Sunteți pe pagina 1din 2

Algoritm pentru FV/ TV fără puls

În caz de TV, primul gest este palparea pulsului pentru a diferenţia TV cu


puls de TV fără puls ; niciodată nu căutaţi pulsul în FV.

1. Dacă defibrilatorul nu este imediat disponibil începeţi RCR.


2. Dacă defibrilatorul este imediat disponibil începeţi cu defibrilarea (fără a efectua
RCR); se administrează până la trei şocuri electrice cu energii de respectiv 200 J,
200 – 300 J, 360 J; între două şocuri electrice ne oprim 1 – 2 secunde, pentru a
permite reîncărcarea defibrilatorului şi pentru a evalua aspectul
electrocardioscopic.Defibrilarea va fi oprită îndată ce pe monitorul EKG apare un
alt aspect decât FV/TV.
Pumnul precordial poate converti o TV în ritm sinusal în 11 – 25 % din cazuri;
eficienţa în caz de FV este încă şi mai scăzută întrucât este o manevră ce poate fi
aplicată rapid şi uşor, este cotat ca o tehnică opţională (clasa IIb ) la pacienţii care
au suferit un stop cardio – circulator, în condiţiile în care un defibrilator nu este
imediat disponibil. Nu va înlocui niciodată defibrilarea electrică şi, întrucât poate
transforma o TV în FV, AEP sau asistolie nu va fi aplicat pacienţilor cu TV cu puls.
3. După administrarea celor trei şocuri electrice se evaluează activitatea electrică
cardiacă:
a) Ritm sinusal – evaluează semnele vitale, menţine libertatea căilor aeriene,
susţine ventilaţia, administrează medicaţia necesară pentru menţinerea tensiunii
arteriale, a ritmului şi frecvenţei cardiace normale.
b) Activitate electrică fără puls – vezi algoritmul.
c) Asistolie – vezi algoritmul.
d) FV/TV persistentă sau recurentă – treci la 4.
4. Începe (continuă) RCR, intubaţie şi ventilaţie cu O 2 100%, obţinerea accesului
venos.
5. Adrenalină 1 mg în bolus rapid i.v., urmată de defibrilare cu 360 J după 30 – 60 ;
între primele trei defibrilări iniţiale şi aceasta a patra defibrilare trebuiesc efectuate
10 cicluri de resuscitare care să ducă la corectarea parţială a hipoxiei şi acidozei
miocardice. (trec 2 minute).
6. În continuare se va administra adrenalină la fiecare 3 – 5 minute, urmată, la 30 – 60
sec, de o nouă defibrilare cu 360 J; doza recomandată de adrenalină este de 1 mg.
Dar, dacă aceasta nu dă rezultate, se poate apela la late doze: intermediare (2 – 5
mg), progresiv crescânde (1 – 3 – 5 mg )sau mari ( 0,1 mg/kg corp).
7. Administrarea de medicaţii clasa IIa, urmată fiecare de un nou şoc electric cu
360J, la 30 – 60 sec, după administrarea medicaţiei; succesiunea va fi drog – şoc,
drog – şoc.
a) Xilină 1,5 mg/kg corp bolus i.v.; se poate repeta după 3 – 5 minute, până la o
doză totală de 3 mg/kg corp. Nu se administrază xilină în perfuzie continuă în
cursul RCR; perfuzia continuă, cu un ritm de 2 – 4 mg/minut ; se poate
administra după reluarea circulaţiei spontane.
b) Tosilat de bretiliu 5 mg/kg corp, bolus i.v.; se poate repeta după 5 minute,
10 mg/kg corp şi apoi, la fiecare 5 minute, aceeaşi doză, până la o doză totală
de 30 – 35 mg/ kg corp.
c) Procainamidă – perfuzie continuă cu 30 mg/min, până la o doză totală de 17
mg/kg corp.

1
d) Sulfat de magneziu 1 – 2 mg, lent i.v., în FV/TV recurente severe; se poate
administra mai precoce în torsada vârfurilor sau când se suspicionează o
hipomagneziemie.

 ABC
 RCR până la montarea defibrilatorului
 Fb V/TV prezente pe defibrilator?

Aplicaţi până la 3 şocuri electrice dacă este nevoie, pentru Fb V/TV


persistente ( 200; 200 – 300 ; 360 J)

Ritmul după cele 3 şocuri?

Fb V/TV persistentă Revine la circulaţia spontană AEP – v. Asistolie -


sau recurentă algoritm v.algoritm.

 Continuaţi RCR  Evaluare semne vitale;


 IOT imediată  Menţine permeabilitatea căilor aeriene;
 Acces venos  Suportul ventilaţiei;
 Adm. medic. corespunzătoare pentru TA,
ritm cardiac şi frecvenţă cardiacă.
Adrenalină (1 mg
bolus i.v.) la fiecare 3
– 5 minute

Defibrilare cu 360 J
după 30 – 60 sec.

Adm medicaţie cls IIa în


Fb V/TV persistentă sau
recurentă

Defibrilare 360J, la 30 –
60 sec după fiecare doză
de medicament (doză -
şoc; doză – şoc)