Sunteți pe pagina 1din 2

►Structura compusilor organici se refera la natura, numarul si felul atomilor

legati intr-o molecula


-proprietatile fizice si chimice ale unui compus organic depind de structura sa
►Etapele de stabilire ale unei structuri a unui compus organic:
1) analiza elementara calitativa => natura (felul) atomilor componenti
2) analiza elementara cantitativa ne arata nr. atomilor din fiecare tip
3) din datele anterioare se stabileste compozitia procentuala a substantei
organice
4) din compozitia procentuala se deduce formula moleculara
5) modelul de aranjare a atomilor in molecula e redat de formulele de structura
►Analiza elementara a unei substante organice:
a) analiza elementara calitativa: -metoda arderii urmata de analiza gazelor rezultate
in urma arderii prin efectuarea unor reactii specifice
b) analiza elem. cantitativa: pe langa metoda arderii se adauga o serie de alte reactii
specifice prin care elementele organogene sunt transformate in compusi care pot fi
determinati cantitativ; astfel rezulta compozitia procentuala a fiecarui element din
molecula de compus organic (cu exceptia procentului de oxigen care se determina ca
diferenta pana la 100)
►Determinarea formulei brute:
-form. bruta arata natura atomilor si raportul in care se gasesc in molecula compusului
organic exprimata in nr. intregi
-cunoastem: -compozitia procentuala a probei
-masele atomice ale atomilor
(CxHy)n
►Determinarea formulei moleculare
-formula moleculara precizeaza felul atomilor din molecula si nr. exact al acestora
-cunoastem: -formula bruta
-masa moleculara a compusului (M)
M comp. organic
=n
M form. bruta
CnxHny
Clasificarea compusilor organici:
-comp. org. includ in structura grupe functionale (adica un nr. mic de
grupari de atom care le determina reactivitatea, le confera proprietati
fizice si chimice specifice)
►Grupele functionale pot fi:
-omogene (de tipul celor care contin dubla legatura sau legatura tripla)
-neomogene (pot contine atomi specifici: clor, brom, iod)
►Clasificarea dupa compozitie:
1) hidrocarburi: saturate/ nesaturate/ aromatice
2) derivati functionali:
-compusi halogenati (R-X)
-alcooli (R-OH)
-esteri (R-O-R)
-compusi carboxilici: -aldehide

-cetone
-acizi organici (R-COOH)
-amine (R-NH2)
-acizi sulfonici (R-SO3H)