Sunteți pe pagina 1din 2

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

Buletin informativ – Oferta de programe pentru anul școlar 2019 - 2020

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE:

1. MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ÎN ORGANIZAȚIILE ȘCOLARE


– 89 ore – 22 CPT;

2. EGALITATE DE GEN ȘI ANTREPRENORIAT ÎN ȘCOALĂ - 60 ore – 15 CPT;

3. NOI PERSPECTIVE ÎN ABORDAREA GENULUI LIRIC – 60 ore – 15 CPT;

4. INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE EDUCAȚIE – 90 ore


– 23 CPT.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE DE ALȚI FURNIZORI, OFERITE ÎN


PARTENERIAT:

1. „Școala incluzivă – școală pentru toți” – 60 ore - 15 CPT.

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE:

1. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII PROFESORULUI METODIST;

2. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT;

3. CONSILIERE ŞI ORIENTARE;

4. CURSURI DE LIMBI STRĂINE;

5. CURS PENTRU SECRETARI ŞCOLARI;

6. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE ÎN BIBLIOTECILE ȘCOLARE;


7. PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI
NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT;

8. PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE SUPLINITOARE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA


CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE;

9. MANAGEMENTUL PROIECTELOR – ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

10. MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PARTICIPATIV

11. PERSPECTIVE NOI ÎN PREDAREA LIMBII MAGHIARE CA LIMBĂ MATERNĂ;

12. APLICAREA PEDAGOGIEI KETT ÎN ABORDAREA TEXTULUI BIBLIC;

13. PERSPECTIVE NOI ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE DIN PROGRAMA


DE RELIGIE.
Pentru mai multe informații accesați www.ccdmures.ro
Întocmit: O.O. 1/2 RO-540097 – Târgu Mureş
Nr. ex.: Str. Dr. Victor Babeş nr. 11
Tel: 0265.260880 Fax: 0265.262574
www.ccdmures.ro, e-mail: ccdmures@yahoo.com
CASA CORPULUI DIDACTIC MUREŞ

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA PROGRAME DE FORMARE

Pasul 1 – accesați site-ul www.ccdmures.ro

Pasul 2 – înscriere on-line – click pe butonul:

Pasul 3 – click pe butonul

- alegeți programul de formare

- click pe denumirea lui; descărcați documentul; listați; completați; depuneți la sediul CCD Mureș

Atenție! Nu uitați să anexați documentele solicitate în formular și avizul directorului școlii pe


formular!

TAXE CURSURI
Programe acreditate

Nr. Crt. Nr. credite Nr. ore Taxă (lei)

1 15 60 220

2 22 89 310

3 23 90 310

Programe avizate

Nr. Crt. Nr. ore Taxă (lei)

1 20 70

2 24 84

3 40 140

Întocmit: O.O. 2/2 RO-540097 – Târgu Mureş


Nr. ex.: Str. Dr. Victor Babeş nr. 11
Tel: 0265.260880 Fax: 0265.262574
www.ccdmures.ro, e-mail: ccdmures@yahoo.com