Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Păuşeşti

Judetul Iaşi
Ȋnv. Constantin Condurache
Clasa: a-III-a
Programul activităţilor extracurriculare
„ Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
15 - 19 aprilie 2019

Tipul de Modalităţi de realizare Obiective urmărite Grup Data Evaluare Răspunde


activitate/ ţintă/
Denumirea activităţii Parteneri
I. Activităţi cultural –
artistice:
Copiii au talent !
Ȋnv.
1.„Bine-ai venit, Atelier de lucru - crearea unei atmosfere de expoziţie cu Constantin
primavară !” Activitatea se va desfăşura sărbătoare specifica primăverii; lucrările Condurache
ȋn sala de clasă. - sa-si dezvolte abilitatile elevilor
Elevii vor realiza colaje şi artistico-practice, prin Elevii 15
picturi despre primavară. realizarea unor picturi si colaje . clasei aprilie
Se va amenaja o expoziţie cu a-III-a 2019
lucrările elevilor. fotografii

2.Program artistic Program artistic - interpretarea unor cântece şi program


Elevii vor interpreta cântece poezii despre primavară. artistic
şi poezii despre primavară.
II. Activitate ecologică
Natura-prietena mea !
Elevii 16 fotografii Ȋnv.
- formarea unei atitudini
1.Un copil , o floare Ateliere de lucru clasei aprilie Constantin
ecologice responsabile prin
Plantare de flori. a-III-a 2019 aprecierea Condurache
exersarea unor deprinderi de
lucrărilor
îngrijire şi ocrotire a mediului,
realizate
aplicând cunoştinţele însuşite.
Ateliere de lucru fotografii
2. S.O.S. NATURA ! Desene cu mesaje pentru
protecţia naturii ! - sa realizeze desene cu
mesaje pentru protecţia
mediului ȋnconjurător .

III. Activităţi sportiv -


turistice
Minte sănătoasă ȋn corp - conștientizarea faptului că
sănătos alimentația este un factor
Atelier de lucru important al creșterii, Elevii 17 fotografii
1. Piramida alimentelor - activitate practică : dezvoltării și menținerii stării clasei aprilie
realizarea piramidei de sănătate a copiilor; a-III-a 2019 Ȋnv.
alimentelor -să-și însușească principiile Constantin
alimentației raționale și normele lucrare Condurache
de igienă alimentară; colectivă :
- sa realizeze piramida Piramida
alimentelor ; alimentelor

- dezvoltarea armonioasa a
2. Jocuri sportive Jocuri in aer liber copilului prin activitati fotografii
sportive;
- activitate sportiva: -sa manifese spiritul de echipa
jocuri sportive si de intrecere in functie de un
sistem de reguli.
IV. Activităţi 1
moral- civice
Cetăţeni ȋn Europa
- sã descopere noi informaţii
1. Uniunea europeană Discuţii despre Uniunea despre Europa şi România ca fotografii
Europeană . ţarã europeanã : simbolurile UE Elevii 18
, drepturi si obligatii, tari clasei aprilie Ȋnv.
membre, etc. a-III-a 2019 expoziţie- Constantin
2. Steagurile ţărilor Atelier de lucru produsele Condurache
membre UE - activitate practică : - colorarea steguleţelor ţărilor elevilor
steagurile ţărilor membre UE membre UE .

V. Educaţie moral- - realizarea de picturi, desene,


religioasă ouă ȋncondeiate ;
Hristos a Ȋnviat ! - antrenarea copiilor ȋn activităţi fotografii
menite să contribuie la Ȋnv.
1. Tradiţii şi obiceiuri Mâini dibace preluarea şi transmiterea Elevii 19 Constantin
de Paşti Picturi, desene, ouă tradiţiilor şi obiceiurilor; clasei aprilie expoziţie - Condurache
ȋncondeiate - cultivarea dragostei pentru a-III-a 2019 produsele
tradiţiile şi obiceiurile de Paşti; elevilor
- realizarea unui cadru optim în
vederea obţinerii unor atitudini
de real interes faţă de
înţelepciunea populară , tradiţii
şi obiceiuri .
fotografii

2. Drumul Crucii - Discuţii cu preotul paroh al - cunoaşterea de către elevi a


urcus spre Ȋnviere localităţii ȋnsemnătăţii sărbătorii Pascale.

Ȋnvătător – Constantin Condurache -