Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 25
(extraordinară)
24 octombrie 2019 mun. Chişinău
ora 900

1. Cu privire la Sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor


la eliberarea acordului la pornirea urmăririi penale, reținere, aducere silită, percheziție, arestare
și tragerea la răspundere penală a unui judecător.
Raportor: dl Dorel Musteață

2. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Ion Druță din funcția de președinte al


Curții Supreme de Justiție.
Raportor: dl Dorel Musteață

3. Cu privire la Opinia interim a Comisiei de la Veneția asupra proiectului de lege cu


privire la reforma Curții Supreme de Justiție și Procuraturii.
Raportor: dna Olesea Stamate

4. Cu privire la avizarea proiectului de hotărîre privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea Constituției Republicii Moldova.
Raportor: dna Nina Cernat

5. Cu privire la demersurile președinților unor instanțe judecătorești, referitor la


alocarea resurselor financiare suplimentare.
Raportor: dna Nina Cernat

6. Cu privire la alocarea resurselor financiare suplimentare pentru acoperirea


cheltuielilor de personal la Judecătoria Edineț și redistribuirea alocațiilor între instanțele
judecătorești.
Raportor: dna Nina Cernat

7. Cu privire la cererea judecătorului Tudor Stambol de la Judecătoria Chișinău,


referitor la anularea suspendării din funcție.
Raportor: dna Mariana Timotin

8. Cu privire la cererea judecătorului Georgeta Grozav de la Judecătoria Chișinău,


referitor la anularea suspendării din funcție.
Raportor: dna Mariana Timotin

9. Cu privire la cererea judecătorului Alina Balan de la Judecătoria Orhei, referitor la


anularea suspendării din funcție.
Raportor: dna Mariana Timotin

10. Cu privire la demersul președintelui Judecătoriei Căușeni, Sergiu Pleșca, referitor la


desemnarea unor judecători pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție.
Raportor: dl Petru Moraru

11. Cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la acordul privind analiza


dosarelor penale în cazurile ce țin de abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în privința
cărora a fost adoptată o hotărîre definitivă.
Raportor: dl Petru Moraru
12. Cu privire la demersul Consiliului Europei, referitor la delegarea unor judecători
pentru participare la atelierul de lucru privind aplicarea efectivă a noilor remedii preventive și
compensatorii pentru soluționarea condițiilor precare de detenție, ce va avea loc la 13
decembrie 2019.
Raportor: dl Ion Postu

13. Cu privire la aprobarea dispoziţiilor emise de Preşedintele interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii.
Raportor: dna Luiza Gafton

14. Cu privire la cererile unor judecători/candidați la funcția de judecător de remitere a


materialelor Colegiului de selecţie pentru o eventuală promovare/numire în funcţie (Lista se
anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

15. Cu privire la demersul președintelui interimar al Judecătoriei Soroca, Vadim Belous,


referitor la desemnarea unui judecător pentru exercitarea atribuțiilor președintelui instanței în
perioada aflării în concediul de odihnă anual a acestuia.
Raportor: dl Anatolie Galben

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ