Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul de proiectare al unei programe scolare pentru o disciplina optionala –Actualul model de

proiectare utilizat in invatamantul gimnazial

Componentă a curriculum-ului național,programa școlară ste un document concentrat pe


competente de comunicare și nu pe conținuturi lingvistice fiind modificată oficial la diferite intervale de
timp. Programa poate fi adaptată specificului clasei, demersul didactic fiind centrat pe elev.

Atat programa școlară cat sic ea de opţional au aceeașsi structură.

Programa de opţional se raportează la programa şcolară a disciplinei şi reprezintă o valoare adăugată la


profilul de formare al absolventului.

Programa scolara Programa de optional

Nota de prezentare Nota de prezentare

- Precizează statutul disciplinei de studiu în - precizează statutul disciplinei de studiu,


planul-cadru; indică alocările orare aferente face trimiteri la contribuţia disciplinei la
disciplinei de studiu profilul de formare al absolventului,
- Indică documente (de politici, de cercetare motivează cursul propus (de exemplu,
etc.) care susţin studiul disciplinei din perspectiva nevoilor de învăţare pe
- evidențiază care este contribuția disciplinei care le au elevii, nevoilor comunităţii
pentru dezvoltarea competențelor din profilul locale). De asemenea,este prezentată
de formare al absolventului succint structura programei şi
- Precizează structura programei şcolare şi semnificaţia termenilor utilizaţi.
semnificaţia principalilor termeni utilizaţi
- Oferă în mod sintetic recomandări
semnificative din punctul de vedere al
finalităţilor studierii disciplinei respective
(aspectele de inovație).
Competente generale Competente generale

- Reflectă profilul de formare al absolventului - se raportează la competenţele generale


de învățământ gimnazial și specificul ale disciplinei de trunchi comunşi
domeniului care fundamentează disciplina de reflectă contribuția opţionalului propus
studiu la profilul de formare al absolventului
- corelate cu cele ale altor discipline de studiu
din aceeași arie curriculară și reprezintă o
etapă formativă superioară în raport cu cele
dezvoltate anterior
Competente specifice Competente specifice

-derivate din competenţele generale -aduc ceva in plus,ce se vrea de la elevi,


- formulate cu ajutorul unor verbe acţionale,evaluabile asteptari
- adecvate nivelului de dezvoltare a acestora -sunt formulate dupa modelul celor din
programa scoalara fara a le repeta
Exemple de activităţi de învăţare -definesc un rezultat al invatarii care poate fi
-vizează activitatea elevului (nu a profesorului) performat si verificat
- specifice demersului de învăţare parcurs de elev
pentru dezvoltarea competenţei specifice Exemple de activităţi de învăţare
-valorifică experienţa, contextele de învăţareformală, -reprezinta sarcini de lucru prin care se dezvolta
nonformalăşiinformală şi competentele specifice la elevi
culturaspecificevârsteielevului și
stimuleazăparticipareaelevilor la propria învățare
-sunt surse de inspiraţiepentru profesorișisusţin
deschiderile pluri-,multi- şi inter
disciplinarepropuseprincompetenţelespecifice

Continuturi Continuturi

-urmaresc formarea competentelor -mijloace informationale pentru formarea


-sunt corelate cu interesele de cunoastere ale elevilor competentelor
Sugestii metodologice Sugestii metodologice
-ofera repere pentru o invatare centrata pe elev si -vor include recomandari referitoare la
recomandari pentru proiectarea demersului didactic strategiile didactice,tipuri de exercitii pentru
sustinerea formarii competentelor la elevi si
modalitati de evaluare
Bibliografie Bibliografie

-ofera linkuri utile pentru studierea disciplinei -contine o lista cu resurse materiale stabilita de
profesor

S-ar putea să vă placă și