Albastru de bromtimol
!e) Geloză
223. CM Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Hiss:

a) Acetat de plumb
b) Acetat de fer
!c) Glucoză

!d) Lactoză
!e) Manitol
224. CM Selectaţi ingredientele care se conţin în mediul Kligler:

a) Acetat de plumb
b) Ureea
!c) Glucoza

d) Zaharoza
!e) Lactoza
225. CM Alegeţi produsele metabolice care se determină în scop dagnostic în bulionul
peptonat:

a) Cadaverina
!b) Indolul
!c) Hidogenul sulfurat
d) Putrescina
!e) Amoniac
226. CM Numiţi particularităţile caracteristice tulpinilor microbiene:

a) Sunt culturi microbiene de diferite specii izolate din aceeaşi sursă simultan
!b) Sunt culturi de microorganisme de aceeaşi specie

c) Sunt culturi microbiene de diferite specii

!d) Sunt culturi microbiene de aceeaşi specie izolate din aceeaşi sursă în diferite intervale de
timp
!e) Sunt culturi de microorganisme de aceeaşi specie izolate din diferite surse
227. CM Alegeţi obiectele pentru dezinfectarea cărora se utilizează clorura de var:
???????

!a) Vesela
!b) Fecalele
!c) Sputa
!d) Lengeria
e) Mâinile
228. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de
bacterii aerobe:

!a) Însămânţarea pe placa de geloză


b) Studierea caracterelor de cultură
c) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
d) Determinarea activităţii biochimice
!e) Însămânţarea în bulion peptonat
229. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de
bacterii aerobe:
????

!a) Însămânţarea pe geloză înclinată


!b) Însămânţarea pe placa de geloză
c) Studierea caracterelor de cultură
d) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
e) Determinarea activităţii biochimice
230. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de
bacterii aerobe:
!a) Determinarea activităţii biochimice

!b) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale


!c) Studierea caracterelor de cultură
!d) Antibioticograma
e) Însămânţarea pe geloză înclinată
231. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa I de izolare a culturii pure de
bacterii anaerobe:
?????

!a) Însămânţarea în mediul Kitt - Tarozzi


b) Însămânşarea în mediul Zeissler
c) Studierea caracterelor de cultură

d) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale


e) Determinarea activităţii biochimice
232. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa II de izolare a culturii pure de
bacterii anaerobe:

a) Însămânţarea în mediul Kitt - Tarozzi


!b) Însămânşarea în mediul Zeissler
c) Determinarea activităţii biochimice
d) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale

!e) Studierea caracterelor de cultură


233. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa III de izolare a culturii pure de
bacterii anaerobe:

a) Însămânţarea în mediul Kitt - Tarozzi


b) Însămânşarea în mediul Zeissler
!c) Studierea caracterelor de cultură
!d) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale
e) Determinarea activităţii biochimice
234. CM Numiţi procedeele care se efectuează la etapa IV de izolare a culturii pure de
bacterii anaerobe:
?????
a) Însămânţarea în mediul Zeissler

b) Însămânţarea în mediul Kitt - Tarozzi


!c) Studierea caracterelor de cultură
d) Determinarea activităţii biochimice

!e) Studierea caracterelor morfo-tinctoriale


235. CM Alegeţi produsele metabolice prin evidenţierea cărora se determină activitatea
peptolitică a bacteriilor:

a) Acizilor organici
!b) Hidrogenului sulfurat
c) Bioxidului de carbon
!d) Indolul
!e) Amoniacul
236. CS Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma S:

a) Marginle sunt neregulate

b) Au structură neomogenă
c) Sunt transparente sau semitransparente

!d) Suprafaţa este umedă şi lucioasă


e) Au dimensiuni punctiforme
237. CM Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma S:

????

a) Au structură granulară
b) Marginle sunt neregulate
!c) Au o formă de cupolă

!d) Uşor se detaşează de la mediu


e) Sunt transparente sau semitransparente
238. CM Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma R:
?????

a) Sunt transparente sau semitransparente


!b) Uşor se detaşează de la mediu
c) Sunt plate
!d) Reânsămânţate în mediul lichid formează sediment granular

e) Au structură granulară
239. CM Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma R:
????

!a) Marginle sunt neregulate

!b) Au structură neomogenă


c) Au dimensiuni punctiforme

d) Sunt transparente sau semitransparente


!e) Suprafaţa este mată şi uscată
240. CM Numiţi particularităţile ce caracterizează coloniile forma R:
????

!a) Marginle sunt neregulate

!b) Au structură neomogenă


c) Suprafaţa este umedă şi lucioasă
d) Sunt transparente sau semitransparente
e) Au dimensiuni punctiforme
241. CM Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor:

a) Stimulează răspunsul imun


!b) Profilaxia şi tratamenul unor infecţii

!c) Servesc ca model experimental în genetică


!d) Identificarea culturilor bacteriene
e) Pentru obţinerea vaccinurilor
242. CM Selectaţi particularităţile ce caracterizează ifecţia litică:

a) Evoluează mai activ în mediul acid


b) Cauzează aparenţa culturilor lizogene
!c) La finele ciclului de replicare celula infectată se lizează eliberând fagii formaţi
!d) Este cauzată de fagi virulenţi
e) Este cauzată de fagi moderaţi
243. CM Indicaţi particularităţile caracteristice pentru culturile lizogene:
a) Se formează în rezultatul infectării cu fagi virrulenţi
!b) Se formează în rezultatul infectării cu fagi moderaţi
!c) Pot obţine unele caractere aaabsente la tulpina neinfectată cu fag
!d) Sunt rezistente la reinfecţie
e) Posedă capacitatea de a reproduce fagi şi de ai transmite celulelor descendente în lipsa infecţiei
244. CM Indicaţi receptorii specifici de care se fixează bacteriofagii:

!a) Pili

b) Flageli

c) Membrana citoplasmatică
!d) Peretele celular al bacteriilor

e) Capsulă
245. CM Indicaţi variantele în care o tulpină bacteriană este considerată sensibilă la un
antibiotic în dependenţă de raportul CMI : CT:

!a) 2 : 16
b) 16 : 8

c) 8 : 4
d) 8 : 8
!e) 4 : 32

246. CM Indicaţi în care cazuri în terapia antimicrobiană este indicată asocierea de


antibiotice:

a) În infecţii virale
!b) Pentru a obţine efecte sinergice
c) În orice infecţie
!d) În unele infecţii mixte
!e) Până la stabilirea antibioticogramei
247. CM Indicaţi care procese biologice ale celulei bacteriene pot fi inhibate de antibiotice:

!a) Sinteza componentelor peretelui celular


b) Sinteza granulaţiilor de volutină
!c) Sinteza proteinelor

!d) Transcripţia şi sinteza acizilor nucleici


e) Sinteza capsulei
248. CM Indicaţi care procese biologice ale celulei bacteriene pot fi inhibate de antibiotice:

a) Sinteza capsulei
!b) Transcripţia şi sinteza acizilor nucleici
!c) Sinteza proteinelor
!d) Funcţia membranei citoplasmatice
e) Sinteza sporului
249. CM Selectaţi mediile de cultură elective:

a) Bulion salin
!b) Serul coagulat
!c) Bulionul biliat
!d) Bulionul glucozat

e) Gelatina peptonată
250. CM Alegeţi grupele de medii de cultură conform clasificării lor după compoziţie:

a) Sintetice
!b) Simple
!c) Compuse
d) Empirice
e) Dozate
251. CM Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice:

!a) Digestie peptică


b) Digestie triptică
c) Hidroliză alcalină

d) Fermentare
!e) Hidroliză aicdă
252. CM Selectaţi regimurile la care se face expoziţia produselor din carne macerată pentru
a obţine extrasul apos de carne:
a) La frigider 00C
b) La frigider 4 - 80C
!c) Temperatura camerei
!d) Termostat 370C

e) Baia de apă 1000C


253. CM Numiţi sursele de organogeni care trebuie să conţină medile de cultură pentru
cultivarea bacteriilor heterotrofe obligatoriu:

!a) Carbon

!b) Oxigen
!c) Hidrogen
!d) Azot
e) Sulf
254. CM Numiţi sursele de organogeni care trebuie să conţină medile de cultură pentru
cultivarea bacteriilor heterotrofe obligatoriu:

a) Magneziu
b) Fer
c) Sulf
!d) Azot

!e) Carbon
255. CM Numiţi sursele de organogeni care trebuie să conţină mediile de cultură pentru
cultivarea bacteriilor heterotrofe obligatoriu:

a) Magneziu
b) Fer
!c) Hidrogen
!d) Oxigen
e) Sulf
256. CM Numiţi cerinţele cărora mediile de cultură trebuie să corespundă:

!a) Să posede un anumit grad de umeditate


b) Să fie hipotonice
!c) Să posede o anumită viscozitate
!d) Să fie izotonice
e) Să conţină antibiotice
257. CM Numiţi cerinţele cărora mediile de cultură trebuie să corespundă:

!a) Să fie nutritive


b) Să fie hipotonice
!c) Să posede un anumit redox potenţial
d) Să posede o reacţie slab acidă
!e) Să fie sterile
258. CM Numiţi grupele de medii de cultură conform clasificării în dependenţă de originea
lor:

!a) Sintetice
b) Comerciale
!c) Impirice
!d) Semisintetice
e) Uzuale
259. CM Numiţi compuşii chimici utilizaţi pentru determinarea reductazelor microbiene:

a) Fuxina Ziehl
!b) Trifeniltetrasoliumchlorid (TTC)
!c) Albastru de metilen
d) Violet de genţiană

!e) Rezazorina
260. CM Indicaţi cerinţele înaintate mediilor de cultură:

!a) Să posede un pH optim


b) Să fie bactericide
!c) Să fie sterile
d) Să fie hipotonice
!e) Să fie nutritive
261. CS Indicaţi din ce grupă de medii fac parte mediile de cultură Olkeniţki şi Kligler:
a) Selective
!b) Diferenţial diagnostice de acumulare
c) Diferenţial diagnostice de identificare definitivă
d) Diferenţial diagnostice de izolare
e) Uzuale
262. CM Indicaţi testele de bază utilizate pentru identificarea culturii izolate:

!a) Studierea caracterelor morfologice şi tinctoriale

!b) Determinarea activităţii biochimice


c) Efectuarea probei alergice
!d) Determinarea structurii antigenice
!e) Determinarea statusului imun
263. CM Indicaţi procedeele prin care se crează condiţii de anaerobioză:

a) Mecanică

!b) Fizică
!c) Chimică
!d) Biologică
e) Sintetică
264. CM Selectaţi metodele prin care se realizează izolarea anaerobilor:

!a) Zeissler
b) Otto
c) Furt
d) Fischer
!e) Weinberg
265. CM Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor după
destinaţie:

a) De aiternativă
b) Uzuale
!c) Elective
d) De îmbogăţire
!e) Diferenţial-diagnostice
266. CM Numiţi nutrienţii care se conţin în extrasul apos din carne:

!a) Microelemente

!b) Factori de creştere


c) Hidrocarburi
!d) Săruri minerale
e) Lipide
267. CM Numiţi produsele proteice din care se obţin peptonele comerciale:

a) Carne de porcine
!b) Stomacuri de animale
c) Embrioni de găină
!d) Sânge

e) Fibrină
268. CM Numiţi produsele proteice din care se obţin peptonele comerciale:

a) Carne de porcine
b) Embrioni de găină
!c) Carne de vită

!d) Făină de peşte


!e) Cazeină
269. CM Alegeţi regimurile de temperaturi la care se efectuează pasteurizarea:

a) 40 C - 18 - 24 ore
b) 56 - 580 C - 45 minute
!c) 61 - 650 C - 30 minute
!d) 71 - 750 C - 30 - 45 secunde

!e) 85 - 900 C - 10 - 15 instantaneu cu răcire


270. CM Numiţi compuşii proteici prezenţi în peptonele comerciale:
a) Lipoproteine
b) Albumoze
c) Gelatină
!d) Aminoacizi

!e) Polipeptide
271. CM Numiţi metodele de obţinere a peptonelor din produse proteice:

a) Difuzie şi osmoză
!b) Hidroliză acidă
c) Hidroliză alcalină
d) Dezaminare
!e) Digestie enzimatică
272. CM Numiţi particularităţile ce caracterizează enzimele bacteriene:

!a) Au specifitate de substrat


b) Posedă 2 centre active
c) Nu se supun reglării
!d) Activitatea lor poate fi reglată
e) Sunt termostabile
273. CM Numiţi mecanismele care asigură transportul nutrienţilor prin
membranacitoplasmatică:

a) Transducţie
!b) Translocare
!c) Transport activ
!d) Difuzie facilitară
!e) Difuzie simplă
274. CM Selectaţi grupele de medii de cultură conform clasificării acestora după
consistenţă:

!a) Semilichide
!b) Solide
c) Artificiale
!d) Lichide
e) Viscoase
275. CM Numiţi ingredientele care se conţin în bulionul peptonat:

!a) Natriu clor 0,5 %

!b) Extras apos din carne


c) Glucoză 1 %
!d) Peptonă 1 %
e) Apă distilată
276. CM Selectaţi condiţiile care asigură eficienţa metodei bacteriologice:

a) Prelevatele se conservează timp îndelungat prin congelare


b) Recoltarea materialului se efectuează pe fondul antibioticoterapiei
!c) Prelevatele se recoltează din focarele afectate

!d) Materialul se prelevă până la administrarea antibioticelor


!e) Prelevatele de urgenţă se transportă în laborator
277. CS Selectaţi cărui grup de microorganisme aparţin bacteriile patogene:

a) Heterotrofe
b) Chemoautotrofe
c) Chemotrofe
!d) Chemoorganotrofe
e) Aminoheterotrofe
278. CS Numiţi metoda ce permite păstrarea microorganismelor câteva luni prin răcirea
bruscă la - 700C:

a) Liofilizare
b) Sterilizare
!c) Congelare
d) Pasteurizare
e) Tyndalizare
279. CS Numiţi metoda de distrugere a formelor vegetative de microorganisme din
substrat:

a) Liofilizare
b) Congelare
c) Sterilizare
!d) Pasteurizare
e) Tyndalizare
280. CS temperaturi mai mici de 600 C:

a) Liofilizare

b) Congelare
c) Sterilizare
d) Pasteurizare
!e) Tyndalizare
281. CS Numiţi metoda ce permite distrugerea completă a microorganismelor din substrat
la temperaturi înalte:

a) Liofilizare
b) Congelare
!c) Sterilizare
d) Pasteurizare
e) Tyndalizare
282. CS Numiţi metoda ce permite distrugerea completă a microorganismelor patogene din
substrat infectat:

a) Liofilizare
b) Tyndalizare
c) Pasteurizare
!d) Sterilizare
e) Dezinfecţie
283. CS Indicaţi obiectele care se supun sterilizarii cu aer cald:
a) Obiecte cu garnituri de cauciuc
b) Soluţii injectabile
!c) Uleiuri
d) Material contaminat din laborator
e) Ţeseturi şi fibre din bumbac
284. CS Selectaţi particularităţile caracteristice culturilor bacteriene în faza de lag:

!a) Bacteriile manifestă înaltă activitate biochimică

b) Rata de creştere este maximală


c) Numărul bacteriilor inoculate rămâne staţionar
d) Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică

e) Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor


285. CS Selectaţi pH optim al mediilor de cultură pe care se cultivă majoritatea bacteriilor
patogene:
??????

a) 6,2 - 6,8
b) 6,9 - 7,1
c) 7,2 - 7,6
!d) 7,8 - 8,1
e) 8,2 - 8,6
286. CS Selectaţi mediile de cultură de îmbogăţire:

!a) Kitt-Tarozzi
b) Olkeniţki

c) Kligler
d) Levine
e) Geloză-sânge
287. CS Selectaţi mediile de cultură diferenţial-diagnostice:

!a) Geloză-sânge
b) Kitt-Tarozzi
c) Bulion biliat
d) Ser coagulat
e) Hiss
288. CS Selectaţi mediile de cultură de transport:

a) Geloză-sânge
b) Kitt-Tarozzi
c) Bulion biliat
!d) Soluţie fosfat-tampon
e) Hiss
289. CM Selectaţi factorii implicaţi în reglarea activităţii enzimatice a bacteriilor:

!a) Metaboliţii formaţi


b) Gradul de umeditate a mediului
!c) pH-ul mediului
d) Specia microbiană
!e) Raportul substrat-enzimă
290. CM Numiţi criteriile conform cărora are loc clasificarea enzimelor bacteriene:

!a) Modul de acţiune

!b) Natura substratelor degradate


!c) Condiţiile de sinteză
d) Structura chimică
!e) Locul de acţiune în raport cu celula
291. CM Alegeţi tipurile de enzime caracteristice bacteriilor patogene:

!a) De metabolism
b) Auxobolice
c) Antibolice
!d) De patogenitate
e) Heterobolice
292. CM Numiți căile de sterilizare a mediilor de cultură care nu suportă temperaturi
înalte:
a) Şoc termic la 900C cu răcire momentană
!b) Tindalizare
!c) Prin filtre bacteriene
!d) Fracţionat cu vapori fluenţi
e) Pasteurizare
293. CS Selectați factorul care nu are funcție de barieră antimicrobiană:

a) Microflora intestinală
!b) Amilaza salivară

c) Acidul gastric

d) Mucusul
e) Tegumentul
294. CS Indicați factorul care clivează fracția C3 a complementului:

a) Factorul D
b) Factorul H
c) Factorul B
d) C3b
!e) C3bBb

295. CS Indicați complexul de atac membranar:

a) Properdina
!b) C5b,6,7,8,9
c) C3b3b,Bb
d) Colicinele
e) OH
296. CS Precizați rolul fracției C3b a complementului:

a) Este o formă inactivă a fracției C3


b) Distruge celula bacteriană

!c) Opsonizează bacteria


d) Este o anafilatoxină

e) Este un chemotactic

297. CS Selectați afirmațiile corecte despre lizozim:


a) Activează complementul

!b) Descompune catena glicanică din peptidoglican


c) Este eliberat de mastocite
d) Este o structură citoplasmatică
e) Este o enzimă proteolitică

298. CS Selectați mecanismul prin care leucocitele polimorfonucleare atacă bacteria:

a) Prin secreția interferonilor


!b) Prin fagocitoză

c) Prin secreția complementului


d) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-dependente
e) În exclusivitate prin mecanisme oxigen-independente
299. СS Indicați fracția complementului care se fixează inițial pe anticorpii fixatori de
complement:

a) C9
b) C5a
c) C3b
d) C1s
!e) C1q
300. CS Indicați natura majorității fracțiilor complementului:

a) Anticorpi
b) Hormoni
!c) Enzime
d) Citokine
e) Glicolipide
301. CS Indicați fracția de inițiere a activării complementului pe cale alternativă:

!a) C3
b) C5a
c) C4b
d) C4
e) C2
302. CS Precizațiperioada de timp în care devin detectabili în ser anticorpii specifici după un
stimul antigenic primar:

a) Doar după un contact repetat cu antigenul


b) 3-4 săptămâni
!c) 5-7 zile
d) 1 oră
e) 10 min
303. СS Indicaţi ce secretă plasmocitele:

a) Lizozim

b) Citokine
c) Anticorpi cu diferite specificități
d) Anticorpi cu două specificități
!e) Anticorpi cu specificitate unică, identică cu cea a Ig de pe suprafața limfocitului B activat

304. CS Indicați cum se numește lipsa răspunsului imun la antigene proprii:

a) Hipersensibilitate
b) Imunitate dobândită

c) Memorie

d) Tolerogen

!e) Toleranță
305. CS Indicați cauza eficienței mai înalte a unui răspuns imun secundar:

!a) Este mai intens şi mai rapid


b) Nu necesită intervenția limfocitelor Th
c) Se produc anticorpi fixatori de complement
d) Anticorpii sunt produși de limfocitele T și B
e) Determină protecție contra diferitor antigene
306. СS Indicați tipul de celule care produc anticorpi:
a) NK
b) Eozinofilele
!c) Plasmocitele
d) Limfocitele T
e) Macrofagele
307. CS Precizați ce stă la baza răspunsului imun secundar:

a) Selecția clonală
b) Degranularea mastocitelor
c) Activarea complementului
d) Efectul multivalent al măduvei osoase
!e) Memoria imunologică
308. СS Indicați efectorii contra microorganismelor intracelulare:

a) Complexul de atac membranar

b) C1q
c) C3b
!d) Limfocitele Tc
e) Anticorpii
309. CS Selectați elementele de structură ale unui monomer de Ig:

a) 2 catene peptidice unite prin legături necovalente


b) 2 catene diferire ușoare și 2 catene diferite grele
c) 2 catene diferite ușoare și 2 catene identice grele
!d) 2 catene identice ușoare și 2 catene identice grele
e) 2 catene identice ușoare și 2 catene diferite grele
310. CS Alegeți afirmația corectă despre fragmentul Fab:

a) Lipsesc punțile disulfidice

b) Este constituit doar din lanțuri grele


!c) Leagă antigenul
d) Este produs prin separarea lanțurilor grele de cele ușoare
e) Este produs în urma tratării moleculei de Ig cu pepsin
311. CS Selectați caracterul specific pentru IgA de la nivelul mucoaselor (sIgA):

a) Traversează bariera placentară


b) Nu are component secretor
c) Nu are catena de legătură J
!d) Este un dimer

e) Activează complementul pe cale clasică

312. CS Selectați caracterul specific pentru IgM:

a) Nu activează complementul
!b) Are până la 10 centre active (paratopi)

c) Este un tetramer
d) Posedă afinitate înaltă
e) Manifestă activitate aglutinantă slabă
313. CS Selectați caracterul specific pentru IgD:

a) Se conține în lapte
b) Este un pentamer
c) Este rezistentă la degradarea proteolitică
!d) Este prezentă în componența BCR de pe suprafața limfocitelor B
e) Este prezentă frecvent la suprafața mucoaselor
314. CS Selectați caracterul specific pentru IgE:

a) Nu joacă niciun rol în infecții parazitare


b) Activează complementul
c) Nu se leagă de macrofage
!d) Se fixează de mastocite
e) Este abundență în salivă
315. CS Indicați celulele pe suprafața cărora pot fi prezente molecule MHC de clasa II:

a) Celulele infectate cu virus


b) Toate celulele nucleate ale macroorganismului
c) Toate celulele macroorganismului
d) Doar celulele activate de interferon

!e) Limfocitele B, celulele dendritice, macrofagele


316. CS Selectați afirmația corectă despre legătura/interacțiunea dintre un antigen și un anticorp:

a) Nu este afectată de nivelul pH-ului


!b) Este optimizată de complementaritatea spațială
c) Implică legături covalente
d) Nu este afectată de prezența sau absența apei
e) Nu este afectată de rigiditatea moleculei
317. CS Indicați forțele intermoleculare care contribuie la interacțiunea dintre antigen și anticorp:

a) Doar legături de hidrogen


!b) O combinație din toate forțele enumerate
c) Doar forțe hidrofobice
d) Doar forțe Van der Waals

e) Doar forțe electrostatice


318. CS Selectați afirmația corectă despre epitop:

a) Este uzual compus dintr-o secvență liniară de aminoacizi

b) Este uzual asociat cu o regiune concavă a antigenului


!c) Este suprafața unui antigen prin intermediul careia interacționează cu anticorpul

d) Este suprafața unui anticorp prin intermediul careia interacționează cu antigenul


e) Solicită ambele fragmente Fab ale unei molecule de Ig pentru recunoașterea sa
319. CS Precizați afirmația corectă despre legătura dintre antigen și anticorp :

a) Este întotdeauna de afinitate înaltă


!b) Depinde de complementaritatea spațială
c) Se produce doar prin punți hidrofobe
d) Depinde le legături covalente
e) Este ireversibilă
320. CS Numiți molecula de suprafață prin intermediul căreia macrofagul recunoaște un agent
străin:
a) Complexul de atac membranar al complementului

!b) Receptorul toll-like (TLR)


c) Anticorpul
d) TCR
e) BCR
321. CS Numiți partea antigenului care este recunoscută în cadrul imunității dobândite:

a) Chemokină
!b) Epitop
c) Izotip

d) Citokină
e) Paratop
322. CS Numiți partea din structura IgE responsabilă de fixarea pe mastocite și bazofile:

a) Locul de fixare a complementului

b) Zona-balama
!c) Fc
d) Fab
e) Lanțul ușor
323. CS Selectați afirmația corectă despre superantigene:

!a) Se leagă de situsuri antigen-nespecifice ale CMH și TCR

b) Activează limfocitele Th1


c) Determină anergie clonală
d) Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa I
e) Se leagă de situsul antigen-specific al CMH clasa II
324. CS Precizați manifestarea unei stări de hipersensibilitate de tipul IV (tardivă):

a) Hiperemie fără infiltrat


b) Infiltrat din eozinofile
c) Edem fără infiltrat celular

d) Infiltrat celular leucocitar


!e) Infiltrat din limfocite T și macrofage
325. CS Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip IV:

a) Ig M
b) Ig G
c) Ig A
!d) Limfocitele T
e) Limfocitele B
326. CS Selectaţi efectorul în reacţiile de hipersensibilitate de tip I (anafilactice):

a) Ig D
!b) Ig E
c) Ig G

d) Ig M
e) Ig A
327. CS Indicaţi clasa de Ig care traversează bariera placentară:

a) Ig D
b) Ig A
c) Ig M
!d) Ig G
e) Ig E
328. CS Numiţi clasa de Ig care manifestă activitate antimicrobiană la nivelul mucoaselor:

a) Ig D
b) Ig E
c) Ig G
d) Ig M

!e) Ig A

329. CS Indicaţi clasa de Ig care reprezintă structural un pentamer:


a) Ig D
b) Ig E
c) Ig G
!d) Ig M
e) Ig A
330. CS Indicaţi clasa de Ig care predomină in infecţia acută:

a) Ig D
b) Ig E
c) Ig G
!d) IgM
e) Ig A
331. CS Selectaţi clasa de Ig care indică un răspuns imun secundar:

a) Ig E

b) Ig D
!c) Ig G
d) Ig M
e) Ig A
332. CS Indicați proprietatea anticorpilor care nu este dependentă de structura fragmentului Fc:

a) Afinitatea pentru mastocite


!b) Afinitatea pentru antigen
c) Izotipul
d) Capacitatea de a fixa complementul
e) Capacitatea de a traversa placenta
333. CS Numiţi tipul de infecţie care se caracterizează printr-o evoluţie comparativ scurtă cu
simptomatică caracteristică:

a) Suprainfecţie
b) Reinfecţie
c) Infecţie secundară
d) Infecţie cronică
!e) Infecţie acută
334. CS Precizaţi tipul infecţiei repetate cu aceeaşi specie de microorganisme după vindecare:

a) Suprainfecţie
!b) Reinfecţie
c) Infecţie secundară
d) Infecţie cronică
e) Infecţie acută
335. CS Indicaţi tipul infecţiei în caz de reinfectare până la reconvalescenţă:

a) Infecţie cronică
b) Infecţie acută
!c) Suprainfecţie
d) Reinfecţie
e) Infecţie secundară

336. CS Numiţi patologia declanşată în rezultatul scăderii rezistenţei organismului pe fondul


unei primoinfecţii:

a) Reinfecţie
b) Infecţie acută
c) Infecţie cronică
d) Suprainfecţie
!e) Infecţie secundară
337. CS Indicaţi tipulinfecţiei care se caracterizează printr-o evoluţie de lungă durată cu
persistenţa agentului cauzal în organism:

!a) Infecţie cronică


b) Infecţie secundară
c) Suprainfecţie
d) Reinfecţie
e) Infecţie acută
338. CS Precizaţi calea de activare a complementului:
a) Oxidativă

!b) Clasică
c) Acidă mixtă
d) Fermentativă
e) Butilen-glicolică

339. CS Selectaţi clasa de Ig care participă în reacţiile anafilactice:

a) Ig G
b) Ig M
c) Ig D
d) Ig A
!e) Ig E
340. CS Precizaţi noţiunea care indică prezenţa tranzitorie a bacteriilor în sânge fără multiplicare:

a) Septicemie
!b) Bacteriemie
c) Toxinemie
d) Septicopiemie

e) Virusemie
341. CS Numiţi starea patologică caracterizată prin persistenţa şi multiplicarea bacteriilor în
sânge:

a) Septicopiemie
b) Virusemie
!c) Septicemie
d) Bacteriemie
e) Toxinemie
342. CS Numiţi infecţia generalizată cu formarea focarelor supurative în organe:
a) Bacteriemie
b) Virusemie
!c) Septicopiemie
d) Toxinemie
e) Septicemie
343. CS Indicaţi noţiunea care indică răspândirea virusurilor prin intermediul sângelui:

a) Septicemie
!b) Virusemie
c) Bacteriemie
d) Toxinemie
e) Septicopiemie
344. CS Indicaţi definiţia anticorpilor incompleţi:

a) anticorpii ce posedă 5 centre active, paralizează determinantele antigenice, formînd


macroagregate
b) anticorpii ce posedă 4 centre active, paralizează determinantele antigenice, formînd
macroagregate
c) anticorpii ce posedă 3 centre active, paralizează determinantele antigenice, formînd
macroagregate

!d) anticorpii ce au un singur centru activ, tru activ, paralizează determinantele antigenice,dar nu
formează macroagregate
e) anticorpii ce posedă 2 centre active, paralizează determinantele antigenice, formînd
macroagregate
345. CS Alegeţi definiţia imunităţii naturale pasive:

a) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma utilizării serurilor


imune
b) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma utilizării
vaccinurilor
!c) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma transferului
anticorpilor gata de la mamă la făt

d) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării unei boli
alergice
e) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării unei boli
infecţioase
346. CS Selectaţi definiţia imunităţii naturale active:
a) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini care se instalează în urma
transferului anticorpilor gata de la mamă la făt
b) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agentii genetici străini în urma utilizării serurilor
imune
c) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma utilizării
vaccinurilor
!d) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării unei boli
infecţioase
e) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării unei boli
alergice
347. CS Selectaţi definiţia imunităţii artificiale active:

a) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini care se instalează în urma


transferului anticorpilor gata de la mama la făt transplacentar
b) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma utilizării serurilor
imune
!c) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma utilizării
vaccinurilor
d) nereceptivitatea macroorgansimului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării bolilor
alergice
e) nereceptivitatea macroorganismului faţă de agenţii genetici străini în urma suportării unei boli
infecţioase
348. CS Indicaţi reacţia care permite depistarea anticorpilor incompleţi:

a) Reacţia de hemaglutinare indirectă


!b) Reacţia Coombs
c) Reacţia de bacterioliză
d) Reacţia de hemaglutinare
e) Reacţia de precipitare
349. CS Indicaţi preparatul biologic ce conţine antigene de diferite specii de
microorganisme:
a) anatoxina botulinică
b) anatoxina stafilococică
c) vaccinul BCG
!d) vaccinul polivalent
e) vaccinul monovalent
350. CS Indicaţi cine este supus imunizării selective:

a) colective organizate
b) grupele de populaţie cu risc sporit
c) populaţia infantilă
!d) populatia adultă

e) populatia infantilă şi adultă


351. CS Selectați afirmația corectă despre epitopii unui antigen:
??????

a) Epitopii liniari pot fi recunoscuți de receptorii BCR de pe suprafața limfocitelor B


b) Reprezintă locul de interacțiune cu complementul
!c) Determină antigenitatea
d) Antigenele polizaharidice sunt constituite din epitopi liniari și conformaționali
e) Este un receptor pentru antigenul prezent pe limfocite B mature
352. CS Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD4:

a) Nu participă în instaurarea răspunsului imun umoral și celular


b) La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc
c) La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Ts
d) Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I
!e) Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II
353. CS Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa II:

a) Recunoaște și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T


!b) Recunoaște și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
c) Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
d) Sunt exprimate doar pe suprafața CPA neprofesioniste

e) Recunoaște și interacționează cu receptorul CD3 de pe limfocitele T


354. CS Indicaţi timpul de interpretare a reacţiei de aglutinare pe lamă:
a) 48 ore

b) 24 ore
c) 30 min
d) 10 min
!e) 1-2 min
355. CS Indicați starea patologică care poate fi declanșată de administrarea unui ser
heterolog:

a) Paralizii
b) Dermonecroză
!c) Șoc anafilactic
d) Șoc endotoxinic
e) Reacție citotoxică
356. CS Precizați la ce vârstă se inoculează pentru prima dată vaccinul contra hepatitei
virale B:

a) Două luni

b) 12 luni
c) O lună
!d) 24 ore
e) 2 - 4 zile
357. CS Selectați vaccinul care NU este inclus în Calendarul de vaccinări obligatorii:

a) Anti rujeolă
b) Anti pneumococ
c) Anti poliomielită
d) Anti hepatita B
!e) Anti hepatita A
358. CS Precizați ce reprezintă vaccinul difteric:
a) Complex LPZ din peretele celular bacterian
b) Polizaharid capsular
!c) Anatoxină
d) Cultură bacteriană avirulentă
e) Suspenzie de bacterii inactivate
359. CS Indicați clasa de imunoglobuline prezentă în sângele nou-născutului:

a) Ig M

b) Ig D
!c) Ig G
d) Ig E
e) Ig A
360. CS Numiți reacția de neutralizare in vivo indicată în diagnosticul difteriei:

a) Mantoux
!b) Schick
c) Burnet

d) Dick

e) Ţuvercalov
361. CS Numiți intradermoreacția indicată în diagnosticul tuberculozei:

!a) Mantoux
b) Burnet
c) Dick
d) Schultz - Charlton
e) Schick
362. CS Numiți intradermoreacția indicată în diagnosticul brucelozei:

a) Mantoux
!b) Burnet
c) Schick
d) Schultz-Charlton
e) Dick
363. CS Selectaţi vaccinul compus din antigene provenite de la specii diferite (asociat):

a) Anatoxina stafilococică
b) Anatoxina botulinică
c) Vaccinul BCG
d) Vaccinul antiantrax
!e) Vaccinul ADTP
364. CS Selectați vaccinul care conţine antigene ale unei singure specii microbiene
(monovalent):

a) Vacinul ADTP
b) Vaccinul TABTe
!c) Vaccinul BCG
d) Vaccinul poliomielitic
e) Vaccinul antigripal
365. CS Indicaţi antigenul termostabil caracteristic bacteriilor gramnegative:

a) Antigenul F
b) Antigenul Vi
c) Antigenul H
!d) Antigenul O
e) Antigenul K
366. CS Numiţi antigenul termolabil prezent la bacteriile mobile:

a) Antigenul Vi

b) Antigenul R
!c) Antigenul H

d) Antigenul K
e) Antigenul O
367. CS Numiţi reacţia utilizată frecvent în depistarea antigenelor solubile:
!a) Precipitare
b) Imunofluorescență
c) Hemaglutinare

d) Inhibare a hemaglutinării
e) Bacterioliză
368. CS Indicaţi reacţia care se manifestă în prezenţa complementului:

a) Inhibare a hemaglutinării
b) Precipitare
!c) Hemoliză
d) Imunofluorescență
e) Hemaglutinare
369. CS Selectaţi noţiunea care indică răspândirea toxinelor prin intermediul sângelui:

a) Virusemie
b) Bacteriemie
c) Septicopiemie
d) Septicemie
!e) Toxinemie
370. CS Indicați substanța în prezența căreia paraziții intracelulari din macrofage sunt
distruși mai eficient:

a) Anafilatoxine
!b) Interferon gamma
c) Properdină
d) Kinine
e) Anticorpi
371. CS Precizați rolul biologic al fracțiilor complementului C3a și C5a:

a) Scindarea fracției C3
b) Agregarea fracțiilor C4 și C2
c) Fagocitoza bacteriilor acoperite cu Ig E
!d) Creșterea permeabilității vasculare
e) Liza bacteriilor
372. CS Precizați ce stă la baza răspunsului imun secundar:

a) Selecția clonală
b) Degranularea mastocitelor
c) Activarea complementului
d) Efectul multivalent al măduvei osoase
!e) Memoria imunologică
373. CS Precizați semnificația testului tuberculinic:

a) Indică un răspuns autoimun


b) Indică o stare de anergie
c) Inducerea unui răspuns imun umoral și celular

!d) Indică o stare de hipersensibilitate tipul IV


e) Inducerea unui răspuns imun umoral
374. CS Identificați elementul de care se leagă C1 pentru a iniția calea clasică de activare a
complementului:

a) Agregate de IgG
b) Antigenul
c) Factorul B
!d) Complexul antigen-IgG
e) Lipopolizaharidul bacterian
375. CM Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor:

a) Mezozomii
b) Sporul
!c) Fragmente de peptidoglican
!d) Capsula
!e) Fimbriile
376. CM Selectați factorii structurali de patogenitate ai bacteriilor:
!a) Proteina M la S.pyogenes
b) Nucleoidul
c) Sporul

!d) Proteina A la S.aureus


!e) Acizii lipoteichoici
377. CM Selectați factorii de patogenitate ai bacteriilor:

a) Factori de transport
!b) Factori toxici
!c) Factori de structură
d) Factori biochimici
!e) Factori enzimatici
378. CM Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:

a) Dehidrogenaza
!b) ADN-aza
!c) Neuraminidaza
d) Hemaglutinina
!e) Elastaza
379. CM Indicați enzimele de patogenitate bacteriene:

!a) Hialuronidaza

!b) Fibrinolizina
c) Beta-lactamaza
!d) Colagenaza
e) Penicinilaza
380. CM Selectați caracterele specifice exotoxinelor bacteriene:

a) Acționează local
!b) Sunt imunogene
!c) Manifestă specificitate de acțiune
!d) Sunt de origine proteică
e) Sunt elaborate doar de bacterii G+
381. CM Indicați toxinele bacteriene citolitice:

a) Toxina Shiga
!b) Hemolizina
!c) Lecitinaza

d) Toxina holerică
e) Toxina botulinică
382. CM Indicați toxinele bacteriene citotoxice:

!a) Toxina holerică

!b) Toxina Shiga


c) Leucocidina

!d) Toxina tetanică

e) Hemolizina
383. CM Selectați caracterele specifice endotoxinei bacteriene:

a) Este înalt imunogenă


!b) Este prezentă doar la bacterii G-

c) Este de origine proteică


!d) Este secretată în urma lizei celulei bacteriene
!e) Determină efecte generale
384. CM Indicați factorii imunității naturale (rezistenței nespecifice)

!a) Tegumentul și mucoasele intacte


!b) Anticorpii normali
c) Limfocitele B și T
!d) Sistemul complement
!e) Lizozimul
385. CM Selectați caracterele specifice imunității dobândite:

!a) Imunitate la reinfecții

!b) Memorie imunologică


!c) Recunoașterea specifică a antigenelor
!d) Toleranță la antigenele proprii
e) Capacitatea de a interveni imediat după întâlnirea cu un antigen

386. CM Indicați caracterele de bază ale imunității umorale:

a) Efectorii principali sunt limfocitele Tc


b) Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
!c) Neutralizează toxinele și enzimele bacteriene
!d) Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
!e) Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)

387. CM Indicați caracterele de bază ale imunității celulare:

a) Participă la activarea macrofagelor


b) Se realizează prin intermediul anticorpilor (Ig)
!c) Exercită efect asupra paraziților intracelulari și a celulelor modificate
d) Este dirijată contra microorganismelor extracelulare
!e) Este realizată prin intermediul limfocitelor T
388. CM Indicați particularitățile unui antigen complet:

!a) Posedă antigenitate


b) Nu posedă antigenitate
!c) Este imunogen
!d) Are greutate moleculară mai mică 10kDa

!e) Este de natură proteică sau complexă


389. CM Indicați particularitățile unui antigen incomplet (haptenă):
!a) Devine imunogen la combinarea cu o substanță carrier (purtătoare)
b) Nu posedă antigenitate
!c) Nu este imunogen

d) Este imunogen
!e) Are masă moleculară mică
390. CM Indicați particularitățile unui superantigen:

a) Induce o imunitate de lungă durată


!b) Este de natură proteică
!c) Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite T
d) Este capabil să stimuleze 10-40% de limfocite B
!e) Determină procese imunopatologice
391. CM Indicați organele centrale ale Sistemului Imun:

a) Plăcile Payer

!b) Timusul
c) Ganglionii limfatici

!d) Maduva osoasă


e) Splina
392. CM Indicați organele periferice ale Sistemului Imun:

a) Măduva osoasă
!b) Amigdalele
!c) Plăcile Payer
d) Timusul
!e) Splina
393. CM Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit B naiv după interacțiunea cu un
antigen specific:

!a) Activarea

!b) Producerea și secreția Ig


!c) Proliferarea
d) Diferențierea în celule efectoare Th și Tc
!e) Diferențierea în plasmocite
394. CM Enumerați fazele evolutive ale unui limfocit T naiv după interacțiunea cu un
antigen specific:

!a) Proliferarea
b) Sinteza de Ig
c) Diferențierea în plasmocite
!d) Diferențierea în celule efectoare Th și Tc

!e) Activarea
395. CM Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „profesioniste":

!a) Celulele dendritice

!b) Limfocitele B
c) Leucocitele
!d) Macrofagele
e) Hematiile

396. CM Selectați celulele prezentatoare de antigen (CPA) „neprofesioniste":

!a) Celulele endoteliale


b) Limfocitele T și B
!c) Celulele epiteliale
d) Macrofagele
!e) Hepatocitele
397. CM Indicați afirmațiile adevărate despre Complexul Major de Compatibilitate
(CMH):

a) Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor B


!b) Participă la prezentarea antigenelor peptidice limfocitelor T
!c) Reprezintă un marker (antigen) individual de identitate
!d) Reprezintă un ansamblu de glicoproteine

e) Reprezintă un complex polizaharidic


398. CM Selectați afirmațiile corecte despre anticorpi (Ig):
a) Sunt produși de limfocitele Th2 activate de un antigen
!b) Sunt produși de plasmocitele derivate din limfocitele B activate de un antigen
c) Reprezintă complexe lipopolizaharidice
!d) Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa γ-globulinelor
e) Reprezintă molecule glicoproteice plasmatice din clasa α-globulinelor
399. CM Indicați elementele de structură ale unei molecule de Ig:

!a) Doi epitopi

!b) Un fragment Fc
c) Un fragment Fab
d) Două catene glicoproteice M
!e) Două catene glicoproteice L
400. CM Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgM:

!a) Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement


b) Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
c) Molecula de IgM este un dimer
d) Molecula de IgM este un monomer
!e) Reprezintă un indicator al unei infecții recente
401. CM Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgG:

!a) Manifestă activitate opsonizantă și fixatoare de complement


!b) Este unica clasă de Ig, capabilă să traverseze bariera placentară
c) Reprezintă un indicator al unei infecții recente
d) Molecula de IgG este un pentamer
!e) Molecula de IgG este un dimer
402. CM Selectați caracterele de bază ale clasei de imunoglobuline IgA:

!a) Fracția sIgA asigură protecția mucoaselor


b) Fracția sIgA se întâlnește în serul sangvin
c) Participă la activarea complementului pe cale clasică
!d) Molecula de sIgA este un dimer
e) IgA reprezintă 75% din totalul de imunoglobuline umane
403. CM Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral primar:

a) Este asigurat de limfocitele B-memorie


b) Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgG
!c) Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgM
d) Faza de latență durează câteva ore
!e) Faza de latență durează 4-7 zile
404. CM Indicați particularitățile unui răspuns imun umoral secundar:

!a) Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgG

!b) Este asigurat de limfocitele B-memorie


c) Inițial se sintetizează anticorpi reprezentați de IgM
!d) Faza de latență durează câteva ore
e) Faza de latență durează 4-7 zile
405. CM Precizaţi afirmaţiile corecte: O anatoxină este o exotoxină modificată care:

a) Şi-a păstrat antigenitatea


!b) Şi-a pierdut toxicitatea
c) Şi-a păstrat toxicitatea
!d) Şi-a păstrat imunogenitatea
e) Şi-a pierdut imunogenitatea
406. CM Indicaţi căile de activare a complementului:

a) Secundară
b) Primară

!c) Clasică
!d) Lectinică
!e) Alternativă
407. CM Selectaţi proprietăţile unui antigen complet:
!a) Masa moleculară mai mare de 10kD
!b) Origine complexă
c) Natură lipidică
!d) Posedă imunogenitate
e) Nu posedă antigenitate
408. CM Numiţi proprietăţile complementului:

a) Constituie un complex de lipopolizaharide


b) Stimulează reproducerea virusurilor
!c) Constituie un complex de proteine care se conţine în serul sangvin proaspăt

!d) Participă în unele reacţii imunologice


!e) Este un factor nespecific de rezistenţă
409. CM Indicaţi factorii care asigură rezistenţa nespecifică umorală:

!a) Properdina

!b) β, x - lizinele
!c) Sistemul complement

d) Limfocitele B
e) IgM
410. CM Selectaţi organele periferice ale sistemului imun:

!a) Formaţiunile limfatice din organe şi ţesuturi


b) Timusul
!c) Splina
!d) Ganglionii limfatici
e) Măduva osoasă
411. CM Indicaţi elementele utilizate în calitate de purtător pasiv al antigenelor
moleculare:

!a) Particule de celuloză

!b) Particule de latex


c) Leucocite
!d) Hematii

e) Trombocite
412. CM Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de inhibare a hemaglutinării:
!a) Uzual se utilizează pentru identificarea virusurilor hemaglutinante
b) Rezultatul reacţiei se citeşte peste 24-48 ore
!c) În reacţia pozitivă hematiile se sedimentează în formă de buton
d) În reacţia pozitivă hematiile se sedimentează în formă de umbrelă inversată
e) Uzual este utilizată în serodiagnosticul infecţiilor bacteriene respiratorii
413. CM Indicaţi markerii utilizaţi în reacţia imunoenzimatică:

a) O - streptolizina
!b) Peroxidaza din hrean
c) Hialuronidaza
!d) Fosfataza alcalină
e) Auramina
414. CM Selectaţi afirmaţiile corecte despre reacţia de precipitare:

a) Complementul este un component obligatoriu al reacției


!b) Reacţia are loc în mediul gelifiat
!c) Reacţia are loc în mediul lichid

!d) Se utilizează precipitinogen în stare coloidală


e) Se utilizează precipitinogen corpuscular
415. CM Indicaţi efectele endotoxinei bacteriene asupra macroorganismului:

!a) Hipotensiune

!b) Hemoragii
!c) Febră

!d) Leucopenie
e) Paralizii
416. CM Numiţi proprietăţile reacţiei de precipitare inelară:

!a) Este utilizată pentru seroidentificare

!b) Este utilizată în medicina legală


c) Determină titrul anticorpilor în serul pacientului
!d) Antigenele se utilizează în stare coloidală
e) Antigenele se utilizează în stare corpusculară
417. CM Selectați tipurile de seruri imune curative după destinație:

!a) Antivirale

!b) Antitoxice
!c) Antibacteriene
d) Antitumorale
e) Antifungice
418. CM Indicați cele mai inofensive preparate biologice pentru organismul uman:

a) Ser heterolog antitetanic


!b) Imunoglobulina antistafilococică umană
!c) Imunoglobulina standardă
!d) Imunoglobulina umană hiperimună antitetanică
e) Serul antitoxic antidifteric ecvin
419. CM Precizați substanţele biologic active care se elimină
în organismul uman
sensibilizat în urma administrării serurilor imune heteroloage:

!a) Histamina

!b) Prostaglandine
!c) Serotonina
d) Lizozimul

e) Complementul
420. CM Indicaţi serurile imune antitoxice:

a) Antipertussis
!b) Antidifteric
c) Antiantrax
!d) Antibotulinic
e) Antileptospirozic
421. CM Indicaţi serurile imune antitoxice:
a) Antigripal de tip B
!b) Antigangrenos
c) Antitreponemic
!d) Antitetanic
e) Antitularemic

422. CM Selectați serurile imune care se dozează în unităţi de acțiune:

a) Antigripal de tip A
!b) Antidifteric
!c) Antigangrenos
!d) Antibotulinic
e) Antipertussis
423. CM Selectați reacțiile serologice utilizate în diagnosticul rapid al infecțiilor:

!a) RIF directă


b) Reacția de hemaglutinare indirectă
!c) ELISA
d) RFC directă
e) Reacţia de bacterioliză
424. CM Selectați adjuvanţii utilizați în componența vaccinurilor:

!a) Ribozomi bacterieni


b) Particule de latex
!c) Hidroxid de aluminiu
d) Eritrocite de berbec
!e) Fosfat de aluminiu
425. CM Selectați afirmațiile corecte despre vaccinuri:

a) Sunt indicate în terapia unor infecţii acute


!b) Se administrează conform Calendarului de vaccinări
!c) Conţin microorganisme vii atenuate, omorâte sau componente extrase din celula microbiană
!d) Se utilizează pentru imunizarea activă a populaţiei
e) Sunt preparate biologice utilizate în scop de serodiagnostic
426. CM Precizați afirmația corectă despre virulenţă:

!a) Este determinată genetic

!b) Virulenţa poate fi diminuată


!c) Reprezintă gradul de patogenitate al unei tulpini bacteriene
d) Este un caracter stabil

e) Este un caracter de specie


427. CM Precizați afirmațiile corecte despre patogenitate:

!a) Reprezintă capacitatea potenţială a unei specii bacteriene de a declanşa o infecţie


b) Gradul de patogenitate se măsoară în unităţi de patogenitate
!c) Este un caracter determinat genetic
d) Este un caracter de tulpină
!e) Este un caracter de specie
428. CM Selectați unităţile de masură a virulenţei:

!a) Dosis lethalis50 - DL50

!b) Dosis infectiosis - DI


c) Dosis pathogenica - DP
!d) Dosis lethalis minima - DLM
!e) Dosis certa lethalis - DCL
429. CM Indicați factorii structurali care asigură patogenitatea microorganismelor:

a) Ribozomii
!b) Antigenele de suprafaţă
!c) Glicocalixul
!d) Pilii
e) Granulațiile de volutină
430. CM Selectați enzimele invazive caracteristice microorganismelor patogene:
a) Transferaza

!b) Colagenaza
!c) Neuraminidaza
d) Sintetaza
!e) Hialuronidaza
431. CM Selectați enzimele de patogenitate caracteristice microorganismelor patogene:

!a) Fibrinolizina

!b) Neuraminidaza
c) Citocromoxidaza
!d) Plasmocoagulaza
e) Oxidoreductaza
432. CM Precizați afirmațiile corecte despre exotoxinele microbiene:

!a) Sunt imunogene


b) Acționează imediat
!c) Pierd toxicitatea sub acţiunea formolului
d) Sunt de natură lipopolizaharidică

!e) Sunt secretate în mediul extracelular


433. CM Precizați afirmațiile adevărate despre exotoxinele bacteriene:

!a) Manifestă tropism (selectivitate de acţiune)

!b) Pot fi transformate în anatoxine


!c) Sînt rezistente la temperaturi temperaturi înalte

d) Sunt parte componentă a peretelui celular bacterian


!e) Sunt de natură proteică
434. CM Indicați caracterele exotoxinelor bacteriene:

a) Sunt elaborate de toate speciile bacteriene patogene


!b) Pot manifesta efect citolitic sau citotoxic
!c) Posedă specificitate (tropism) pentru anumite organe şi ţesuturi
!d) Se transformă în anatoxine
e) Nu sunt imunogene
435. CM Indicați proprietățile endotoxinei bacteriene:

!a) Se eliberează în urma lizei celulei bacteriene

!b) Acţionează prin inducerea secreţiei unor citokine de către macrofage


c) Posedă imunogenitate pronunţată

!d) Nu se inactivează sub acţiunea formolului

e) Este termosensibilă
436. CM Indicați perioadele maladiei infecţioase:

!a) De stare

!b) De declin
!c) Prodromală
!d) De incubaţie
e) De infectare

437. CM Indicați mecanismele de transmitere a bolilor infecíoase:

!a) Contact direct


!b) Alimentar

c) Anaerob
!d) Aerogen
!e) Transmisiv
438. CM Selectaţi factorii umorali ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică):

a) Imunoglobulinele Ig M

b) Imunoglobulinele Ig G
!c) Anticorpii naturali

!d) Complementul

!e) Interferonul
439. CM Selectaţi factorii celulari ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă nespecifică):
a) Celulele prezentatoare de antigen
b) Limfocitele B
!c) Leucocitele polimorfonucleare
!d) Macrofagele
e) Limfocitele T
440. CM Selectați factorii tisulari (de barieră) ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă
nespecifică):

!a) Microflora normală

!b) Epiteliul ciliat

!c) Lizozimul din lacrimi şi salivă


d) Imunoglobulinele IgA
!e) Tegumentul intact

441. CM Precizați particularitățile imunoglobulinelor clasa sIgA:

!a) Sunt sintetizate de plasmocite


!b) Protejează mucoasele de infecția microbiană

c) Trec bariera placentară


d) Sunt secretate de celulele epiteliale
!e) Reprezintă un dimer
442. CM Indicați particularitățile antigenului O:

!a) Este termostabil


b) Este termolabil
!c) Prezintă un compus lipopolizaharidic
!d) Este parte componentă a peretelui celular al bacteriilor gramnegative
e) Este de natură proteică
443. CM Precizați reacțiile serologice utilizate pentru depistarea antigenelor solubile:

a) Aglutinare pe lamă

b) Aglutinare în tuburi
!c) Imunoelectroforeză
!d) Imunodifuzie simplă (Mancini)
!e) Precipitare inelară
444. CM Indicați particulele care pot fi utilizate ca purtătoare de antigen în reacțiile
serologice:

!a) Particule de latex


b) Ribozomi
c) Trombocite
!d) Hematii de berbec
e) Stafilococi cu proteina A la suprafaţă
445. CM Selectați avantajele reacţiei de hemaglutinare indirectă în raport cu reacţa de
aglutinare:

!a) Este mai demonstrativă


b) Se citeşte peste 3 - 5 minute
c) Se citeşte peste 48 de ore
!d) Este mai sensibilă
e) Se efectuează pe lamă
446. CM Indicați reacțiile serologice cu participarea complementului:

!a) Fixare a complementului

!b) Bacterioliză
c) Imunofluorescenţă indirectă
!d) Hemoliză
e) Hemaglutinare indirectă

447. CM Indicați cu ce scop se utilizează reacţia de hemoliză:

!a) Efectuarea reacției de fixare a complementului


b) Determinarea anticorpilor incompleţi
!c) Titrarea complementului din serul sangvin
d) Depistarea antigenelor corpusculare
e) Depistarea antigenelor virale
448. CM Selectați reacțiile imunologice care posedă sensibilitate mai înaltă:
a) De aglutinare în tuburi
!b) De imunofluorescenţă

!c) Radioimună
!d) Imunoenzimatică
e) De precipitare în gel
449. CM Indicați particularitățile anatoxinelor:

!a) Sunt lipsite de toxicitate


b) Nu posedă antigenitate
!c) Sunt imunogene
!d) Stimulează imunitate antitoxică
e) Stimulează imunitate antimicrobiană
450. CM Precizați avantajele vaccinurilor vii atenuate:

a) Induc doar imunitate locală


!b) Se multiplică în organismul vaccinat
!c) Induc imunitate eficientă şi de lungă durată
d) Pot fi păstrate timp îndelungat
e) Nu există restricţii în utilizare

451. CM Precizați indicațiile vaccinărilor:

!a) Planificat conform Calendarului vaccinărilor


b) În perioada de convalescenţă
!c) Selectiv individual
!d) După indicaţii epidemiologice

e) În perioada de stare a infecţiilor acute

452. CM Selectați factorii implicați în reacţiile de hipersensibilitate de tipul I:

!a) Amine vasoactive (histamina)


b) Complementul
!c) Imunoglobulinele Ig E
d) Imunoglobulinele Ig A
!e) Mastocitele
453. CM Indicați manifestările clinice ale hipersensibilităţii imediate de tip I:

!a) Şocul anafilactic

!b) Urticaria
c) Artrite reumatoide
d) Boala serului
!e) Astmul bronşic
454. CM Precizați particularitățile reacţiilor de hipersensibilitate:

!a) Sunt alergen-specifice

b) IgD reprezintă efectorii reacţiilor anafilactice

!c) Hipersensibilitatea poartă un caracter individual


!d) Se declanşează după contacte repetate cu antigenul
e) Se declanşează după contactul primar cu antigenul
455. CM Precizați particularitățile reacțiilor de hipersensibilitate de tip IV:

a) Se manifestă prin urticarie difuză

b) Se manifestă după 4-5 ore de la inocularea antigenului


!c) Leziunile sunt situate la nivelul inoculării antigenului (dermatită de contact, granulom)
!d) Nu se transferă prin seruri imune
!e) Fenomenele reacţiei se manifestă tardiv (48-72 ore)
456. CM Selectați particularitățile imunității artificiale active:

a) Se transmite ereditar
b) Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune
!c) Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
d) Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
!e) Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)
457. CM Selectați particularitățile imunității artificiale pasive:

a) Se transmite ereditar
!b) Asigură protecţie de scurtă durată (2-3 săptămâni)
!c) Poate fi indusă prin administrarea serurilor imune

d) Asigură protecţie de lungă durată (luni, ani)


e) Poate fi indusă prin administrarea vaccinurilor
458. CM Selectați celulele imunocompetente:

a) Celulele NK
b) Celulele K
c) Macrofagele
!d) Limfocitele B
!e) Limfocitele T
459. CM Selectați tipurile de celule care participă la elaborarea unui răspuns imun:

!a) Limfocitele T

!b) Macrofagele
!c) Limfocitele B
d) Trombocitele

!e) Plasmocitele
460. CM Indicați efectele biologice realizate de IgE:

a) Neutralizarea virusurilor
!b) Degranularea mastocitelor
c) Opsonizarea bacteriilor
!d) Opsonizarea helminților
e) Neutralizare toxinelor bacteriene
461. CM Indicați efectele biologice realizate de IgG:

a) Degranularea mastocitelor
!b) Neutralizarea virusurilor
!c) Opsonizarea bacteriilor
d) Opsonizarea helminților
!e) Neutralizare toxinelor bacteriene
462. CM Indicaţi cerinţele faţă de vaccinuri:

!a) cost accesibil


b) termen scurt de păstrare
!c) stabilitate
!d) inocuitate
!e) eficienţă

463. CM Selectați vaccinurile vii atenuate:

a) Anti-pneumococic
!b) Anti-oreion

!c) Anti-rujeolă
d) Anti-hepatita B
!e) vaccinul BCG
464. CM Selectaţi contraindicaţiile temporare pentru efectuarea vaccinărilor:

a) tratamentul cu antihistaminice
!b) tratamentul cu steroizi
!c) sugarii aflaţi încă sub protecţia anticorpilor materni
!d) bolile febrile acute
!e) sarcina
465. CM Selectaţi contraindicaţiile permanente pentru efectuarea vaccinărilor:

!a) bolile somatice cronice


b) tratamentul cu antibiotice
c) tratamentul cu steroizi
!d) imunodeficienţe severe datorită celulelor T
e) atopiile
466. CM Indicaţi factorii alternativi ce activează complementul:

a) IgE

!b) IgA
c) proteinazele

!d) properdina
e) glicoproteinele

467. CM Indicaţi factorii clasici ce activează complementul:

!a) IgG

!b) IgM
c) IgE

d) IgD

e) IgA
468. CM Indicaţi cerinţele corespunzătoare serurilor imune curative:

a) să conţină anticorpi anti-H


!b) să fie sterile
c) să conţină anticorpi anti-O
!d) să fie apirogene

!e) să nu posede reactogenitate


469. CM Indicaţi clasele de imunoglobuline ce nu fixează complementul:

a) IgM
b) IgG
c) IgA
!d) IgD

!e) IgE
470. CM Selectați afirmațiile adevărate despre limfocitele T CD8:

a) La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Tc

!b) Reprezintă aproximativ 40% din numărul total de limfocite


!c) La un stimul antigenic, urmare a activării, se diferențiază în celule efectoare Th

!d) Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa I


e) Recunosc peptide antigenice combinate cu molecule CMH clasa II

471. CM Selectați caracterele specifice moleculelor CMH de clasa I:


a) Sunt exprimate doar pe suprafața CPA profesioniste
b) Participă la prezentarea antigenelor exogene (procesate în fagolizosome)
!c) Participă la prezentarea antigenelor endogene (procesate în citoplasmă)
d) Recunoaște și interacționează cu receptorul CD4 de pe limfocitele T
!e) Recunoaște și interacționează cu receptorul CD8 de pe limfocitele T
472. CM Precizați posibilele efecte ale interacțiunii dintre antigen și anticorpi in vivo:

a) Neutralizarea intracelulară a virusurilor


!b) Opsonizarea bacteriilor
!c) Citotoxicitatea mediată celular anticorp-dependentă
d) Distrugerea directă a celulelor infectate cu virus
!e) Neutralizarea toxinelor bacteriene
473. CM Precizați particularitățile imunității celulare:

a) Asigură neutralizarea exotoxinelor bacteriene


!b) Asigură distrugerea celulelor infectate cu paraziți intacelulari (bacterii, virusuri)
!c) Elimină microbii din vacuole fagocitare
!d) Este asigurată de limfocitele T
e) Efectorii de bază sunt anticorpii (Ig)
474. CM Numiţi criteriile de diferenţiere a răspunsului imun primar de cel secundar:

!a) Viteza sintezei anticorpilor specifici

!b) Titrul anticorpilor sintetizaţi


!c) Izotipul de imunoglobuline sintetizat inițial
!d) Durata perioadei latente

e) Originea antigenului
475. CM Precizați căile de răspândire a infecţiei în macroorganism:

!a) Pe calea nervilor


b) Prin intermediul trombocitelor
!c) Pe cale hematogenă
!d) Pe cale limfatică
!e) Prin continuitate
476. CM Selectați particularitățile imunoglobulinelor clasa Ig M:

a) Sunt implicate în declanşarea reacţiilor de hipersensibilitate de tip I


!b) Apar primele după un stimul antigenic

c) Traversează bariera placentară


!d) Structural reprezintă un pentamer
!e) Fixează şi activează complementul pe cale clasică
477. CM Precizați modalitățile de achiziționare a imunității naturale:

!a) Suportarea unei infecţii

!b) Achiziţie de anticorpi materni


c) Administrarea unui vaccin

!d) Transfuzii sangvine


e) Administrarea unui ser imun
478. CM Indicați efectele biologice realizate de IgM:

!a) Activarea complementului

!b) Opsonizarea bacteriilor


!c) Aglutinarea bacteriilor
d) Opsonizarea helminților
e) Degranularea mastocitelor
479. CM Selectaţi proprietăţile unui antigen incomplet:

!a) Posedă antigenitate


b) Posedă imunogenitate
!c) Masă moleculară mai mică de 10 kD
d) Este de natură proteică
!e) Nu posedă imunogenitate
480. CM Precizați particularitățile imunității umorale:
!a) În răspunsul imun umoral participă limfocitele T CD4 și B
b) Distruge celulele infectate cu microorganisme intracelulare
c) Efectorii de bază sunt limfocitele Tc
!d) Efectorii de bază sunt anticorpii (Ig)
!e) Elimină microbii extracelulari și neutralizează toxinele
481. CM Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-independent:
????????

a) Inducerea memoriei imunologice


b) Diferențiere în celule efectoare Tc
c) Moarte prin apoptoză
!d) Proliferare (expansiune clonală) directă
!e) Diferențiere în plasmocite
482. CM Indicați consecințele activării unui limfocit B de către un antigen T-dependent:

!a) Diferențiere în plasmocite

!b) Inducerea memoriei imunologice


c) Diferențiere în celule efectoare Tc
d) Moarte prin apoptoză
!e) Proliferare doar prin interacțiunea dintre limfocitul B și limfocitul Th activate de același
antigen
483. CM Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th2:

!a) Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților

!b) Recunosc antigene prezentate de limfocite B


c) Citokinele secretate determină activarea macrofagelor,
stimularea proliferării și diferențierii
limfocitelor Tc
d) Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
!e) Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10. IL-13
484. CM Indicați proprietățile subpopulației de limfocite Th1:

a) Citokinele secretate determină reacții anafilactice și eliminarea helminților


!b) Citokinele secretate determină activarea macrofagelor, stimularea proliferării și diferențierii
limfocitelor Tc
!c) Secretă citokinele IFN-gamma, IL-2, TNF
d) Secretă citokinele IL-4,IL-5, IL-10
!e) Diferențierea în Th1 este favorizată de IL-12, secretată de macrofage și celule dendritice
485. CM Selectați factorii tisulari (de barieră) ai imunităţii înnăscute (de rezistenţă
nespecifică):

!a) Microflora normală

!b) Lizozimul din lacrimi şi salivă

!c) Epiteliul ciliat

!d) Tegumentul intact


e) Imunoglobulinele IgA

486. CM Selectați afirmațiile corecte despre BCR:


!a) Este reprezentat de monomeri de IgM și IgD
b) Recunoaște și interacționează cu antigene solubile sau membranare
c) Este reprezentat de pentameri de IgM
d) Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
!e) Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature

487. CM Selectați afirmațiile corecte despre TCR:


!a) Recunoaște doar peptide asociate cu molecule CMH de pe suprafața CPA
!b) Este constituit din două catene proteice
c) Recunoaște și interacționează cu antigene solubile
!d) Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite T mature
e) Este un receptor pentru antigen prezent pe limfocite B mature